Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht."— Előadás másolata:

1 EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht.

2 EUROPASS - előzmények Eszköz: növelni kell a munkavállalói mobilitást
Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a munkavállalói mobilitást Feladat: a mobilitás akadályainak elhárítása Informális akadály: Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól. A végzettségek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tudás mást és mást takar. A munkáltató bizalmatlan a másik országból érkező jelölttel.

3 EUROPASS – a megoldás Formális megoldás: a képzések és végzettségek egységesítése és kölcsönös elfogadása egész Európában – lényegében kivitelezhetetlen és lassú folyamat Informális megoldás: a képzettségek és végzettségek átláthatóságának, megértésének a javítása - Europass

4 EUROPASS – Útlevél Európába
Európai Bizottság javaslata: december 17. A kompetenciák és képzettségek átláthatósága, összehasonlíthatósága Egységes európai keretrendszer létrehozása Cél a mobilitás elősegítése külföldi tanulás vagy munkavállalás esetén

5 Europass portfólió Europass Önéletrajz Europass Nyelvi útlevél
Europass Oklevélmelléklet Europass Bizonyítvány-kiegészítő Europass Mobilitási Igazolvány

6 Jogi háttér 2004. május – Az oktatási tanács elfogadja a javaslat módosított verzióját 2004. november – Az EP plenáris ülése formálisan is megkapja 2004. november – EU munkaügyi és kulturális bizottság megtárgyalja 2004. december 15. – Az EP elfogadja az Europass javaslatot 2005. január 1. – Tényleges hatályba lépés – a végrehajtás megkezdése

7 Europass Önéletrajz Az Europass portfolió alapját képezi, az összes többi dokumentum ehhez kapcsolható hozzá. Az Európai Önéletrajzot felváltó dokumentum. A felhasználó önkéntes kitöltésével jön létre. Célja: a felhasználót érintő oktatásról, képzésről, munkahelyi tapasztalatokról, egyéni készségekről és képességekről, nyelvi kompetenciákról való tájékoztatás.

8 Europass Önéletrajz Fénykép helye (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Vezetéknév Utónév Cím Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország Telefonszám Vezetékes: (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Mobil: (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Fax (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Állampolgárság (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Születési dátum Neme

9 Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület
(Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Szakmai tapasztalat Időtartam Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Foglalkozás/beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok Időtartam Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Végzettség/képesítés Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos/nemzetközi besorolás (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

10 Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel, ld.: kitöltési útmutató.) Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Nyelv Társas készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Szervezési készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Műszaki készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Művészi készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Járművezetői engedély(ek) Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, nevezze meg a kategóriáját. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

11 Europass Nyelvi útlevél
Az Európa Tanács kezdeményezésére kifejlesztett, három részből álló Európai Nyelvtanulási napló központi eleme. A felhasználó önállóan tölti ki. Részletesen dokumentálja az idők során megszerzett nyelvi kompetenciákat, nyelvi tapasztalatokat. Egységes önértékelési táblázat biztosítja a nyelvi kompetenciák megértését és összehasonlíthatóságát.

12 Europass Nyelvi útlevél az Európa Tanács által kidolgozott Európai Nyelvtanulási napló része
Vezetéknév Utónév Születési dátum (*) Anyanyelv(ek) Egyéb/beszélt nyelv(ek) Nyelv Önértékelés (**) Szövegértés Beszéd Írás Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Európai szint (***) Oklevel(ek)/bizonyítványok (*) Megnevezés Kibocsátó szerv Év Nyelvi tapasztalat(ok) (*)

13 S z ö v e g é r t s A1 A2 B1 B2 C1 C2 Hallás utáni értés Olva-sás
Megértem a személyemre, a családomra, a közvetlen környezetemre vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adataim, családom, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megértem a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom, amennyiben a téma számomra elég ismert. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megértem. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van időm megszokni az akcentust. Olva-sás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. El tudok olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálom a várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben és megértem a rövid, egyszerű magánleveleket. Megértem a főként köznyelven, vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megértem a kortárs irodalmi prózát. Megértem a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet.

14 Europass Bizonyítvány-kiegészítő
Részletesen leírja egy adott szakképesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét és tartalmát. Hozzájárul a képesítések átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez. Önmagában véve nincs jogi hatálya, a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A dokumentumot az adott vizsga szervezője kérésre bocsátja a hallgató rendelkezésére a bizonyítvány megszerzésével egybekötötten.

15 Europass Oklevélmelléklet
Az Európa Tanács és az Unesco kezdeményezésére kifejlesztett dokumentum. Az eredeti képesítés, illetve oklevél mellékleteként leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. A dokumentumot a felsőoktatási intézmények állítják ki és bocsátják a hallgató rendelkezésére térítésmentesen az adott képesítés, oklevél megszerzésével egybekötötten. Külföldi felhasználásra, kérelem alapján és a hallgató költségére idegen nyelvű oklevélmelléklet is kiadható.

16 Europass Mobilitási Igazolvány
Az Europass Szakképzés (Europass Training) dokumentum továbbfejlesztett változata. (Eltérések: elektronikus és papírformátum, A/4-es méret, kibővült célcsoport, magyarul is rendelkezésre áll.) Külföldi mobilitási programok (szakmai gyakorlat, csereprogram stb.) igazolására alkalmas „útlevél”. Tartalmazza azokat a tanulási és képzési periódusokat, amelyeket a kedvezményezett valamelyik uniós tagállamban, vagy a három EFTA ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein) egyikében teljesített. A dokumentum kiállítója a küldő (legtöbbször anyaországbeli képzőintézmény) és a fogadó szervezet, akik szerződésben állapodnak meg a mobilitási programról.

17 Nemzeti Europass Központ (NEK)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. – Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda A működés hivatalos kezdete: 2005 május 1. 50%-os EU finanszírozás a NEK működéséhez Feladatok: Koordináció Promóció Informatikai támogatás Együttműködés Európai hálózat

18 Promóció - közös rendezvények szervezése, előadások megtartása,
- szóróanyagok biztosítása, terjesztése, kapcsolatfelvétel és együttműködés EU projektekben érintett (hazai) szervezetekkel, - hivatalos bevezető konferencia és médiakampány: szeptember.

19 Jelenlegi helyzet - A CV és a Nyelvi Útlevél már elérhető és kitölthető a –n keresztül. - A Bizonyítvány-kiegészítő kiállításához szükséges honlap és szoftver július 1-től válik elérhetővé az NSZI kezelésében. A dokumentumok kiállítása megkezdődik. Az Oklevélmelléklet kiállítását segítő szoftver már a felsőoktatási intézményekben van. A dokumentumok kiállítása megkezdődik. A Mobilitási Igazolványok kiállítása megkezdődik július 1-től.

20 Nemzeti Europass Központ
Tájékozódási lehetőségek: Telefon: +36 (1) Web:


Letölteni ppt "EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések