Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht."— Előadás másolata:

1 EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht.

2 EUROPASS - előzmények Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a munkavállalói mobilitást Feladat: a mobilitás akadályainak elhárítása Informális akadály: Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól. A végzettségek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tudás mást és mást takar. A munkáltató bizalmatlan a másik országból érkező jelölttel.

3 EUROPASS – a megoldás Formális megoldás: a képzések és végzettségek egységesítése és kölcsönös elfogadása egész Európában – lényegében kivitelezhetetlen és lassú folyamat Informális megoldás: a képzettségek és végzettségek átláthatóság ának, megértésének a javítása - Europass

4 EUROPASS – Útlevél Európába Európai Bizottság javaslata: 2003. december 17. –A kompetenciák és képzettségek átláthatósága, összehasonlíthatósága –Egységes európai keretrendszer létrehozása –Cél a mobilitás elősegítése külföldi tanulás vagy munkavállalás esetén

5 Europass portfólió –Europass Önéletrajz –Europass Nyelvi útlevél –Europass Oklevélmelléklet –Europass Bizonyítvány-kiegészítő –Europass Mobilitási Igazolvány

6 Jogi háttér –2004. május 27-28. – Az oktatási tanács elfogadja a javaslat módosított verzióját –2004. november 15-18. – Az EP plenáris ülése formálisan is megkapja –2004. november – EU munkaügyi és kulturális bizottság megtárgyalja –2004. december 15. – Az EP elfogadja az Europass javaslatot –2005. január 1. – Tényleges hatályba lépés – a végrehajtás megkezdése

7 Europass Önéletrajz –Az Europass portfolió alapját képezi, az összes többi dokumentum ehhez kapcsolható hozzá. –Az Európai Önéletrajzot felváltó dokumentum. –A felhasználó önkéntes kitöltésével jön létre. Célja: a felhasználót érintő oktatásról, képzésről, munkahelyi tapasztalatokról, egyéni készségekről és képességekről, nyelvi kompetenciákról való tájékoztatás.

8 Europass Önéletrajz Fénykép helye (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Vezetéknév Utónév Cím Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország Telefonszám Vezetékes: (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Mobil: (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Fax (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) E-mail (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Állampolgárság (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Születési dátum Neme

9 Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Szakmai tapasztalat IdőtartamKülön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Foglalkozás/beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok IdőtartamKülön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Végzettség/képesítés Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos/nemzetközi besorolás(Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

10 Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel, ld.: kitöltési útmutató.) Egyéb nyelv(ek) Önértékelés SzövegértésBeszédÍrás Európai szint (*) Hallás utáni értésOlvasásTársalgásFolyamatos beszéd Nyelv Társas készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Szervezési készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Műszaki készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Járművezetői engedély(ek) Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, nevezze meg a kategóriáját. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Művészi készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

11 Europass Nyelvi útlevél –Az Európa Tanács kezdeményezésére kifejlesztett, három részből álló Európai Nyelvtanulási napló központi eleme. –A felhasználó önállóan tölti ki. –Részletesen dokumentálja az idők során megszerzett nyelvi kompetenciákat, nyelvi tapasztalatokat. –Egységes önértékelési táblázat biztosítja a nyelvi kompetenciák megértését és összehasonlíthatóságát.

12 Europass Nyelvi útlevél az Európa Tanács által kidolgozott Európai Nyelvtanulási napló része Vezetéknév Utónév Születési dátum (*) Anyanyelv(ek) Egyéb/beszélt nyelv(ek) Nyelv Önértékelés (**)SzövegértésBeszédÍrás Hallás utáni értésOlvasásTársalgásFolyamatos beszéd Európai szint (***) Oklevel(ek)/bizonyítványok (*) MegnevezésKibocsátó szervÉvEurópai szint (***) Nyelvi tapasztalat(ok) (*)

13 A1A2B1B2C1C2 SzövegértésSzövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre, a családomra, a közvetlen környezetemre vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adataim, családom, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megértem a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom, amennyiben a téma számomra elég ismert. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalm ú, hosszú szöveget is megértem. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van időm megszokni az akcentust. Olva- sás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. El tudok olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálom a várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben és megértem a rövid, egyszerű magánleveleket. Megértem a főként köznyelven, vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megértem a kortárs irodalmi prózát. Megértem a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet.

14 Europass Bizonyítvány-kiegészítő –Részletesen leírja egy adott szakképesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét és tartalmát. –Hozzájárul a képesítések átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez. –Önmagában véve nincs jogi hatálya, a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. –A dokumentumot az adott vizsga szervezője kérésre bocsátja a hallgató rendelkezésére a bizonyítvány megszerzésével egybekötötten.

15 Europass Oklevélmelléklet –Az Európa Tanács és az Unesco kezdeményezésére kifejlesztett dokumentum. –Az eredeti képesítés, illetve oklevél mellékleteként leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. –A dokumentumot a felsőoktatási intézmények állítják ki és bocsátják a hallgató rendelkezésére térítésmentesen az adott képesítés, oklevél megszerzésével egybekötötten. –Külföldi felhasználásra, kérelem alapján és a hallgató költségére idegen nyelvű oklevélmelléklet is kiadható.

16 Europass Mobilitási Igazolvány –Az Europass Szakképzés (Europass Training) dokumentum továbbfejlesztett változata. (Eltérések: elektronikus és papírformátum, A/4-es méret, kibővült célcsoport, magyarul is rendelkezésre áll.) –Külföldi mobilitási programok (szakmai gyakorlat, csereprogram stb.) igazolására alkalmas „útlevél”. –Tartalmazza azokat a tanulási és képzési periódusokat, amelyeket a kedvezményezett valamelyik uniós tagállamban, vagy a három EFTA ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein) egyikében teljesített. –A dokumentum kiállítója a küldő (legtöbbször anyaországbeli képzőintézmény) és a fogadó szervezet, akik szerződésben állapodnak meg a mobilitási programról.

17 Nemzeti Europass Központ (NEK) –Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. – Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda –A működés hivatalos kezdete: 2005 május 1. –50%-os EU finanszírozás a NEK működéséhez –Feladatok:Koordináció Promóció Informatikai támogatás Együttműködés Európai hálózat

18 Promóció -közös rendezvények szervezése, előadások megtartása, - szóróanyagok biztosítása, terjesztése, -kapcsolatfelvétel és együttműködés EU projektekben érintett (hazai) szervezetekkel, - hivatalos bevezető konferencia és médiakampány: 2005. szeptember.

19 Jelenlegi helyzet -A CV és a Nyelvi Útlevél már elérhető és kitölthető a www.europass.hu –n keresztül. www.europass.hu -A Bizonyítvány-kiegészítő kiállításához szükséges honlap és szoftver 2005. július 1-től válik elérhetővé az NSZI kezelésében. A dokumentumok kiállítása megkezdődik. -Az Oklevélmelléklet kiállítását segítő szoftver már a felsőoktatási intézményekben van. A dokumentumok kiállítása megkezdődik. -A Mobilitási Igazolványok kiállítása megkezdődik 2005. július 1-től.

20 Nemzeti Europass Központ Tájékozódási lehetőségek: –Telefon: +36 (1) 477-3150 –E-mail: info@europass.hu –Web: www.europass.huwww.europass.hu


Letölteni ppt "EUROPASS Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ – Educatio Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések