Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Végzős hallgatók számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Végzős hallgatók számára"— Előadás másolata:

1 Javaslatok az államvizsga szakdolgozat elkészítéséhez és annak bemutatásához
Végzős hallgatók számára BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási tanszék Szatmárnémeti, 2012

2 Szakdolgozat címe Óvakodjanak a túlzottan általános címek használatától (melyeket többnyire könyvek esetén használnak) mint például Regionális politikák, Közalkalmazotti funkció, A francia közigazgatási rendszer, Közpolitika, stb.; Próbálják meg pontosítani az általános címet egy külön kifejezés vagy alcím használata által (pl. Emberi Erőforrás menedzselése a közintézményekben. A teljesítmény felmérés fontossága és annak alkalmazása a Romániai közintézményekben); A dolgozat címe olyan módon is pontosítható, hogy az a dolgozat gyakorlati részében való kutatást fejezze ki (pl. a közpolitikai szereplők helyett átfogalmazhatják a következőre: Azon módok ahogyan az érdekcsoportok befolyásolják a közpolitikai döntéshozatalt).

3 Fejezetekre való felosztás
ÁLTALÁNOS JAVASLATOK: Próbálják meg elkerülni a nagyon rövid fejezeteket illetve vigyázzanak, hogy a dolgozatuk nehogy túlságosan fragmentált legyen; A fejezet címe és annak tartalma között szoros összefüggésnek kell lennie; Az első lépés egy koherens szakdolgozat elkészítésében egy logikus tartalomjegyzék kialakítása, a fejezeteknek egy fokozatosan (lépcsőzetesen) épülő gondolatok kifejtését kell tükröznie; Struktúra: Bevezetés; Elméleti rész; Gyakorlati rész; Következtetések

4 Fejezetekre való felosztás - Bevezetés
A Bevezető a dolgozat teljes egészének vázát (gondolatmenetét) képezi az olyan olvasó számára készül akinek nincs ideje a teljes anyag elolvasására. Témaválasztás megindokolása: A közigazgatáshoz köthető relevanciája; A témakör eddigi kutatási fázisainak rövid bemutatása (ismertetése); A tartalom bemutatása fejezetekre lebontva; A véghez vitt kutatás és a következtetése prezentálása;

5 Fejezetekre való felosztás – Elméleti rész
Az elméletek és meghatározások átvételének módja: az Önök hozzájárulása jelentkezhet, a különböző meghatározások elemeinek elemzésében, hasonlóságok/különbségek felfedezésében; Megbízható forrásokból induljanak ki, majd csak ezt követően bővítsék ki a keresési körüket az internetes forrásokra (megbízható források: szervezetek nyilvános dokumentumai/beszámolói, doktori disszertációk, kutatóintézmények statisztikai adatai); Igyekezzenek elkerülni teljes bekezdések vagy teljes oldalak átvételét (másolását); amennyiben hosszas részeket vesznek át próbálják meg azokat átfogalmazni a saját szavaikkal;

6 Fejezetekre való felosztás – Elméleti rész
Egy oldalon nem létezik egy bizonyos megszabott számú lábjegyzet használata – minden egyes alkalommal amikor idéz valamilyen forrásból kötelező feltüntetni a hivatkozott irodalmat; Ajánlott nem csak egy egyszerű, deszkriptív bemutatás, hanem komparatív, szintetikus vagy éppen kritikai; A könnyebb olvasás elősegítésének érdekében javasolt, hogy minden egyes bekezdés egy konkrét gondolatot/elméleti fogalmat fejtsen ki; Annak érdekében, hogy a szöveg egységes legyen, a bekezdések között egy kapcsolatot kell kialakítani;

7 Fejezetekre való felosztás – Gyakorlati rész
A gyakorlati részben kutatni kívánt résznek folytatásnak kell lennie az elméleti részben elemzetteknek; Amikor a gyakorlati részben egy adott témát/problémát kutatnak és annak viszonyát/kapcsolatát egy szervezettel, közösséggel csak az abban a kontextusban releváns információk bemutatása szükséges (pl.: nem ismertetik részletesen egy adott község történelmét, vagy nem sorolják fel az összes létező funkcióját egy adott szervezetnek); A gyakorlati részben elemezni szükséges információk: A kutatás célja/kutatási hipotézisek Kutatási eszköz Kutatási minta A kutatás eredményeinek bemutatása és értelmezése (használjanak grafikus ábrákat, táblázatokat, képeket) Következtetések

8 Fejezetekre való felosztás – Gyakorlati rész
A táblázatok és grafikus ábrák formázása A táblázatok: legyenek megszámozva legyen címük legyen megemlítve a forrás legyenek könnyen olvashatóak/értelmezhetőek amennyiben különbségeket tesznek különböző indikátorok között, a színek vagy a mintázatokat lehessen könnyen megkülönböztetni a grafikonhoz legyen hozzárendelve egy megjegyzési lista (legenda) is

9 Fejezetekre való felosztás – Következtetések
Hol van szükség következtetésekre? (Egy lehetséges stratégia) A gyakorlati rész végén – az adatok elemzéséből származtatható következtetések (a hipotézisek alátámasztása vagy cáfolása; a fő következtetés amire jutott a kutatás során) A dolgozat végén – általános jellegű következtetések (kapcsolat kialakítása az elméleti – gyakorlati részek között) Az általános következtetések struktúrája Az elméleti részben bemutatottak összefoglalása és elemzése; Ajánlatok vagy javaslatok megfogalmazása kiindulva a kutatás eredményeiből

10 Hivatkozások A Harvard rendszer Pl.: (Hintea, 1999, pp.154)
A szövegben a mondat végén vagy az átvett bekezdés végén kerül beszúrásra a fenti zárójeles rész. Amennyiben nem egy az egyben (nem szószoros) került átvételre az idézet akkor az oldalszám nem kerül feltüntetésre. 2. Lábjegyzetes rendszer Pl.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 5Dacian Dragoş, id.rész., old. 19 id. rész: akkor jelenik meg, ha már a szerző és a könyv már egyszer megjelölésre került Amennyiben több könyvet használnak ugyanattól a szerzőtől az alábbi szerkezetet szükséges használni: 5Dacian Dragoş, Dreptul ... , id rész., old. 19 9 Dacian Dragoş, Introducere ..., id. rész., old. 126

11 Hivatkozások Pl.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 2idem, Drept Administrativ, Editura Accent, 2004, old. 15 Idem akkor használandó amikor ugyanaz a szerző viszont különböző dolgozatokra kerül hivatkozás, rögtön egymást követően. 2ibidem, old. 15 Ibidem ugyanaz a szerző és könyv esetében, amikor rögtön egymást követő hivatkozásra kerül sor. Pl.: Dacian Dragoş apud. Hinţea C. Mangement Strategic, Editura Accent, 2007 Apud akkor használandó, amikor egy szerzőt indirekt módon idézünk.

12 Könyvészet / felhasznált irodalom
Sampson, S., National Integration through Socialist Planning. An Anthropological Study of a Romanian New Town, Columbia University Press, New York, 1984. Bacot, H. and O’Dell, ‘Establishing Indicators to Evaluate Brownfield Redevelopment’, 2006, Economic Development Quarterly, vol. 20, no. 2, pp Bartsch, C. and Wells, B. , 2006, State and Local Non-Cash Tools and Strategies to Enhance a Brownfield Project’s Bottom Line. Northeast-Midwest Institute [Online] elérhető a oldalon, letöltés ideje Javasolt a könyvészet (bibliográfia) kategóriákra való csoportosítása (könyvek és cikkek, online dokumentumok, törvények, újság cikkek)

13 Bemutatás elkészítése
Minimális hangsúlyt kell fektetni az elméleti rész ismertetésére; Csak azon információk kiválogatása melyek szükségesek/relevánsak a kutatás elvégzéséhez; A bemutató kb.75%-a a gyakorlati részre kell összpontosuljon: a kutatás célja, elemzett adatok, eszközök, következtetések és javaslatok; A bemutatót előre el kell készíteni a koherencia hiányának elkerülése végett, kieső idő, stb. PowerPoint bemutató (max. 6 dia): nagyon kevés szöveggel, ábrák, vázlatpontokkal; Konkrét, a bemutatásra szánt idő: megközelítőleg 6-7 perc

14 Sok SIKERT az államvizsga szakdolgozat elkészítéséhez!


Letölteni ppt "Végzős hallgatók számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések