Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adatok kezelésének technológiája. A számítógépes rendszerek alapvető komponensei Hardver Szoftver Adatok adatkezelés: adatok gyűjtése,tárolása, előhívása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adatok kezelésének technológiája. A számítógépes rendszerek alapvető komponensei Hardver Szoftver Adatok adatkezelés: adatok gyűjtése,tárolása, előhívása,"— Előadás másolata:

1 Az adatok kezelésének technológiája

2 A számítógépes rendszerek alapvető komponensei Hardver Szoftver Adatok adatkezelés: adatok gyűjtése,tárolása, előhívása, módosítása, törlése. adattárolás: a szg által kódolt formában az integrált tárolás eszközei az adatbázisok

3 Az adatok hierarchiája Adatvizsgálati szintek: fizikai és logikai alapvető egysége: BYTE 1KB, 1MB, 1GB, 1TB (1024) 1 Byte = 8 bit kétállapotú elemi egység logikai szinten kettes számrendszerbeli számjegy lehetséges értékei: 0, 1 256 féle sorozat lehetséges 8 bit-en nagyobb egységükben ezekből épülnek fel a szöveges karakterek, majd a mezők, azokból pedig a rekordok, és a fájlok

4 Példa a logikai adatszerkezetre Kiss Péter Bp., Ó u. 1. 111-112 Tóth Éva Bp., Ó u. 2. 111-113 File Rekor d mező karaktere k

5 Adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak Adatbázis az adatok tárolására szolgáló, egységes szerkezetű, összefüggő rendszer Adatbázis-kezelő rendszer DBMS speciális program, amely az adatbázis kezelésére szolgál

6 Adatbázis-kezelő rendszer főbb feladatai Közvetít az adatok írási, olvasási műveleteinél Lehetőséget nyújt az adatszerkezet kialakítására és módosítására Lehetővé teszi az adatok rendezését, szűrését, különböző feltételek szerinti lekérdezését Hozzáférési jogok adhatók Biztosítja a felhasználás ellenőrzését, adminisztrálását Többfelhasználós környezetben gondoskodik az adatok védelméről

7 Az adatbázisok használatának előnyei Egységes, logikailag tiszta adatszerkezet, szükségtelen adatismétlések nélkül A programok és adatok nem függnek egymástól,ezért mindkettő könnyebben módosítható Az adatok rugalmasan lekérdezhetők Jobb biztonsági rendszer alakítható ki

8 Az adatbázisok használatának hátrányai Az adatbázis-kezelő rendszerek drágák Az adatbázis kialakítása és fenntartása költségesebb mint az egyszerű adatfájloké Az adatbázis-kezelő programok nagy helyet foglalnak el Az adatok elérése lassabb a közbeiktatott adatbázis-kezelő rendszer miatt Az adatbázis meghibásodása az egész rendszert érinti

9 Adatmodellezés Az adatmodell az adatbázis szerkezetét írja le. Egyed (entitás): azok a dolgok, amelyekről adatokat akarunk tárolni Tulajdonság (attribútum): az egyedekről tárolandó adatok Egyedtípus: különbőtő egyedek esetén ugyanazok a tulajdonságok jellemzői: a köztük lévő kapcsolat a köztük lévő kapcsolat foka

10 Típusai: 1. egy az egyhez 2. egy a többhöz 3. több a többhöz

11 Relációs adatbázisok Az adatbázisok legáltalánosabb és legelterjedtebb típusa Összekapcsolt táblák formájában ábrázolja az egymással összefüggő adatokat. A tábláknak meghatározott szabályai vannak. A rel.adatbázisok tervezésének alapelve, hogy ne keletkezzen benne redundancia, vagyis az adatok felesleges ismétlése. Ennek egyik biztosítéka a normailzálás, amikor bizonyos formális szabályok ellenőrzésével biztosítjuk a redudndancia mentességet.

12 access Az adatbázis felépítése Tábla definiálása, űrlapok Adatok feltöltése Lekérdezések, jelentések Kereszttáblák …

13 Újabb adatbázismodellek 1. multidimenzionális 2. objektumorientált Megjelenésük okai: - a tárolási kapacitások több nagyságrendű növeke- dése - a tárolt adatok on-line elemzésének igénye (OLAP) - azon-line alkalmazások használatának széles körű elterjedése

14 1. OLAP nagyméretű., bonyolult ab-ok on-line elemzére Jellemző műveletei: - adatok csoportosítása, összegzése - bonyolultabb számítások végzése - mélyfúrás - szeletelés és kockára vágás = adatvizsgálat több nézőpontból

15 2. Multidimenzionális ab-ok OLAP műveletek támogatására Többdimenziós un. hiperkockából épülnek fel - ezek az egymáshoz kapcsolódó mennyiségeket fogják össze (kocka élei) - alapadatok mellett előre elkészített összesített értékeket is tárolnak (kocka belseje) - jól támogatja a bonyolult elemzéseket - léteznek hibrid modellek (relációs kiegészítései) - elsősorban nagy szervezeteknél használják (pl.: KSH) - pl.: Oracle, SAS OLAP -Gyorsítják a lekérde- zések végrehajtását -Lassítják az adabevi- telt és módosítást

16 3. Objektumorientált ab-ok Multimédiás adatok kezelésére Adatok és az azokat kezelő programok együttes letöltésére lehetőség legyen OBJEKTUM: egységbe zárja az adatokat és a rajtuk végezhető műveleteket. (Tartalmazzák az adatok tulajdonságait, ezen felül pedig olyan eljárásokat, kisebb programokat, amelyeken keresztül az adatok elérhetők, manipulálhatók magasabb szintű programok vagy a felhasználó által.) Az egységbe zárás meggyorsítja az összetartozó adatok és programok hálózaton keresztül történő továbbítását Biztonságot is jelent, mert az adatokhoz csak az eljárásokon keresztül lehet hozzáférni.

17 3. Objektumorientált ab-ok Az adattal végrehajtandó spec.művelet (pl. zenelejátszás) előre beprogramozható az adatszerkezet létrehozásával, így hatékonyabban és gyorsabban működik Másik jellegzetesség: öröklődés lehetővé teszi hierarchikus objektumszerkezetek létrehozását Leggyakoribb felhasználási területei: - szg-el segített tervezés és gyártás - térinformatikai alkalmazások - eü


Letölteni ppt "Az adatok kezelésének technológiája. A számítógépes rendszerek alapvető komponensei Hardver Szoftver Adatok adatkezelés: adatok gyűjtése,tárolása, előhívása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések