Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kincses Gyula Az egészségbiztosítás átalakításának kérdéseiről Dr. Kincses Gyula ESKI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kincses Gyula Az egészségbiztosítás átalakításának kérdéseiről Dr. Kincses Gyula ESKI."— Előadás másolata:

1 Dr. Kincses Gyula Az egészségbiztosítás átalakításának kérdéseiről Dr. Kincses Gyula ESKI

2 Dr. Kincses Gyula Háttér -1. A tények

3 Dr. Kincses Gyula A férfiak születéskor várható átlagos élettartama a régi és új tagállamokban

4 Dr. Kincses Gyula Az idő előtti daganatos halálozások standardizált összehasonlítása

5 Dr. Kincses Gyula Forrás: KSH Demográfiai Évkönyv 2004. CD melléklet *: a 2005-ös év adata előzetes adat, forrása: KSH STADAT A fő népmozgalmi mutatók

6 Dr. Kincses Gyula A 100.000 főre jutó elvesztett életévek a potenciális 70 évből, 2004. Forrás: ESKI IMEA *: a nyers halálozás alapján, mindkét nemre Mindkét nem

7 Dr. Kincses Gyula Működő aktív és krónikus kórházi ágyak átlagos száma 10.000 főre* *: KSH 2004. évközi népességre vetítve Forrás: ESKI IMEA

8 Dr. Kincses Gyula A beruházások alakulása 2004. Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2004. CD melléklet

9 Dr. Kincses Gyula Az 1 főre jutó OEP finanszírozás* regionális különbségei 2004. Forrás: ESKI IMEA Súlyozás: OEP FIFO intézet szerinti súlyszám, 2004. *: Fekvőbeteg finanszírozás a beteg lakhelye szerint

10 Dr. Kincses Gyula 1 főre jutó OEP finanszírozás* és a 100.000 főre jutó elvesztett életévek a potenciális 70 évből** *: Fekvőbeteg finanszírozás a beteg lakhelye szerint **: A nyers halálozás alapján Forrás: ESKI IMEA 2004.

11 Dr. Kincses Gyula Aktív kórházi esetek száma 100 lakosra Forrás: European health for all January 2006

12 Dr. Kincses Gyula A császármetszések gyakorisága* megyénkénti eltérések, 2005. Forrás: OEP FIFO *: a szülések számára vetítve

13 Dr. Kincses Gyula Emelkedő költségek

14 Dr. Kincses Gyula Háttér - 2. Az egészségügyi költségek természete

15 Dr. Kincses Gyula Az egészségügy alapproblémája Az egészségügy jellemző, meghatározó és súlyosbodó problémája a forráshiány. A forráshiány a rendszer lényegéből fakadó probléma, tehát nem átmeneti, nem helyi probléma, és később sem oldódik. A forráshiány ma már nemcsak a pénzeszközök szűkösségét jelenti, de a humánerőforrás hiány is tartós és növekvő.

16 Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi ellátás alapproblémája a gazdaság növekedése -a kialakult hozzáférési egyenlőség mellett- nem képes fedezni az egészségügy műszaki- tudományos fejlődésének költségigényét oka: a tudomány és a technika fejlődése exponenciális, a gazdaságé jó esetben lineáris következmény: “ a technikailag lehetséges  gazdaságilag megengedhető” konfliktusa

17 Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi ellátás orvosi műszerezettségének alakulása Magyarországon Forrás: OECD Health Data 2006.

18 Dr. Kincses Gyula A gyógyszerpiac alakulása 1990 – 2000 között Forrás: pharmaFELAX,

19 Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi az egészségügyi egyensúlytalanság okai I. A szükségletek növekedése –Az átlagos élettartam növekedése, a korösszetétel változása, –a fogyatékkal, tartós egészségkárosodással élők arányának növekedése (egyre több betegség válik kezelhetővé) az igények növekedése –az egészség felértékelődése, az egészség-elvárások növekedése (légy szép és fiatal), –az időskori életminőség-elvárás változása –a szociális biztonság növekedése, –a szolgáltatokkal támasztott igények általános növekedése.

20 Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi az egészségügyi egyensúlytalanság okai II. A kínálat növekedése (a gyógyítási lehetőségek növekedése); –Az orvostudomány és az orvostechnika fejlődése –Az intézményhálózat növekedése –A szolgáltatási spektrum bővülése (az új technológiák mellett a régiek reneszánsza) A gazdaságilag aktív és inaktív (finanszírozók és ellátottak) arányának a felborulása –Korstruktúra átalakulása –A károsodással élők arányának növekedése Az élőmunka/foglalkoztatási igény növekedése –Az egészségügyi technológiák fejlődése nem vált ki élőmunkát, tehát a technológiai fejlődés itt kizárólag költségnövelő.

21 Dr. Kincses Gyula Az egyensúlyteremtés eszközei Bevételi oldal (források) növelése –Járuléknövelés és/vagy -kiszélesítés –Állami hozzájárulás növelése –Co-payment (lakossági térítés) Kiadási oldal csökkentése –Kapacitáscsökkentés –Szolgáltatási csomag csökkentése –A költségérzékenység javítása (ellátók és ellátottak) –Támogatási rendszer átalakítása A forrásfelhasználás javítása a szolgáltatóknál –A technikai hatékonyság („pazarlás”) –Az allokációs hatékonyság (szerkezetváltás, prioritás- javítás)

22 Dr. Kincses Gyula Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya Finanszírozhatóság/ fenntarthatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a tengelyek Jávor A. munkájának felhasználásával

23 Dr. Kincses Gyula Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya II. Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás Az egyensúlyi helyzet Jávor A. munkájának felhasználásával Finanszírozhatóság/ fenntarthatóság

24 Dr. Kincses Gyula Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya III. Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása I. Jávor A. munkájának felhasználásával Finanszírozhatóság/ fenntarthatóság

25 Dr. Kincses Gyula Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya IV. Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása III. Jávor A. munkájának felhasználásával Finanszírozhatóság/ fenntarthatóság

26 Dr. Kincses Gyula Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya V. Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása IV. Jávor A. munkájának felhasználásával Finanszírozhatóság/ fenntarthatóság

27 Dr. Kincses Gyula Háttér - 3. A társadalombiztosítás jellemzői

28 Dr. Kincses Gyula A kormegoszlás változása Forrás: KSH Demográfiai Évkönyvek

29 Dr. Kincses Gyula A lakosság összetételének változása gazdasági aktivitás szerint Forrás: KSH A munkaerő-felmérés idősorai, 1992-2003.

30 Dr. Kincses Gyula A magyar népesség várható korösszetétele 1995-2050 között *:alapváltozat Forrás: Népesedés és Népességpolitika -tanulmányok -:Hablicsek László-Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népességszám megőrzésében 1999-2050 között

31 Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi kiadások megoszlása a teljes egészségügyi kiadás %-ban 2003-as adatok. Forrás: OECD HEALTH DATA 2005.

32 Dr. Kincses Gyula A szociális biztonság rendszerei Központi és önkormányzati szociálpolitika Társadalombiztosítás alrendszerei A jóléti rendszerek fogalma a közoktatással kiegészül Társadalmi önszerveződések Önsegítés és öngondoskodás Civil szféra

33 Dr. Kincses Gyula A társadalombiztosítás célja A társadalombiztosítás célja az átlagos életvitellel kapcsolatos jóléti kockázatok társadalmi szintű kezelése. Főbb elvei: –igazságosság és méltányosság a hozzáférésben, –a szolidaritás elve a finanszírozásban.

34 Dr. Kincses Gyula A kockázatközösségek fejlődése Bányatárs-ládák –homogén kockázatok kisközösségi, társadalmi csoporton belüli megosztása –szolidaritás a generációk, valamint az egészségesek és a betegek között Bismarck- féle társadalombiztosítás –a szolidaritás kiterjesztése a társadalmi csoportokra is - a munkáltatók is belépnek a kockázat-finanszírozók közé A teljes társadalomra kiterjedő kockázatközösség –NHS –Kötelező teljeskörű társadalombiztosítás

35 Dr. Kincses Gyula A társadalmi gondoskodás átértékelődése A társadalmi gondoskodás felértékelődő érték, de új megközelítéseket igényel: –a szolidaritás változatlan szükségessége mellett megjelenik a szubszidiaritás, –egyenlőség helyett igazságosságra, esélyegyenlőségre épít –a közellátás jelleget a közszolgáltatás és az asszisztált öngondoskodás váltja fel. Új elemek: –a szociális és egészségügyi gondoskodás integrálása (az Ápolásbiztosítás) –az egészségügyi szervezett magánfinanszírozás átalakítása

36 Dr. Kincses Gyula A társadalombiztosítási rendszer feladatai és lehetséges ágazatai A kockázatBiztosítási ág Öregségi jövedelemvesztésnyugdíjbiztosítás Betegségek pénzügyi terhei Gyógykezelési kiadások Betegség miatti jövedelemvesztés egészségbiztosítás Munkahelyvesztés miatti jövedelemvesztés munkanélküliségi biztosítás Foglalkoztatással kapcsolatos egészségkárosodás kezelése és jövedelempótlás balesetbiztosítás Önellátó képesség tartós csökkenéseápolásbiztosítás Juhász Ferenc munkája felhasználásával

37 Dr. Kincses Gyula A társadalmi gondoskodás (egyének védelmének) eszközei Szolidaritási elv a társadalombiztosítás alapelve (lényege: kockázatközösség és jövedelemtranszfer) –munkáltatók– munkavállalók –szegények– gazdagok között, –egészségesek– betegek között –aktív korúak – inaktívak között –férfiak – nők között –ágazatok között (bankszféra – mezőgazdaság…) Kockázatporlasztás (lényege: kockázatmegosztás) –horizontális és időbeni (kockázatközösség): üzleti biztosítások, részben az egészségpénztárak –csak időbeni: egyéni előtakarékosság (Egészségszámla)

38 Dr. Kincses Gyula A kötelező egészségbiztosítás lényege A társadalmi szintű szolidaritás elvű kockázatközösség megteremtése Célja: –hogy a biztosítottak aktuális jövedelmi helyzetüktől függetlenül tudjanak hozzájutni –a szükséges és társadalmi méretekben megengedhető –mennyiségű, minőségű és szintű egészségügyi ellátásokhoz

39 Dr. Kincses Gyula A szolidaritás elvű és az üzleti biztosítók különbségei * a pénzbeni ellátások részben befizetés-arányosak

40 Dr. Kincses Gyula A társadalombiztosítás feladatai a szolgáltatásvásárlásnál A rendelkezésre álló forrásokból a legnagyobb társadalmi szintű egészségnyereség biztosítása (hatékony technológiák priorált alkalmazása) A társadalmi igazságosság (betegségek és életszakaszok esélyegyenlősége) biztosítása Az egyéni terhek kisimítása, illetve annak kizárása, hogy valakinek az élethelyzete betegség miatt lehetetlenüljön el A fenntartható finanszírozás (költségkontroll) biztosítása.

41 Dr. Kincses Gyula Itt és most – amit tenni akarunk

42 Dr. Kincses Gyula Ami a számok mögött van Mindenki elégedetlen. –A beteg: nem veszik emberszámba, nem tudja, mi történik vele, –Az egészségügy: méltatlan bérek (a hálapénz mellett…), tisztázatlan elvárások, a szakma lecsúszása a társadalmi rang-sorban (a hiánygazdaság privilégiumainak elvesztése) –A politika: folyamatos konfliktusok, pénznyelő automata

43 Dr. Kincses Gyula Világ-tendenciák I. Az egészségügyi szolgáltatások „szokásos” szintje és hozzáférése nem finanszírozható technológia-követően. A világon mindenütt alkalmazzák a költség- kontroll ismertebb eszközeit: –a kapacitások korlátozása, szolgáltatások adagolása, –az ellátási csomag szűkítő pontosítása, –a szolgáltatók költségérzékenysége, –a betegek költségérzékenysége (co-payment).

44 Dr. Kincses Gyula Világ-tendenciák II. A fenti technikákat általában vegyesen alkalmazzák (a négyből legalább kettőt). Ahol szigorúbb a szolgáltatás adagolása, ott általában alacsonyabb a pénzügyi érdekeltség alkalmazása, és fordítva. A régi EU- tagállamok közül csupán az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Spanyolországban nincs co-payment.

45 Dr. Kincses Gyula A magyarországi helyzet Az egészségügyi ellátás igénybevétele nemzetközi mércével mérve is magas, az igénybevétel szabados (puha beutalási korlátok, bizonytalan indikációk), az egészségügyi szolgáltatások alulértékeltek, alacsony a költség-tudatosság, magas az ingyenességből fakadó „moral hazard”, meghatározó a paraszolvencia jelentősége, az elszámolások általánosan „kozmetikázottak” a konvergencia-kritériumok miatt a kassza bejárása a költségvetésre nem tartható tovább.

46 Dr. Kincses Gyula A két fő csapásirány A változások /fenntartható fejlődés feltétele két alapvető váltás: – szemléletváltás –szerkezetváltás

47 Dr. Kincses Gyula A szemléletváltás A köz-és az egyéni felelősség újra- értelmezése –Az állam szerepének változása –A szolidaritás elvének újraértelmezése Az egészség újraértelmezése –Az ágazat gazdasági potenciáljának kihasználása –Az egészség érték-szerepének helyreállítása A partneri orvos – beteg viszony kialakítása

48 Dr. Kincses Gyula Betegbarát szolgáltatási rendszer működik a szolgáltatási piac – igazságos hozzáférés erősödik a választás lehetősége és a verseny: –legyen miből választani, –informáltan választhassunk, –legyen tétje a választásnak.

49 Dr. Kincses Gyula A Kormány elkötelezte magát az egészségügy gyökeres átalakítása mellett, mert a régi rendszer nem hatékony, nem működőképes és nem finanszírozható. Korszerű, humánus és szolidáris egészségügyi rendszert hoz létre a biztonságos és színvonalas ellátás érdekében. Új egészségügyi rendszert teremtünk és működtetünk, amely a gyerekeinknek hosszabb és teljesebb életet biztosít. A most induló reformnak ez a tétje. A reform új szakasza

50 Dr. Kincses Gyula A biztosítási reform lényege Számonkérhető jogok és számon kért kötelezettségek: A szolidaritás újraértelmezése –Befizetéssel alátámasztott jogosultság –Számon kérhetően meghatározott juttatások („a csomag”) Verseny értünk (mint biztosítottért és mint betegért) Erős fogyasztóvédelem és piacfelügyelet

51 Dr. Kincses Gyula A csomagok járulék I.-es csomag III.-as csomag II.-es csomag Életvédelem Előzetes fedezetvizsgálat nélkül mindenkinek nyújtandó Végső teherviselő a költségvetés Közösségi érdekből nyújtott szolgáltatások: Közegészségügy, járványügy Kiemelt területek (anya- és csecsemővédelem) Kötelező önrész Az állam által fizetett ellátások A kötelező biztosítás által fizetett ellátások Co-payment Adó/költségvetés Önkéntes biztosítás/ Háztartások kiadásai Magánfinanszírozásból fizetett ellátások Választott többlet-szolgáltatás

52 Dr. Kincses Gyula közösség egyén S z o l g á l t a t á s i s p e k t r u m F i n a n s z í r o z ó kényelmiéletmentés Az egészségügyi szolgáltatások és finanszírozásuk Gyógyüdülés állam

53 Dr. Kincses Gyula Felügyelet létrehozása – egy intézmény, amely minket véd Az új egészségügyben erős állami felügyelet segíti döntéseinket, és őrködik a szolgáltatások minősége és a pénzünk felhasználásának hatékonysága felett. A Felügyelet célja, hogy minél jobb szolgáltatásokat kapjunk és a szükséges információk birtokában választhassunk.

54 Dr. Kincses Gyula Kapacitás-átalakítás, szerkezetváltás – Ésszerűen jobbat és igazságosabbat! Ősszel megkezdődik az egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakítása. Az új egészségügyben az ellátórendszer igazságosabbá és korszerűbbé válik. Szerkezete, működése igazodik a kor színvonalához, a megváltozott megbetegedési viszonyokhoz, az egészségügyi technológiák fejlődéséhez és a jogos lakossági igényekhez. Fokozatosan megszűnik a régiók közötti hozzáférési esélyegyenlőtlenség.

55 Dr. Kincses Gyula Vizitdíj, kórházi napidíj – Jelképes önrész a hatékonyabb ellátásért Az új egészségügyben csökken az ellátórendszer felesleges terhelése. A betegek, az orvosok és az adófizetők érdekében csökkentjük az ellátórendszer indokolatlan igénybevételét. Az európai országok kétharmadához hasonlóan, Magyarországon is bevezetjük a jelképes nagyságú önrészfizetést az egészségügyben. A vizitdíj mindenhol azt eredményezi, hogy a biztosított polgár költségtudatos szolgáltatásvásárlóvá válik, erősödik az egyéni felelősség, ezáltal ésszerűsödik az ellátórendszer igénybevétele.

56 Dr. Kincses Gyula A co-payment jellemzői Általában alacsony összeg. Jellemző a legtöbb országban: –felső plafon (éves, havi, kezelési sor stb.), –kivételeket szokás tenni (korcsoportos, krónikus betegek stb.), –kezelik a szociális helyzeteket, –nincs egységes gyakorlat, nem feltétlenül teljeskörű. –Előremutató tendenciák: a támogatási rendszerek technológia-semleges egységesítése, probléma-, és nem technológia-függő súlyozás

57 Dr. Kincses Gyula A co-payment típusai A fő megkülönböztetés: –Kötelező: a beteg a díj megfizetése nélkül nem jut hozzá a közfinanszírozott szolgáltatáshoz, vagy az ártámogatáshoz (vizitdíj, ágydíj, napidíj, receptdíj stb.) –Fakultatív: a beteg választásából fakadó kiegészítő díj „felár” (külön szoba, választott orvos stb.)

58 Dr. Kincses Gyula Megszünteti-e a co-payment a hálapénzt? Az alapellátásban van esély rá (a nagyságrendek hasonlóak). Akár a járóbeteg-szakellátás zömében is. A fekvőbeteg-ellátásban a kötelező co-payment nem valószínű, hogy megszünteti. A fekvőbeteg-ellátásban a fakultatív co- payment tudja teljesen megszüntetni: legálisan megvásárolhatóvá kell tenni azokat az előnyöket, amiért a betegek ma fizetnek (orvosválasztás, időpont-választás, stb.) Tud-e valaki ma számla ellenében fizetni azért, hogy X főorvos operálja a gyermekét?

59 Dr. Kincses Gyula Több patika, színvonalasabb ellátás A beteg érdekében a gyógyszerforgalmazásban is lehetővé tesszük a nagyobb versenyt. Ezzel javul a gyógyszerekhez való hozzáférés, és a verseny miatt csökkenhet az ár is. Megszüntetjük azokat a szabályokat, amelyek eddig megnehezítették a patikaalapítást. A jövőben Magyarországon is, a világ sok országához hasonlóan, lehet fejfájás elleni gyógyszert vagy lázcsillapítót kapni a gyógyszertárakon kívül is: a szupermarketban, a pályaudvaron, esetleg a benzinkútnál. Próbált Ön már este gyógyszert venni???

60 Dr. Kincses Gyula Gyógyszertámogatás – felelős gyógyszergazdálkodás A gyógyszergyártók, a terjesztők, a gyógyszert rendelő orvosok, a betegek és az állam közös felelősségének új, és a jelenleginél igazságosabb rendszerét teremti meg az ősszel elfogadandó Gyógyszergazdaságossági törvény. Az új törvény szabályozni fogja a gyártók által fizetett kedvezményeket, a gyógyszert rendelő orvosok szigorúbb gyógyszerfelírási szabályát, és teljesen nyilvánossá teszi a gyógyszer-ártámogatás és a támogatásba való befogadás rendszerét.

61 Dr. Kincses Gyula

62 Az ápolási rendszer átalakítása – méltóságteljes időskor A biztonságos és méltóságteljes időskori gondoskodás érdekében kialakítjuk az ápolásbiztosítás önálló rendszerét. A cél az, hogy az ápolásra szorultak egységes rendszerben, lehetőleg a megszokott környezetükben legyenek tisztességgel ellátva. Az ápolási feladatok meghatározása és szétválasztása nemcsak jobb és biztonságosabb ellátást nyújt, de az egészségügyet is tehermentesíti az ápolási feladatoktól.

63 Dr. Kincses Gyula Összegzés Az egészségügyben a szerkezet- és szemléletváltás elkerülhetetlen, mert enélkül nem maradhat működőképes az egészségügy, és nem rendezhető az államháztartás hiánya. Az új egészségügyben felértékelődik a beteg. Tiszta, ellenőrzött és számonkérhető viszonyok jönnek létre a hálapénzes kiszolgáltatottság és szürkegazdaság helyett.

64 Dr. Kincses Gyula Köszönöm a figyelmet www.ESKI.hu www.kincsesgyula.hu


Letölteni ppt "Dr. Kincses Gyula Az egészségbiztosítás átalakításának kérdéseiről Dr. Kincses Gyula ESKI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések