Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kincses Gyula Reform 2006. Dr. Kincses Gyula ESKI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kincses Gyula Reform 2006. Dr. Kincses Gyula ESKI."— Előadás másolata:

1 Dr. Kincses Gyula Reform 2006. Dr. Kincses Gyula ESKI

2 Dr. Kincses Gyula Az egészségügy alapproblémája Az egészségügy jellemző, meghatározó és súlyosbodó problémája a forráshiány. A forráshiány a rendszer lényegéből fakadó probléma, tehát nem átmeneti, nem helyi probléma, és később sem oldódik. A forráshiány ma már nemcsak a pénzeszközök szűkösségét jelenti, de a humánerőforrás hiány is tartós és növekvő.

3 Dr. Kincses Gyula A konvergencia program üzenetei Itt a farkas. Sokszor kiabáltuk, most itt van. Nincs tovább hova hátrálni. Az EU forrásokat nem lehet a jóléti kiadások fedezetére használni, hanem egy fenntartható szerkezet és működés kialakítása a támogatott cél. A reform nem az osztogatás, hanem a realitáshoz igazítás szinonimája. (A Kékes az EU tagság után is 1014m.)

4 Dr. Kincses Gyula Az egyensúlyteremtés eszközei Bevételi oldal (források) növelése –Járuléknövelés és/vagy -kiszélesítés –Állami hozzájárulás növelése –Co-payment (lakossági térítés) Kiadási oldal csökkentése –Kapacitáscsökkentés –Szolgáltatási csomag szűkítése –A költségérzékenység javítása (ellátók és ellátottak) –Támogatási rendszer átalakítása A forrásfelhasználás javítása a szolgáltatóknál –A technikai hatékonyság („pazarlás”) –Az allokációs hatékonyság (szerkezetváltás, prioritás- javítás)

5 Dr. Kincses Gyula Itt és most

6 Dr. Kincses Gyula Ami a számok mögött van Mindenki elégedetlen. –A beteg: nem veszik emberszámba, nem tudja, mi történik vele, –Az egészségügy: méltatlan bérek (a hálapénz mellett…), tisztázatlan elvárások, a szakma lecsúszása a társadalmi rang-sorban (a hiánygazdaság privilégiumainak elvesztése) –A politika: folyamatos konfliktusok, pénznyelő automata

7 Dr. Kincses Gyula Világ-tendenciák I. Az egészségügyi szolgáltatások „szokásos” szintje és hozzáférése nem finanszírozható technológia-követően. A világon mindenütt alkalmazzák a költség- kontroll ismertebb eszközeit: –a kapacitások korlátozása, szolgáltatások adagolása, –az ellátási csomag szűkítő pontosítása, –a szolgáltatók költségérzékenysége, –a betegek költségérzékenysége (co-payment).

8 Dr. Kincses Gyula Világ-tendenciák II. A fenti technikákat általában vegyesen alkalmazzák (a négyből legalább kettőt). Ahol szigorúbb a szolgáltatás adagolása, ott általában alacsonyabb a pénzügyi érdekeltség alkalmazása, és fordítva. A régi EU- tagállamok közül csupán az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Spanyolországban nincs co-payment.

9 Dr. Kincses Gyula A biztosítási reform lényege Számonkérhető jogok és számon kért kötelezettségek: A szolidaritás újraértelmezése –Befizetéssel alátámasztott jogosultság –Számon kérhetően meghatározott juttatások („a csomag”) Verseny (a biztosítottért és a betegért) Erős fogyasztóvédelem és piacfelügyelet

10 Dr. Kincses Gyula

11 Gyógyszertámogatás – felelős gyógyszergazdálkodás A gyógyszergyártók, a terjesztők, a gyógyszert rendelő orvosok, a betegek és az állam közös felelősségének új, és a jelenleginél igazságosabb rendszerét teremti meg az ősszel elfogadandó Gyógyszer-gazdaságossági törvény. Az új törvény szabályozni fogja a gyártók által fizetett kedvezményeket, a gyógyszert rendelő orvosok szigorúbb gyógyszerfelírási szabályát, a promóciót, és teljesen nyilvánossá teszi a gyógyszerár-támogatás és a támogatásba való befogadás rendszerét.

12 Dr. Kincses Gyula Több patika, nagyobb verseny A gyógyszertár létesítési korlátok oldása Ha legalább 3 éves időtartamra többlet- szolgáltatások nyújtását vállalják, már most nyílhatnak: -nyújtott nyitvatartási idő vállalása, -állandó készenléti idő vállalása, -csomagküldő szolgálat működtetése, fekvőbetegek részére házhozszállítás vállalása -a nem vényköteles gyógyszerek esetében az internetes rendelés lehetősége. Szigorú szabályok a tulajdonosi koncentráció elkerülése érdekében. Szolidaritási díj bevezetése

13 Dr. Kincses Gyula Mi változik? – Gyógyszerek patikán kívül Egyes vény nélküli gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazhatóságának megteremtése. Szigorú feltételek: egészségügyi hatósági engedély kell, biztonságos, szakszerű tárolás, eltartás, többi árucikktől jól látható elkülönítés, folyamatosan rendelkezésre álló tájékoztatást biztosít, fiatalkorúak számára nem értékesíthető (ez ellenőrizhető is), valamennyi gyógyszer tájékoztatóját nyomtatott formában hozzáférhetővé kell tennie, jól látható helyen.

14 Dr. Kincses Gyula Felügyelet A Felügyelet a biztosítotti jogok érvényesülésének és a szolidáris teherviselés kötelezettségének, a méltányos és igazságos, minőségi szolgáltatásokat garantáló biztosítói magatartás intézményes garanciáját teremti meg. A jogok érvényesülésének és ellenőrizhetőségének fontos eszköze a nyilvánosság, melyet ugyancsak a Felügyelet szabályoz és biztosít. Az új egészségügyben erős állami felügyelet segíti döntéseinket, és őrködik a szolgáltatások minősége és a pénzünk felhasználásának hatékonysága felett. A Felügyelet célja, hogy minél jobb szolgáltatásokat kapjunk és információk birtokában választhassunk.

15 Dr. Kincses Gyula Mi változik? A Felügyelet az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. A Felügyelet hatásköre kiterjed a – kötelező és önkéntes – egészségbiztosítási szektor egészére. A Felügyelet feladatai: az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők védelme és az egészségügyi szolgáltatók működésének vizsgálata, az egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitásának biztosítása, ellenőrzés.

16 Dr. Kincses Gyula Önkéntes Kamarák Önkéntes kamarában a Kamara szava valóban a tagok akarata. A három eddigi Kamara köztestület, marad, de (nem köztestületi jelleggel) egyéb Kamarák is szerveződhetnek.

17 Dr. Kincses Gyula Várólisták Központi vezetés: transzplantáció Kiemelt listák (protézisek, stb.): –Intézményszintű, de nyilvános vezetés –Központi publikálás Előjegyzés: helyi vezetés, nem nyilvános.

18 Dr. Kincses Gyula Attól, hogy közhely, még igaz A szerkezet nem igazodott megfelelően a –szükségletekhez, –a technológiai fejlődésekhez, –a lakossági igényekhez A jelen szerkezet nemcsak nem igazságos, de nem is fenntartható –nem finanszírozható, –a munkaidő normatívák alapján HR oldalról sem ellátható. Az érdemi változás elkerülhetetlen.

19 Dr. Kincses Gyula A kapacitás-lekötés új szabályozása A kapacitások meghatározásának módja: A törvény szabja meg az intézmények további sorsát három csoportban: –kiemelt intézmények (súlyponti kórházak, kompetencia- központok). Garantált kapacitásukat a törvény rögzíti. –Azok az intézmények, amelyek a régióban felosztható kapacitásokra pályázhatnak –Azok az intézmények, amelyek nem nyújthatnak aktív ellátást. A felosztható aktív szakellátási kapacitásokat (régió/szakmacsoport/aktív ágy darabszám) és a felosztható krónikus szakellátási kapacitásokat a törvény határozza meg. A felosztható kapacitásokat a RET határozza meg, ha nincs, akkor központi döntés helyettesíti.

20 Dr. Kincses Gyula közösség egyén S z o l g á l t a t á s i s p e k t r u m F i n a n s z í r o z ó kényelmiéletmentés Az egészségügyi szolgáltatások és finanszírozásuk Gyógyüdülés állam

21 Dr. Kincses Gyula A csomagok járulék I.-es csomag III.-as csomag II.-es csomag Életvédelem Előzetes fedezetvizsgálat nélkül mindenkinek nyújtandó Végső teherviselő a költségvetés Közösségi érdekből nyújtott szolgáltatások: Közegészségügy, járványügy Kiemelt területek (anya- és csecsemővédelem) Kötelező önrész Az állam által fizetett ellátások A kötelező biztosítás által fizetett ellátások Co-payment Adó/költségvetés Önkéntes biztosítás/ Háztartások kiadásai Magánfinanszírozásból fizetett ellátások Választott többlet-szolgáltatás

22 Dr. Kincses Gyula Az ellátási csomag milyen célból milyen kockázat alapján milyen szakmai tartalommal milyen eljárásrendben lehet az ellátásokat igénybevenni. Következmények: –Nem ide tartozó kockázatok kivétele –Beutalás szigorítása –A választás szabadsága és ára (technológia, orvos, anyag, stb.)

23 Dr. Kincses Gyula Vizitdíj, kórházi napidíj – Jelképes önrész a hatékonyabb ellátásért Az új egészségügyben csökken az ellátórendszer felesleges terhelése. A betegek, az orvosok és az adófizetők érdekében csökkentjük az ellátórendszer indokolatlan igénybevételét. Az európai országok kétharmadához hasonlóan, Magyarországon is bevezetjük a jelképes nagyságú önrészfizetést az egészségügyben. A vizitdíj mindenhol azt eredményezi, hogy a biztosított polgár költségtudatos szolgáltatásvásárlóvá válik, erősödik az egyéni felelősség, ezáltal ésszerűsödik az ellátórendszer igénybevétele.

24 Dr. Kincses Gyula A co-payment jellemzői Jellemző a legtöbb országban: –általában alacsony összeg, –felső plafon (éves, havi, kezelési sor stb.), –kivételeket szokás tenni (korcsoportos, krónikus betegek stb.), –kezelik a szociális helyzeteket, –nincs egységes gyakorlat, nem feltétlenül teljeskörű. Mentesség vagy kompenzáció??? Magyarországi elképzelések: –egységesített, alacsony díj, –a sérülékeny rétegeknek még kevesebb, –szűk körű mentesség, –alacsony plafon.

25 Dr. Kincses Gyula A co-payment típusai A fő megkülönböztetés: –Kötelező: a beteg a díj megfizetése nélkül nem jut hozzá a közfinanszírozott szolgáltatáshoz, vagy az ártámogatáshoz (vizitdíj, ágydíj, napidíj, receptdíj stb.) –Fakultatív: a beteg választásából fakadó kiegészítő díj „felár” (külön szoba, választott orvos stb.)

26 Dr. Kincses Gyula Összegzés Az egészségügyben a szerkezet- és szemléletváltás elkerülhetetlen, mert enélkül nem maradhat működőképes az egészségügy, és nem rendezhető az államháztartás hiánya. Tiszta, ellenőrzött és számonkérhető viszonyok jönnek létre a hálapénzes kiszolgáltatottság és szürkegazdaság helyett.

27 Dr. Kincses Gyula Köszönöm a figyelmet www.ESKI.hu www.kincsesgyula.hu


Letölteni ppt "Dr. Kincses Gyula Reform 2006. Dr. Kincses Gyula ESKI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések