Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PANNON Egyetem – Pályázatok és projektek 2010. március 31. Orosz György mb. stratégiai igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PANNON Egyetem – Pályázatok és projektek 2010. március 31. Orosz György mb. stratégiai igazgató"— Előadás másolata:

1 PANNON Egyetem – Pályázatok és projektek március 31. Orosz György mb. stratégiai igazgató

2 INFRASTRUKTÚRA HR SZERVEZETI STRUKTÚRA OKTATÁS K+F+INNOVÁCIÓ TUDÁSTRANSZFER GAZDÁLKODÁS, VAGYON- GAZDÁLKODÁS PANNON EGYETEM PÁLYÁZATOK INFRASTRUKTÚRA NYERTES ELBÍRÁLÁS ALATT ELŐKÉSZÍTÉS ALATT JÖVŐBENI PÁLYÁZATOK TIOP TUDÁSKÖZPONT (4,183 MRD FT) TIOP TISZKEK (525 MFT VESZPRÉM, 690,4 MFT NAGYKANIZSA) KEOP ENERGIAHATÉKONYSÁG FOKOZÁSA (78,69 MFT) KEOP E-KÖRNYEZETVÉDELEM I. FORDULÓ – INKA – KESZTHELY (12,5 MFT) KEOP E-KÖRNYEZETVÉDELEM II. FORDULÓ – INKA – KESZTHELY (278 MFT) TÁMOP HALLGATÓI/INTÉZMÉNYI SZOLG.FEJLESZTÉS – DPR, VIR (687 MFT) KEOP ENERGIAHATÉKONYSÁG FOKOZÁSA (1-500 MFT) KEOP E-KÖRNYEZETVÉDELEM - ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV (1-500 MFT) TIOP REGIONÁLIS TUDÁSTÁRAK EGYETEMI KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ( MFT) KEOP MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ( MFT) KEOP MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOSENERGIA/HŐ TERMELÉS ( MFT) KEOP FENNTARTHATÓBB ÉLETMÓDOT ÖSZTÖNZŐ KAMPÁNYOK (3-200 MFT) KEOP FENNTARTHATÓBB ÉLETMÓDOT ELŐSEGÍTŐ MINTAPROJEKTEK (3-200 MFT) KEOP /Z STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK ÉS ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERVEK ( MFT) KDOP TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE (5-50 MFT)

3 INFRASTRUKTÚRA HR SZERVEZETI STRUKTÚRA OKTATÁS K+F+INNOVÁCIÓ TUDÁSTRANSZFER GAZDÁLKODÁS, VAGYON- GAZDÁLKODÁS PANNON EGYETEM PÁLYÁZATOK OKTATÁS TÁMOP TISZKEK (270 MFT VESZPRÉM, 245 MFT NAGYKANIZSA) TÁMOP 4.1.2/A TANANYAG- ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS –PE MK, MIK, GK ( MFT) TÁMOP 4.1.2/B A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PEDAGÓGUSKÉPZÉSÉT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA – PÁPA (140 MFT) TÁMOP 4.1.2/C NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS A PANNON EGYETEMEN - PE GK (45 MFT) TÁMOP 4.1.2/A HIÁNYSZAKMÁK ÉS MUNKAADÓI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA –PE MK, GK, FI (259 MFT) TÁMOP KÉPZÉS- ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS ( MFT) TÁMOP HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZAKKÉPZÉS ÉS FELNÖTTKÉPZÉS TERÜLETÉN (10-50 MFT) TÁMOP HIÁNYSZAKMÁK, ÚJ SZAKMÁK MUNKAERŐIGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE FELSŐFOKÚ KÉPZÉS SEGÍTSÉGÉVEL ( MFT) NYERTES ELBÍRÁLÁS ALATT ELŐKÉSZÍTÉS ALATT JÖVŐBENI PÁLYÁZATOK

4 PANNON EGYETEM PÁLYÁZATOK TUDÁSTRANSZFER INFRASTRUKTÚRA HR SZERVEZETI STRUKTÚRA OKTATÁS K+F+INNOVÁCIÓ TUDÁSTRANSZFER GAZDÁLKODÁS, VAGYON- GAZDÁLKODÁS TÁMOP TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS (112,1 MFT) TÁMOP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK DISSZEMINÁCIÓJA (168 MFT) TÁMOP ÚJ GENERÁCIÓS TUDÁS ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER PLATFORM KIALAKÍTÁSA A PANNON EGYETEMEN ( 283,9 MFT) KDOP TECHNOLÓGIA-TRANSZFER ÉS HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA (5-100 MFT ) NYERTES ELBÍRÁLÁS ALATT ELŐKÉSZÍTÉS ALATT JÖVŐBENI PÁLYÁZATOK

5 INFRASTRUKTÚRA HR SZERVEZETI STRUKTÚRA OKTATÁS K+F+INNOVÁCIÓ TUDÁSTRANSZFER GAZDÁLKODÁS, VAGYON- GAZDÁLKODÁS PANNON EGYETEM PÁLYÁZATOK K+F+I KDOP KLASZTEREK TÁMOP INNOVATÍV KUTATÓI TEAMEK TÁMOGATÁSA (697,7 MFT) TÁMOP INNOVATÍV KUTATÓI TEAMEK TÁMOGATÁSA (38,4 MFT) DUF Innotars 2008 INNOVÁCIÓ TÁRSADALMASÍTÁSA (28,1 MFT) REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS (ETE) GOP 1.3.1/B SZENNYVÍZTISZTÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (800 MFT) TÁMOP B-09/1/KONV MOBILITÁS ÉS KÖRNYEZET: JÁRMŰIPARI, ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETI KUTATÁSOK A KÖZÉP- ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN ( PE+SZE: MFT) GOP KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS (861 MFT) GOP PÓLUS INNOVÁCIÓS KLASZTEREK TÁMOGATÁSA ( MFT) TÁMOP B-10/1 TUDOMÁNYOS KÉPZÉS MŰHELYEINEK TÁMOGATÁSA GOP KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KÖZPONTOK FEJLESZTÉSE (MAX 1000 MFT) GOP 1.3.1/A VÁLLALATI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA ( MFT) GOP 1.3.1/B AKKREDITÁLT KLASZTEREK VÁLLALATI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA ( MFT) GOP VÁLLALATI K+F KAPACITÁS ERŐSÍTÉSE ( MFT) GOP VÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓJÁNAK TARTÓS BE-SZÁLLÍTÓVÁ VÁLÁS VAGY A STÁTUSZ MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ( MFT) CIP: A 7. KERETPROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE. EURÓPA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSAI KIHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. NYERTES ELBÍRÁLÁS ALATT ELŐKÉSZÍTÉS ALATT JÖVŐBENI PÁLYÁZATOK

6 SIKERES PÁLYÁZATOK PANNON EGYETEM

7 NYERTES PÁLYÁZATOK ELNYERT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM INFRASTRUKTÚRA: Ft Ft OKTATÁS: Ft Ft TUDÁSTRANSZFER: Ft K+F+I: Ft Ft EGYÜTTMŰKÖDÉS EUR EUR ÖSSZESEN: Ft EUR Ft EUR

8 INFRASTRUKTÚRA PANNON EGYETEM NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT CÍMETÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM TIOP A PANNON EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE Ft TIOP A VESZPRÉMI TISZK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” - VMJV ÖNKORMÁNYZAT A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT Ft TIOP A NAGYKANIZSAI TISZK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” - A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT Ft KEOP PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR „D” ÉPÜLET ÉS PETHE FERENC KOLLÉGIUM ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA Ft KEOP INTELLIGENS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATBANK – INKA ELSŐ FORDULÓBAN NYERTES PÁLYÁZAT Ft ÖSSZESEN: Ft Ft

9 OKTATÁS PANNON EGYETEM NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT CÍMETÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM TÁMOP-2.2.3/07 /2F TISZK LÉTREHOZÁSA VESZPRÉMBEN - VMJV ÖNKORMÁNYZAT A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT Ft TÁMOP 4.1.2/B A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PEDAGÓGUSKÉPZÉSÉT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (MFTK-PÁPA) Ft Ft TÁMOP 4.1.2/C NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS A PANNON EGYETEMEN (GEORGIKON KAR) Ft TÁMOP 4.1.2/A KÖRNYEZETMÉRNÖKI MSC TANANYAGFEJLESZTÉS Ft Ft TÁMOP 4.1.2/A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT ÉS A KAPCSOLÓDÓ ISMERETANYAGOK OKTATÁSÁRA Ft Ft TÁMOP 4.1.2/A KORSZERŰ OECD TAGÁLLAMBAN HASZNÁLT ANYAGTUDOMÁNYI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYI FOLYAMAT SZIMULÁCIÓ TANANYAGTARTALOM ADAPTÁCIÓJA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLÁN ÉS A PANNON EGYETEMEN Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Ft

10 TUDÁSTRANSZFER PANNON EGYETEM NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM TÁMOP „TUDÁSDEPÓ- EXPRESSZ”- A KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉSI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN. ORSZÁGOS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE Ft TÁMOP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK DISSZEMINÁCIÓJA ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS A MINŐSÉGI KÉPZÉSÉRT A PANNON EGYETEMEN Ft ÖSSZESEN: Ft

11 K+F+I PANNON EGYETEM NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT CÍMETÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM KDOP REGIONÁLIS JELENTŐSEGŰ KLASZTEREK KÖZÖS BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA, SZOLGÁLTATÁSAINAK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE  PANNON E-OKTATÁSI KLASZTER: Ft KDOP TOVÁBBI NYERTES KLASZTEREK (PE TAG)  KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BIOENERGETIKAI KLASZTER:  AJKAI JÁRMŰIPARI ÉS MECHATRONIKAI KLASZTER:  ÖKOPOLISZ KLASZTER:  PANNON K+F+I+O KLASZTER: Ft Ft Ft Ft TÁMOP ÉLHETŐBB KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGESEBB EMBER – BIOINNOVÁCIÓ ÉS ZÖLD TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA A PANNON EGYETEMEN Ft TÁMOP A RÉGIÓ ÉS A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VÁLASZAI AZ ANYAGTUDOMÁNY ÉS – TECHNOLÓGIA ÚJ KIHÍVÁSAIRA Ft Ft INNOTARS08 A KD RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSAINAK BEKAPCSOLÁSA AZ ORSZÁG INNOVÁCIÓS VÉRKERINGÉSÉBE Ft ÖSSZESEN: Ft Ft

12 EGYÜTTMŰKÖDÉS PANNON EGYETEM NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PANNON EGYETEM HUHR/0901 EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS (ETE) REGIONÁLIS TURISZTIKAI TERMÉKTERV KIDOLGOZÁSA A HORVÁT-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓKBAN EUR EUR ÖSSZESEN: EUR EUR

13 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE TIOP TIOP A PANNON EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE CÉL: A FELSŐOKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZÍNVONALÁNAK EMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTURÁLIS ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA TEVÉKENYSÉGEK: VESZPRÉM VESZPRÉM: A RÉGI GYERMEKKÓRHÁZ TERÜLETÉN KERÜL ELHELYEZÉSRE MODERN TECHNOLÓGIAI KÖRNYEZETBEN A PE KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTJA – A TUDÁSKÖZPONT. MINTEGY M²-EN KAP HELYET AZ ÚJ OKTATÓ- ÉS KUTATÓKÖZPONT, A HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, A TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLETI KÖZPONT ÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT. KESZTHELY KESZTHELY: A PE KESZTHELYI TELEPÉN ÚJ OKTATÁSI ÉS KUTATÓ TEREK KERÜLNEK KIALAKÍTÁSRA M²-EN. A BERUHÁZÁS CÉLJA A GK K+F+I TERÜLETEINEK TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE. SZÉKESFEHÉRVÁR SZÉKESFEHÉRVÁR: ÚJ KAMPUSZ ÉPÜL M²-EN. A BERUHÁZÁS TÁMOGATJA A RÉGIÓ FELSŐOKTATÁSI CÉLJAINAK ELÉRÉSÉT ÉS KÖZÖS VÁLLALKOZÁSOK ALAKULHATNAK AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRE ALAPOZVA M FT PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: M FT M FT TÁMOGATÁS: M FT 95% INTENZITÁS: „A” - 95% 100% „B” - 100% 33 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 33 HÓNAP PROJEKT TERVEZTETT IDŐTARTAMA: JELENLEGI ÁLLAPOT: PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS ALATT „A” KOMPONENS (INFRSTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK): M FT. VESZPRÉM: M FT KESZTHELY: 445 M FT. SZÉKESFEHÉRVÁR: 976 M FT. „B” KOMPONENS (INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK): 499 M FT. EGYÉB KIADÁSOK (KÖZBESZERZÉS, PROJEKVEZETÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, TERVEZTETÉS, STB.) 411 M FT.

14 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE TIOP TIOP A VESZPRÉMI TISZK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” - VMJV ÖNKORMÁNYZAT A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT VESZPRÉM: A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK: DOHNÁNYI ERNŐ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM JENDRASSIK-VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PANNON EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET, VESZPRÉM TÁNCSICS MIHÁLY SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 525,75 MFT AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 525,75 MFT 90% INTENZITÁS: 90% 60 MFT ÖNRÉSZ: 60 MFT – ÜTEMEZÉS: – PE TÁMOGATÁS:  IDEGENFORGALOM KÖZPONTI KÉPZŐHELYE 59 MFT  PANNON EGYETEM, ILL. ANNAK TELEPHELYE: A PANNON EGYETEM BALATONALMÁDI TELEPHELYE: 59 MFT AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 690 MFT 90% INTENZITÁS: 90% MFT ÖNRÉSZ: 76 MFT ÜTEMEZÉS:. PE TÁMOGATÁS: TIOP TIOP A NAGYKANIZSAI TISZK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” - A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT NAGYKANIZSA: A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK :

15 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP KEOP PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR „D” ÉPÜLET ÉS PETHE FERENC KOLLÉGIUM ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA CÉL: AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG FOKOZÁSA A PANNON EGYETEM GEORGIKON KARÁN. HŐSZIGETELÉS, ABLAKCSERE, TOVÁBBÁ FŰTÉST ÉS MELEGVYZ-ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ KAZÁNOK CSERÉJE A „D” ÉPÜLETBEN ÉS A PETHE FERENC KOLLÉGIUMBAN TÁMOGATÁS: FT 100% INTENZITÁS: 100% PROJEKT TERVEZETT KEZDETE: PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: KESZTHELY, GEORGIKON KAR BERUHÁZÁS HELYE: KESZTHELY, GEORGIKON KAR

16 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP KEOP INTELLIGENS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATBANK – INKA ELSŐ FORDULÓBAN NYERTES PÁLYÁZAT CÉL: AZ INTELLIGENS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATBANK (INKA) RENDSZERFEJLESZTÉSE SORÁN LEGFŐBB CÉL EGY TÁJÉRTÉKELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MELY RENDSZER EREDMÉNYE (TÁJÉRTÉK) EGY ORSZÁGOS VISZONYLATBAN IS ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, KOMPLEX TÁJÖKOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRŐ. AZ ÖKOLÓGIAI PARAMÉTEREK KÖNNYEN ÉRTELMEZHETŐ ÉS ÖSSZEHASONLÍHATÓ MÉRŐSZÁMA SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÉS A KISTÉRSÉG DÖNTÉSHOZÓINAK A TERMÉSZETVÉDELEMMEL HARMONIZÁLÓ BERUHÁZÁSAIK KIVITELEZÉSÉBEN, ILLETVE SEGÍT A KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSÁBAN IS. AZ INKA RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN A NAPRAKÉSZ KÖRNYEZETI ADATOK ELÉRÉSÉVEL EGYSZERŰSÖDIK A HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ÉS JAVUL AZ ELLENŐRZÉS MINŐSÉGE, ILLETVE MEGVALÓSÍTHATÓ AZ e-ÜGYINTÉZÉS IS A HIVATALOKBAN 12,5 M FT TÁMOGATÁS (1.FORDULÓ): 12,5 M FT 100% INTENZITÁS: 100% 5 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 5 HÓNAP PROJEKT TERVEZTETT KEZDETE: MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: ŐRSÉGI NEMZETI PARK RÉSZTVEVŐK: PANNON EGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA

17 OKTATÁS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.2.3/07 /2F TÁMOP-2.2.3/07 /2F TISZK LÉTREHOZÁSA VESZPRÉMBEN - VMJV ÖNKORMÁNYZAT A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT (TISZK) NEM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY, HANEM A SZAKKÉPZÉS FELADATAINAK A JELENLEGINÉL HATÉKONYABB FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MEGSZERVEZÉSE. A PANNON TISZK VESZPRÉM NONPROFIT KFT. KÉT TULAJDONOSA A VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A PANNON EGYETEM. VESZPRÉM: AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 270 MFT INTENZITÁS:100% ÜTEMEZÉS: 2008.SZEPTEMBER1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG NAGYKANIZSA: AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 315 MFT INTENZITÁS:100% ÜTEMEZÉS: 2008.SZEPTEMBER1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG TÁMOP-2.2.3/07 /2F TÁMOP-2.2.3/07 /2F TISZK LÉTREHOZÁSA NAGYKANIZSÁN - A FŐ KEDVEZMÉNYEZETT

18 OKTATÁS FEJLESZTÉSE 4.1.2/A 4.1.2/A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT ÉS A KAPCSOLÓDÓ ISMERETANYAGOK OKTATÁSÁRA ÖSSZKÖLTSÉG: EFT 80% INTENZITÁS: 80% PROJEKT TERVEZETT KEZDETE: PROJEKT TERVEZETT VÉGE: CÉL: A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA; OLYAN GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL HATÉKONYABBAN LEHET A TÉRSÉGI TURISZTIKAI FOLYAMATOK HÁTTERÉT FELISMERNI, KIDOLGOZNI ÉS MEGVALÓSÍTANI A KAPCSOLÓDÓ STRATÉGIÁKAT. A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLJAI: BSC. SZINTEN; A REGIONÁLIS TURISZTIKAI SZAKIRÁNY (30 KREDIT), MSC. SZINTEN; A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNY KÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA KREDIT INTERVALLUMBAN. TÁMOP PRIORITÁS: TANANYAG ÉS TARTALOM FEJLESZTÉS MTMI KÉPZÉSEKRE

19 OKTATÁS FEJLESZTÉSE 4.1.2/A 4.1.2/A KÖRNYEZETMÉRNÖKI MSC TANANYAGFEJLESZTÉS 4.1.2/A 4.1.2/A KORSZERŰ OECD TAGÁLLAMBAN HASZNÁLT ANYAGTUDOMÁNYI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYI FOLYAMAT SZIMULÁCIÓ TANANYAGTARTALOM ADAPTÁCIÓJA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLÁN ÉS A PANNON EGYETEMEN ÖSSZKÖLTSÉG: EFT ÖSSZKÖLTSÉG: EFT INTENZITÁS: 80% PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA: CÉL: KÖZVETLEN CÉL: A KÖRNYEZETMÉRNÖK M.SC. KÉPZÉS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TÖRZSANYAG 50%-ÁNAK KIDOLGOZÁSA, MELYBEN SZINTE MINDEN ÉRINTETT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZT FOG VENNI, KÖZVETETT CÉL: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ERŐSÍTÉSE HOSSZÚ TÁVÚ CÉL: A MODULOK HANGOS-KÖNYV, INTERAKTÍV TANANYAG ÉS VIDEO-TANANYAG FORMÁTUMÚ ELKÉSZÍTÉSE, VALAMINT A TELJES ANGOL NYELVŰ FORDÍTÁS. CÉL: 1.A LEGKORSZERŰBB, OKTATHATÓ TANANYAG BESZERZÉSE EU-/ OECD- TAGÁLLAMBÓL HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELÉRÉSE 2. A HALLGATÓK IDEGEN NYELVI TUDÁSÁNAK ÉS TANULÁSTECHNIKÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 3. A TANANYAG INTEGRÁLÁSA AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI, KÉPZÉSI RENDSZERÉBE VALAMINT SZAKMAI ÉS ANYANYELVI ÉS MUNKAERŐ-PIACI MEGFELELŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA, 4.TANANYAG INTERAKTIVITÁSÁNAK/MÉDIA TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE TÁMOP PRIORITÁS: TANANYAG ÉS TARTALOM FEJLESZTÉS MTMI KÉPZÉSEKRE

20 OKTATÁS FEJLESZTÉSE 4.1.2/B A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PEDAGÓGUSKÉPZÉSÉT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (MFTK-PÁPA) 4.1.2/C NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS A PANNON EGYETEMEN (GEORGIKON KAR) MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 140 MFt INTENZITÁS: 80% PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA: CÉL: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁST BIZTOSÍTÓ ÉS FEJLESZTŐ FELSŐFOKÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TARTALMI MEGÚJÍTÁSA, KÉPZŐK FELKÉSZÍTÉSE, PEDAGÓGUSKÉPZÉST TÁMOGATÓ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ- ÉS KUTATÓKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA A PEDAGÓGUSKÉPZÉST FOLYTATÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE ÉPÍTVE A KD RÉGIÓBAN. A KONZORCIUM TAGJAI: PE, DUF FŐISKOLA, VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. CÉL: A PANNON EGYETEM GEORGIKON KARÁN FOGLALKOZTATOTT OKTATÓK NYELVI ÉS IKT KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE A FELSŐFOKÚ KÉPZÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE, VALAMINT AZ IDEGEN-NYELVŰ OKTATÁS ELTERJEDÉSE ÉRDEKÉBEN. A PROJEKT KERETÉBEN A KARON NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK VALÓSULNAK MEG. TÁMOP PRIORITÁS: TANANYAG ÉS TARTALOM FEJLESZTÉS MTMI KÉPZÉSEKRE MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 45,425 M Ft INTENZITÁS: 80% PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA:

21 TUDÁSTRANSZFER FEJLESZTÉSE TÁMOP TÁMOP „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ”- A KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉSI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN. ORSZÁGOS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE RÉSZTVEVŐ EGYSÉGEK: - PE – EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR CÉL: SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS ORSZÁGOS DOKUMENTUM SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KONCEPCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA. A KÖNYVTÁR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSAIT AZ EGYETEM ÉS A RÉGIÓBELI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK POLGÁRAI EGYENLŐ ESÉLLYEL ÉRJÉK EL. AZ ORSZÁGOS ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKÜLDŐ RENDSZER KONCEPCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA ( KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA, AZ ORSZÁGOS SZOLGÁLTATÁSOK (ODR, MATARKA) ÖSSZEHANGOLÁSA, AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM-SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGI FELTÉTELEI A SZERZŐI JOG VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL). A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSE TÁMOGATJA A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁT, TOVÁBBÁ LEHETŐSÉGET TEREMT AZ ORSZÁGOS SZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN IS FT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE): FT 100% INTENZITÁS: 100% 18 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 18 HÓNAP PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA: VESZPRÉM PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYE: VESZPRÉM PROJEKT JELENLEGI ÁLLAPOT: PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN

22 TUDÁSTRANSZFER FEJLESZTÉSE TÁMOP TÁMOP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK DISSZEMINÁCIÓJA ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS A MINŐSÉGI KÉPZÉSÉRT A PANNON EGYETEMEN CÉL: A PE TUDOMÁNYOS ÉS K+F EREDMÉNYEINEK DISSZEMINÁCIÓJÁNAK NÖVELÉSE, INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK ISMERTTÉ TÉTELE. A PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK (TUD.. PORTÁL FEJLESZTÉSE, ELŐADÁSOK, VERSENYEK, DIÁKKÖRI ÉS SZAKKOLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG, KOMM. STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE, STB.) ÁLTAL CÉL, HOGY NŐJÖN AZ MTMI SZAKOKRA JELENTKEZŐK SZÁMA, VALAMINT A TERÜLET IRÁNTI TÁRSADALMI ÉRDEKLŐDÉS; ERŐSÖDJÖN A GAZDASÁGI SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLŐDJENEK A HALLGATÓI TUD. ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, INNOVÁCIÓS VERSENYEK. TEVÉKENYSÉGEK: DISSZEMINÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK, KIADVÁNYOK MEGJELENTETÉSE, HONLAP- FEJLESZTÉS, KONFERENCIASZERVEZÉS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA, ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE Ft PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: Ft Ft TÁMOGATÁS: Ft 85% INTENZITÁS: 85% 26 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 26 HÓNAP PROJEKT IDŐTARTAMA: JELENLEGI ÁLLAPOT: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK: STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG GEORGIKON KAR MÉRNÖKI KAR MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR ETDT TIT

23 K+F+I - KLASZTEREK KDOP KDOP REGIONÁLIS JELENTŐSEGŰ KLASZTEREK KÖZÖS BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA, SZOLGÁLTATÁSAINAK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE PANNON E-OKTATÁSI KLASZTER KLASZTERELNÖK: DR. NÁHLIK GÁBOR GESZTOR: PANNON EGYETEM ALAPÍTÁS: MEGÍTÉLT ÖSSZEG: FT TOVÁBBI NYERTES KLASZTEREK (PE TAG) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BIOENERGETIKAI KLASZTER: MEGÍTÉLT ÖSSZEG: 25 MFT ALAPÍTÁS: AJKAI JÁRMŰIPARI ÉS MECHATRONIKAI KLASZTER: MEGÍTÉLT ÖSSZEG: 24 MFT ALAPÍTÁS: ÖKOPOLISZ KLASZTER: MEGÍTÉLT ÖSSZEG: 24,6 MFT ALAPÍTÁS: PANNON K+F+I+O KLASZTER (AKKREDITÁLT INNOVÁCIÓS KLASZTER): MEGÍTÉLT ÖSSZEG: 39,57 MFT ALAPÍTÁS:

24 K+F+I - FELSŐOKTATÁS KAPACITÁS BŐVÍTÉSE TÁMOP TÁMOP ÉLHETŐBB KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGESEBB EMBER – BIOINNOVÁCIÓ ÉS ZÖLD TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA A PANNON EGYETEMEN CÉL: AZOKNAK AZ ÍGÉRETES INTÉZMÉNYI ALAPKUTATÁSOKNAK, INNOVATÍV KUTATÓCSOPORTOKNAK A MEGERŐSÍTÉSE, MELYEK A FUTAMIDŐ VÉGÉRE ALKALMAZOTT KUTATÁSI SZAKASZBA VIHETŐ PIACKÉPES TERMÉK KIMENET(EK)T PRODUKÁLHATNAK, TOVÁBBÁ MEGFELELŐEN KOMOLY IPARI ÉRDEKLŐDÉS VAN MÖGÖTTÜK AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI SZAKABAN TÖRTÉNŐ ANYAGI RÉSZVÉTELT ILLETŐEN IS. TOVÁBBI CÉL AZ IMTÉZMÉNY KUTATÓÁLLOMÁNYÁNAK FIATALÍTÁSA, A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN/KUTATÁSBAN TAPASZTALHATÓ KONTRASZELEKCIÓ VISSZASZORÍTÁSA. 698 MFT A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 698 MFT 593 MFT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 593 MFT 85% INTENZITÁS: 85% 2 ÉV PROJEKT FUTAMIDEJE: 2 ÉV PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA: VESZPRÉM+KESZTHELY PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYE: VESZPRÉM+KESZTHELY TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN JELENLEGI ÁLLAPOT: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN

25 K+F+I - FELSŐOKTATÁS KAPACITÁS BŐVÍTÉSE TÁMOP TÁMOP A RÉGIÓ ÉS A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VÁLASZAI AZ ANYAGTUDOMÁNY ÉS –TECHNOLÓGIA ÚJ KIHÍVÁSAIRA CÉL: A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA (DF) ÉS A PANNON EGYETEM (PE) HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA, HOGY A FELSŐOKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ INNOVÁCIÓS ÉS KUTATÁS- FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA RÉVÉN A HASZNOSÍTÁSRA KÉPES TECHNOLÓGIA- ÉS TUDÁSTRANSZFER SZOLGÁLTATÁSOKAT KIÉPÍTSE, A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉST ERŐSÍTSE, A KÖZÖSEN ELÉRT K+F+I EREDMÉNYEK PIACRA JUTÁSÁT ÉS HASZNOSÍTÁSÁT ELŐSEGÍTSE. TÖBB TUDOMÁNYTERÜLETET (MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI SZIMULÁCIÓ, NANOTECHNOLÓGIA ÉS FELÜLETNEMESÍTÉS (SURFACE ENGINEERING), KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS, ÖKOTOXIKOLÓGIA) ÉRINTŐ KOMPLEX ALAPKUTATÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA TÁMOGATÁS: FT - PE 85% INTENZITÁS: 85% 2 ÉV PROJEKT FUTAMIDEJE: 2 ÉV PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA: VESZPRÉM BERUHÁZÁS HELYE: VESZPRÉM TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA, JELENLEGI ÁLLAPOT: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN

26 K+F+I -AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMASÍTÁSA K+F+I - AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMASÍTÁSA INNOTARS08 INNOTARS08 A KD RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSAINAK BEKAPCSOLÁSA AZ ORSZÁG INNOVÁCIÓS VÉRKERINGÉSÉBE CÉL: KUTATÁSUNK ELSŐSORBAN A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLŐDÉS ÉS INNOVÁCIÓ VIZSGÁLATÁRA IRÁNYUL, CÉLUNK TOVÁBBÁ ANNAK VIZSGÁLATA, HOGY AZ INNOVÁCIÓ MILYEN MÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJA A RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSAINAK VERSENYKÉPESSÉGÉT PÁLYÁZAT BEADÁSA: ,1 M FT TÁMOGATÁS (PEOJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE): 28,1 M FT 100% INTENZITÁS: 100% 17 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 17 HÓNAP PROJEKT KEZDETE: PROJEKT BEFEJEZÉSE: JELENLEGI ÁLLAPOT: MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRVA, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN TEVÉKENYSÉGEK  „TUDÁSKÖZPONTOK” KONFERENCIA SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA  KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MEGSZÓLÍTÁSA  INNOVÁCIÓS TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE  RÉGIÓS KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE  AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMASÍTÁSA (PUBLIKÁCIÓS KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE, HIRDETÉS, VIDEÓ)

27 BEADOTT PÁLYÁZATOK, ELBÍRÁLÁS ALATT

28 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP KEOP INTELLIGENS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATBANK – INKA ELSŐ FORDULÓBAN NYERTES PÁLYÁZAT – MÁSODIK FORDULÓRA BEADVA CÉL: AZ INTELLIGENS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATBANK (INKA) RENDSZERFEJLESZTÉSE SORÁN LEGFŐBB CÉL EGY TÁJÉRTÉKELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MELY RENDSZER EREDMÉNYE (TÁJÉRTÉK) EGY ORSZÁGOS VISZONYLATBAN IS ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, KOMPLEX TÁJÖKOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRŐ. AZ ÖKOLÓGIAI PARAMÉTEREK KÖNNYEN ÉRTELMEZHETŐ ÉS ÖSSZEHASONLÍHATÓ MÉRŐSZÁMA SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÉS A KISTÉRSÉG DÖNTÉSHOZÓINAK A TERMÉSZETVÉDELEMMEL HARMONIZÁLÓ BERUHÁZÁSAIK KIVITELEZÉSÉBEN, ILLETVE SEGÍT A KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSÁBAN IS. AZ INKA RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN A NAPRAKÉSZ KÖRNYEZETI ADATOK ELÉRÉSÉVEL EGYSZERŰSÖDIK A HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ÉS JAVUL AZ ELLENŐRZÉS MINŐSÉGE, ILLETVE MEGVALÓSÍTHATÓ AZ e-ÜGYINTÉZÉS IS A HIVATALOKBAN 278 M FT TÁMOGATÁS (1.FORDULÓ): 278 M FT 100% INTENZITÁS: 100% 32 HÓNAP PROJEKT FUTAMIDEJE: 32 HÓNAP PROJEKT TERVEZTETT ÜTEMEZÉSE: MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: ŐRSÉGI NEMZETI PARK RÉSZTVEVŐK: PANNON EGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA

29 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 2010-BEN MEGJELENT PÁLYÁZAT M FT TÁMOGATÁS: M FT 687,2 M Ft IGÉNYELT ÖSSZEG: 687,2 M Ft 95 % INTENZITÁS: 95 % FEBRUÁR 25. BEADVA: FEBRUÁR 25.EGYFORDULÓS 6,5 MRD FT KERETÖSSZEG: 6,5 MRD FT 10 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 10 DB TÁMOP A-10/1/KONV KOMPLEX HALLGATÓI, INTÉZMÉNYI ÉS MUNAKERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS A PANNON EGYETEMEN CÉL: 1. A KONSTRUKCIÓ EGYIK RÉSZCÉLJA AZ INTÉZMÉNYEK MUNKAERŐ-PIACI ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA. OLYAN SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK, NYILVÁNTARTÁSI ÉS FOLYAMATKÖVETÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATJÁK, AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK A MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉSEK ÉS PREFERENCIÁK SZISZTEMATIKUS BECSATORNÁZÁSÁT AZ INTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI RENDSZERÉBE. 2. A FELSŐOKTATÁS SZAKEMBER-KIBOCSÁTÁSÁNAK MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKKEL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSA ÉRDEKÉBEN A GYAKORLATI OKTATÁS ERŐSÍTÉSE, AZ ALAPKÉPZÉS ÉS AZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLATI FELTÉTELRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA. 3. AZ INTÉZMÉNYEK IRÁNYÍTÁSI- ÉS MENEDZSMENT-RENDSZEREI HATÉKONYSÁGÁNAK, RUGALMASSÁGÁNAK JAVÍTÁSA, INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL IS TÁMOGATOTT KORSZERŰSÍTÉSE. 4. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KIEMELT CÉL AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE, MEGÚJÍTÁSA, SZÍNVONALÁNAK JAVÍTÁSA. EZ A SZEMLÉLET AZ OKTATÁS AKADÉMIAI JELLEGŰ PRIORITÁSAI MELLETT A MENEDZSMENTKAPACITÁSOK, A HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS FEJLESZTÉSÉT HANGSÚLYOZZA. 5. AZ INTÉZMÉNYEK NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.

30 K+F+I CÉL: A HAZAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE A NEMZETKÖZI OKTATÁSI-TUDOMÁNYOS „PIACON”. ENNEK ELEMEI: A SZELLEMI POTENCIÁL FEJLESZTÉSE. A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE. A KIEMELT KUTATÁSI TERÜLETEK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE. AZ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER FEJLESZTÉSE. A FEJLESZTÉS CÉLJA A KIEMELT KUTATÁSI TERÜLETEKEN VÉGZETT NEMZETKÖZI SZÍNVONALÚ K+F+I TEVÉKENYSÉG MŰVELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KRITIKUS TÖMEG FELÉPÍTÉSE, VALAMINT AZ E TERÜLETEKEN VÉGZETT KUTATÓ-FEJLESZTŐ MUNKA TÁMOGATÁSA. A KONSTRUKCIÓ KIEMELTEN TÁMOGATJA A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TERÜLETEIT MFT (PE 50%) IGÉNYELT ÖSSZEG: MFT (PE 50%) BEADVA: FEBRUÁR 15. SZE – KONZORCIUMI PARTNER FT KERETÖSSZEG: FT 5 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 5 DB 1,5 MRD-3,5 MRD FT TÁMOGATÁS: 1,5 MRD-3,5 MRD FT 95% INTENZITÁS: 95% 2010-BEN MEGJELENT ÚJ PÁLYÁZAT: TÁMOP B-09/1/KONV MOBILITÁS ÉS KÖRNYEZET: JÁRMŰIPARI, ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETI KUTATÁSOK A KÖZÉP- ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

31 OKTATÁS FEJLESZTÉSE IGÉNYELT ÖSSZEG: 259 MFT 95% INTENZITÁS: 95% FEBRUÁR 15. BEADVA: FEBRUÁR 15. CÉL: A KONSTRUKCIÓ BIZTOSÍTANI KÍVÁNJA A MUNKAERŐ-PIACON KONKRÉTAN AZONOSÍTOTT KOMPETENCIA ÉS KÉPZETTSÉGI HIÁNYOK MÉRSÉKLÉSÉT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT VAGY FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ SZAKMÁK ÉS FELADATKÖRÖK ESETÉBEN, AMELYEKKEL A HIÁNYSZAKMÁK SZÁMA IS MÉRSÉKLŐDHET. 1) A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET VAGY FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ HIÁNYSZAKMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSI KAPACITASOK FEJLESZTÉSE; 2) AZ UMFT VÉGREHAJTÁSA KAPCSÁN MEGJELENŐ IGÉNYEKET KIELÉGÍTŐ KÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE; 3) A GAZDASÁGI VÁLSÁG MIATT MEGJELENŐ IGÉNYEKET KIELÉGITŐ KÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE; 4) A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS VÁLLALATOK KÖZÖS KÉPZÉSEINEK FEJLESZTÉSE. TAMOP A/2-10/1 KÉPZÉS- ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HIÁNYSZAKMÁK, ÚJ SZAKMÁK IGÉNYEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEKRE ES AZOK FEJLESZTÉSÉRE 2010-BEN MEGJELENT PÁLYÁZAT:

32 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP 5. PRIORITÁS: HATÉKONY ENERGIA-FELHASZNÁLÁS Költségvetés: Ft. BEADÁS IDŐPONTJA: december 30. CÉL: Keszthely „A” épület nyílászárócsere és kazáncsere, továbbá kollégiumnál napkollektorok elhelyezése /A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK KORSZERŰSÍTÉSE KESZTHELYEN

33

34 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP 5. PRIORITÁS: HATÉKONY ENERGIA-FELHASZNÁLÁS 6 MRD FT KERETÖSSZEG A ÉS B: 6 MRD FT 500 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA :A ÉS B: 500 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT A KOMP -80 %, B KOMP - 60 % INTENZITÁS: A KOMP -80 %, B KOMP - 60 % BEADÁS TERVEZETT IDŐPONTJA: MÁRCIUS EGYETEMI SZINTŰ, KÖZPONTI PÁLYÁZATBEADÁS, EGYFORDULÓS CÉL: A PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ CÉLJA AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG FOKOZÁSA AZ ENERGETIKA TELJES VERTIKUMÁBAN, AZAZ AZ ENERGIA TERMELÉSE, ELOSZTÁSA, SZÁLLÍTÁSA ÉS – A VERTIKUM LEGKRITIKUSABBNAK ÍTÉLHETŐ SZEGMENSE – A VÉGFELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN. CÉL: A PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ CÉLJA AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG VALAMINT MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS FOKOZÁSA AZ ENERGETIKA TELJES VERTIKUMÁBAN, AZAZ AZ ENERGIA TERMELÉSE, ELOSZTÁSA, SZÁLLÍTÁSA ÉS – A VERTIKUM LEGKRITIKUSABBNAK ÍTÉLHETŐ SZEGMENSE – A VÉGFELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN /A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE 5.3.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA

35

36 K+F+I CÉL: A PÓLUS PROGRAM KERETÉBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖS INNOVÁCIÓS PROJEKTJEINEK (TERMÉKFEJLESZTÉS ÉS PIACRA VITEL) SEGÍTÉSE, AZ ADOTT KLASZTER TÖBB TAGJA ÁLTAL ALAPÍTOTT PROJEKTTÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA RÉVÉN. 12,5 MRD FT KERETÖSSZEG: 12,5 MRD FT 8-12 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 8-12 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 40% INTENZITÁS: MAX. 40% ÜTEMEZÉS: AUGUSZTUS 31-TÓL AUGUSZTUS 31. GOP : PÓLUS INNOVÁCIÓS KLASZTEREK TÁMOGATÁSA

37 KOMPLEX FEJLESZTÉS : 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZAT: M FT TÁMOGATÁS: M FT 100 % INTENZITÁS: 100 % ÁPRILIS MÁJUS 31. TERVEZETT ÜTEMEZÉS: ÁPRILIS MÁJUS 31.EGYFORDULÓS CÉL: OLYAN KOMPLEX FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN, AMELYEK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK A TEHETSÉGEK SZÁMÁRA AZ EGYEDI, TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSRE. ENNEK RÉSZE AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK MŰKÖDTETÉSE, FEJLESZTÉSE, AMIK AZ ARRA ÉRDEMES HALLGATÓKNAK LEHETŐSÉGET ÉS ANYAGI HÁTTERET BIZTOSÍTANAK A TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSRE, VALAMINT AZOKAT AZ OKTATÓKAT, KUTATÓKAT TÁMOGATJÁK, AKIK AKTÍVAN RÉSZ VESZNEK AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉBEN. 8,6 MRD FT KERETÖSSZEG: 8,6 MRD FT 30 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 30 DB TÁMOP B-10/1 TUDOMÁNYOS KÉPZÉS MŰHELYEINEK TÁMOGATÁSA Ú J KIÍRÁS TERVEZET !

38 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS AKCIÓTERVBEN: 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZATOK, JELENLEG AKCIÓTERVBEN: M FT TÁMOGATÁS: M FT 100 % INTENZITÁS: 100 % MÁJUS JÚLIUS ÜTEMEZÉS: MÁJUS JÚLIUSEGYFORDULÓS CÉL: A FELSŐOKTATÁS NEM-FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS OKTATÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓINAK ERŐSÍTÉSÉT, A FELSŐOKTATÁS ÉS A KULTÚRA KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉST, KÖZÖS MŰKÖDÉSI FORMÁK KIALAKÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ REGIONÁLIS TUDÁSTÁRAK (FORRÁS- ÉS TUDÁSKÖZPONTOK) LÉTREHOZÁSA, A FEJLESZTÉSI PÓLUS- ÉS TÁRSPÓLUS VÁROSOK FELSŐOKTATÁSI, SZAK-, ÉS MEGYEI NAGYKÖNYVTÁRAINAK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE RÉVÉN. 1 MRD FT KERETÖSSZEG: 1 MRD FT 2-4 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 2-4 DB TIOP 1. PRIORITÁS:AZ OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE REGIONÁLIS TUDÁSTÁRAK – A FEJLESZTÉSI PÓLUS-VÁROSOK, TÁRSPÓLUSOK EGYETEMI KÖZPONTJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSEK PÁLYÁZÓK KÖRE: A FEJLESZTÉSI PÓLUS- ÉS TÁRSKÖZPONT VÁROSOKBAN MŰKÖDŐ FELSŐOKTATÁSI, SZAK- ILLETVE MEGYEI, NAGYKÖNYVTÁRAK VALAMINT AZOK FENNTARTÓI ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUMOK. KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS A FELSŐOKTATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖNYVTÁR RÉSZVÉTELE NÉLKÜL NEM KÖTHETŐ.

39 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP 4. PRIORITÁS: A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE KERETÖSSZEG: 6 MRD FT 6-10 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 6-10 DB TÁMOGATÁS: M FT (2.fordulóban) INTENZITÁS: 80 % BEADÁS: JANUÁR 4-TŐL MÁJUS 31. KÉTFORDULÓS 10 MRD FT KERETÖSSZEG: 10 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: DB M FT TÁMOGATÁS: M FT 100 % INTENZITÁS: 100 % MÁRCIUSTÓL FOLYAMATOS ÜTEMEZÉS: MÁRCIUSTÓL FOLYAMATOSEGYFORDULÓS MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS-ENERGIA-, KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOS-ENERGIA-, VALAMINT BIOMETÁN-TERMELÉS CÉL: NÖVELNI A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HŐ ÉS KAPCSOLT TERMELÉSBEN JÁTSZOTT SZEREPÉT, AZ ÖSSZENERGIA FELHASZNÁLÁSBAN AZ ARÁNYÁT. ÖSZTÖNÖZNI A HELYBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ALAPULÓ HŐ ÉS/VAGY VILLAMOSENERGIA-TERMELÉST. CÉL: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS ALAPÚ HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA. A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE AZ ÖSSZENERGIA FELHASZNÁLÁSON BELÜL. A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁN BELÜL A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁS BÁZISÚ VILLAMOS ÉS HŐENERGIA RÉSZARÁNYÁNAK NÖVELÉSE. EZEN KERESZTÜL A SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

40 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP 6. PRIORITÁS: FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS A:100 MFT, B:500 MFT A,B KOMPONENS: MAX. A:30DB; B: 50DB KERETÖSSZEG : A:100 MFT, B:500 MFT TÁMOGATOTTAK SZÁMA : A,B KOMPONENS: MAX. A:30DB; B: 50DB A:3-5 MFT, B:10-50 MFT TÁMOGATÁS: A:3-5 MFT, B:10-50 MFT A:95%, B:95%, INTENZITÁS: A:95%, B:95%, FOLYAMATOS A FELFÜGGESZTÉSIG ÜTEMEZÉS: FOLYAMATOS A FELFÜGGESZTÉSIG A:300 MFT, B:700 MFT KERETÖSSZEG : A:300 MFT, B:700 MFT A:3-10 MFT, B: MFT TÁMOGATÁS: A:3-10 MFT, B: MFT 100%, INTENZITÁS: 100%, ÁPRILISTÓL – FOLYAMATOS ÜTEMEZÉS: ÁPRILISTÓL – FOLYAMATOS 6.1.0/A,B FENNTARTHATÓBB ÉLETMÓDOT ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ VISELKEDÉSMINTÁKAT ÖSZTÖNZŐ KAMPÁNYOK 6.2.0/A,B FENNTARTHATÓBB ÉLETMÓDOT ÉS FOGYASZTÁSI LEHETŐSÉGEKET NÉPSZERŰSÍTŐ, TERJEDÉSÜKET ELŐSEGÍTŐ MINTAPROJEKTEK CÉL: A KONSTRUKCIÓ CÉLJA A FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ VISELKEDÉSMINTÁK ELTERJESZTÉSE INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK (SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁJÉKOZTATÁS, KÉPZÉS STB.) SEGÍTSÉGÉVEL. CÉL: A KÜLÖNBÖZŐ ÉRINTETTEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT A TÁRSADALOM MINÉL SZÉLESEBB KÖRÉBEN TUDATOSULJON A FENNTARTHATÓSÁG MINT ÉRTÉKREND, ISMERTTÉ VÁLJANAK A FENNTARTHATÓ ALTERNATÍVAK HASZNÁLATÁNAK MÓDJAI ÉS A FOGYASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, VALAMINT JAVULJON A KÜLÖNBÖZŐ FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSI ALTERNATÍVAK ISMERTSÉGE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS HASZNÁLATA

41 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS AKCIÓTERVBEN: 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZATOK, JELENLEG AKCIÓTERVBEN: M FT TÁMOGATÁS: 5-50 M FT INTENZITÁS: 85 % A PÁLYÁZAT MÉG NEM JELENT MEG, JELENLEG AKCIÓTEVBEN EGYFORDULÓS CÉL:. A TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ SZERVEZETI RENDSZER HIÁNYOSSÁGAINAK PÓTLÁSA, A FEJLESZTÉS ÉRINTETTJEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA, A DESZTINÁCIÓ-MENEDZSMENT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA, ALÁBBI FELADATOK KOORDINÁLT ELLÁTÁSÁRA: - TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS/PROJEKTMENEDZSMENT, - TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, - MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYOK TERVEZÉSE (ÖSSZEHANGOLÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉS) ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA, KÉPZÉS. FT KERETÖSSZEG: 1,32 FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 20 DB KDOP 2. PRIORITÁS:AZ OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KDOP TÉRSÉGI ÉS HELYI TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZÓK KÖRE: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEIK, NON-PROFIT SZERVEZETEK, EGYHÁZ, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

42 OKTATÁS TÁMOP : HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS TERÜLETÉN TÁMOP /A1: KÉPZÉS- ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS, KÉPZŐK KÉPZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MATEMATIKAI, TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEKRE ÉS AZOK FEJLESZTÉSÉRE CÉL: A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS TERÜLETÉN SZERZETT MAGYAR TAPASZTALATOK ÁTADÁSA A TÖBBI EU TAGÁLLAM (ELSŐSORBAN A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK) SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEI, VALAMINT MUNKAÜGYI KÖZPONTJAI SZÁMÁRA. CÉL: HOGY A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MEGFELELJENEK A BOLOGNAI FOLYAMATBÓL, AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERBŐL (EKKR), AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS STRATÉGIÁJÁBÓL FAKADÓ KÖVETELMÉNYEKNEK, HOGY MEGÚJÍTSÁK ÉS BŐVÍTSÉK KÉPZÉSI KAPACITÁSAIKAT. 0,9 MRD FT KERETÖSSZEG: 0,9 MRD FT -20 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 100% INTENZITÁS: MAX. 100% A PÁLYÁZAT MÉG NEM JELENT MEG, JELENLEG AKCIÓTERVBEN TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ELEZÁRULT MÁRCIUS 22-ÉN PÁLYÁZATI KIÍRÁS MEGJELENÉSE VÁRHATÓ II NEGYEDÉVBEN 2 MRD FT KERETÖSSZEG: 11,2 MRD FT 0 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 180 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 90% INTENZITÁS: MAX. 90% 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZATOK,

43 OKTATÁS TÁMOP : HIÁNYSZAKMÁK, ÚJ SZAKMÁK MUNKAERŐIGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE FELSŐFOKÚ KÉPZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CÉL: ÚMFT-TÁMOGATÁSOK KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖVŐ ILLETVE MEGÚJULÓ ÉS HIÁNYSZAKMÁK KÉPZÉSEINEK FEJLESZTÉSE ÉS KÉPZÉSI IGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE. TEVÉKENYSÉGEK:: TARTALOMFEJLESZTÉS, KÉPZÉS, HÁLÓZATÉPÍTÉS M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 90% INTENZITÁS: MAX. 90% A PÁLYÁZAT MÉG NEM JELENT MEG, JELENLEG AKCIÓTERVBEN 3 MRD FT KERETÖSSZEG: 3 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 9 DB AKCIÓTERVBEN 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZAT, JELENLEG AKCIÓTERVBEN:

44 TUDÁSTRANSZFER AKCIÓTERVBEN KDOP : TECHNOLÓGIA-TRANSZFER ÉS HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA - AKCIÓTERVBEN CÉL: AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK, HÍDKÉPZŐK INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE A VÁLLALKOZÁSOK MAGAS SZÍNVONALÚ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. A KOMPONENS TOVÁBBI CÉLJA, HOGY TÁMOGASSA A „FEJLESZTÉSI PÓLUS PROGRAM” SIKERES MEGVALÓSULÁSÁT A SZÉKESFEHÉRVÁR – VESZPRÉM FEJLESZTÉSI TENGELY INNOVÁCIÓS ÉS K+F FEJLESZTÉSEIT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN.,74 MRD FT KERETÖSSZEG: 0,74 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 47 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 85% INTENZITÁS: MAX. 85% A PÁLYÁZAT MÉG NEM JELENT MEG, JELENLEG AKCIÓTERVBEN 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZAT:

45 K+F+I GOP : KUTATÁS- FEJLESZTÉSI KÖZPONTOK FEJLESZTÉSE CÉL: MÁS TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KERETÉBEN KORÁBBAN LÉTESÍTETT TUDÁSKÖZPONTOK (KOOPERÁCIÓS KUTATÁSI KÖZPONTOK (KKK), REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONTOK (RET)) K+F ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK FOLYTATÁSÁRA ALAKULT, A KORÁBBI BEFOGADÓ INTÉZMÉNY RÉSZTULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGERŐSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE.,98 MRD FT KERETÖSSZEG: 1,98 MRD FT 3 DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 3 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 50% INTENZITÁS: MAX. 50% ÜTEMEZÉS: AUGUSZTUS 31-TÓL JÚLIUS BEN MEGJELENT PÁLYÁZAT: GOP : VÁLLALATI K+F KAPACITÁS ERŐSÍTÉSE CÉL: A KÖZVETLENÜL HASZNOSULÓ K+F TEVÉKENYSÉG ERŐSÍTÉSE ÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE VÁLLALATI K+F KUTATÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉVEL, ILLETVE BŐVÍTÉSÉVEL; A K+F INTENZÍV BEFEKTETÉSEK ÉS KUTATÓ MUNKAHELYTEREMTÉS ÖSZTÖNZÉSÉVEL. MRD FT KERETÖSSZEG: 5 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: 10 DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 40% INTENZITÁS: MAX. 40% ÜTEMEZÉS: MÁRCIUSTÓL JÚLIUS 5.

46 K+F+I GOP /A : VÁLLALATI INOOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE GOP /B : AKKREDITÁLT KLASZTEREK VÁLLALATI INNOVÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA CÉL: A KONSTRUKCIÓ ELŐSEGÍTI AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLJÁNAK ERŐSÍTÉSÉT, VERSENYKÉPES TERMÉKEIK PIACI MEGJELENÉSÉT A VÁLLALKOZÁSOK KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK, A K+F EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK, AZ ÚJ, VAGY JELENTŐSEN JAVÍTOTT TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TECHNOLÓGIA PIACI BEVEZETÉSÉIG TARTÓ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁVAL. CÉL: AKKREDITÁLT KLASZTER TAGVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA MRD FT KERETÖSSZEG: 8 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 25% INTENZITÁS: MAX. 25% ÜTEMEZÉS: MÁRCIUSTÓL MÁRCIUS 19-IG ÜTEMEZÉS: AUGUSZTUS 31-TÓL AUGUSZTUS MRD FT KERETÖSSZEG: 2 MRD FT DB TÁMOGATOTTAK SZÁMA: DB M FT TÁMOGATÁS: M FT MAX. 45% INTENZITÁS: MAX. 45% 2009-BEN MEGJELENT PÁLYÁZATOK:

47 INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KEOP /Z STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK ÉS ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERVEK CÉL: A NAGYVÁROSOK ZAJVÉDELMI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK FORMÁJÁBAN A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA ÉS A ZAJCSÖKKENTÉST SZOLGÁLÓ DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA ÉRDEKÉBEN, ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE. SZAKMAI CÉLOK: · A HAZAI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK ELŐÁLLÍTÁSA; MEGLÉVŐ ZAJTÉRKÉPEK AKTUALIZÁLÁSA · INTÉZKEDÉSI TERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA; · A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA A KVVM RÉSZÉRE. KEOP 6. PRIORITÁS: FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS M FT TÁMOGATÁS: M FT 95 % INTENZITÁS: 95 % FEBRUÁR 22-TŐL FOLYAMATOS, FELFÜGGESZTÉSIG BEADÁS: FEBRUÁR 22-TŐL FOLYAMATOS, FELFÜGGESZTÉSIGEGYFORDULÓS

48 Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) K+F+I CIP: A 7. KERETPROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE. EURÓPA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSAI KIHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. CÉL: CÉLJA A KUTATÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ KÖZÖTTI SZAKADÉK ÁTHIDALÁSA, A KKV-K KIEMELT TÁMOGATÁSA, ILLETVE A KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK KÖNNYŰ ELÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA. A VÁLLALKOZÁSOK ÉS KÜLÖNÖSEN A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV) VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA, BELEÉRTVE AZ ÖKOINNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSÁT IS A VERSENYKÉPES, INNOVATÍV ÉS INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FEJLŐDÉSÉNEK FELGYORSÍTÁSA AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG, VALAMINT AZ ÚJ ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁMOGATÁSA VALAMENNYI ÁGAZATBAN, BELEÉRTVE A KÖZLEKEDÉST IS. 3,196 MILLIÓ EURÓ KERETÖSSZEG: 3,196 MILLIÓ EURÓ 2010-BEN MEGJELENŐ ÚJ PÁLYÁZATOK:

49 PANNON Egyetem – Stratégiai Igazgatóság Akik a sikerért dolgoznak: Burgolits Tamás Kurdi Róbert Morvai Bálint Pataki Zsolt Sugár Péter Sz ő ke Anett

50 PANNON Egyetem – Pályázatok és projektek március 31. Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "PANNON Egyetem – Pályázatok és projektek 2010. március 31. Orosz György mb. stratégiai igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések