Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés jövője, az ÚMVP (3-4. tengely) sikeres végrehajtásának lehetőségei és korlátai, a társadalmi vita.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés jövője, az ÚMVP (3-4. tengely) sikeres végrehajtásának lehetőségei és korlátai, a társadalmi vita."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés jövője, az ÚMVP (3-4. tengely) sikeres végrehajtásának lehetőségei és korlátai, a társadalmi vita anyaga Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1

2 MTA Regionális Kutatások Központja A döntések jelentősége, lehetséges hatásai A vidékfejlesztés helye a közösségi fejlesztéspolitikán belül. A magyar megoldások kétféle – a közösségi szintű megítélést is befolyásoló – hatást fejthetnek ki: 1.A vidékfejlesztés optimális megvalósítása az EMVA-n belül, hazánkban a VM ágazati politikájához kapcsolódóan képzelhető el, mert a feltételrendszer elemei (intézmény, eljárás, szabályozás, forrás, stb.) itt illeszkednek leginkább a vidék igényeihez, sajátosságaihoz. 2.Az EMVA – és az ágazat – nem képes a vidékfejlesztés sikeres menedzselésére, a vidékfejlesztésnek nem az EMVA-ban, hanem a Strukturális Alapokban a helye, hazánkban a menedzsmentjét a jelenlegi ÚMFT intézmény- és eszköze képes optimálisan ellátni.

3 MTA Regionális Kutatások Központja A döntések jelentősége, lehetséges hatásai A szervezet- és eljárást érintő lehetséges hatások hazánkon belül 2013. után csökkenő közösségi források, vélhetően szűkölő működési források és feladatok. Kérdés, melyik intézményrendszer a versenyképes, melyik tudja gyorsabban, hatékonyabban ellátni a feladatait? 1.A VM oly mértékben alakítja át a végrehajtás intézmény és eljárásrendjét, hogy az legalább olyan hatékonysággal működik, mint az SA intézményrendszere. Ez szakmailag is bizonyítja a további önálló működtetést. 2.A módosítások mellett sem biztosított az az eredményesség (gyorsaság, egyszerűség, olcsóság, stb.), mint az SA intézményrendszerében esetén, ezért a vidékfejlesztés végrehajtása nem a jelenlegi intézményrendszerben, hanem az NFÜ szervezetrendszerében indokolt. 3

4 MTA Regionális Kutatások Központja A jövő: egységes, vagy mesterségesen szétválasztott nemzeti fejlesztéspolitika? A kérdés megválaszolásának főbb elemei: Az intézményrendszer helye, státusza a magyar fejlesztéspolitikában A területi kiépítettség, különös tekintettel a HACS- ok lehetséges szerepvállalására Az eljárásrend szabályozása 4

5 MTA Regionális Kutatások Központja Válhat-e a HACS a fejlesztéspolitika területei alapegységévé? Mi az ágazati siker? Létezik-e helyi, kistérségi szinten a HACS-okhoz hasonló intézményrendszer? Érték-e ez a hálózat, vagy felesleges teher? Van különbség a kormányváltás előtti és a jelenlegi vidékpolitika között? Mi a cél, a hálózat depresszionálása, szankcionálása, vagy fejlesztése, támogatása? Mi az ágazati siker, egy szétzilált, diszfunkcionális HACS brigád, vagy egy akár a területfejlesztési feladatok ellátására is alkalmas, a VM fejlesztési intézményrendszeréhez kapcsolódó, helyi kapcsolatokkal, legitimitással rendelkező, jól működő hálózat? 5

6 MTA Regionális Kutatások Központja A sikerességet befolyásoló főbb elemek, a kedvezményezett szempontjából Igényekhez, lehetőségekhez illeszkedő célmeghatározás. HACS-IH kompetencia: HACS-ok részéről megfelelő HVS kialakítása, IH (VKSZI) részéről képzések, metodikák a HACS-ok számára) Egyszerű, gyors, rugalmas, egyszóval pályázóbarát eljárási szabályok, könnyen elérhető, segítőkész (interaktív, proaktív) és felkészült menedzsment. A tervezett változtatások, a társadalmi vita anyaga letükrözi-e ezeket az igényeket, kínál-e megfelelő alternatívákat, vannak-e hiányosságok? 6

7 MTA Regionális Kutatások Központja Szereplők teljesítmény értékelése Csak a HACS teljesítményértékelés szerepel. A végrehajtásban, a vidékfejlesztési célok megvalósításában legalább olyan fontos a többi szereplő teljesítménye és azok értékelése. Lehetőségek: nem megfelelő kérelem kezelés esetén a HACS-tól ezt a feladatot vissza veszi az MVH, ami együtt járhat 40%-os finanszírozás csökkentéssel, vagy bármilyen más pénzügyi szankcióval. (Eredendően a HACS-ok nem kaptak több forrást a kérelmek kezelése miatt. Kérdés, mi a HACS feladata, miért, mire kapja a működési forrást?) 7

8 MTA Regionális Kutatások Központja HACS feladatok – az érem két oldala A Leader programot végrehajtó helyi akciócsoportoknak nem feladata és nem küldetése a kifizető ügynökségi feladatok ellátása. Ugyanakkor adottság, hogy Magyarország olyan eljárási, ügyviteli szabályokat alakított ki, amelyek mellett a kifizető ügynökség önállóan, ésszerű határidőn belül nem képes a 3-4. tengely megfelelő adminisztrációjára. Sor kerülhet az IH és MVH teljesítés igazolás rendszerének átalakítása, illetve a feladatok és a hátralévő időszakok alapján a források esetleges (újra) tervezésére. 8

9 MTA Regionális Kutatások Központja Lehetséges álláspontok A HACS-nak nem feladata a kérelem-pályázatkezelés. Következmény: ügyintézési határidő nem csökken, esetleg nő, elérhetőségi-kommunikációs gond a pályázó számára, hivatal-ügyfél viszony a meghatározó. Minden kapacitás a Leader feladatokra fordítható. Nincs 40%-ot érintő szankció. A HACS – arányosan – pályázatkezelést is végez. Lehetőség a gyorsabb, pályázóbarát ügyintézésre. Ha nincs pénzügyi szankció, mivel biztosítható a megfelelő teljesítés? 9

10 MTA Regionális Kutatások Központja HACS jogállás és a feladatellátás kapcsolata Közösség és a munkaszervezet egymástól jogszabályi alapon történő különválasztásának lehetősége illetve az egyesülés, átszervezés, megszűnés, újraalakulás szabályainak kodifikálása. A lehetőség csak a feladatát el nem végző HACS-ok szempontjából érdekes, a HACS jogcím levesztésének elkerülése érdekében. 10

11 MTA Regionális Kutatások Központja HVS felülvizsgálat, pályázati felhívás kidolgozása „ Ki kell dolgozni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák kötelező * felülvizsgálatával egybekötött kötelezően * végzendő helyi szintű projekt ötlet-gyűjtés eljárásrendjét. A célterületek objektív kritériumoknak megfelelő megfogalmazásához részletes módszertani útmutatók elkészítése, a célterületek kidolgozása IH és MVH részvétellel, mely figyelembe veszi a rendelkezésre álló kereteket. CMEF (EU monitoring és értékelési) szempontok beépítése….” Lehetőségek: Megint központilag irányított tervezési folyamat Útmutatók – esetleg képzéssel egybekötve – segítségével helyileg készített tervezési folyamat, melynek minőségbiztosítását végzi az IH, MVH. * Az ülésen tisztázódott, hogy a HVS felülvizsgálata, módosítása lehetőség és egyáltalán nem cél a tervezés központi irányítása. 11

12 MTA Regionális Kutatások Központja Eljárási kérdések – döntési jogosítvány Minden opció esetében biztosítani kell a 1698/2005/EK rendelet 61. cikk szerint a stratégia kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali jogkört, illetve a 62. cikk (4) bekezdése szerint, hogy a stratégia keretében finanszírozandó projekteket a helyi akciócsoportok választhassák ki. Lehetőségek: A tervezés fázisában történik a projektgyűjtés, ez alapján kerülhet sor az egyes projektek és azok kiválasztási kritériumainak meghatározására, amelyek a későbbi pályázat elemi lehetnek. Ebben a fázisban születik elődöntés a támogatásra érdemes és a nem támogatandó projekt ötletekről. A pályázati eljárás lehet kétfordulós, de a döntést nem a tervezés folyamán, hanem a pályázati eljárás folyamán hozza a HACS, mérlegelve a HVS-hez való illeszkedést, stb. értékelő bizottságként. „HACS döntőbizottság általi valós projektkiválasztás - szakmai alapokon nyugvó szabad mérlegelési jogkörrel.” (Összeférhetetlenség pont alatt) 12

13 MTA Regionális Kutatások Központja Eljárási kérdések Értékhatár szerinti differenciált szabályozás Lehetőségek Beérkezési sorrend alapján, amíg a készlet tart akció, érdemi értékelés nélkül. A pályázatok értékelése, az adminisztratív követelmények drasztikus csökkentése mellett. Elektronikus benyújtás Lehetőségek: Jelenleg az ügyfélkapus benyújtás preferált (előny pl.: azonnali visszajelzés hiba esetén, hátrány a hozzáférés, fizikailag is, a széles sáv hiányában.) „Félelektronikus” CD-és benyújtás, mint az ÚMFT esetén (előnyök, hátrányok) 13

14 MTA Regionális Kutatások Központja Nemzetközi, térségi együttműködések Elszámolási problémák (működési költségek esetén) Lehetőség Részleges centralizáció (nagyobb jelentőségű projektek központilag pályázhatók) Teljes centralizáció (minden központi pályáztatás mellett) 14

15 MTA Regionális Kutatások Központja Leader feladatellátás Tényleges Leader feladatellátás erősítése Ez csak a 60%, vagy a 100% terhére történhet? 15

16 MTA Regionális Kutatások Központja Hiányok Melyek azok az elemek, amelyek drasztikusan képesek az ügyintézési idő lecsökkentésére? Melyek azok az elemek, amelyek alkalmasak a jogorvoslatok számának, a jogorvoslati időnek jelentős csökkentésére? Mi lehet a teljesítményértékelés alapja? 16

17 MTA Regionális Kutatások Központja Kifizető ügynökségi feladatok és Leader küldetés összefüggései A Leader programot végrehajtó helyi akciócsoportoknak nem feladata és nem küldetése a kifizető ügynökségi feladatok ellátása. Adottság: Magyarország olyan eljárási, ügyviteli szabályokat alakított ki, amelyek mellett a kifizető ügynökség önállóan ésszerű határidőn belül nem képes a 3-4. tengely megfelelő adminisztrációjára. A kifizető ügynökségi feladatok a HACS munkaszervezeti feladatok részei lehetnek, azonban azok kizárólagossága esetén a tényleges Leader feladatellátásra nem kerülhet sor.

18 MTA Regionális Kutatások Központja Feladatok a CMEF alapján A LEADER-megközelítés milyen mértékben járult hozzá a vidéki területeken a szabályozás javításához? A LEADER-megközelítés milyen mértékben járult hozzá a vidéki területek helyi kezdeményezésen alapuló fejlesztési potenciáljának mozgósításához? A LEADER-megközelítés milyen mértékben járult hozzá a multiszektorális megközelítés bevezetéséhez és a vidékfejlesztési programok végrehajtására irányuló együttműködés elősegítéséhez? A LEADER-megközelítés milyen mértékben járult hozzá az 1., 2. és 3. tengely prioritásaihoz?

19 MTA Regionális Kutatások Központja Feladatok a CMEF alapján A támogatás milyen mértékben járult hozzá az együttműködés elősegítéséhez és a legjobb gyakorlat átadásának ösztönzéséhez? A LEADER-megközelítésen alapuló együttműködési projektek és/vagy legjobb gyakorlat átadása milyen mértékben járult hozzá a többi tengely közül az egyik vagy több tengely célkitűzéseinek jobb eléréséhez?

20 MTA Regionális Kutatások Központja A feladatellátás területei Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Szervezet és helyi társadalom szervezés-fejlesztés A HVS tervezése, a Leader típusú végrehajtás Vidékfejlesztésen túli tervezési, projektmenedzselési, hálózatfejlesztési feladatok Gazdaságfejlesztési tevékenység Területi együttműködés

21 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Has L+ contributed to enhanced capacities of local actors to organise themselves and to manage common goods and affairs? A HACS hozzájárult-e a helyi szereplők kapacitásának fejlesztéséhez, ezen belül ahhoz, hogy a helyi szereplők szervezzék önmagukat, a közösséget és kapcsolataikat? Eredmény: a Leader szemlélet (alulról-felfelé építkezés) tudatosítása a szereplők mind szélesebb körében, továbbá ennek következtében önszerveződések megindulása a HVS, vagy egyéb más célok elérése érdekében. Kérdés: mi az a módszertan és melyek azok az eszközök, amelyekkel ez az eredmény elérhető? 21

22 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Has the LAG provided appropriate mechanisms for participation, awareness raising and the organisation of local actors in favour of rural development? A HACS gondoskodott-e a részvétel megfelelő biztosításáról, a tudatosság fejlesztéséről, és a helyi szereplők fontosabb fejlesztési elképzeléseinek fejlesztéséről? Eredmény: a Leader programot minden olyan szereplő ismeri, aki/amely fejlesztési igényeket fogalmaz, vagy fogalmazhat meg. A HACS munkaszervezete gondozza ezeket a fejlesztési igényeket, segít azok továbbfejlesztésében. Kérdés: mi az a gyakorlat, vagy módszertan, amelynek segítségével megismerhetők a fejlesztési igények és az azokat megfogalmazó szereplők, illetve a fejlesztési igények további gondozása? 22

23 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Létesített-e a Leader kapcsolatot, új láncszemet a szektorok és a helyi szereplők között? Eredmény: vállakozók, civil szereplől, önkormányzatok együttműködése. Feltételezi azon érdekek és célok feltérképezését, amelyek miatt a szereplők együtt kívánnak működni. Kérdés: milyen módon biztosítható, hogy a szereplők ismerjék fel a közös érdekeket, célokat és milyen formák kínálhatók az együttműködés biztosítására. 23

24 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Has L+ contributed to overcoming social and cultural barriers? Hozzájárult-e a Leader a szociális és kulturális korlátok lekűzdéséhez? Eredmény: a HACS HVS-ében, vagy más hátter kutatásai mellett feldolgozta, bemutatta azokat a társadalmi viszonyokat, amelyek szociális-kulturális korlátokat jelentenek a helyi társadalom különböző csoportjai között. Kérdés kidolgozott-e olyan tervet és alkalmazott-e olyan eszközöket, amelyek ezeket a korlátokat képesek csökkenteni, megszüntetni. 24

25 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése A partnerek megkapták-e azokat a lényeges információkat amelyek segítségével hozzájárulhattak a HACS munkájának felülvizsgálatához, javításához, fejlesztéséhez? Eredmény: informáltság. Kérdés: az egyes HACS-ok milyen kommunikációs eszközöket alkalmazatk, alkalmaznak, melyek a legjobb gyakorlatok? 25

26 MTA Regionális Kutatások Központja Közösségfejlesztés, helyi kormányzás, partnerség erősítése Did cooperation activities contribute to the visibility and promotion of the area? Az együttműködés hozzájárult a terület láthatóságához és népszerűsítéséhez? Eredmény: a szereplők aktivitásának köszönhető hír, hírnév a területről, a fejlesztési eredményekről. Kérdés: milyen módon biztosítható, hogy a szereplők a kívánatos módon vigyék a Leader hírét? A HACS milyen PR tevékenysége segítheti elő a terület nemzeti, nemzetközi láthatóságát. (A legjobb reklám a nagy jelentőségű, akár nemzetközi hatású sikeres fejlesztés.) 26

27 MTA Regionális Kutatások Központja Vidékfejlesztésen túli tervezési, projektmenedzselési, hálózatfejlesztési feladatok Can/Does the LAG handle different funding streams and support schemes independently? Kezel-e a HACS különböző alapokat (ÚMFT, más hazai források), tervez-e ezekre önállóan? Eredmény: tervek más alapokra, részvétel más források menedzselésében. Kérdés: képes-e, akarja-e a HACS-ok közössége bizonyítani, hogy közre tud működni, illletve hatékonyabban tud közre működni más alapok menedzselésében, mint a jelenlegi intézményrendszer szereplői. 27

28 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztési tevékenység Has L+ created new links between sectors and local actors? Létesített-e a Leader kapcsolatot, új láncszemet a szektorok és a helyi szereplők között? Eredmény: különböző ágazatokban tevékenykedő szereplők közötti dokumentálható együttműködés, melynek kialakulásában a HACS-nak volt szerepe. Kérdés: mi az a módszertan, amely alapján a közös érdekek mentén szerveződő együttműködés HACS kezdeményezésre és szervezés mellett kialakítható? 28

29 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztési tevékenység Has L+ contributed to the emergence of new products and services? Hozzájárult-e a Leader új termékek, szolgáltatások kialakításához? Eredmény: a helyi sajátosságokon alapuló, a belső erőforrásokra építő termékek, szolgáltatások létrtejötte. (Meglévő munkahelyek megőrzése.) Kérdés: A HACS által végzett termelői erőforrás- és piackutatás képes volt-e meghatározni értékesítési lehetőségeket és ehhez kapcsolódó termelői kapacitást, képes volt-e tudatosítani ezt a szereplőkben, képes volt-e szervezeni ezek kialakítását? 29

30 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztési tevékenység Were high quality, sustainable job opportunities created or maintained in the area? E.g. number of jobs created, number of high quality jobs, number of green jobs, number of non-farm jobs... Létesítettek, vagy fennatartottak magas minőségű, fenntartható munkalehetőségeket (teremtett munkahelyek száma, magas minőségű munka, zöld munka, nonfarm munka… Eredmény: munkahelyek teremtése, megőrzése. Kérdés: létezik-e olyan közvetlen kapcsolat a munkaadók (vállalkozói szféra) amely alapján a HACS-ok hozzájárulhatnak a munkahelyek megőrzéséhez, teremtéséhez? 30

31 MTA Regionális Kutatások Központja Területi együttműködés Did exchanges between the LAGs permit know-how transfer and the exchange of good practice? Lehetővé vált-e a HACS-ok közötti kow-how transzfer és a jó gyakorlatok cseréje? Eredmény: HACS-ok közötti rendszeres kapcsolat, melynek keretén belül sor kerül a tapasztalat cserére, a jó és rossz gyakorlatok ismertetésére. Kérdés: létezik-e intézményesített együttműködés a megyei, regionális, országos szinten, amely biztosítja a tapasztalacserét, közös célok meghatározását. 31

32 MTA Regionális Kutatások Központja Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés jövője, az ÚMVP (3-4. tengely) sikeres végrehajtásának lehetőségei és korlátai, a társadalmi vita."

Hasonló előadás


Google Hirdetések