Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Evropski projekti iz vidika slovenske narodnosti na Madžarskem Európai projektek a Magyarországon élő szlovén nemzetiség szemszögéből Državna slovenska.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Evropski projekti iz vidika slovenske narodnosti na Madžarskem Európai projektek a Magyarországon élő szlovén nemzetiség szemszögéből Državna slovenska."— Előadás másolata:

1 Evropski projekti iz vidika slovenske narodnosti na Madžarskem Európai projektek a Magyarországon élő szlovén nemzetiség szemszögéből Državna slovenska samouprava Országos Szlovén Önkormányzat

2 Cilj naših narodnostnih organizacij je ohranitev kulture, jezika in narodnostne identitete Slovencev na Madžarskem. Cilj dosežemo s primernem institucionalnem zaledjem ter s trajnostnem in uravnoteženem razvojem Porabja, tako da izboljšamo kakovosti življenja. Kisebbségi szervezeteink célja a Magyarországon élő szlovén kisebbség nyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzése és fejlesztése. A célok elérését a megfelelő intézményi háttér megléte, Rábavidék fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődése valamint az ott élők életminőségének javítása révén érhetjük el.

3 Kako lahko dosežemo, da bo Porabje ponujalo boljše pogoje za življenje in delo tako na področju kulture, zdravja in naravne. - povečamo privlačnost - povečamo privlačnost Porabja Porabja - trajnostni razvoj - trajnostni razvoj Hogyan érhető el, hogy a Rába-vidék jobb élet- és munkakörülményeket biztosíthasson kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is. - Rába-vidék vonzerejének növelése - Rába-vidék vonzerejének növelése - Fenntartható fejlődés - Fenntartható fejlődés

4 PORABJE IN GORIČKO – POVEZANA V KULTURI PORABJE IN GORIČKO – POVEZANA V KULTURI SOSED K SOSEDU SI-HU-1-1-005 PRORAČUN: 1.085.914,04 € ESRR: 910.671,06 € Cilj projekta je bil, da z okrepitvijo kulturne identitete in izkoriščanjem kulturnih potencialov povečati prepoznavnosti območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madžarski in Goričko na slovenski strani. RÁBA-VIDÉK ÉS GORIČKO – KULTÚRÁJÁBAN ÖSSZEFONODVA KULTÚRÁJÁBAN ÖSSZEFONODVA SZOMSZÉD A SZOMSZÉDHOZ SZOMSZÉD A SZOMSZÉDHOZ SI-HU-1-1-005 SI-HU-1-1-005 ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS:1.085.914,04 € ERFA: 910.671,06 € A projekt célja volt az együttműködési terület kulturális identitásának erősítésével, valamint a meglévő potenciáljának kiaknázásával növelni Rábavidék és Goričko vonzerejét.

5 GLAVNE DEJAVNOSTI / FŐ TEVÉKENYSÉGEK Investicije / Beruházások Organizacija delavnic in prireditev / Műhelymunkák, rendezvények szervezése Publikacije / Publikációk

6

7

8 Za Porabje pomembni projekt MURA - RABA TV MURA - RABA TVPrijavitelji: RRA MURA, TV AS HI-FI Videostudio d.o.o., Mestna TV Monošter Zveza Slovencev na Madžarskem Zveza Slovencev na Madžarskem Cilji projekta: - čezmejno kulturno spoznavanje med Slovenci in Madžari - okrepitev kulturne identitete porabskih Slovencev - dostop do storitev informacijske družbe Rába-vidék számára fontos projekt MURA-RÁBA TV Projekt partnerek: MURA Regionális Fejlesztési Ügyn. TV AS HI-FI Videostúdió Gotthárd TV Magyarországi Szlovének Szövets. A projekt célja: - határon átnyúló kulturális együttműködés - a Rába-vidéki szlovének kulturális öntudatának erősítése. öntudatának erősítése. - az társaság szolgáltatásaihoz való hozzáférés.

9 Z madžarske strani je bila eden od najpomembnejših elementov projekta širitev optične mreže Gotthárd TV-ja, ki je zagotovila širokopasovno povezavo za 230 družin v treh porabskih vaseh in sicer v Sakalovcih, v Gornjem in Dolnjem Seniku. Magyar oldalról a projekt legfontosabb eleme a Gotthárd TV optikai hálózatának szélesítése, mely az érintett 3 szlovén településen Szakonyfaluban, Felsőszölnökön és Alsószölnökön összesen mintegy 230 család számára biztosít szélessávú kapcsolatot.

10 Trajnostni razvoj Porabja Rába-vidék fenntartható fejlődése Trajnostni razvoj Porabja Rába-vidék fenntartható fejlődése Projekt Visokodebelni biseri »UPKAČ« bo prispeval k trajnostnemu razvoju Porabja. Izvajanje projekta bo zagotovilo trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja. bo prispeval k trajnostnemu razvoju Porabja. Izvajanje projekta bo zagotovilo trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja. A Magas fák gyöngyei „UPKAČ” „UPKAČ” című projekt hozzájárul a Rába- vidék fenntartható fejlődéséhez. A projekttevékenységek kivitelezése lehetővé teszi a kaszáló gyümölcsösök biológiai sokféleségének tartós és rendszeres megőrzését, valamint biztosítja a gazdasági és társadalmi fejlődést a határ menti területeken, Muravidéken és Rába-vidéken.

11 Cilj projekta je razvoj pokrajine z izkoriščanjem potencialov/ A projekt célja a gazdaság fejlesztése a lehetőségek kihasználásával Preprečevanje zaraščanja ( nakup strojnega parka) Obnovitev travniških sadovnjakov Az elgazosodás megállítása (géppark beszerzése) A kaszáló gyümölcsösök megújítása

12 Izoblikovanje sadjarskega izobraževalnega centra v Porabju za predelavo Gyümölcsfeldolgozó és képzőközpont kialakítása a Rába-vidéken

13 Razvoj lokalnih produktov - - sok - - kis - - marmelada Helyi termékek fejlesztése - gyümölcslé - gyümölcsecet - lekvár

14 Prednost Operativnega programa - 5 % lastni delež Težave projektnih partnerjev - naknadno financiranje - naknadno financiranje Az Operatív Program előnye: - 5 % önrész - 5 % önrész A OP hátránya: - utófinanszírozás - utófinanszírozás

15 Projekti pomenijo pripravljenost slovenske manjšine za razvoj pokrajine, kjer živi. Obstoj manjšine pa ne sme biti odvisen od projektov. Manjšinske inštitucije kot so organizacije, šole, časopis, radio in televizija, opravljajo izredno pomembno nalogi in se jih ne da financirati iz projektov. A felsorolt projektek is a szlovén kisebbség tenni akarását jelzik az általuk lakott Rába-vidék fejlesztése érdekében. A kisebbség fennmaradása azonban nem lehet projektfüggő. A kisebbségi intézményeink, szervezeteink, iskoláink, az újság- rádió- és televíziós- szerkesztőségeink igen fontos feladatot látnak el, melyek finanszírozása projektekkel nem lehetséges.

16 HVALA ZA POZORNOST! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Evropski projekti iz vidika slovenske narodnosti na Madžarskem Európai projektek a Magyarországon élő szlovén nemzetiség szemszögéből Državna slovenska."

Hasonló előadás


Google Hirdetések