Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Darányi Ignác Terv – ÚMVP módosítása II. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Darányi Ignác Terv – ÚMVP módosítása II. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 Darányi Ignác Terv – ÚMVP módosítása II. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály

2 2 Indoklás:  2006-ban az Európai Bizottság azt tervezte, hogy 2010. január 1-jével a KAT intézkedés teljes mértékben átalakul. A 2010. évet követő forrásszükségletet nem lehetett tervezni.  A rendelkezésre álló 23 587 241 euró forráskeret 2009-ben kimerült.  Az ÚMVP 8-as, 9-es, és 10-es verziószámú módosításának keretében a jogcím vonatkozásában már több forrásátcsoportosítást is végrehajtott az IH. Az átcsoportosítások csak 2013. évig fedezték a támogatási kérelmek kifizetését.  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére intézkedés forrásátcsoportosítás

3 3  Az intézkedés iránt az érdeklődés az ÚMVP kezdeti időszakában jelentősen visszaesett (2007-2010 átlagában az éves telepítés 4 000 hektár volt)  A visszaesés okai:  a fajlagos támogatási összegek csökkenése,  a jövedelempótló támogatások alacsony szinten tartása  Ezt igazolja, hogy annak ellenére, hogy 2010 augusztusától az első kivitel támogatása már újra az NVT támogatási szintjéhez igazodik, sőt az ápolási támogatás is jelentős növekedést mutat, 2011-ben és 2012-ben az erdősítés tovább csökkent, a 3 000 hektárt is alig érte el.  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 221. Mezőgazdasági területek első erdősítése intézkedés forrásátcsoportosítás

4 4 Indoklás:  Az intézkedés nem került a 2007-2013 közötti időszakban megnyitásra (a teljes forráskeret rendelkezésre ál)  Ennek oka, hogy a nem mezőgazdasági földterületek térképen, külön fedvényként történő lehatárolása túl nagy költség és humán erőforrás ráfordítást igényelt volna a jogalkotóktól, amely nem állt arányban a szétosztható támogatás nagyságával.  A 2014-2020 közötti időszakban egyben kezelendő a 221 és a 223. intézkedés -> nem okoz problémát a lehatárolás; kedvezőbb lehetőségek  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 223. Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése intézkedés forrásátcsoportosítás

5 5 Indoklás:  Alacsony forráskihasználtság  Támogatási összegek emelése; jogcím szakmai előírásainak felülvizsgálata, egyszerűsítése -> ezek a javító intézkedések is kevésnek bizonyulnak  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH  Feltételezve, hogy 2014. évben a 2013. évhez hasonló mértékű támogatásra érkezik be kérelem az intézkedés forráskeretéből mintegy 18 millió euró maradvány prognosztizálható. 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedés forrásátcsoportosítás

6 6 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére intézkedés forrásátcsoportosítás

7 7 Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 81 286 137 euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 93 602 252 euró Átcsoportosítás összege: 12 316 115 euró  Mezőgazdasági területek első erdősítése (221) intézkedés terhére: 6 842 286 euró,  Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése (223) intézkedés terhére: 1 952 495 euró,  Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225) intézkedés terhére: 3 521 334 euró 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére intézkedés forrásátcsoportosítás

8 8  a vártnál nagyobb arányban nőtt a támogatást igénylők száma  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH  az intézkedés 2013. és 2014. évi forrásigényét nem elégíti ki teljesen a rendelkezésre álló forráskeret. 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken intézkedésre történő forrás átcsoportosítás indoklása

9 9  Az intézkedés iránt az érdeklődés az ÚMVP kezdeti időszakában jelentősen visszaesett (2007-2010 átlagában az éves telepítés 4 000 hektár volt)  A visszaesés okai:  a fajlagos támogatási összegek csökkenése,  a jövedelempótló támogatások alacsony szinten tartása  Ezt igazolja, hogy annak ellenére, hogy 2010 augusztusától az első kivitel támogatása már újra az NVT támogatási szintjéhez igazodik, sőt az ápolási támogatás is jelentős növekedést mutat, 2011-ben és 2012-ben az erdősítés tovább csökkent, a 3 000 hektárt is alig érte el.  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 221. Mezőgazdasági területek első erdősítése intézkedés forrásátcsoportosítás

10 10 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken intézkedés forrásátcsoportosítás

11 11 Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 40 151 349 euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 57 257 062 euró Átcsoportosítás összege: 17 105 713 euró  A Mezőgazdasági területek első erdősítése (221) intézkedés terhére 17 105 713 euró 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken intézkedés forrásátcsoportosítás

12 12 Indoklás:  A 1022/2011. (II. 11.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetértett azzal, hogy a Program Állatjóléti kifizetések (215) intézkedése úgy kerüljön meghirdetésre, hogy a termelők 5 évre vonatkozóan vállalják a többlet kötelezettségeket, az állam pedig vállalja ennek 5 éves finanszírozását.  Az öt éves támogatási időszak első 2 évének finanszírozása, az EGCs-ből Magyarország részére jóváhagyott keret terhére az első két gazdálkodási évre biztosított volt.  A támogatási időszak 3. gazdálkodási évének forrásigénye csak részben fedezhető az EGCs-ből fennmaradó forrás terhére.  A fennmaradó két év forrásigényét a 2014-2020 időszak Vidékfejlesztési Programjának azonos intézkedésére tervezi a tárca determinálni. 215. Állatjóléti kifizetések intézkedés forrásátcsoportosítás

13 13  Az intézkedés iránt az érdeklődés az ÚMVP kezdeti időszakában jelentősen visszaesett (2007-2010 átlagában az éves telepítés 4 000 hektár volt)  A visszaesés okai:  a fajlagos támogatási összegek csökkenése,  a jövedelempótló támogatások alacsony szinten tartása  Ezt igazolja, hogy annak ellenére, hogy 2010 augusztusától az első kivitel támogatása már újra az NVT támogatási szintjéhez igazodik, sőt az ápolási támogatás is jelentős növekedést mutat, 2011-ben és 2012-ben az erdősítés tovább csökkent, a 3 000 hektárt is alig érte el.  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 221. Mezőgazdasági területek első erdősítése intézkedés forrásátcsoportosítás

14 14 215. Állatjóléti kifizetések intézkedésre történő forrás átcsoportosítás

15 15 215. Állatjóléti kifizetések intézkedésre történő forrás átcsoportosítás Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 62 279 371 euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 79 385 084 euró Átcsoportosítás összege: 17 105 713 euró A Mezőgazdasági területek első erdősítése (221) intézkedés terhére történő 17 105 713 euró

16 16 Indoklás:  Az intézkedés a Program 9. verziószámú módosítása során került elfogadásra, ennek következtében forráskeretének megállapítása két évre történt (2012-2013)  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH  A 2014. évi forrásfeszültség elkerülése végett szükséges az intézkedésre történő forrásátcsoportosítás 224. Natura 2000 kifizetések erdőterületeken intézkedés forrásátcsoportosítás

17 17 Indoklás:  Alacsony forráskihasználtság  Támogatási összegek emelése; jogcím szakmai előírásainak felülvizsgálata, egyszerűsítése -> ezek a javító intézkedések is kevésnek bizonyulnak  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH  Feltételezve, hogy 2014. évben a 2013. évhez hasonló mértékű támogatásra érkezik be kérelem az intézkedés forráskeretéből mintegy 18 millió euró maradvány prognosztizálható. 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedés forrásátcsoportosítás

18 18 224. Natura 2000 kifizetések erdőterületeken intézkedés forrásátcsoportosítás

19 19 224. Natura 2000 kifizetések erdőterületeken intézkedés forrásátcsoportosítás Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 35 800 000 euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 39 221 143 euró Átcsoportosítás összege: 3 421 143 euró  Az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225) intézkedés terhére 3 421 143 euró

20 20 Indoklás:  A vártnál nagyobb arányban nőttek az utóbbi évek támogatási igényei  Ennek okai: egyrészt a természeti katasztrófák (elsősorban árvíz, belvíz, aszály és tűzkárok) klímaváltozásból adódó nagyobb gyakorisága, másrészt a költségeket megközelítő megemelt támogatási összegek.  2014-ben az Erdészeti potenciál helyreállítása alintézkedés ismételt megnyitását tervezi az IH, továbbá  meghirdetni tervezzük az Erdészeti káresemény megelőző intézkedések alintézkedést is.  A két alintézkedés forrásigényét már nem elégíti ki a rendelkezésre álló forráskeret! 226. Erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetés intézkedés forrásátcsoportosítás és technikai módosítás

21 21 Indoklás:  Alacsony forráskihasználtság  Támogatási összegek emelése; jogcím szakmai előírásainak felülvizsgálata, egyszerűsítése -> ezek a javító intézkedések is kevésnek bizonyulnak  2014-ben ismételt megnyitását tervezi az IH  Feltételezve, hogy 2014. évben a 2013. évhez hasonló mértékű támogatásra érkezik be kérelem az intézkedés forráskeretéből mintegy 18 millió euró maradvány prognosztizálható. 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedés forrásátcsoportosítás

22 22 226. Erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetés intézkedés forrásátcsoportosítás és technikai módosítás

23 23 226. Erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetés intézkedés forrásátcsoportosítás és technikai módosítás Jelenlegi program szöveg és finanszírozás:  „Jogosult területek: Erdőtűz megelőző intézkedések esetén az alacsony és közepes tűzgyakoriságú erdők.” Finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 10 738 726 euró Javasolt program szöveg és finanszírozás:  „Jogosult területek: Erdőtűz megelőző intézkedések esetén a magas és közepes tűzgyakoriságú erdők.” Finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: 14 159 869 euró Átcsoportosítás összege: 3 421 143 euró

24 24 Forrásátcsoportosítás

25 25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Darányi Ignác Terv – ÚMVP módosítása II. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések