Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szedl á k Tam á s Europa i Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság F6. Részleg: Bioenergia, biomasza, erdészet és klímaváltozás EU Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szedl á k Tam á s Europa i Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság F6. Részleg: Bioenergia, biomasza, erdészet és klímaváltozás EU Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Szedl á k Tam á s Europa i Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság F6. Részleg: Bioenergia, biomasza, erdészet és klímaváltozás EU Vidékfejlesztési Rendelet 1698/2005 és annak lényeges erdészeti intézkedései Budapest 2006. Szeptember 21-22.

2 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 2 Erdőgazdálkodás az EU-ban  Erdők és más fával fedett területek 166 millió hektár (a földterületek 43,2%-a) amelyből az erdők 145 hektárt tesznek ki (37,8 %)

3 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 3 Országok közötti megosztás

4 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 4  Az össz. EU erdőterület 40%-át az állami erdők, 60%-át a magánerdők foglalják el, kb. 15 millió erdőtulajdonossal.  Az Eu állami erdeinek átlagos mérete kb. 1.000 hektár,  Községi erdők : kb. 300 h ektár  Az átlagos magánerdő-tulajdon kb 13 hektár, de inkább kevesebb Erdőtulajdon

5 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 5 EU Vidékfejlesztési Politika  Agenda 2000  CR (EC) No 1257/1999  CR (EC) No 1698/2005

6 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 6 CR (EC) No 1257/1999  Mezőgazdasági területek erdősítése (31 cikkely )  Az erdő multifunkcionális szerepének növelését támogató befektetések (30 cikkely )  Az erdő védelmi értékének növelése (32.cikk )  Szakmai tréning (9. cikk ) Költségvetés : 4.8 milliárd €  Erdősítés : 2.4 milliárd €  Más erdészeti intézkedések: 2.4 milliárd €

7 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 7 Vidékfejlesztési Rendelet 2007-2013 CR (EC) No 1698/2005 3 fő cél : A gazdálkodói és erdészeti szektor versenyképességének fejlesztése szerkezetátalakítás, fejlesztés és innováció segítségével. Környezetvédelem- és vidékfejlesztés a földművelés támogatásán keresztül. Vidéki életminőség javítása, és a diverzifikálás gazdasági aktiválásának támogatása.

8 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 8 1. tengely : Az erdészeti szektor versenyképességének növelése  Beruházások  Infrastuktúra  Szakképzés  Tanácsadás  Innováció ( új termékek, biomassza hasznosítás energiatermelésre )

9 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 9 1 tengely : Erdészeti Intézkedések Intézkedések a munkaerő növelésének biztosítására : Szakképzés és tájékoztatás, a mezőgazdasági és erdészeti szektorban tevékenykedők részére Továbbképzés Gazdálkodók és erdőbirtokosok által igénybe vett tanácsadói szolgáltatások. 80% os költségtámogatás, a max. 1,500€ /tanácsadás szolgáltatásra Farmgazdálkodási, gazdálkodás-segítő és tanácsadó szolgáltatások és erdészeti tanácsadói szolgáltatások kialakítása. Alapfeltételek : az erdészeti tanácsadói szolgáltatások bevétele Támogatás mértéke: Nincsen meghatározva, de a degresszió a kialakítástól számítva max 5 év lehet a beindítástól számítva.

10 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 10 1 tengely : Erdészeti Intézkedések Intézkedések a fizikai szerkezet átalakítás biztosítására Az erdők gazdasági értékének növelése - gazdálkodási terven alapul - magán-, községtulajdonú vagy azok szövetségeinek erdők támogatása 60 % ( hátrányos helyzetű területek, N 2000), 85 % ( tengerentúli területek ),50% (egyéb területek) - befektetés az erdészeti birtokba, amely magában foglalhatja a fakitermelést szolgáló eszközöket is - nincs támogatás erdőfelújitásra Elsődleges mezőgazdasági és erdészeti termelés értéknövelése - Erdészet esetében csak mikro-vállalkozások részére (kevesebb, mint 10 dolgozóval, max. 2 mio € forgalommal) - segély mértéke 50 % (konvergencia),75/65 %( tengerentúli területek ), 40 % (egyéb területek) - a fa nyersanyagként való használatához kapcsolódó befektetés a működő üzemekre való korlátozása, a fa ipari mértékű feldolgozását megelőzően. Az infrastruktúra fejlesztése a mezőgazdaság és erdészet fejlődés ével és alkalmazásával kapcsolatban - pl. erdőterületek és energiaforrások

11 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 11 1.tengely : Új intézkedés Az innováció bevezetésére :  Együttműködés új termékek fejlesztésében, feldolgozásában és technológiájában a mezőgazdasági, élelmiszer és erdészeti ágazatokban.  Elsődleges termelők között a mezőgazdasági és erdészeti, ipar fejlesztésében és/vagy harmadik fél bevonása. –Előkészítő munkálatok pl: tervezés, termékfejlesztés, technológiai fejlesztések, tesztek és tárgyi/nem tárgyi befektetések az együttműködéshez kapcsolódóan, az újonnan kifejlesztett termékek, folyamatok és technológiák kereskedelmi célra való használata előtt.

12 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 12 2 Tengely : környezet és vidékfejlesztés Erdőterületek :  Első erdősítés *;  Az agro-erdészeti rendszerek megalapozása,  Natura 2000 területek ;  Erdő-környezetvédelem ;  Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése ;  Nem-termelő beruházások támogatása * az agro-környezetvédelmi kötelezettségeket a mezőgazdasági területek első erdősítési kötelezettségére lehetne változtatni. A Tagország jelölje ki az erdősítésre alkalmas területeket

13 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 13 2. tengely : Erdőgazdálkodás/környezetvédelem Első erdősítés Támogatás a a megállapított költségekre: - 70% hátrányos helyzetű területeken kívül - 80% hátrányos helyzetű területeken és 85% a legtávolabbi régiókban, „ a megállapított költségekben” szerepeltetni kell az ültetőanyagot, az ültetést, és azokat a költségeket, melyek közvetlenül és szükségszerűen kapcsolódnak az ültetéshez. „ gyorsan növő fajok rövidtávú műveléshez” kevesebb, mint 15 éves rotációidő Mezőgazdasági területek : + éves prémiumok a gazdálkodók vagy azok szövetségeinek veszteségeire maximum 700EURha, vagy más természetes személyek vagy magán jogi személyiséggel rendelkező társaságok maximum 150 EUR/ha max 15 évig.

14 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 14 2. tengely : Erdészet – új intézkedés Az első agro-erdészeti rendszer megalapítása mezőgazdasági területeken  Alapkövetelmények : Érdektársulási rendszerek garantál támogatása széleskörű mezőgazdasági és erdészeti működésre ugyanazon a területen. –A Tagállamok a helyi kondíciókat és erdészeti fajokat vegyék figyelembe, biztosítsák a mezőgazdasági fölhasználat folyamatosságát, határozzák meg a hektáronkénti maximum faszámot.  Támogatás csak a megállapított költségekre: - 70% hátrányos helyzetű földterületeken kívül - 80% hátrányos helyzetű területeken, 85% a legtávolabbi régiókban

15 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 15 2. tengely : Erdészet – érvényben lévő jogszabály 32 (1), első bekezdés. NATURA 2000 kifizetések :  Alapkövetelmények : A jogszabály Natura 2000 specifikus lesz.. A támogatás a NATURA 2000 területek szabályozásából adódó előrelátható költségeket fedezi.  Támogatás szintje: Minimum 40€/ha, maximum 200€/ha Erdő-környezetvédelmi kifizetések :  Alapkövetelmények : Az intézkedés környezetvédelmi jellege nőni fog – hasonlóan az agro-környezetvédelemhez. A támogatás a (nemzeti) kötelezettségvállalási standard fölé eső erdő,környezetvédelmi kötelezettségekre vonatkozik, és 5 évre szól (vagy más igazolt ciklusra), a támogatás fedezi az egyéb felmerülő költségeket, és az előrelátható bevételeket.  A támogatás mértéke : Minimum 40€/ha, maximum 200€/ha

16 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 16 Erdészeti termelői potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése : Alapfeltételek : A tűzkár elleni megelőző intézkedések az erdőt magas-közép erdőtűz veszély kategóriába kell sorolni az Tagország erdővédelmi törvény alapján. támogatás mértéke : nincs felső korlát példák : védelmi infrastruktúra létrehozása pl erdő-ösvények, utak, vízlelőhelyek, tűzpászták, tisztások; tűzpászták és tisztások karbantartásának kezdeményezése,erdészeti megelőző intézkedések pl: vegetációs kontroll, ritkítás, a vegetációs összetétel diverzitása, tűzfigyelő és kommunikációs rendszerek felállítása, fejlesztése. 2. tengely : Erdészet

17 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 17 Nem termelő beruházások támogatása : Alapfeltételek : "n em termelő beruházások ” olyan beruházásokat jelent, amely nem vezet a mezőgazdasági és erdészeti tulajdon látványos profitnövekedéshez. Támogatás mértéke : N incs meghatározva Egy új, különálló intézkedés veszi át a már meglévő CR 1257/1999 33 cikk. (11 -dik ) és 30(1)( 2.dik ) intézkedéseket és kiegészíti azokat az erdő-környezetvédelmi intézkedéssel: támogatást ígér a nem-termelő beruházásokra az erdő-környezetvédelmi intézkedések adta kötelességektől függően, illetve a környék értéknövelésének érdekében. 2 tengely : Erdészet

18 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 18 3. tengely : Diverzifikáció, életminőség  A vidékgazdaság diverzifikációja : a nem mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja: támogatás mikro- vállalkozásoknak, turizmus támogatása * *- kisméretű infrastruktúra; információs központok és turista helyek útjelző táblával való jelölése; - rekreációs infrastruktúra – természeti területekre való bejuthatás, és kis kapacitású szállások, - turizmus és szolgáltatások létrehozása, fejlesztése a vidékfejlesztéshez kapcsolódóan Életminőség javítása : a gazdálkodó és vidéki populáció alapvető szolgáltatásai: falu renoválás, környezetvédelem és a (természeti és kulturális) vidéki örökség felvirágoztatása.  Tréning és kapacitás növelés

19 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 19 4. tengely : LEADER  Helyi fejlesztési stratégiák kivitelezése LEADER segítséggel a másik 3 tengelyben szereplő egy vagy több cél eléréséért.  Belföldi és nemzetközi együttműködés az LAG-k között (Helyi Akció Csoportok)  A LAG-ok kapacitásbővítése és működtetése

20 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 20 Program mérleg  1.tengely : Versenyképesség, legalább 10% az EU program költségvetésből  2. tengely : Földgazdálkodás, legalább 25% (10% a tengerentúli francia osztályokon)  3. tengely : Szélesebb körű vidékfejlesztés, legalább 10%  4. tengely : LEADER legalább 5% ( de tengelyektől függ )

21 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 21 Közfinanszírozási arány  Tengely szinten a teljes érvényesithető közkiadás arányában.  Az 1. és 3. Tengely maximális közfinanszírozási aránya 50% (75% konvergenica területeken )  A 2. és 4. Tengelyre a maximális közfinanszírozási arány 55% (80% a konvergencia területeken )  Mindegyik tengelyre 85% a legtávolabbi területeken.

22 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 22 A program menete 1.Közösségi stratégiai irányelvek a 2007-2013 időszak EU prioritásához igazítva 2.Nemzeti stratégiatervek az EU prioritásokat a tagállamok helyzetére fordítják, és tiszteletben tartják a Kohéziós politikát. 3.Nemzeti vagy regionális vidékfejlesztő programok a 4 tengely kifejtésével

23 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 23 Beszámolás a közös monitoring és értékelési keretprogram alapján  Éves megvalósitási riport program szinten  Nemzeti összegző riportok a a nemzeti stratégia végrehajtásáról : 2010 – 2012 - 2014  Bizottsági összegző riport a Tanácsnak és a Parlamentnek az EU stratégia és prioritások végrehajtásáról : 2011 – 2013 – 2015  Folyamatos értékelések : ex-ante (program szinten ) folyamatban levő tevékenységek ( éves előrehaladási jelentések ) félirős értékelés (2010) utólagos értékelés (2014) } specific reports

24 CEPF RD Conference 21-22 September 2006 24 Köszönöm figyelmét !


Letölteni ppt "Szedl á k Tam á s Europa i Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság F6. Részleg: Bioenergia, biomasza, erdészet és klímaváltozás EU Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések