Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„KIS” VÍZIJÁRMŰVEK BALESETEINEK SZAKMAI VIZSGÁLATA KBSZ SZAKMAI NAPOK - HAJÓZÁS Siófok, 2008. április 9. Barnácz István balesetvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„KIS” VÍZIJÁRMŰVEK BALESETEINEK SZAKMAI VIZSGÁLATA KBSZ SZAKMAI NAPOK - HAJÓZÁS Siófok, 2008. április 9. Barnácz István balesetvizsgáló."— Előadás másolata:

1 „KIS” VÍZIJÁRMŰVEK BALESETEINEK SZAKMAI VIZSGÁLATA KBSZ SZAKMAI NAPOK - HAJÓZÁS Siófok, 2008. április 9. Barnácz István balesetvizsgáló

2 2 de legalább ritkán számíthatunk hasonló balesetre Igaz, nálunk kevés ilyen nagyságú hajó közlekedik,

3 3 VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA egymással14 a vízi út egyes részeivel 19 műtárgyakkal3 süllyedés1 lékesedés5 egyéb (csónakborulás) 9 nagyhajó55 komp, úszó munkagép 1 kishajó16 motoros vízi sporteszköz 0 sport-, horgászcsónak6 egyéb8 Az okozó úszólétesítmény: Az üzemképességet korlátozó kár (magában okozott): Az ütközések száma:

4 4 Személyi sérülés33 -halálos 9 -súlyos2 -könnyű22 Károkozás anyagi kár (Ft)11.214.010 -hullámkeltés10 -egyéb10 Közvetlen kárral nem járó 16 -fennakadás10 -csónakborulás6 A hajózási baleset következménye: VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

5 5 VÍZBEFULLADÁSOS BALESETEK fürdés közben59 -tiltott helyen33 -szabad helyen26 öngyilkosság miatt30 ismeretlen ok miatt72 az összesből ittas volt42 baleset miatt46 Víziközlekedéssel össze- függő 9 jégen tartózkodás0 halász, horgász6 sport3 egyéb26 okai

6 6 VÍZBEFULLADÁSOS BALESETEK folyó92 patak7 csatorna, mellékág, holtág44 tó26 bányagödör, mesterséges tó34 egyéb vizek6 helyei Az elmúlt évben hazánk szabad vizeiben 206 ember veszítette életét!

7 7 Sajnos nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a csónaknak nem minősülő, az építése, berendezése és felszerelése alapján elsődlegesen nem hajózási tevékenység folytatására alkalmas - külön jogszabályban meghatározott - úszóeszközökkel kapcsolatos balesetek során hány haláleset történt. El kell gondolkodni azon a tényen is, hogy ezen tárgyak használata, ha azt a fürdőhelyen kívül használják pl. hajóútban – tiltott fürdőzés vagy alkalmatlan eszközzel történő víziközlekedés. Ez csak jogalkotói döntés kérdése.

8 8 I. fejezet Általános rendelkezések 8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. XII. fejezet Alapvető jogok és kötelességek 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben meghatározott esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is.” A BALESETELHÁRÍTÁS JELENTŐSÉGE Annál is inkább fontos ez a kérdés, mert az „1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA! Így az alapjogszabályunk minden ember számára biztosítja az élete védelmét és a szabad mozgás lehetőségét.

9 9 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről XIII. Fejezet SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MENTÉS 64. § (1) Ha az úszólétesítmény vezetője tudomást szerez arról, hogy a vízen emberélet került veszélybe, továbbá, ha a hajóút elzárása vagy az elzárás veszélye áll fenn, köteles segítséget nyújtani. (2) Összeütközés esetében az úszólétesítmények vezetői kötelesek minden rendelkezésre álló eszközzel egymásnak segítséget nyújtani.

10 10 Veszélyben levő személyek mentése, A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

11 11 Eltűnt személyek felkutatása, kiemelése, A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

12 12 A kárt szenvedett hajó vezetőjének felkérésére, vagy süllyedés közvetlen veszélye, tűzeset, tűz- és robbanásveszély vagy környezetkatasztrófa (vízszennyezés ) esetén - a kérés nélkül is - a tűz oltására, a veszély elhárítására, valamint a hajóút felszabadítására segélynyújtás. A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

13 13 Süllyedés, zátonyra futás vagy fennakadás esetén a hajóutat a szükséges eszközökkel kitűzetni, indokolt esetben parti jelzőőrök felállítására is intézkedni. Szükség esetén, hajózási korlátozások elrendelése, bevezetése. Neue Wassertiefe in der bergfahrenden Brückenöffnung und im bergfahrenden Fahrwasser zwischen Donau-km: 1561-1560 ist Wasserstand Dunaföldvár + 35 dm Fahrwasserbreite ist 60 m Eine neue grüne Boje bei Donau-km: 1560,95 150 m von dem linken Ufer A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

14 14 Amennyiben a süllyedés az úszólétesítmény eltűnésével jár annak felkutatása, kitűzetése, majd kiemelése. A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

15 15 A környezetben keletkezett kár elhárítása, A BALESET HELYSZÍNÉN VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

16 16 2007.09.21. 11:50 perckor a Soroksári Dunában a Gubacsi híd pesti hídfőjénél egy kisgéphajó fordulás közben felborult és elsüllyedt. A kisgéphajón 8 személy utazott, 6 főt kimentettek, 1 személy a hajótestbe beszorult, őt a tűzoltók segítségével élve kimentették, 1 személy a mentés megkezdése előtt elmerült, és eltűnt. A BALESET BEKÖVETKEZÉSE

17 17 A BALESET BEKÖVETKEZÉSÉNEK OKAI  A hét fő befogadóképességű kisgéphajóban nyolc fő tartózkodott.  A kisgéphajóban tartózkodók közül senki sem viselt mentőmellényt.  A kisgéphajó vezetője szabálytalan, hirtelen manőverezéssel hajtotta végre a fordulót.  A kisgéphajóban tartózkodók „nagy száma” miatt a baleset bekövetkeztekor az utasok nem tudtak egymásra figyelni, későn vették észre, hogy egy fő tényleges életveszélyben van. Így mire a mentésére tudtak volna indulni az elmerült és eltűnt.

18 18 2007. május 18-án 16:45 órakor II. fokú viharjelzés alatt a Balatonalmádi, Hotel Nereus előtti vízterületen a parttól kb. 100 – 150 méterre egy csónak felborult, benne hét fővel. Hatan a partra tudtak úszni, egy személy a vízben elmerült és eltűnt. A BALESET BEKÖVETKEZÉSE

19 19 A BALESET BEKÖVETKEZÉSÉNEK OKAI  A négy fő befogadóképességű evezős csónakban hét fő tartózkodott.  A csónakot engedély nélkül, az alapvető felszerelések hiányával „kötötték” el.  A csónakban tartózkodók közűl senki sem viselt mentőmellényt.  A csónakban vezető nem került kijelölésre, azt a „falka” elv alapján alkalmatlan módon evezték.  Szabálytalan, hirtelen manővereket hajtottak végre, ami következtében az erős hullámzás miatt a csónakba víz került.

20 20  Az utasok menetközben felállva akartak helyet változtatni a túlterhelt, vízzel megtelő csónakban, aminek következtében annak stabilitása jelentősen csökkent és felborult.  A felborulás után a csónakot visszabillentették, azonban a csónakból a vizet kimerni nem tudták, mivel megfelelő eszközük nem volt hozzá.  Két fő, megpróbálta a csónakot partra tolni, de nem sikerült nekik, ezért ők is úszva elindultak a part felé. Úszás közben az egyik segítséget kért, mert kétségbe esett, hogy nem tud tovább úszni. Társa aki szintén minimális úszás tudással rendelkezik nem tudott kellő segítséget nyújtani.  Az érintettek valamennyien szeszesitaltól befolyásolt állapotban voltak.

21 21 2007. 01. 23. 23.25 órakor a Duna Budapest Csepel 3-as öblében két személy egy csónakból horgászva felborult. A vízben mindketten vízbe estek, elmerültek és eltűntek. A BALESET BEKÖVETKEZÉSE

22 22 A BALESET BEKÖVETKEZÉSÉNEK OKAI  A csónakot, a kötelező felszerelések nélkül használták.  A csónakban és a benne tartózkodókon nem volt mentőmellény.  Éjszaka „rejtetten” megvilágítás nélkül tartózkodtak a vízen, csak közeli ismerőseik tudták, hogy ott vannak.  Meg nem engedett módszerrel (hálózás) akartak halat fogni.  A csónakban tartózkodók egyike sem tudott úszni.  Szeszesitaltól befolyásolt állapotban szálltak vízre. Vélelmezhetően - a szükséges mentőmellény nélkül – „leplezetten” végeztek vízbeesés közvetlen veszélyével járó vízimunkát.

23 23 2007. 07. 21. 17.30 órakor 3 fő egy vitorlással hajózni indult a Balatonon. A Tihany előtti vízterületen horgonyt dobtak és fürdeni kezdtek. Fürdés közben a horgony szántani kezdte a meder talajt és közben a csónak elsodródott. A három fő a hajó után úszott, közben az egyikőjük a hajótól 20-30 méterre elmerült és eltűnt. A BALESET BEKÖVETKEZÉSE

24 24 A BALESET BEKÖVETKEZÉSÉNEK OKAI  A víziközlekedési szabályokat megszegve, hagyták el a csónakot fürdőzési szándékkal.  A vízijárművet nem megfelelően horgonyozták le.  A szükséges úszni tudással nem rendelkeztek.

25 25 2006. 09. 07. 19.45 órakor a Duna Uszód térségében két személy egy csónakkal halászni indult. Egy hegymenetben közlekedő tolóhajó hullámkeltésének következtében egyikőjük a csónakból kiesett, elmerült és eltűnt. A BALESET BEKÖVETKEZÉSE

26 26 A BALESET BEKÖVETKEZÉSÉNEK OKAI  A csónakot, a kötelező felszerelések hiányával használták.  A csónakban és a benne tartózkodókon nem volt mentőmellény.  Éjszaka megvilágítás nélkül közlekedtek a vízen, így a víziközlekedés egyéb részvevői nem észlelhették őket.  A sokéves víziközlekedési tapasztalat ellenére a csónak vezetője nem a megfelelő manőverezést választotta az érkező hullámok „vételére”.

27 27 A BALESETEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK JELLEMZŐ OKAI: A kötelező felszerelések hiánya.

28 28 A BALESETEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK JELLEMZŐ OKAI: Víziközlekedési szabályok nem ismerete, vagy nem megfelelő alkalmazása.

29 29 A szükséges és elvárható úszás készség hiánya. A BALESETEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK JELLEMZŐ OKAI: Gyakorlati jártasság hiánya, vagy a hajózási manőver helytelen megválasztása.

30 30 A BALESETEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK JELLEMZŐ OKAI: Mentő felszerelések használatának elmulasztása.

31 31 BIZTONSÁGI AJÁNLÁS TERVEZETEK 1.A víziközlekedési szabályok kellő ismeretének, azok megfelelő használatának, a gyakorlati jártasság megszerzése és azok helyes alkalmazásához célszerű lenne a csónakok vezetését is képesítéshez kötni. 2.A biztonságos úszáskészség eléréséhez kívánatos lenne - a Nemzeti Alaptanterv részeként - az iskolák alsó tagozataiban megfelelő színvonalú úszásoktatást bevezetni. 3.Az időszerű és megfelelő tájékoztatás kialakítása, a vizek „tiszteletére”. –Tömegkommunikációs eszközökön keresztül a „vizes szezon” kezdetére. –Alapfokú oktatási intézményekben a víziközlekedési- és fürdőzési szabályok ismeretére.

32 32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! www.kbsz.hu


Letölteni ppt "„KIS” VÍZIJÁRMŰVEK BALESETEINEK SZAKMAI VIZSGÁLATA KBSZ SZAKMAI NAPOK - HAJÓZÁS Siófok, 2008. április 9. Barnácz István balesetvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések