Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar bioenergetikai beruházások finanszírozása stratégiai fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek Budapest, Renexpo 2009. április 16. Varga Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar bioenergetikai beruházások finanszírozása stratégiai fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek Budapest, Renexpo 2009. április 16. Varga Tamás."— Előadás másolata:

1 A magyar bioenergetikai beruházások finanszírozása stratégiai fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek Budapest, Renexpo 2009. április 16. Varga Tamás FVM

2 Kihívások az energiafelhasználás szerkezetében Fosszilis energiahordozók túlzott használata Világgazdaság fejlődésével párhuzamosan nő az energiafelhasználás CO 2 kibocsátás ugrásszerű növekedése – globális klímaváltozás Fosszilis energiaforrások véges készlet A kitermelés nem tud lépés tartani a növekvő igényekkel dráguló energia (40-150 USD/barrel kőolajár) Ellátás-biztonsági problémák Gazdasági-környezetvédelmi kockázatok

3 Megoldások, lehetőségek a fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentésére 1.Energiahatékonyság növelése; 2.Energiatakarékosság; 3.Energiaellátás diverzifikációja, fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiaforrások felhasználása A három eszköz együttes (egyenrangú) alkalmazása szükséges!

4 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO 2 kibocsátás csökkentése, non-ETS szektor, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, új EU célkitűzések, 2001/77/EK, 2003/30/EK, 3*20% 2020-ra) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

5 Megújuló energiaforrások - bioenergia Bioenergia Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása - Bio-üzemanyagok; - Biogáz; - Szilárd biomassza; Nem biológiai eredetűek - Napenergia (napkollektor, fotovoltaikus); Szélenergia (turbina, szélkerék); - Geotermikus energia; - Vízenergia;

6 Bio-üzemanyagok várható volumene 2003/30/EK irányelv energiatartalomra vetítve el kell érni: 2010 – 5,75% 2015 – 8%, 2020– 10% (várható kötelezettség) MegnevezésRészarányMennyiség* (kt/év) Vetésterület** (ezer ha) Biodízel 5,75%160-170230 8%220-230300 Bioetanol 5,75%120-13080 8%170-180110 lehetőségek800530 * export és felhasználási trendek figyelembevételével ** belekalkulálva a használt sütőolaj begyűjtést Kultúrák vonatkozásában nem jár releváns változással, cél a lehetőség megragadásával a piaci diverzifikáció

7 Biogáz Szerves anyagok anaerob bomlásával előállított gázok energetikai hasznosítása „Alapanyagok” Települési szennyvíziszap Hulladéklerakói biogáz Élelmiszeripari hulladék Szerves trágya Bio-üzemanyag gyártás melléktermékei a szilárd anyag tartalom növelésére biomassza bekeverése Felhasználása: - hő- és elektromos energia előállítás - hő-előállítás - gázhálózatba betáplálás (GET) - motor-hajtóanyagként

8 MegnevezésMennyiség (millió m 3 ) Szerves trágyára alapozott550 Élelmiszeripari hulladék472 Bio-üzemanyag gyártás110 Összesen1132 Mezőgazdasági, élelmiszer-ipari biogáz lehetőség

9 Megnevezés Reálisan begyűtjhető/elő- állítható (millió t/év) Energiatartalom (PJ/év) Villamos energia* (GWh/év) Erdészeti forrás (tűzifa+apadék) 3,2545,52.275 Célirányosan termelt (350-400 ezer ha)* 5,674,166.180 Mg. melléktermék, hulladék5,4625.100 Egyéb melléktermék, hulladék 0,556,6550 Összesen14,8188,2614.105 Szilárd biomassza potenciál *figyelembe véve a természeti korlátokat, termőhelyi adottságokat Teljes energetikai növénytermesztés: 880-930 ezer ha, a teljes terület kisebb mint 20%-a

10 tűzifa 16% apadék 6% melléktermék, hulladék 48% energianövény 30% Prognosztizált országos szükséglet, igény (2020-ra): 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év A jelenlegi erdőállomány és az új telepítések 2010, 2013, 2015 stb. -re nem képes biztosítani ezt a mennyiséget, helyenként jelenleg is feszültéségek tapasztalhatóak. Több forrásból: erdészeti termékek, apadék, lágy szárú (szántóföldi) energianövények, fás szárú energiaültetvények, melléktermékek és hulladékok. Ebből fás szárú energiaültetvények: 90-130 ezer ha (2013-ig 49 ezer ha)

11 Megnevezés (átlagos fűtőérték) Átlagos egységár*Fajlagos ár** Földgáz (34 MJ/m 3 )100 Ft/m 3 2,95 Ft/MJ Keményfa brikett bigbag (14 GJ/t) 35 ezer Ft/t2,5 Ft/MJ Vásárolt faapríték (14 GJ/t)14 ezer Ft/t1 Ft/MJ Termelt faapríték (14 GJ/t)7,5 ezer Ft/t0,53 Ft/MJ Nyesedék (12 GJ/t)6 ezer Ft/t0,5 Ft/MJ Szalma (12 GJ/t)6 ezer Ft/t0,5 Ft/MJ Vetőmagszárításkor képződő kukoricacsutka (14 GJ/t) 1,5 ezer Ft/t0,11 Ft/MJ Energiaforrások összehasonlítása *az átlagos előállítási, beszerzési árak tájékoztatóak a helyi adottságok függvényében jelentősen szóródhat! ** energiahordozó árára vetítve, hatásfokkal nem korrigált (10%) Karbantartási igénnyel, tárolás, hatásfokkal stb. korrigálva 50-70%-os megtakarítás!

12 Energetikai növénytermesztés „Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani!

13 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására Fogyasztó (piac) Energia előállító Alapanyag termelő Pénz- és jövedelemáramlás Anyag- és energiaáramlás Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok 1.Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; 2.Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); 3.Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; 4.Verseny semleges, EU konform legyen; 5.Forrásallokációs hatékonyság 6.Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés) Beavatkozások

14 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 1. Piaci (értékesítési) oldal - VET - Jöt. - GTSZ - környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 2. Bioenergia előállító oldal - kis- és közepes kapacitású bio-üzemanyag gyárak; - nagyobb erőművek; - kisebb helyi erőművek; - biogáz erőművek; - lokális alkalmazás (lakosság, vidék, mg.). 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások - normatív földalapú támogatás; - energy crops premium; 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb. Termelés, létesítés támogatása - technológiai (termelő) eszközök; - energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése - kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; - logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); - termelői szerveződések, összefogások ösztönzése.

15 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. (Norvég Alap, Svájci Alap) Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

16 Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások 2007-2013. Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) – Közép Magyarországi ROP (KMOP) KEOP 4.2. - megújuló hőenergia termelési rendszerek (max. 20 MW) (biogáz, biomassza rendszerek, egyéb megújulók) KEOP 4.4. - kapcsolt hő- és villamosenergia rendszerek (max. 20 MW) Új kiírások: 2009. március Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapanyag termesztés, biomassza begyűjtés helyben történő felhasználás, alapanyag előkészítés mezőgazdasági célú hasznosítás

17 Környezet és Energia Operatív Program 1. 4.2. helyi hőigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 4.4. Kapcsolt hő- és villamos energia megújuló energiaforrásokból 5. prioritás, energiatakarékosság, energiahatékonyság Támogatható tevékenységek - napenergia (kollektor, aktív napcella); - biomassza-felhasználás; - biogáz; - geotermikus energia; - hőszivattyú (4.2.); - abszorpciós hűtés (4.2.); - kombinált projektek (célterületek, ill. 5.2. prioritás); - távfűtő rendszerek megújuló energiaforrásra történő átállítása.

18 Környezet és Energia Operatív Program 2. Kedvezményezettek: vállalkozások, költségvetési szervek, non-profit intéz- mények, egyéb gazdasági szervezetek (lakosságot a NEP támogatja) Szektorális lehatárolás: TEÁOR 01.11. – 03.22. és Annex I. nem támogatott (EMVA támogatja), ill. acél-, szén-, hajógyártáshoz, gördülőállományhoz kapcsolódó tevékenységek. Területi lehatárolás: Közép-Magyarország és Budapest kivételével Magyarország; Támogatás összege: min. 1 millió Ft – max. 1 Mrd. Ft. Támogatás mértéke: nem jövedelemtermelő beruházás 30 – 70% (regionális tám. térkép) jövedelemtermelő beruházás 10 – 70% (260 m.Ft felett TISz alapján). Közreműködő szervezet: Energiaközpont Non-Profit Kft.

19 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (bioenergia) 1698/2005/EK rendelet 1974/2006/EK rendelet 21-23. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök álltatartó telepek korszerűsítése (trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással) lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése (önállóan, kertészetben, szárítóknál) 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok 43., 45. cikk: erdőtelepítés III.-IV. tengely: kis, helyi brikettálók Kiemelt prioritás, szinte minden jogcímben megjelenik.

20 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 1. 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.) 2007. évi XVII. tv. (MVH tv.) Támogatható tevékenység: mg. célú energiafelhasználást szolgáló biomassza kazán beszerzése, kapcsolódó szerelvények (kémény, puffer tartály stb.) szekunder oldal, installálási költségek (értésítési célú szárított takarmány más jogcím – State aid); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME), termelői csoportok; Támogatás mértéke: VNT, 35%, kérelmenként max. 30 millió Ft (85 m.Ft-os fejlesztés); Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetett számlák alapján, kifizetési kérelem benyújtásával, beruházás befejezésére vonatkozó gépészmérnök által kiállított igazolással; Jogcím specifikus feltételek: - gépészmérnök által jóváhagyott technológiai terv; - nyilatkozat a felhasználni tervezett biomassza forrásáról, formájáról; - (kötelező képzés).

21 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 2. (folytatás) Jogcím specifikus kötelezettségek: - fejlesztés megvalósítása, üzemben tartása; - állagmegóvás; - előállított energia mezőgazdasági célú felhasználása (max. 25% egyéb); - vállalt kötelezettségek (létszám, naturális adat) szinten tartása; - induló vállalkozásnak a 4 EUME elérése; - (képzésen történő részvétel). Pontozás:- fejlesztés szükségessége; - kertészetre, állattenyésztésre gyakorolt hatás (számított); - korszerűség (automatizáltság, szabvány, hatásfok); - foglalkoztatási hatás; - megvalósítás helye (hátrányos helyzetű térség); - nők, csökkent munkaképességű foglalkoztatása, roma felzárkóztatás, - költség-haszon elemzés.

22 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 3. (további jogcímek, amelyek alapján támogatás igényelhető) 35/2007. (III.27.) FVM rendelet Terményszárítókhoz kapcsolt biomassza kazán 25/2007. (III.7.) FVM rendelet Kertészethez kapcsolt biomassza kazán

23 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 1. 2007. évi XVII. tv. 23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 72/2007. (VII.27.) FVM r. (jogcímrendelet) 117/2008. (X.7.) MVH közlemény (nyomtatványok, útmutató) Jogcímrendelet módosítása folyamatban van! Jogcímen belül támogatható: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítése és ápolása a termőre fordulásig (első letermelés); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre 5 éven belül igénybevett más telepítési támogatás; Kérelem beadása: 2009. április 15 – május 15., 2009. és 2010-től november 2. – december 14. (több parcellára együttesen adható be); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő, hektáronkénti max.

24 Specifikus feltétel, kötelezettségek: - névre szóló telepítési engedély megléte; (benyújtáskor elégséges megkezdeni, de a kérelem el- bírálásáig jogerőre kell emelkednie) - értékesítés/felhasználás igazolása; (az apríték 50%-ára, előny az elismert piaci szereplő) - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; (a határozat kézhezvételétől számítva) - ültetvény fenntartása; (legalább 5 évig, 5 éven belül min. 1 letermeléssel, termőképesség megőrzése) - kötelező képzésen történő részvétel Kifizetés: utófinanszírozás, a kifizetési kérelmeket az egységes területalapú támogatási kérelem- mel együtt benyújtani máj. 15-ig, a már lejelentett ültetvényekhez augusztusban kapcsolódó kifizetési kérelem nyújtható be. EOV koordináták és mérési jegyzőkönyv csatolása. Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 2.

25 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 3. Az ÚMVP alapján 2013-ig tervezett: 49 ezer ha. Eddig megítélt támogatás (2007. dec., 2008. ápr.): 327 millió Ft A támogatás eredményeképpen a 2006. évi 300 ha-ról a terület 2700 ha-ra nőhet 2009-ben (9-szeres növekedés!) Várható növekedési ütem 2013-ig (ha)

26 Lágy szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: évelő, min. 5 évig újratelepítés nélkül fenntartható lágy szárú energiaültetvények telepítése, amelyek a mellékletben szerepelnek – jelenleg: energiafű, kínai nád (várhatóan kibővül a Sida Hermphrodita L. Rusby-val – amerikai bársonymályvával); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett telepítési támogatás; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó), mellékletben meghatározott max. Kérelem beadása: április 15. – május 15., november 2. – december 14. (2010-től csak nov-dec) (2009-ben várhatóan hosszabb benyújtási időszak lesz) Specifikus feltételek, kötelezettségek:- agrár-, vagy kertészmérnök által készített telepítési terv; - értékesítés/felhasználás igazolása; - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; - ültetvény fenntartása; - ellenőrzött forrásból származó, jogtiszta szaporítóanyag; - telepítési napló vezetése; - vegetatív terjedés megakadályozása; - (képzés). Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzése;

27 Kiskapacitású bio-üzemanyag üzemek ÚMVP tám. 44/2009. (IV.11.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: kiskapacitású (max. 10 kt) olajsajtoló, nyersszesz üzem létesítése; Kedvezményezett: mg. termelők (min. 4 EUME), TCs, feldolgozó ügyfelek; Kérelmek benyújtása: 2009. augusztus; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő (mg ügyfél, TCs) 40% KM Régió, 50% egyéb régió Támogatás összege: mg. ügyfél, TCs 735 ezer €, feldolgozó 1 m.€ Specifikus feltételek: - technológiai terv; - legalább egy gyártási blokkot tartalmazzon; - koherens technológiai összeállítás, tervezés; - minimum pontszám. Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, sikeres próbaüzem;

28 Energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú támogatása 1782/2003/EK rendelet 88. cikk 1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása kiegészítő támogatás nagysága: 45 €/ha (2 millió ha) támogatás kedvezményezettje: mezőgazdasági termelő Támogatás feltételei: - támogatható terület (SAPS jogosult); - elismert piaci szereplővel (felvásárlóval, vagy elsődleges feldolgozóval) kötött szerződés; - reprezentatív hozamok elérése, szállítása; - szállítási / betakarítási bizonylat. Jogszabály kihirdetése folyamatban, tervezet az FVM honlapról megismerhető.

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A magyar bioenergetikai beruházások finanszírozása stratégiai fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek Budapest, Renexpo 2009. április 16. Varga Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések