Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló energia a vidék életében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló energia a vidék életében"— Előadás másolata:

1 Megújuló energia a vidék életében
Varga Tamás FVM MNVH 2009. július 7.

2 Kihívások az energiafelhasználás szerkezetében
Világgazdaság fejlődésével párhuzamosan nő az energiafelhasználás Fosszilis energiahordozók túlzott használata CO2 kibocsátás ugrásszerű növekedése – globális klímaváltozás Fosszilis energiaforrások véges készlet A kitermelés nem tud lépés tartani a növekvő igényekkel dráguló energia (60-80 USD/barrel kőolajár) Ellátás-biztonsági problémák Gazdasági-környezetvédelmi kockázatok

3 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország
A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO2 kibocsátás csökkentése, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2009/28/EK irányelv 2020-ra 10% bio-üzemanyag, 13% megújuló energiaforrás) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

4 Kulcsterületek kapcsolódásai
Környezet és természetvédelem Energiapolitika Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Nemzetgazdaság és komplex gazdaságfejl. EU és nemzetköz. kötelezettségek

5 Mezőgazdasági kulcsterület
- Pótlólagos kereslet a gabonafélék piacán; Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; Melléktermékek értékesítése; Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz); Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása; Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). „Háromlábú” mezőgazdaság, új értékesítési, fejlesztési lehetőségek Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés

6 Megújuló energiaforrások
Bioenergia Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása Bio-üzemanyagok; Biogáz; Szilárd biomassza; Napenergia (napkollektor, fotovoltaikus); Szélenergia (turbina, szélkerék); Geotermikus energia; Vízenergia;

7 Második generációs üzemanyagok
Bio-üzemanyagok Felhasználásuk történhet tisztán és hagyományos üzemanyagba keverve (technikai-műszaki megoldásokra van példa, elérhető megoldás) Biodízel repce napraforgó Bioetanol (víztelenített finomszesz) cukor bázisú előállítás (melasz, cukorrépa, csicsóka) keményítő bázisú előállítás (kalászosok, kukorica, burgonya) kényszerlepárlás Második generációs üzemanyagok

8 Bio-üzemanyagok várható volumene
2003/30/EK irányelv energiatartalomra vetítve el kell érni: 2010 – 5,75% 2020– 10% (várható kötelezettség) Megnevezés Részarány Mennyiség* (kt/év) Vetésterület** (ezer ha) Biodízel 5,75% 230 8% 300 Bioetanol 80 110 lehetőségek 800 530 * export és felhasználási trendek figyelembevételével ** belekalkulálva a használt sütőolaj begyűjtést Kultúrák vonatkozásában nem jár releváns változással, mg. cél a lehetőség megragadásával kiegyensúlyozott gabonapiac kialakítása

9 Bio-üzemanyag előállítás két fázisban
Bioetanol Nyersszesz előállítás Ipari végfeldolgozó (dehidratálás) Takarmányozásra felhasználható melléktermék (WDGS, DDGS) vagy folyamatba történő visszavezetés (fermentáció) Biodízel Olajsajtolás Észterezés Glicerin Olajpogácsa (takarmány, tüzeléstechnika)

10 Bio-üzemanyag gyártás melléktermékei
Biogáz Szerves anyagok anaerob bomlásával előállított gázok energetikai hasznosítása Felhasználása: hő- és elektromos energia előállítás hő-előállítás gázhálózatba betáplálás (GET) motor-hajtóanyagként „Alapanyagok” Települési szennyvíziszap Hulladéklerakói biogáz Élelmiszeripari hulladék Szerves trágya Bio-üzemanyag gyártás melléktermékei a szilárd anyag tartalom növelésére biomassza bekeverése

11 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.) Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Növekvő zöldáram felhasználás (2001/77/EK – EU átlag 22,1%!) Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra Megnövekvő szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kW alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kW – 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti fűtőművek, kis kogenerációs erőművek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erőművek

12 Megnevezés (átlagos fűtőérték)
Energiaforrások összehasonlítása Megnevezés (átlagos fűtőérték) Átlagos egységár* Fajlagos ár** Földgáz (34 MJ/m3) 100 Ft/m3 2,95 Ft/MJ Keményfa brikett bigbag (14 GJ/t) 35 ezer Ft/t 2,5 Ft/MJ Vásárolt faapríték (14 GJ/t) 14 ezer Ft/t 1 Ft/MJ Termelt faapríték (14 GJ/t) 7,5 ezer Ft/t 0,53 Ft/MJ Nyesedék (12 GJ/t) 6 ezer Ft/t 0,5 Ft/MJ Szalma (12 GJ/t) Vetőmagszárításkor képződő kukoricacsutka (14 GJ/t) 1,5 ezer Ft/t 0,11 Ft/MJ *az átlagos előállítási, beszerzési árak tájékoztatóak a helyi adottságok függvényében jelentősen szóródhat! ** energiahordozó árára vetítve, hatásfokkal nem korrigált (10%) Karbantartási igénnyel, tárolás, hatásfokkal stb. korrigálva 50-70%-os megtakarítás!

13 Növekvő kereslet = piac
Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelőknek? Saját felhasználás Növekvő kereslet = piac melléktermékek, hulladékok célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termőhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafű (szikes talajok, szárazságtűrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, fűfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

14 Energetikai növénytermesztés
„Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Szükséglet: 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év tűzifa 16% apadék 6% energianövény 30% melléktermék, hulladék 48%

15 Néhány tanács biomassza tüzelési rendszert
kialakítóknak Tervezés. Tüzelőanyag biztosítása. Üzembiztos, referenciával rendelkező berendezés. Alkatrész utánpótlás, garancia, szervizháttér. Finanszírozás átgondolása.

16 Megújuló energiaforrások a vidéki térségekben
Mit jelenthet az alkalmazásuk? Külső energiafüggőség csökkentése; Az energia ára helyben marad; Energiaköltségek mérséklése; Új és megtartott munkahelyek; Hozzájárulás a nemzetgazdasági célokhoz; Gazdaságfejlesztés, helyi adóbevétel.

17 Megújuló energiaforrások a vidéki térségekben 2.
Néhány gyakori alkalmazási terület Bio-üzemanyagok: jövedelem az mg. termelőknek, lokális közlekedés- ben történő felhasználás. Biogáz: szerves hulladékok környezetbarát kezelése, szennyvízkezelés, energetikai önellátás (földgázkiváltás). Biomassza tüzelés: helyi fűtőművek, kis villamos erőművek létesítmények energiaköltség-csökkentése. Energetikai növénytermesztés: szennyvíz szikkasztás, idénymunka, területek hasznosítása.

18 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására
Anyag- és energiaáramlás Pénz- és jövedelemáramlás Fogyasztó (piac) Energia előállító Beavatkozások Alapanyag termelő Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; Verseny semleges, EU konform legyen; Forrásallokációs hatékonyság Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)

19 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 2.
1. Piaci (értékesítési) oldal 2. Bioenergia előállító oldal - nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek; nagyobb erőművek; kisebb helyi erőművek; biogáz erőművek. - VET - Jöt. - GTSZ környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások Termelés, létesítés támogatása normatív földalapú támogatás; energy crops premium; ösztönző szabályozás (ugaroltatás). technológiai (termelő) eszközök; energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); termelői szerveződések, összefogások ösztönzése. 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb.

20 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások
Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. (Norvég Alap, Svájci Alap) Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

21 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) – Közép Magyarországi ROP (KMOP) KEOP 4.2. megújuló hőenergia termelési rendszerek (max. 20 MW) (biogáz, biomassza rendszerek, egyéb megújulók) KEOP 4.4. - kapcsolt hő- és villamosenergia rendszerek (max. 20 MW) Új kiírások: március Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapanyag termesztés, biomassza begyűjtés helyben történő felhasználás, alapanyag előkészítés mezőgazdasági célú hasznosítás

22 Környezet és Energia Operatív Program 1.
4.2. helyi hőigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 4.4. Kapcsolt hő- és villamos energia megújuló energiaforrásokból 5. prioritás, energiatakarékosság, energiahatékonyság Támogatható tevékenységek - napenergia (kollektor, aktív napcella); biomassza-felhasználás; biogáz; geotermikus energia; hőszivattyú (4.2.); abszorpciós hűtés (4.2.); kombinált projektek (célterületek, ill prioritás); távfűtő rendszerek megújuló energiaforrásra történő átállítása.

23 Környezet és Energia Operatív Program 2.
Kedvezményezettek: vállalkozások, költségvetési szervek, non-profit intéz-mények, egyéb gazdasági szervezetek (lakosságot a NEP támogatja) Szektorális lehatárolás: TEÁOR – és Annex I. nem támogatott (EMVA támogatja), ill. acél-, szén-, hajógyártáshoz, gördülőállományhoz kapcsolódó tevékenységek. Területi lehatárolás: Közép-Magyarország és Budapest kivételével Magyarország; Támogatás összege: min. 1 millió Ft – max. 1 Mrd. Ft. Támogatás mértéke: nem jövedelemtermelő beruházás 30 – 70% (regionális tám térkép) jövedelemtermelő beruházás 10 – 70% (260 m.Ft felett TISz alapján). Közreműködő szervezet: Energiaközpont Non-Profit Kft.

24 EU támogatási lehetőségek a mezőgazdaságban 2007-2013
Közvetlen kifizetések (EMGA) pl. terület- és állatlétszám alapú támogatások (SPS-re történő áttérés) Beruházási-fejlesztési támogatások (ÚMVP) Közel 100 jogcím! I. Versenyképesség (gépbeszerzés, állattartó telepek felújítása, fiatal gazdálkodó stb.) II. Környezetvédelem (erdőtelepítés, AKG, Natura 2000 stb.) III. Vidékfejlesztés IV. Leader

25 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(bioenergia) 1698/2005/EK rendelet 1974/2006/EK rendelet Kiemelt prioritás, szinte minden jogcímben megjelenik. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök álltatartó telepek korszerűsítése (trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással) lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése (önállóan, kertészetben, szárítóknál) 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok 43., 45. cikk: erdőtelepítés III.-IV. tengely: kis, helyi brikettálók

26 Állattartó telepek korszerűsítésének ÚMVP támogatása
(kapcsolt biogáz előállítás lehetősége) 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet Támogatható tevékenységek (jogcímek): trágyakezelés, férőhely-kialakítás, állateü. beavatkozás, takarmány-előállítás Célcsoport: állattartók (állateü. nyilvántartásba vett telep, kivéve hatósági költözés miatt létrehozott új telep) Kérelmek beadása: augusztus 15. – szeptember 17. – új időszak meghirdetése döntés alatt Legfontosabb feltételek: állattartó, min. 4 EUME (kivéve induló vállalkozás), tej esetében kvótarendszeri előírásoknak történő megfelelés, ENAR r. megfelelés, állatlétszám szinten tartás, biogáz berendezés esetén min. 200 AE (4/2004. (I.13.) FVM r. 3. melléklet) Támogatás mértéke: differenciált 40-75% (előny KAT, nitrátérzékeny terület), AE-ra bontott maximummal, gép max. 30%, infra max. 30%, összesen max. 750 millió Ft (biogáz esetében az energiatermelő egységek támogatása un. State Aid szabályok figyelembevételével);

27 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.)
Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 1. 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.) 2007. évi XVII. tv. (MVH tv.) Támogatható tevékenység: mg. célú energiafelhasználást szolgáló biomassza kazán beszerzése, kapcsolódó szerelvények (kémény, puffer tartály stb.) szekunder oldal, installálási költségek (értésítési célú szárított takarmány más jogcím – State aid); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME), termelői csoportok; Támogatás mértéke: VNT, 35%, kérelmenként max. 30 millió Ft (85 m.Ft-os fejlesztés); Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetett számlák alapján, kifizetési kérelem benyújtásával, beruházás befejezésére vonatkozó gépészmérnök által kiállított igazolással; Jogcím specifikus feltételek: - gépészmérnök által jóváhagyott technológiai terv; - nyilatkozat a felhasználni tervezett biomassza forrásáról, formájáról; - (kötelező képzés).

28 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 2.
(folytatás) Jogcím specifikus kötelezettségek: - fejlesztés megvalósítása, üzemben tartása; - állagmegóvás; - előállított energia mezőgazdasági célú felhasználása (max. 25% egyéb); - vállalt kötelezettségek (létszám, naturális adat) szinten tartása; - induló vállalkozásnak a 4 EUME elérése; - (képzésen történő részvétel). Pontozás: - fejlesztés szükségessége; - kertészetre, állattenyésztésre gyakorolt hatás (számított); - korszerűség (automatizáltság, szabvány, hatásfok); - foglalkoztatási hatás; - megvalósítás helye (hátrányos helyzetű térség); - nők, csökkent munkaképességű foglalkoztatása, roma felzárkóztatás, - költség-haszon elemzés.

29 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 3.
(további jogcímek, amelyek alapján támogatás igényelhető) 35/2008. (III.27.) FVM rendelet Terményszárítókhoz kapcsolt biomassza kazán 25/2008. (III.7.) FVM rendelet Kertészethez kapcsolt biomassza kazán

30 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 1.
2007. évi XVII. tv. 23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 72/2007. (VII.27.) FVM r. (jogcímrendelet) 117/2008. (X.7.) MVH közlemény (nyomtatványok, útmutató) Jogcímen belül támogatható: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítése és ápolása a termőre fordulásig (első letermelés); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre 5 éven belül igénybevett más telepítési támogatás; Kérelem beadása: április 15 – május 15., és 2010-től november 2. – december 14. (több parcellára együttesen adható be); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő, hektáronkénti max.

31 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 2.
Specifikus feltétel, kötelezettségek: - névre szóló telepítési engedély megléte; (benyújtáskor elégséges megkezdeni, de a kérelem el- bírálásáig jogerőre kell emelkednie) - értékesítés/felhasználás igazolása; (az apríték 50%-ára, előny az elismert piaci szereplő) - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; (a határozat kézhezvételétől számítva) - ültetvény fenntartása; (legalább 5 évig, 5 éven belül min. 1 letermeléssel, termőképesség megőrzése) - kötelező képzésen történő részvétel Kifizetés: utófinanszírozás, a kifizetési kérelmeket az egységes területalapú támogatási kérelem- mel együtt benyújtani máj. 15-ig, a már lejelentett ültetvényekhez augusztusban kapcsolódó kifizetési kérelem nyújtható be. EOV koordináták és mérési jegyzőkönyv csatolása.

32 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 3.
Az ÚMVP alapján 2013-ig tervezett: 49 ezer ha. Eddig megítélt támogatás (2007. dec., ápr.): 327 millió Ft A támogatás eredményeképpen a évi 300 ha-ról a terület 2700 ha-ra nőhet 2009-ben (9-szeres növekedés!) Várható növekedési ütem 2013-ig (ha)

33 Lágy szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám.
71/2007. (VII.27.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: évelő, min. 5 évig újratelepítés nélkül fenntartható lágy szárú energiaültetvények telepítése, amelyek a mellékletben szerepelnek – jelenleg: energiafű, kínai nád (várhatóan kibővül a Sida Hermphrodita L. Rusby-val – amerikai bársonymályvával); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett telepítési támogatás; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó), mellékletben meghatározott max. Kérelem beadása: április 15. – május 15., november 2. – december 14. (2010-től csak nov-dec) Specifikus feltételek, kötelezettségek: - agrár-, vagy kertészmérnök által készített telepítési terv; - értékesítés/felhasználás igazolása; - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; - ültetvény fenntartása; - ellenőrzött forrásból származó, jogtiszta szaporítóanyag; - telepítési napló vezetése; - vegetatív terjedés megakadályozása; - (képzés). Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzése;

34 Kiskapacitású bio-üzemanyag üzemek ÚMVP tám.
44/2009. (IV.11.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: kiskapacitású (max. 10 kt) olajsajtoló, nyersszesz üzem létesítése; Kedvezményezett: mg. termelők (min. 4 EUME), TCs, feldolgozó ügyfelek; Kérelmek benyújtása: augusztus (módosítása folyamatban); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő (mg ügyfél, TCs) 40% KM Régió, 50% egyéb régió Támogatás összege: mg. ügyfél, TCs 735 ezer €, feldolgozó 1 m.€ Specifikus feltételek: - technológiai terv; - legalább egy gyártási blokkot tartalmazzon; - koherens technológiai összeállítás, tervezés; - minimum pontszám. Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, sikeres próbaüzem;

35 Energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú
támogatása 1782/2003/EK rendelet 88. cikk 1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása kiegészítő támogatás nagysága: 45 €/ha (2 millió ha) támogatás kedvezményezettje: mezőgazdasági termelő Támogatás feltételei: - támogatható terület (SAPS jogosult); - elismert piaci szereplővel (felvásárlóval, vagy elsődleges feldolgozóval) kötött szerződés; - reprezentatív hozamok elérése, szállítása; - szállítási / betakarítási bizonylat. 52/2009. (IV.16.) FVM rendelet

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Megújuló energia a vidék életében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések