Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó szabályozás és várható támogatások Nagykanizsa, 2007. február 2. Varga Tamás Agrár-vidékfejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó szabályozás és várható támogatások Nagykanizsa, 2007. február 2. Varga Tamás Agrár-vidékfejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó szabályozás és várható támogatások Nagykanizsa, 2007. február 2. Varga Tamás Agrár-vidékfejlesztési Főosztály

2 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) C. Környezet és természetvédelem (ÜHG kibocsátás csökkentése, szerves hulladék és szennyvíz hasznosítás) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2001/77/EK, 2003/30/EK irányelvek, Biomass Action Plane, Biofuels Strategy, Zöld Könyv) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

3 Mezőgazdasági kulcsterület - Pótlólagos kereslet a gabonafélék piacán; - Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; - Melléktermékek értékesítése; - Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz); - Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása; - Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés „Háromlábú” mezőgazdaság, új értékesítési, fejlesztési lehetőségek

4 Gabonapiaci helyzet 1. Felhasználás/kultúraBúzaEgyéb gabonaKukoricaÖsszesen Őrlés1.550301701.750 Ipari felhasználás30150500680 Vetőmag30013050480 Takarmány1.100 3.0005.200 Veszteség9040150280 Összes felhasználás3.0701.4503.870 8.390

5 Gabonapiaci helyzet 2. Termelés 13,74 millió t Hazai felhasználás 8,39 millió t Exportálandó4,8-5,4 millió t „Biztos” exportpiac2-2,5 millió t Felesleg jelenlegkb. 2,8-3 millió t Várható felesleg 2013-ra?kb. 3,5-4 millió t WTO tárgyalások Fokozódó nemzetközi verseny Exporttámogatások leépítése Intervenciós rendszer változása 800-1000 ezer ha területen termelési- és piaci struktúraváltás szükséges! 100-130 ezer termelő jövedelemszerzési lehetősége (vidéki munkahely)

6 Felesleg levezetése versenyképes, piacorientált termelés - gabonafélék termelési költségeinek csökkentése (pl. korszerűsítés, egészségesebb birtokszerkezet); - piacra jutás feltételeinek javítása (pl. agrárlogisztika); - új piacok felkutatása; - kereslet bővítése (pl. állattenyésztés). - termelési és piaci struktúraváltás három lábú mezőgazdasági termelés - élelmezési cél; - takarmány; - ipari, energetikai cél. Bio-üzemanyagok Alternatív növénytermesztés

7 Bioenergia Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása - Bio-üzemanyagok - Biogáz - Szilárd biomassza

8 Biomassza tüzelés 1. Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Növekvő zöldáram felhasználás (2001/77/EK – EU átlag 22,1%!) Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra Megnövekvő szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kW alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kW – 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti fűtőművek, kis kogenerációs erőművek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erőművek Alapanyagok: Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.)

9 Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelőknek? 1.Saját felhasználás 2.Növekvő kereslet = piac -melléktermékek, hulladékok -célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termőhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafű (szikes talajok, szárazságtűrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, fűfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

10 Energetikai növénytermesztés „Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Prognosztizált országos szükséglet, igény: 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év A jelenlegi erdőállomány és az új telepítések 2010, 2013, 2015 stb. -re nem képes biztosítani ezt a mennyiséget, helyenként jelenleg is feszültéségek tapasztalhatóak. Több forrásból: erdészeti termékek, apadék, lágy szárú (szántóföldi) energianövények, fás szárú energiaültetvények, melléktermékek és hulladékok.

11 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására Fogyasztó (piac) Energia előállító Alapanyag termelő Pénz- és jövedelemáramlás Anyag- és energiaáramlás Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok 1.Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; 2.Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); 3.Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; 4.Verseny semleges, EU konform legyen; 5.Forrásallokációs hatékonyság 6.Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés) Beavatkozások

12 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 2. 1. Piaci (értékesítési) oldal - VET - Jöt. - GTSZ - környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 2. Bioenergia előállító oldal - nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek; - kétfázisú, végfeldolgozó egységek; - nagyobb erőművek; - kisebb helyi erőművek; - biogáz erőművek. 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások - normatív földalapú támogatás; - energy crops premium; - ösztönző szabályozás (ugaroltatás). 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb. Termelés, létesítés támogatása - technológiai (termelő) eszközök; - energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése - kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; - logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); - termelői szerveződések, összefogások ösztönzése.

13 Beruházási támogatások Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) Gazdaságfejlesztési OP (GOP) Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) Humán Infrastruktúra Fejlesztése OP (HIOP) … Regionális Operatív Programok (ROP + KMROP) Terv Prog. jogcímek Lehatárolások: OP – ipari jellegű beruházások ROP – helyi jelentőségű beruházások EMVA – termelés és elsődleges feldolgozás prioritás

14 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv ÚMV Program Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT) I. Tengely versenyképesség II. Tengely környezet és vidék fejlesztése III. Tengely vidéki diverzifikáció IV. Tengely Leader Tengely – intézkedés (cikk) – jogcím (pályázati felhívás) 21. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: nem specifikus termelőeszközök és specifikus termelőeszközök (pl. Class J.) álltatartó telepek korszerűsítése, biogáz termelés, pelletáló, brikettáló gépek 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 30. cikk: telephelyen belül történő energiaellátás bioenergiával 35. cikk: Termelői Csoportok (biomassza termelésre is) 43. cikk: fás szárú energiaültetvények telepítése

15 Fás szárú energiaültetvények várható konstrukciója az EMVA-ban (tervezet!) Jogcím szám: 43. cikk, 221.2. alintézkedés Jogcímen belül támogatható: fás szárú energiaültetvények telepítése; Célcsoport: mg. termelők (regisztrációs szám, TEÁOR besorolás, mg. árbevétel aránya); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont); Kérelem beadása: erdészeti hatóság, évente meghatározott időszak(ok)ban; Specifikus feltétel: telepítési engedély megléte; Kizáró feltételek: csőd- felszámolási eljárás, megkezdett beruházás (kérelem beadását követően saját kockázatra megkezdhető), jogosulatlanul igénybevett agrártám.-ból származó kötelezettség; Alkalmazható fafajok: invazív fajok (pl. bálványfa, gyalogakác) nem, akác csak meghatározott területeken; Elbírálás, elszámolás: jogszabálynak (FVM rendelet) megfelelően, kérelem alapján; Támogatási forma: vissza nem térítendő, maximált áras, normatív jellegű. Támogatási intenzitás: 50-60%, de hektáronként maximált értékben, eltérő maximummal a gyors növekedésű (hengeres fa) és a sarjazásos ültetvény; Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzéséről szóló Hatósági igazolás; Utólagos ellenőrzés, fenntartási kötelezettség.

16 Fás szárú energiaültetvények területalapú támogatása SAPS jogosult Kiegészítő területalapú támogatások (energia prémium) - EU konform támogatási forma (1973/2004. EK rendelet) - korábbi évek: 74/2005. (VIII.28.) FVM rendelet, 25/2006. (III.31.) FVM rendelet Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-től! - kiegészítő támogatás nagysága 45 €/ha - EU rendszer közvetlen átvétele - az EU felülvizsgálja a rendszert, egyszerűsítések (60 €/ha garancia felváltása)

17 SPS-re történő áttérés főbb hatásai az energetikai növénytermesztésre Ugaroltatás - országonként meghatározott referenciahozam (kb. 98 t gabona) alapján bizonyos terület felett (kb. 20 ha) kötelező 10%-os ugaroltatás; - gazdálkodónként összevonható az ugaroltatott terület; - az ugaroltatott területet kultúrállapotban kell tartani, vagy - az ugaroltatott területen nem élelmiszeripari célú termesztés folytatható (pl. fás szárú energetikai ültetvény telepíthető). - Intézményi felkészülés, IIER; - „decoupling” – termeléstől történő elválasztás.

18 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1. Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) - ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás); - szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások); - jogviták, visszaélések elkerülése; - ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); - szakmai szempontok érvényesítése; - természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; - invazív fajok elterjedésének megakadályozása; - talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése. Rendelet (tervezet) felépítése:- lehatárolások, definíciók - kérelem benyújtásának feltételei - eljárás mente (telepítés – felszámolás) - hatósági ellenőrzés köre, szankciók - záró és átmeneti rendelkezések (hatálybalépés, korábban telepített ültetvények)

19 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 2. Ki, hol, milyen szaporítóanyagból? Kicsoda: földhasználó (regisztrációs szám) Hol: saját vagy bérelt földterületen (HRSZ, blokkazonosító, bérleti szerződés, tulajdon- os hozzájáruló nyilatkozata). Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a Term. Hatóság szakhatóságként jár el. Milyen szaporítóanyagból: ellenőrzött forrásból (engedélyes csemetekert, import, szállítói származási bizonylat, EK növényútlevél, GMO mentes csemete)

20 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 3. Eljáró hatóság: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Eljárás menete: - telepítési kérelem beadása; - 15 napon belül értesítés a kérelem befogadásáról v. hiánypótlás (30 nap); - engedély; - telepítést követő 15 napon belül bejelentés a telepítés elvégzéséről; - helyszíni ellenőrzés (engedélyben foglaltak), Hatósági nyilatkozat, nyilvántartás; - fenntartás ideje alatti Hatósági ellenőrzés (pl. változtatás, invazív terjeszkedés); - felszámolást, helyreállítást követő bejelentés 15 napon belül; - Hatóság helyszíni ellenőrzése (szakszerű megszüntetés), Hatósági nyilatkozat. Kérelem elemei (formanyomtatvány): - azonosító adatok (név, lakhely, székhely, regisztrációs szám stb.); - terület azonosító adatai, csatolt dokumentumok (bérleti szerződés, tulj. Nyilatkozat stb.) - felvásárlóval kötött előszerződés, v. nyilatkozat saját felhasználásról; - telepítési terv: szaporítóanyag származása, alkalmazott technológia, élettartam, fel- számolás/megszűntetés során szükséges intézkedések stb.

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Elérhetőség: bioenergia@fvm.hu


Letölteni ppt "Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó szabályozás és várható támogatások Nagykanizsa, 2007. február 2. Varga Tamás Agrár-vidékfejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések