Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízminőség-védelem –15. ea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízminőség-védelem –15. ea."— Előadás másolata:

1 Vízminőség-védelem –15. ea.
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem –15. ea. A vízminőségvédelmi projektek főbb lépései, folyamata Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B. ép. 003

2 Vízminőség-védelem főbb lépései
Jelenlegi állapot feltárása, elemzése Vízminőségi célállapot felállítása Beavatkozási alternatívák elemzése Végső beavatkozási stratégia kialakítása Monitoring, ellenőrzés, visszacsatolások 2

3 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése I. – vízgyűjtő, víztest
Vízminőség-védelmi alapegység Részvízgyűjtőkre bontás elve Vízgyűjtőn lévő szennyező források elemzése Pontszerű szennyezők Diffúz szennyezők Vízgyűjtő – éghajlati adottságok - vízjárás –vízminőségi tendenciák és ciklusok Víztestekre bontás 3

4 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése II. –szennyezők, vízhasználatok
Pontszerű: Koncentrált szennyvíz bevezetések (ipari, mezőgazdasági, települési) Koncentrált csapadékvíz bevezetések Diffúz: Légköri kiülepedés Felszíni hozzáfolyás (erózió) Felszín alatti hozzáfolyás (talaj- ill. rétegvizek) Vízhasználatok: Közlekedés (hajózás) Rekreáció Vízellátás (ivóvíz, ipari-víz, hűtővíz, öntözés) Energiatermelés Ökológiai vízigények (vízpótlás) Halászat 4

5 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése III. – terhelések
Terhelések meghatározása főbb paraméter csoportonként: Szerves anyagok Bakteriológia Növényi tápanyagok (P- és N-formák) Mikro-szennyezők, toxikus anyagok (Újabban) hormonok, gyógyszerszármazékok Vízjárás, tendenciák, hatások Belső terhelés, visszatartó képesség 5 5

6 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése IV. – Hidromorfológia, vízmérleg
Főbb hidromorfológiai jellemzők: Mederalak, mélység, szélesség Vízmélység, üledékmélység Vízparti zóna szélessége, változékonysága, főbb sávjai Mederjellemzők Víztérfogat Partvonal kialakítsa Üledékviszonyok Stb… Sekély és mélytavak (epilimnion (felszíni vízréteg), metalimnion (hőváltó réteg), hipolimnion (hideg mélyréteg) Folyók szinttájai (felsőszakasz jellegű, középső szakasz jellegű és alsó szakasz jelleg) Tartózkodási idő, áramlási holtterek Zonáció Vízjárás, vízmérleg 6

7 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése V. – Oxigénháztartási viszonyok
Oxigén források: Fotoszintézis Napon belüli ciklusok Légköri oxigén abszorpció Áramlási jellemzők Vízhőmérséklet Oxigén fogyasztók: Élő szervezetek – trofitási szint Szerves anyag lebomlás Ammónium-N (nitrifikáció) Oxigénháztartás felborulása: Napszakonként ingadozó kiegyenlítetlen oxigénháztartás Anaerob zónák megjelenése, bakteriális gócok Foszfor mobilizálódása az üledékből Vízi élővilág károsodása Esztétikai „romlás” Vízhasználati korlátozódások 7

8 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VI. – Szerves anyag háztartás
BOI5, KOI, TOC Szoros kapcsolat az oxigén háztartással és a trofitási szinttel Forrásai: Külső terhelések Belső termelődési-lebomlási ciklusok Szerves anyag eltávolító folyamatai: Mineralizáció Kiülepedés Biológiai termelés (és kivétel!) Elfolyó víz szerves anyag tartalma 8

9 Növényi produktivitás – eutrofizáció C:N:P arány – foszfor-limitáció
Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VII. – Növényi tápanyag háztartás P- és N-terhelés Növényi produktivitás – eutrofizáció C:N:P arány – foszfor-limitáció Kékalgák Belső terhelés 9

10 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VIII. – Üledék
Üledék reduktív-oxidatív állapota Belső terhelés Felkeverési viszonyok – átlátszóság Üledék mint élettér Zonációs viszonyok 10

11 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése IX. – Flóra, fauna
Zonáció, öntisztuló képesség Mikrofiton (fitoplankton), makrofiton, fénylimitáció, dominancia-viszonyok Algatoxinok Tápláléklánc, ökoszisztéma, biomanipuláció Indikátor fajok Pontyfélék, amur, busa 11

12 Vízminőségi célállapot felállítása
VKI hatálya alá tartozó víztestek (állóvizek esetében min. 50 ha) esetén a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv tartalmazza! VKI hatálya alá nem eső víztestek esetén: VKI ajánlásainak figyelembe vételei Elérhető célok! Nemcsak vízkémia (régen: MSZ 12749:1993 a „Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés”) , ökológiai vízminősítés is (ma: 2000/60/EK EU Víz Keretirányelv)! Referencia helyek Komplex szemlélet (vízhasználatok, természetvédelem, költség-hatékonyság) Természetes szennyezők és antropogén behatás szeparálása! 12

13 Vízminőség-védelem eszközei I. – vízgyűjtőn történő beavatkozások
Pontszerű szennyező források csökkentése: szennyvíz tisztító telepek építésével, szennyezett csapadékvizet kezelő berendezések telepítésével. Diffúz szennyezések csökkentése: partmenti védősávok kialakításával, természetes zonáció visszaállításával, műtrágyázás mértékének csökkentésével, talajerózió elleni védekezéssel, szennyvíz csatornázás, stb.. Előtisztító tavak, wetlandek kiépítése (pl. Kisbalaton) Vízpótlás biztosítása (Pl. mentett oldali holtágak vízpótlásának megoldása) Szennyezett vizek átvezetése, vagy tározása Hígítási arányok javítása 13

14 Vízminőség-védelem eszközei II. – víztesten belüli beavatkozások
Vízszintszabályozás Nádgazdálkodás, partmenti zonáció helyreállítása Növényi tápanyag kivétel Üledék-kotrás Üledék átlevegőztetése Áramlási viszonyok módosítása Lokális haváriaszerű szennyezések semlegesítése Vegyszeres foszfor inaktiválás (főbb vegyszerek: kalcium-karbonát vagy kalcium-hidroxid; aluminium-szulfát vagy nátrium-aluminiát; aluminium-vas-szulfát; vas-klorid; ritkafödfém-sók; hamu) Biomanipuláció Leárnyékolás Algicidek alkalmazása Mesterséges oxigénbevitel Hosszirányú illetve keresztirányú átjárhatóság biztosítása 14

15 Monitoring, ellenőrzés
Adatgyűjtés, elemzés, trendek Ökológiai állapot Vízminőség Társadalmi visszajelzések Vízhasználók Visszacsatolások, visszahatások célállapotra beavatkozási programra Monitoring rendszerre 15

16 Kötelező irodalom dr. Clement Adrienn (2007): Vízminőségszabályozás. Felkészülési segédanyag. HEFOP HEFOP/2004/3.3.1/ Dittrich E., dr. Dolgosné Kovács Anita (2008): Vízminőség védelem (könyvfejezet) Környezetipari E-Tananyag III. Kötet: környezet- és természetvédelem. Tárgyalt jogszabályok Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve 2010.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vízminőség-védelem –15. ea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések