Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vízminőség-védelem –15. ea. A vízminőségvédelmi projektek főbb lépései, folyamata Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vízminőség-védelem –15. ea. A vízminőségvédelmi projektek főbb lépései, folyamata Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék."— Előadás másolata:

1 1 Vízminőség-védelem –15. ea. A vízminőségvédelmi projektek főbb lépései, folyamata Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B. ép. 003 dittrich@witch.pmmf.hu PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)

2 2 Vízminőség-védelem főbb lépései 1. Jelenlegi állapot feltárása, elemzése 2. Vízminőségi célállapot felállítása 3. Beavatkozási alternatívák elemzése 4. Végső beavatkozási stratégia kialakítása 5. Monitoring, ellenőrzés, visszacsatolások

3 3 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése I. – vízgyűjtő, víztest Vízminőség-védelmi alapegység Részvízgyűjtőkre bontás elve Vízgyűjtőn lévő szennyező források elemzése Pontszerű szennyezők Diffúz szennyezők Vízgyűjtő – éghajlati adottságok - vízjárás – vízminőségi tendenciák és ciklusok Víztestekre bontás

4 4 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése II. –szennyezők, vízhasználatok Szennyezők:  Pontszerű: Koncentrált szennyvíz bevezetések (ipari, mezőgazdasági, települési) Koncentrált csapadékvíz bevezetések  Diffúz: Légköri kiülepedés Felszíni hozzáfolyás (erózió) Felszín alatti hozzáfolyás (talaj- ill. rétegvizek) Vízhasználatok: Közlekedés (hajózás) Rekreáció Vízellátás (ivóvíz, ipari-víz, hűtővíz, öntözés) Energiatermelés Ökológiai vízigények (vízpótlás) Halászat

5 5 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése III. – terhelések Terhelések meghatározása főbb paraméter csoportonként: Szerves anyagok Bakteriológia Növényi tápanyagok (P- és N-formák) Mikro-szennyezők, toxikus anyagok (Újabban) hormonok, gyógyszerszármazékok Vízjárás, tendenciák, hatások Belső terhelés, visszatartó képesség

6 6 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése IV. – Hidromorfológia, vízmérleg Főbb hidromorfológiai jellemzők: Mederalak, mélység, szélesség Vízmélység, üledékmélység Vízparti zóna szélessége, változékonysága, főbb sávjai Mederjellemzők Víztérfogat Partvonal kialakítsa Üledékviszonyok Stb… Sekély és mélytavak (epilimnion (felszíni vízréteg), metalimnion (hőváltó réteg), hipolimnion (hideg mélyréteg) Folyók szinttájai (felsőszakasz jellegű, középső szakasz jellegű és alsó szakasz jelleg) Tartózkodási idő, áramlási holtterek Zonáció Vízjárás, vízmérleg

7 7 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése V. – Oxigénháztartási viszonyok Oxigén források:  Fotoszintézis Napon belüli ciklusok  Légköri oxigén abszorpció Áramlási jellemzők Vízhőmérséklet Oxigén fogyasztók:  Élő szervezetek – trofitási szint  Szerves anyag lebomlás  Ammónium-N (nitrifikáció) Oxigénháztartás felborulása:  Napszakonként ingadozó kiegyenlítetlen oxigénháztartás  Anaerob zónák megjelenése, bakteriális gócok  Foszfor mobilizálódása az üledékből  Vízi élővilág károsodása  Esztétikai „romlás”  Vízhasználati korlátozódások

8 8 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VI. – Szerves anyag háztartás BOI 5, KOI, TOC Szoros kapcsolat az oxigén háztartással és a trofitási szinttel Forrásai:  Külső terhelések  Belső termelődési-lebomlási ciklusok Szerves anyag eltávolító folyamatai:  Mineralizáció  Kiülepedés  Biológiai termelés (és kivétel!)  Elfolyó víz szerves anyag tartalma

9 9 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VII. – Növényi tápanyag háztartás P- és N-terhelés Növényi produktivitás – eutrofizáció C:N:P arány – foszfor-limitáció Kékalgák Belső terhelés

10 10 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése VIII. – Üledék Üledék reduktív-oxidatív állapota Belső terhelés Felkeverési viszonyok – átlátszóság Üledék mint élettér Zonációs viszonyok

11 11 Jelenlegi állapot feltárása, elemzése IX. – Flóra, fauna Zonáció, öntisztuló képesség Mikrofiton (fitoplankton), makrofiton, fénylimitáció, dominancia-viszonyok Algatoxinok Tápláléklánc, ökoszisztéma, biomanipuláció Indikátor fajok Pontyfélék, amur, busa

12 12 Vízminőségi célállapot felállítása VKI hatálya alá tartozó víztestek (állóvizek esetében min. 50 ha) esetén a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv tartalmazza! VKI hatálya alá nem eső víztestek esetén:  VKI ajánlásainak figyelembe vételei  Elérhető célok!  Nemcsak vízkémia (régen: MSZ 12749:1993 a „Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés”), ökológiai vízminősítés is (ma: 2000/60/EK EU Víz Keretirányelv)!  Referencia helyek  Komplex szemlélet (vízhasználatok, természetvédelem, költség-hatékonyság)  Természetes szennyezők és antropogén behatás szeparálása!

13 13 Vízminőség-védelem eszközei I. – vízgyűjtőn történő beavatkozások Pontszerű szennyező források csökkentése: szennyvíz tisztító telepek építésével, szennyezett csapadékvizet kezelő berendezések telepítésével. Diffúz szennyezések csökkentése: partmenti védősávok kialakításával, természetes zonáció visszaállításával, műtrágyázás mértékének csökkentésével, talajerózió elleni védekezéssel, szennyvíz csatornázás, stb.. Előtisztító tavak, wetlandek kiépítése (pl. Kisbalaton) Vízpótlás biztosítása (Pl. mentett oldali holtágak vízpótlásának megoldása) Szennyezett vizek átvezetése, vagy tározása Hígítási arányok javítása

14 14 Vízminőség-védelem eszközei II. – víztesten belüli beavatkozások Vízszintszabályozás Nádgazdálkodás, partmenti zonáció helyreállítása Növényi tápanyag kivétel Üledék-kotrás Üledék átlevegőztetése Áramlási viszonyok módosítása Lokális haváriaszerű szennyezések semlegesítése Vegyszeres foszfor inaktiválás (főbb vegyszerek: kalcium- karbonát vagy kalcium-hidroxid; aluminium-szulfát vagy nátrium- aluminiát; aluminium-vas-szulfát; vas-klorid; ritkafödfém-sók; hamu) Biomanipuláció Leárnyékolás Algicidek alkalmazása Mesterséges oxigénbevitel Hosszirányú illetve keresztirányú átjárhatóság biztosítása

15 15 Monitoring, ellenőrzés Adatgyűjtés, elemzés, trendek  Ökológiai állapot  Vízminőség  Társadalmi visszajelzések  Vízhasználók Visszacsatolások, visszahatások  célállapotra  beavatkozási programra  Monitoring rendszerre

16 16 Kötelező irodalom  dr. Clement Adrienn (2007): Vízminőségszabályozás. Felkészülési segédanyag. HEFOP HEFOP/2004/3.3.1/0001.01.  Dittrich E., dr. Dolgosné Kovács Anita (2008): Vízminőség védelem (könyvfejezet) Környezetipari E-Tananyag III. Kötet: környezet- és természetvédelem.  Tárgyalt jogszabályok  Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve 2010.

17 17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Vízminőség-védelem –15. ea. A vízminőségvédelmi projektek főbb lépései, folyamata Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések