Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI"— Előadás másolata:

1 Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI
A kutatás a TÁMOP A/2-11/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A külföldi kutatómunkát emellett a MÖB bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja tette lehetővé. Erdélyi főrangú fiúgyermekek a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban (1867–1919) Kolozsvár, 2014. március 22. Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI

2 A kutatás célja, kérdések
Kutatási téma: Az arisztokrácia iskoláztatása a dualizmus korában. Főbb kérdések: Magán vs. nyilvános nevelés? Iskolaválasztási szempontok? Oktatási specifikumok? Nevelési specifikumok? Iskolai tanulmányi utak? Felsőfokú továbbtanulás? Rajzterem, Kollegium Kalksburg Forrás: AASI KK

3 Források Elsődleges források: értesítők, törzskönyvek,
jelentkezési lapok, diákok jegyzéke, Kalksburger Korrespondenz, fotók. Forrás: AASI KK

4 A kalksburgi kollégium
Fenntartó: a jezsuita rend. Bécs agglomerációjában. Bentlakásos. 8 osztály (+ előkész.). Magán (1892-től nyilvános). Célja az elit nevelése az uralkodó és az egyház szolgálatára. Forrás: Kollegium Kalksburg Photosammlung, é.n.

5 A bécsi Theresianum Alapítás: 1846. „Theresianische Ritterakademie”
Jezsuiták kezében 1773-ig. II. József: mérnöki akadémia helyette. 1797: piaristák vezetésével újra megnyílik. 1849: államosítás, a nemesi jelleg felszámolása. A Favorita kastély, az iskola épülete

6 Magyarországiak aránya (1904/05.)
KALKSBURG THERESIANUM

7 A magyar oktatása Választható tárgy. Magyar pater tanítja.
KALKSBURG THERESIANUM Választható tárgy. Magyar pater tanítja. Egyezmény a kalocsai kollégiummal? Választható tárgy. Magyar nyelv, irodalom + történelem, földrajz. Több tanár. Kötelező a magyar ösztöndíjasoknak és a magyar közszférában elhelyezkedni szándékozóknak. Magyar kiegészítő érettségi.

8 Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum
Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum További tanulmá-nyok Br. Apor Gábor Bécs, 1851. Családi háznál. Utolsó félévet iskolában. Magyar, német, francia. 1860–67. Magyar (?), francia, rajz. - Jog (egyetem) Kőrös-patak, 1889. Elemi I–II. osztályát iskolában. Francia. 1898–05. (1 EK–V.) Magyar és francia. Kalocsa, bécsi konzuli akadémia. Br. Apor István Kolozsvár, 1890. n. a. 1908–09. (n. a. nem a VIII.) Br. Apor Samu (Sámuel) Sopron, 1856. Elemi I – IV. magánúton. Magyar, francia, zongora, rajz, úszás. 1866–68. Zene, rajz, magyar, gimnasztika/úszás. Bécsi hadapród-iskola.

9 Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum
Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum További tanulmá-nyok Br. Apor Sándor Sepsi-Kőröspatak, 1883. Elemi I–III. osztályát. Magyar és francia nyelv. 1892–99. (1 EK–V.) Magyar. - n. a. Br. Apor Vilmos Segesvár, 1892. Elemi I–II. iskolában. Francia 1900–07. (2 EK–V.) Kalocsai, teológia (Innsbruck). Br. Atzél Béla Borosjenő, 1850. 1860–61. 1. Magyar, német, francia, zongora. 2. zongora, műszaki tanulmányok Budapesti piarista gimnázium, jog (Bp.). Br. Atzél Elemér Budapest, 1876. 1885–95. (I–VIII.) Jogi tanulmányok.

10 Forrás: K. Korrespondenz,
Id. br. Apor Gábor Br. Atzél Béla Forrás: AASI KK 1. Ifj. br. Apor Gábor, 5. Br. Apor Vilmos Forrás: K. Korrespondenz, 1908. júl., 24. Forrás: AASI KK

11 Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum
Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum További tanulmá-nyok Gr. Béldi Ákos Kolozsvár, 1846. Otthon a normál iskolai tárgyakat tanulta, s emellett franciát, rajzot és zenét. 1857–59. Zongora, magyar, francia, német. - Kolozsvári felsőfokú tanulmányok. Gr. Béldi Ferenc Kolozsvár, 1872. n. a. Magyar nyelv és irodalom. 1883–1892. (előkészítő–VIII.) Gr. Béldi Kálmán Báld, 1882. 1899–1900. (kimaradt) Katonai tanulmányok?

12 Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum
Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok Kalksburgi tanulmá-nyok Választ-ható tárgyak Theresi-anum Br. Bornemisza Gyula Kolozsvár, 1873. Otthon, majd 1888 és 1895 között a Feldkirchben. 1890–92. Zongora és torna. - Br. Bornemisza János Marosilllye, 1878. A II–VII. osztályt Feldkirchben végezte el. 1895–98. (IV–VI.) Zongora, angol, magyar, lovaglás, vívás. Br. Bornemisza Károly Nagydebrek, 1865. n. a. 1877–82. (IV. [?]–VIII.)

13 Összegzés Francia nyelv elsődlegessége (Vö. Kornis Gabriella.)
Esetenként (főleg az Apor-család) már nyilvános elemi oktatás (katolikus magániskolák). Ritka: egyetlen középiskola. Sokszínű nevelés preferálása, amely a korábbi családi nevelés előnyeit is kínálja (válogatott diákok, élő idegen nyelvek, zene, sport) Diplomata, katonai, egyházi pálya. Néhányuknál (ifj. Apor Gábor, Béldi Ferenc) egyházi közéleti szerepvállalás.

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Honlap:


Letölteni ppt "Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések