Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERDÉLYI FŐRANGÚ FIÚGYERMEKEK A KALKSBURGI JEZSUITA KOLLÉGIUMBAN ÉS A BÉCSI THERESIANUMBAN (1867–1919) Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERDÉLYI FŐRANGÚ FIÚGYERMEKEK A KALKSBURGI JEZSUITA KOLLÉGIUMBAN ÉS A BÉCSI THERESIANUMBAN (1867–1919) Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás."— Előadás másolata:

1 ERDÉLYI FŐRANGÚ FIÚGYERMEKEK A KALKSBURGI JEZSUITA KOLLÉGIUMBAN ÉS A BÉCSI THERESIANUMBAN (1867–1919) Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kolozsvár, 2014. március 22. A külföldi kutatómunkát emellett a MÖB bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja tette lehetővé.

2 A kutatás célja, kérdések  Kutatási téma: Az arisztokrácia iskoláztatása a dualizmus korában.  Főbb kérdések:  Magán vs. nyilvános nevelés?  Iskolaválasztási szempontok?  Oktatási specifikumok?  Nevelési specifikumok?  Iskolai tanulmányi utak?  Felsőfokú továbbtanulás? Forrás: AASI KK Rajzterem, Kollegium Kalksburg

3 Források  Elsődleges források:  értesítők,  törzskönyvek,  jelentkezési lapok,  diákok jegyzéke,  Kalksburger Korrespondenz,  fotók. Forrás: AASI KK

4 A kalksburgi kollégium  Fenntartó: a jezsuita rend.  1856-1938.  Bécs agglomerációjában.  Bentlakásos.  8 osztály (+ előkész.).  Magán (1892-től nyilvános).  Célja az elit nevelése az uralkodó és az egyház szolgálatára. Forrás: Kollegium Kalksburg Photosammlung, é.n.

5 A bécsi Theresianum  Alapítás: 1846.  „Theresianische Ritterakademie”  Jezsuiták kezében 1773-ig.  II. József: mérnöki akadémia helyette.  1797: piaristák vezetésével újra megnyílik.  1849: államosítás, a nemesi jelleg felszámolása. A Favorita kastély, az iskola épülete

6 Magyarországiak aránya (1904/05.) KALKSBURGTHERESIANUM

7 A magyar oktatása  Választható tárgy.  Magyar pater tanítja.  Egyezmény a kalocsai kollégiummal?  Választható tárgy.  Magyar nyelv, irodalom + történelem, földrajz.  Több tanár.  Kötelező a magyar ösztöndíjasoknak és a magyar közszférában elhelyezkedni szándékozóknak.  Magyar kiegészítő érettségi. KALKSBURGTHERESIANUM

8 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok Kalksburgi tanulmá- nyok Választ- ható tárgyak Theresi- anum További tanulmá- nyok Br. Apor Gábor Bécs, 1851. Családi háznál. Utolsó félévet iskolában. Magyar, német, francia. 1860–67. Magyar (?), francia, rajz. - Jog (egyetem) Br. Apor Gábor Kőrös- patak, 1889. Elemi I–II. osztályát iskolában. Francia. 1898–05. (1 EK–V.) Magyar és francia. - Kalocsa, bécsi konzuli akadémia. Br. Apor István Kolozsvár, 1890. n. a.- - 1908–09. (n. a. nem a VIII.) n. a. Br. Apor Samu (Sámuel) Sopron, 1856. Elemi I – IV. magánúton. Magyar, francia, zongora, rajz, úszás. 1866–68.Zene, rajz, magyar, gimnasztika/ úszás. -Bécsi hadapród- iskola.

9 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok Kalksburgi tanulmá- nyok Választ- ható tárgyak Theresi- anum További tanulmá- nyok Br. Apor Sándor Sepsi- Kőröspatak, 1883. Elemi I–III. osztályát. Magyar és francia nyelv. 1892–99. (1 EK–V.) Magyar.-n. a. Br. Apor Vilmos Segesvár, 1892. Elemi I–II. iskolában. Francia 1900–07. (2 EK–V.) -- Kalocsai, teológia (Innsbruck). Br. Atzél Béla Borosjenő, 1850. 1860–61. 1. Magyar, német, francia, zongora. 2. zongora, műszaki tanulmányok - Budapesti piarista gimnázium, jog (Bp.). Br. Atzél Elemér Budapest, 1876. n. a.--1885–95. (I–VIII.) Jogi tanulmányok.

10 Forrás: AASI KK Id. br. Apor Gábor Br. Atzél Béla Forrás: AASI KK 1. Ifj. br. Apor Gábor, 5. Br. Apor Vilmos Forrás: K. Korrespondenz, 1908. júl., 24.

11 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok Kalksburgi tanulmá- nyok Választ- ható tárgyak Theresi- anum További tanulmá- nyok Gr. Béldi Ákos Kolozsvár, 1846. Otthon a normál iskolai tárgyakat tanulta, s emellett franciát, rajzot és zenét. 1857–59. Zongora, magyar, francia, német. - Kolozsvári felsőfokú tanulmány ok. Gr. Béldi Ferenc Kolozsvár, 1872. n. a.- Magyar nyelv és irodalom. 1883– 1892. (előkészítő –VIII.) n. a. Gr. Béldi Kálmán Báld, 1882. n. a.--1899– 1900. (kimaradt) Katonai tanulmány ok?

12 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok Kalksburgi tanulmá- nyok Választ-ható tárgyak Theresi- anum Br. Bornemisza Gyula Kolozsvár, 1873. Otthon, majd 1888 és 1895 között a Feldkirchben. 1890–92. Zongora és torna. - Br. Bornemisza János Marosilllye, 1878. A II–VII. osztályt Feldkirchben végezte el. 1895–98. (IV–VI.) Zongora, angol, magyar, lovaglás, vívás. - Br. Bornemisza Károly Nagydebrek, 1865. n. a.--1877–82. (IV. [?]– VIII.)

13 Összegzés  Francia nyelv elsődlegessége (Vö. Kornis Gabriella.)  Esetenként (főleg az Apor-család) már nyilvános elemi oktatás (katolikus magániskolák).  Ritka: egyetlen középiskola.  Sokszínű nevelés preferálása, amely a korábbi családi nevelés előnyeit is kínálja (válogatott diákok, élő idegen nyelvek, zene, sport)  Diplomata, katonai, egyházi pálya.  Néhányuknál (ifj. Apor Gábor, Béldi Ferenc) egyházi közéleti szerepvállalás.

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Honlap: http://igy-kutatunk-mi.webnode.hu


Letölteni ppt "ERDÉLYI FŐRANGÚ FIÚGYERMEKEK A KALKSBURGI JEZSUITA KOLLÉGIUMBAN ÉS A BÉCSI THERESIANUMBAN (1867–1919) Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések