Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAGY LÁSZLÓ KÉPVERSEI.  11.  TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK  Tétel: Nagy László képversei  Feladat: Nagy László Seb a cédruson című versén keresztül mutassa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAGY LÁSZLÓ KÉPVERSEI.  11.  TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK  Tétel: Nagy László képversei  Feladat: Nagy László Seb a cédruson című versén keresztül mutassa."— Előadás másolata:

1 NAGY LÁSZLÓ KÉPVERSEI

2  11.  TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK  Tétel: Nagy László képversei  Feladat: Nagy László Seb a cédruson című versén keresztül mutassa be a verbális és vizuális kód együttes hatásának poétikai többletét!

3

4 Kérdések a vers értelmezéséhez  1. Melyek azok a verbális elemek, melyek épp a vizualitás révén kapnak külön hangsúlyt?  2. Mi olvasható ki a vers képi formájából? Melyik karakter emelkedik ki a többi közül? Fűzz hozzá értelmező magyarázatot!  3. Milyen retorikai, stilisztikai alakzatokat találsz a versben? Melyek fontosak a képi megjelenítés szempontjából?  4. Kiket ismersz a megidézett alakok közül? Kikből rajzolódnak ki az egyes testrészek? Hogy kerültek ők egy társaságba?  5. Mi mindennel azonosítódik a libanoni cédrus sebe?

5 Nagy László  Nagy László ipar-és képzőművész, magyar-szociológia- filozófia szakon tanult, majd később orosz szakos lett. Állandó dilemmája, hogy költő vagy képzőművész legyen.  Mivel első verseivel sikert ért el az irodalom mellett döntött, de a képzőművészettel sem szakított  a képvers lehetőséget teremt a kettő szintézisére  Nagy László bő kéttucatnyi, a vizuális költészet körébe sorolható alkotásainak többsége,Képversek és betűképek’ (1973) címmel szerveződik ciklussá, s „jórészt azt a hangmódosulást készítik elő Nagy László költészetében, amely a játékos és groteszk elemek erősödését hozza a »lehetetlenért« hadban álló költő életművében”.

6 Helye az életműben  Nagy László Seb a cédruson című alkotása az azonos című ciklus nyitó darabja, a Versben bujdosó kötet egyetlen vizuális költeménye. Nyomtatott és kéziratos formája is létezik.  G ÖRÖMBEI A NDRÁS szerint „ez Nagy László legtökéletesebb képverse (…) Első változata még fát ábrázolt, a Magányos cédrust, a végleges változatban azonban a kalligramma profilból nézett emberi fejet és szemből nézett felsőtestet mutat (…)”  Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrusa  Tisztelgés, memento.

7

8 A képversek  A vizuális líraiság gyökere az antikvitásba nyúlik, a középkorra is jellemző. Meghatározó a XX. sz-i avantgard idején lesz.  A vizuális és a verbális kód egyszerre érvényesül. A jelentésteremtésben mindkettőnek fontos szerepe van. A képvers a verbális (nyelvi) és a verbális matériából felépített képi komponens egymástól elválaszthatatlan egysége  nyelv és grafika sajátos szintézise. A szavak és azokból kirajzolódó vizualitás egymás jelentését kölcsönösen gazdagítja.  Számos változata létezik. Van olyan tipológia, ami 64 vizuális költeményformát különböztet meg.  Nagy László verse klasszikus kalligramma.

9

10 Keletkezéstörténet  C ZINE M IHÁLY a következőket jegyezte fel keletkezéstörténetéről:  „Író – olvasó találkozókon többször hallottam Nagy Lászlótól egy képverset a cédrusról. Elmondta »történetét« is. Van egy libanoni cédrusdarabja, azon van egy forradás. Egy emberalakra hasonlító seb. A sebet kivágta a fából, de az emberarc ott maradt, negatívban. A libanoni cédrus négyezer évet is megél: láthatta Mózest, Jóbot, Jézust, Spartacust; népeket és történelmeket; sebeket és mindig sebeket. Ezt írta meg Nagy László a cédrus sebére hasonlító képversben.”  A verbális anyag tehát a seb motívum körül építkezik.

11 A kép-vizuális kód  A csupa nagybetűvel írt szöveg emberalakot formál az ősi ábrázolásoknak megfelelően mindent a legjellemzőbb nézetében megmutatva.  Feltűnő a vízszintesen elfordított „Ó”, amely a szemet formázza.  a látás érzékszerve + a látvány tudati feldolgozása „sokat látott”  (tapasztal, tud, megért, tudomásul vesz)  Ez az évezredes tapasztalás kap nyomatékot a versben!

12 A megidézett alakok  Homlokán elárvulva a József Attilai-i „szellem és szerelem” (Ars poetica)  Alatta az áldozati állatok antropomorf sebe: „emberarcú szentség”  Válla a történelem sorsfordító alakjainak nevéből rajzolódik ki (Jób, Istár, Ekhnaton, Jézus, Prométheusz, Spartacus, Johanna, Dózsa)  Törzsét tragikus sorsú alkotók neve (Csokonai, Edit Piaf, Petőfi, Van Gogh, Majakovszkij, Attila, Radnóti, Dylan Thomas és Kondor)  +a cédrus motívumon keresztül Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrusa  Memento Csontváryról

13  Karjait pedig a JAJ és a SEBE szövegszavak alakítják.  Az utolsó tétel a ’jeltelenek’-é.  A közös bennük: a magányos áldozatvállalás hősei! Sebük a világ sebe.

14 Alapmotívumok  1. A címben külön kiemelt cédrus – egy sok ezer évig is elélő örökzöld. - Archetípus: az örök növekedés, folytonos megújulás összetett jelentésű jelképe. - Tanúja évezredeknek, emberi küzdelmeknek, sorsoknak.  2. A cédrushoz kapcsolódva a seb kap külön nyomatékot. - Variánsaiban 18-szor ismétlődik - Egyetemes történelmi és sorsszimbólum – megsebzettség   A cédrus sebe = a világ sebe + személyes sorsként önmagára is vonatkoztatja („sebem”)

15 A megválthatatlanság tapasztalata  „PIRAMISFAL TÉGLAVÖRÖS LEJTŐ/MÉRTANÁBAN GYÖTRŐDIK A MÁJUS”  Május  tavasz időtoposz: remény, újjászületés, virágzás, fiatalság  De a piramisfal téglavörös mértanában gyötrődik  kibonthatatlan bezártság, megvalósíthatatlanság   a megváltás beteljesedésének sokezer éves vajúdása

16 A megválthatatlanság tapasztalata  Az embert megváltani akaró hősi küzdelem a megidézett alakok képében ölt testet  Értékteremtés + értékpusztulás =a létezés tragikuma  Mártírok, áldozatok, a mást akarók, lázadók, művészek sora – 17 név, 17 sors + a jeltelenek + a lírai én önvallomása  Áldozathozatal biblikus képei: „bárányhús pirosa”, „birkahús vöröse”  Az áldozat a megváltásban nyer értelmet   Ady hiába-mégis morálját idézi  Bár nincs megváltás, de mégis van értelme az áldozatnak!!!!

17 Poétikai eszközök  Az ismétlődésen alapuló retorikai/stilisztikai alakzatok  A szakrális szövegeket megidéző  gondolatritmus és mondatpárhuzam: „CSUPA VÉRÁROK, CSUPA HÁNTÁS, CSUPA LÁZ A SEBED, CSUPA FÁZÁS”  Szótőismétlés  figura etimologica „SEBED/SEBEM/  Hangalakzatok: összecsengésekből fakadó fokozott zeneiség: „VISELED, SEBEDET, VÉRDÚS/LIBÁNUSFA, LIBANONI CÉDRUS”

18  Interpunkció (központozás) hiánya  az írásjelek hiánya, a szövegegységek jelöletlen határai nyitottá teszi az értelmezést!  Erőteljes metaforahasználat, intenzív képiség (a szavak által vetített képek!) gazdag asszociációs teret nyit.


Letölteni ppt "NAGY LÁSZLÓ KÉPVERSEI.  11.  TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK  Tétel: Nagy László képversei  Feladat: Nagy László Seb a cédruson című versén keresztül mutassa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések