Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Halotti Beszéd és Könyörgés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Halotti Beszéd és Könyörgés"— Előadás másolata:

1 Halotti Beszéd és Könyörgés

2 A Halotti Beszéd és Könyörgés a legkorábbi latin betűs, teljesen magyar nyelvű szövegemlék. A hívő sírjánál elmondható nemzeti nyelvű beszéd-minta ebben a korban csak német nyelvterületen maradt fenn. Magyarországon a temetési beszéd, a sermones (sermo super sepulchrum – beszéd a sír fölött)  gyakorlata feltehetőleg német befolyásra honosodott meg.

3 Keletkezése 1192 és 1195 közöttre tehető (III
 Keletkezése 1192 és 1195 közöttre tehető (III. Béla korában), egy  latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben található, amit valószínúleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Boldván, az Árpád-kori bencés monostorban írtak. A kódex latin nyelven írt szövege a sacramentarium (miséző pap könyörgéseit tartalmazó szerkönyv), a 135. lapon fejeződik be, a régi magyar írással készült magyar szöveg a 136. lapon maradt fenn.

4 Első felfedezését Schier Xystus Ágoston rendi szerzetesnek tulajdonítják, ez azonban vitatott. Nyilvánosan elsőként Pray György jezsuitaszerzetes számolt be róla 1770-ben , egy hétsoros szemelvényt tett közzé. Pray átadta a szöveget rendtársának, Sajnovics Jánosnak, aki épp lapp-magyar nyelvrokonságra keresett bizonyítékokat. Teljes szövegét ő publikálta 1771-ben. A szöveg eredetije jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban van. :)

5 Szerkezete: A Halotti Beszéd eredeti szövege a Pray-kódex136. lapján Az egyházi szertartáskönyvbe másolt, magyar nyelven írt vendégszöveget tartalmazó lap szövegtörzse két részből áll: egy 26 soros temetési beszédből és egy "Scerelmes bratým" kezdetű, 6 soros könyörgésből (oratio).

6 A temetési beszéd a kódex következő oldalán található latin szöveg szabad fordítása, a könyörgés pedig a néhány oldallal előrébb található latin szöveg pontos fordítása. Összesen 190 magyar szót őrzött meg.

7 A szöveget másolták, tehát feltételezhető, hogy már korábban is létezett. A másolás helye egy Szent János titulusú bencés monostor volt, ennek helye azonban ismeretlen. Állandósulás is feltételezhető, Horváth János Károly Róbert temetésének krónikabeli leírásában talált párhuzamot. Állandósulhatott, mert szövegére gyakran szükség volt, erre utal, hogy papi szertartásrendben maradt fenn, nem pedig prédikációk között. A Halotti Beszéd és Könyörgés európai viszonylatban is jelentős, a halotti beszédek műfaja ugyanis csak a reformáció idején vált általánossá.

8 Szövege: A kódexíró az eredeti szöveg tagolására, két jelölést használt, a sorvégi pontokat és a nagybetűs mondatkezdetet. A halotti beszéd (Sermo super sepulchrum)

9 Például: Eredeti szöveg
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov gimilcictul munda neki elnie.

10 Egykori olvasat Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terümtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ës odutta volá neki paradicsumot házoá. Ës mënd paradicsumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië

11 Értelmezés Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban (kegyelemben) teremté eleve mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki Paradicsomot házává. És mind[en] Paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. 

12 Készítették: Kovács Viola Jenovác Beáta Icic Adrianna


Letölteni ppt "Halotti Beszéd és Könyörgés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések