Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szomolányi Tiborné 2006 november

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szomolányi Tiborné 2006 november"— Előadás másolata:

1 Szomolányi Tiborné 2006 november
Access04 - Tervkészítés Szomolányi Tiborné 2006 november

2 Kiv-folyamat.doc

3 Optimális hálózatkialakítás tervezése
A műszaki és gazdasági szempontból optimális hálózat kialakításának tényezői: előfizetői és forgalmi igények, szolgáltatás minőségi követelmények, a hálózat elemek tulajdonságai és képességei, költség-jellemzői, a meglévő hálózat adottságai, környezeti feltételek, telepítési korlátok, valamint műszaki és szabályozási követelmények, előírások.

4 Előfizetői igények A leendő előfizetők területi eloszlása: prognosztizálni kell az előfizetői igényeket a forgalmi szokásaik, forgalmi igényük mértéke és más sajátosságai, pl. irányultság szerinti eloszlása alapján különböző használói kategóriákban, piaci szegmensekben. Figyelembe kell venni az aktuális piacelemzési eredményeket. Az igénylők területi eloszlása nagyvárosi területeken folytonosként írható le, míg vannak elszórt és csomósodottan elhelyezkedő igények. (Igény mátrix) Igény szempontjából másmás súllyal kell figyelembe venni, a tervezés alatt álló terület egyes részeit (belterület, külterület, villa negyed, stb.), építési telek, zártkert, stb. és különböző funkciójú építményeit -szálloda, diákszálló, orvosi rendelő, szolgáltatóház, sporttelep, stb.- illetve, a lakóházak minőségét, milyenségét, azaz súlytényező (k) alkalmazása szükséges. A súlytényező, minden esetben függ magától a településtől. Ennek meghatározását a területi önkormányzattól, illetve a megrendelő szolgáltatótól kell megkérni.

5 Forgalmi igények Az időben változó forgalmi igények mértékadó értéke, amit a hálózat tervezésénél figyelembe veszünk a forgalmas órai forgalmat, amit a forgalom napi és heti lefolyásának ismeretében határozunk meg. A fajlagos forgalmi paraméterek előfizetői kategóriánként, azaz átlagosan egy előfizető forgalmi igénye, és annak megoszlása helyi, belföldi és nemzetközi viszonylatok között.

6 Szolgáltatás-minőségi követelmények
A távbeszélő hálózatra vonatkozó követelmények egy része a beszédátvitel minőségére vonatkozik: zaj, csillapítás, torzítás, késleltetés, stb. Ezek az átviteli jellemzők és az eredő mértékükre vonatkozó követelmények az analóg hálózatokban nagyon fontosak, a hálózat egészére kihatnak. Digitális hálózatok központközi részében az átviteli hálózatban megoldható ezek kielégítése, így a távbeszélő hálózat struktúrája az átviteli minőségi paraméterektől közel függetlenül alakítható; az előfizetői hálózatban, annak rézvezetős analóg jeleket használó szegmenseiben tekintettel kell lenni az áthidalható távolságra; A szolgáltatás szintjét a távbeszélő hálózatban a forgalmas órai hívások megengedett veszteségével adjuk meg: a felajánlott hívások hány százalékát utasíthatja vissza a hálózat, a kiszolgáló egységek foglaltsága miatt, illetve a névleges sávszélesség helyett, mennyi legyen a garantált.

7 A felsorolt tényezők figyelembevételével kialakul, hogy mely hálózati részt milyen kapacitásra kívánják tervezni. Az adott mennyiségi és minőségi követelményekhez illeszkedően optimalizáljuk a hálózat struktúráját, meghatározzuk a csomópontok helyét, kapacitását, tápterületét, és a forgalomirányítás módszerét. A keresett optimum ismeretében megtervezzük a hálózat megvalósítását, első lépésként a fizikai nyomvonalak meghatározását. Ennek során figyelembe vesszük az igények eloszlását, a földrajzi körülményeket, a szükséges használhatóságot, az ennek érdekében megvalósítandó tartalék áramköröket és átviteli kapacitásokat. Végül megtervezendő az üzemeltetés-fenntartási rendszer.

8 Betartandó előírások, engedélyezési folyamatok (kiviteli tervhez)
hatályos jogszabályok, rendeletek, szabványok, hatóságok és a közműszolgáltatók előírásai, eseti kikötések, különleges előírások, mint pl. burkolat helyreállításra, szabályozási terv szerint, közmű alulról keresztezése, csak kézi földmunka végezhető, forgalomtechnikai terv szükséges, léges hálózat nem építhető stb.

9 Tervezői egyeztetések, engedélyezési feladatok
Nemzeti Hírközlési Hatóságnál Önkormányzati engedélyeztetés Hatósági és kezelői engedélyeztetések Földhivatali adatszolgáltatások Közművekkel való egyeztetés Tulajdonosi egyeztetéseket Egyéb engedélyeztetések A megbízóval

10 A tervezés folyamata Optikai hozzáférési hálózat (vagy HFC) tervezési területei: Rendszertechnikai tervezés, Optikai kábelhálózatok tervezése, Réz (vagy Koaxiális ) kábelhálózatok tervezése.

11 TERVEZÉSI FOLYAMAT (Optika)
RENDSZER-TERV ELŐKÉSZÍTÉSE n TERÜLET TÉRKÉPEIN A : lehetséges - OPTIKAI ÚTVONALLAL - TÁPLÁLÓ VEZETÉKEK ÚTVONALÁVAL, - AKTÍV OSZTÓK (OLD) HATÁRAIT ONU TERÜLETEK - ONU-K ÉS ONT-K HELYE, SZÁMA n OPTIKAI SZÁLAK FELHASZNÁLÁSI TERVE n ANYAG ÉS BERENDEZÉS LISTÁK RENDSZER-TERV RENDSZER TELEPÍTÉS TERVEZÉS FÉNYVEZETŐ SZÁLKIOSZTÁSI TERV FÉNYVEZETŐ HÁLÓZAT LÉTESÍTÉS TERVEZÉSE

12 Rendszertechnikai tervezés:
Rendszertechnikai tervezés a teljes ellátási terület méretezése, eszközeinek meghatározása, a Központi Egységtől (OLT v. HUB) az előfizetőkig. A tervezés bemenő információit (pl.az ellátandó terület adatai, az alkalmazható berendezések típusa, stb.) és a tervezési irányelveket (esetleg a terv tartalmi követelményét is), a megrendelő szolgáltatja. Rendszertechnikai terv: tartalmazza a berendezés telepítését, kapcsolatát az ellenállomási berendezéssel, kapcsolástechnikai és hálózatos eszközökkel, csatlakozásokat, és interface(k) specifikálását, azok alkalmazását, felhasználását, szükség szerint a szinkronizáció módját. Kiviteli szintű rendszertervben, a szereléshez szükséges berendezések elhelyezése, és bekötéseik is szerepelnek. A kiviteli tervek műszaki tartalma technológiánként eltérő, de minden esetben alkalmasnak kell lenni a szerelési előírások szerint végzendő kivitelezésre, valamint tartalmazni kell az adott technológia nyilvántartásba vételéhez szükséges valamennyi adatot, és támogatnia kell a berendezés üzemeltetését

13 Elvi rendszertechnikai terv (Egyszerűsített)
Meghatározzásra kerül a távközlési rendszer jellemzői - a műszaki követelmények - fölülről lefelé. Először, a teljes info-kommunikációs összeköttetész kell modellezni végponttól végpontig (makromodell, nagyvonalú rendszerterv.) Következő lépésben, e terv alapján lefelé haladva kerülnek meghatározásra és kiosztásra, a rendszerelemek, eszközök, berendezések követelményei. Az egyszerűsített rendszertervben tehát, előírják a jelzések, jelszintek, áramköri jellemzők értékeit, előfizetőtől előfizetőig. Követelményei az összeköttetés egészének műszaki jellemzőit írják le. A rendszertervek legfőbb követelmény csoportjait általában szabvány írja elő.

14 ELVI RENDSZERTERV KÉSZÍTÉS
A telepítendő rendszer ismerete alapján Felmért igények térképre helyezése, ONUk, ONTk elvi helyének meghatározása (végpontoktól a nyomvonal és igényszámok figyelembevételével) Aktív osztó(k) helyének, határainak meghatározása. ONUk, ONTk kapacitás pontosítása, interfészek megadása Optikai szakaszok megengedett csillapítás értékeinek meghatározása. A tervezett rendszer elvi rajzának elkészítése feltüntetve az Optikai és a szükséges átviteli eszközöket, az összekötő optikai szakaszokat, csatlakoztatásokat. Az ONUk, ONTk számozását. Lista készítés az ONUk –ról Szükség esetén egyes ONU-k elvi rajza

15 Optikai átviteltechnikai kiviteli terv tartalmi követelményei
Szöveges dokumentumok Þ  Előlap Þ  Tartalomjegyzék Þ  Tervezői nyilatkozat Þ  Műszaki leírás (rajzos tervek alapján) Þ  Egységtétel lista és anyagjegyzék Þ Munkavédelmi- és tűzvédelmi fejezet Þ  Környezetvédelmi fejezet Þ Tervezett távtáplálási adatok Þ Kötéstervekhez (Kötés szálkiosztási jegyzék) Þ  ODF beültetési táblázat Þ  Kártyaazonosító jegyzék (ONU, ONT beültetési táblázat)

16 Rajzos dokumentumok : Þ Áttekintő rajz (M=1:4000) Þ Aktív osztók (AOk) és ONUk, ONTk felfűzési terve optikai kábelekre (ábra) Þ (AOk) optikai elvi terve Þ (AOk) távtáplálási elvi terve Þ (AOk) beültetési rajz Þ ONx-ek beültetési rajza Þ  Berendezések telepítési tervei (M=1:20) A rajzokon kell jelmagyarázatnak lenni!!!

17 Rendszertechnikai rajz:
Amikor valamilyen rendszer kerül telepítésre a rézkábel, vagy fényvezető kábelbe, és illeszteni kell a nyomvonalat, a bekötendő eszközök, rendszerek telepítési helyéhez (pl. regenerátor, optikai erősítő, osztó, Mux, ONU, stb.). A szöveges dokumentációnak mindig összhangban kell lenni a rajzos dokumentációval, kereszthivatkozásokkal, és csatolásokkal. A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy abból a kivitelező könnyen tudjon dolgozni, azon eligazodni.

18 Nem korrekt elvi rendszertechnika (felfűzés)

19 Vissza irányú átvitel HOST és RSS között (két optikai szál, RSS-ben aktív összegzés)

20 Optikai összeköttetések tervezése
Elvi rendszerterv alapján: A Nyomvonal pontosítása (a meglévő létesítmények és a táplálás biztosításának figyelembevételével) Tehát, egy optikai összeköttetés tervezését a „Rendszertechnikai terv” alapján kell elvégezni. A tervben meghatározott kiinduló pont (optikai rendező) és az optikai végződések (ONU v. ONT) közötti fizikai szakasz tervezése, a nyomvonal hossz, és az optikai kábel hosszak meghatározásával kezdődik Optikai szakaszok pontosítása /kábel jellemzők/ Az optikai kábel kapacitás meghatározása (a nyomvonal és a felfűzhető végpontok alapjám) és típus kiválasztás. Elvi nyomvonal terv készítése (végpontok, kötések, távolságok és kábelkapacitás) /ábra/ Csillapítás számítás / táblázat/ Optikai kötés terv és szálkiosztás tervezése /ábra/ Szálkiosztási táblázat készítése .

21 Optikai kábelek jellemzői, irányelvek
A jelenlegi optikai rendszerekhez az összeköttetéseket egymódusú optikai szálakkal tervezik. A létesítésekhez az irányelvekben megadott kábeltípusokat (pl. 6x2, 12x2, ) kell tervezni. A tervezéshez az ITU-T G.652 ajánlásában specifikált egymódusú fényvezető szál paramétereit és a magyar szabvány MSZ IEC/TR kell figyelembe venni. Tipikus adatok: - Csillapítás (egymódusú szál) 1310 nm=0.4dB/km, 1550nm =0.25 dB/km - Hegesztések csillapítása: 0.1 dB (0.08 dB), - Csatlakozók csillapítása: 0.5 dB, A beiktatási csillapítás értéke nem haladhatja meg a 0,5 dB-t (tipikusan 0,2 dB) - Csatlakozók reflexiós csillapítása: jobb mint 60 dB, - Hajlítási sugár: (legkisebb) a kábelátmérő 20 szorosa, - Húzó szilárdság: (szerkezet függő) 1000…6000N, - Tömeg: (szerkezet függő) 70…220 kg/km, - Üzemi hőmérséklet: °C

22 Az optikai kábel hosszak megtervezésekor számolni kell a csillapításokkal (szál, kötés), amelyek befolyással vannak a végződések, esetleg optikai erősítők elhelyezésére. Kábelbehúzás szempontjából a fényvezető kábel legfontosabb adatai a tömege, a megengedhető legnagyobb tengelyirányú húzóerő, a legkisebb hajlítási sugár, valamint a húzóerő, és a hajlítási sugár hányadosa Az optikai kábelek gyártási hossza behúzó kábelek esetén km, míg a közvetlenül a földbe fektethető páncélos kábelek esetén km. A fényvezető szál folytonosságát a kötési helyeken speciális kötésszerelvényekben, kötődobozokban elhelyezett hegesztett kötésekkel lehet biztosítani.

23 Optikai gyűrű tervezése (1) (a topológia meghatározása: a splitterek helye)

24 Optikai gyűrű tervezési példa a splitterek csillapításának meghatározása az előírt kimenő optikai szint (3 dBm > p > 0 dBm) biztosításához

25 Egyenes vonalú elvi terv (optikai hálózatnál):
Az összeköttetések vonalvezetését és a kötés helyeket az egyenes vonalú elvi rajzon kell meghatározni. Az alkalmazható fényvezető szál (kábel) kötéseket a Megrendelő határozza meg. A kötődobozok olyan méretben készülnek, hogy azokban 1…4 méter száltartalék elhelyezhető, esetleges javítókötések elkészítésére, és a fényvezetőkre megengedett hajlítási sugár is betartható. Az elvi terv a következőket tartalmazza: - kábeltípus, -kód, -hossz, -tartalék, -   kötések jele, - alépítmény jellemzői (megszakítók száma és típusa, védőcsövek hossza), - béléscsövek jellemzői (típusa és hossza), -   szelvényezés

26

27 Kötés-terv a 15.-ös kockán látható elvi rajzhoz.

28 Szálkiosztás, kötés rajz / kimutatás
Optikai kábelek tervezésekor a fényvezető szálak kiosztása l megfelel a rézkábelnél alkalmazott kifejtési rajznak. A rajzon megtalálható: - a kábeltípus, -kód, -hossz, -tartalék, - kötések jele, helye (megszakítók száma és típusa), - szálszámok jelölése, - végpontok jelölése (hely, típus, kód), - a szelvényezés.

29

30 Jelmagyarázat: -6 optikai szálszám • optikai szál kötés
1-6 szálszám tartomány Kn - optikai kötéspont Ko - optikai végpont

31 Kiviteli tervdokumentumok - tervtartalom (optikai hozzáférési hálózatokhoz)
Szöveges dokumentumok: Þ  Előlap,   Tartalomjegyzék Þ Tervezői nyilatkozat Þ  Műszaki leírás (csillapítás és kötés táblázatok) Þ  Egységtétel lista és anyagjegyzék Þ  Munkavédelmi- és tűzvédelmi fejezet   Környezetvédelmi fejezet Þ  Jegyzőkönyvek, egyeztetések, hozzájárulások

32 ODN (törzs szakasz) kiviteli terv tartalma
Szöveges dokumentumok azonosak az előzőekkel! Rajzos dokumentumok:   - Áttekintő rajz (M=1:4000) - nyomvonal jelöléssel - Elvi rajz (elhelyezés, kábel típusok, hossz és csillapítás adatokkal) - Kötéstervek (Kötés szálkiosztási jegyzék) - ODF beültetési rajz - Központon belüli nyomvonalterv A rajzokon jelmagyarázatnak kell lenni!!!

33 Optikai elosztókábel hálózat kiviteli tervei
Szöveges dokumentumok azonosak az előzőekkel!    Rajzos dokumentumok: Þ Áttekintő rajz (M=1:4000) - nyomvonal jelöléssel ÞBehúzási rajzok (M=1:500 - szakági) ÞLéges hálózat nyomvonaltervei (M=1:500 - szakági) ÞElvi rajz (fényvezetős hálózat) * ÞVégberendezés elhelyezési - telepítési rajzok (M=1:250 kültéri; 1:20 beltéri) ÞAO rendszerek telepítési rajz (M=1:250) Þ Optikai rendezők (ODF) bekötési terve ÞTávtáplálás számítás + rajzok Þbevezetések rajzai A rajzokon jelmagyarázatnak kell lenni!!!

34 Rézkábel hálózat elvi rajza
Külön elvi rajz készítendő a funkcionális kábelhálózat szakaszokról, mint például, a törzs illetve elosztó hálózat, vagy a körzeti hálózat. Az elvi rajzon, a kábelek helyzetét vonalasan, méretarány nélkül, de elhelyezkedés helyesen kell ábrázolni. Az érintett utcákat, házszámokat fel kell tüntetni. A teljesen új kábel elvi rajznál "ÚJ ÉPITÉS" felirat elhelyezése szükséges. Ebben az esetben egy fajta vonalvastagsággal szükséges rajzolni. Abban az esetben, ha vegyesen szerepel meglévő és újonnan tervezett hálózat ezeket a vonalvastagsággal is meg kell különböztetni

35 Ábrázolni kell: §   A meglévő törzskábel hálózatot érpárkiosztással, kábel-keresztmetszeti adatokkal, hosszakkal, bordabeültetéssel. §   A tervezett törzskábel hálózatot érpárkiosztással, borda beültetéssel, kábel-keresztmetszeti adatokat, valamint minden olyan adatot, ami a szerelésre vonatkozhat. §  Hivatkozást, vagy amennyiben elfér a rajzon, ott feltüntetve, a kifejtési pontonkénti ellátottságot mutató táblázatokat a tervezés előtti és utáni állapot elkülönítésével. §      Az új hálózatnak kapcsolatát a meglévővel. (hol, hogyan, stb.) §  Szükség esetén a tervezett kábel átterhelésre hivatkozást. (Esetenként külön átterhelési terv). §   A kábelekre és kifejtési pontjaira, számozott csonkjaira és kötéspontjaira kódszámozást. §      A bontandó hálózat részeket. Az elvi rajzon hivatkozni kell, a külön elkészítetett, Kábelkifejtési rajzok, és Rendező beültetési rajzok -ra.


Letölteni ppt "Szomolányi Tiborné 2006 november"

Hasonló előadás


Google Hirdetések