Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatottság Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatottság Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatottság Magyarországon
Többségi társadalom és cigányság foglalkoztatási helyzetének összehasonlítása

2 Történeti áttekintés 1 Már a dualizmus idején megkezdődött a hagyományos mesterségek háttérbe szorulása, eltűntek azok a rétegek, akik a hagyományos cigány foglalkozások piacát jelentették. A cigányok kimaradtak az 1945-ös földosztásból + a munkaalkalmak elvesztek (közép-és nagybirtokon).

3 Történeti áttekintés 2 1950-es években megindult erőltetett iparosítás kedvező helyzetet teremtett a szakképzetlen cigány munkaerő számára A rendszerváltás következtében tömegessé vált a munkanélküliség, mely legnagyobb arányban a cigányságot érintette. - A cigányság integrációja illúzió volt: a szocializmus torz modernizációja által kínált munkalehetőségek hosszú távon nem bizonyultak tartósnak. - A társadalmi felemelkedés azonban valós volt.

4 Konceptualizálás 1 Elég nagy zavar uralkodik a hazai szakirodalomban, hogy kit tekintünk munkanélkülinek! Elméletileg: aki az adott munkaerőpiaci feltételek mellett hajlandó, de nem tud fizetett munkát végezni. Empirikusan: ILO meghatározása: 1. a felvételt megelőző héten nem volt munkája, 2. de aktívan keresett munkát, és 3. képes lett volna munkába állni Regisztrált munkanélküli: aki nyilvántartásba van véve a munkaközvetítőknél Biztosított munkanélküli: aki munkanélküli járadékhoz jut Galasi egy kiegészítő mutató bevezetését javasolja Teljes munkaidős munkanélküliségi ráta: munkanélküliek és foglalkoztatottak összes ledolgozott munkaidejének különbségére vonatkozó becslés – ez a munkavállalási hajlandóság mértékét mutatja.

5 Konceptualizálás 2 Cigányság fogalmának problematikája
környezet, önbevallás, nyelv, életvitel Cigányság aránya: Kemény: 4,7% - össznépességen belül 1992-HTP: 3,1% - 16 feletti népességen belül 1996-Szonda Ipsos: 6,6% - 18 feletti népességen belül 1993-Szelényi-Treiman: 3,9% éves népességben 1993- KSH: 3,9% - össznépességen belül

6 1971-es kutatás Az aktív korú – éves - cigány férfiak 85,2%-a (országos: 87,7%), nők 30% (országos: 64%) volt aktív kereső Regionális különbségek már ekkor is voltak! Integrálódtak, de az alsóbb társadalmi rétegekbe tartoztak – iskolázottság alacsony

7 Teljes férfi népesség Cigány férfi népesség
A 15–59 éves cigány férfiak és a teljes 15–59 éves férfi népesség munkaerő-piaci státus szerinti megoszlása 1971-ben (%) Teljes férfi népesség Cigány férfi népesség Aktív keresők 87,7% 85,2% Tanulók 8,2% 0,5% Inaktív keresők és eltartottak 4,1% 14,3% Összesen 100%

8 Foglalkoztatottsági különbségek regionális szinten (1971):
Budapesti iparvidéken: 90% Északi régióban 90,8% Dunántúlon: 88,9%, Alföldön 81,8% Az ország keleti részén 74,8% Cigány családfők megoszlása (1971): 11%-a szakmunkás 10%-a betanított munkás 44%-a segédmunkás, 15%-a mezőgazdasági fizikai dolgozó és 9% önálló, segítő családtag, alkalmi munkás vagy napszámos

9 1993-as kutatás A cigányok foglalkoztatottsága 24%-ra csökkent (országos: 65%) 15-74 éves cigányok foglalkoztatottsága 22% Az aktív korú – éves – cigány férfiaknál a foglalkoztatottak aránya 28,5% (országos: 64%); a cigány nők 15 %-a volt foglalkoztatott (országos: 66%)

10

11 Ördögi kör: alacsony iskolai végzettség  munkanélküliség  szegénység  alacsony iskolai végzettség. Nincs, vagy alig van mobilitás; integráció helyett tömeges „kiilleszkedés” jellemző.

12 Iskolai végzettség és foglalkoztatottság
Alacsony iskolai végzettségRossz munkaerőpiaci pozíció zéró-korreláció törvénye: mindenki elvégez egy szintet, akkor ez a teljesítmény már semmilyen hatással nem lesz a későbbi társadalmi különbségekre emberi tőke elmélete: az ember azért tanul, mert ez később megtérül számára –jövőorientáltság kell ehhez.

13 Munkaerőpiacról kiszorultak:
Munkaerőpiachoz kötődő: ban (a kutatás idején) foglalkoztatott és egy évvel korábban is VAGY 1993-ban munkanélküli, de előtte volt állása, melyet a rendszerváltást követő években veszített el, és szeretne munkát találni Munkaerőpiacról kiszorultak: munkanélküliek, szeretnének állást találni, de nem keresnek aktívan állást, vagy 1 évnél régebben keresnek, így minimális az esélyük arra, hogy találjanak

14 Településtípus szerinti munkanélküliségi ráták

15 Jövedelmi helyzet A cigány munkavállalók keresete csupán 80,81%-a a nem cigány munkavállalók keresetének. Ehhez adódnak hozzá a nem munka jellegű bevételek (még csak megbecsülni sem lehet) A cigányság magasabb arányban kap az alanyi jogon és a rászorultság alapján járó juttatásokból, azonban alacsonyabb a korábbi kereset alapján meghatározott juttatásokból való részesülésük.  nem kapnak magasabb arányban juttatásokat! Ellátások, juttatások: - növekszik a rászorultság alapján járó ellátások aránya, ez negatív hatással van a munkavállalásra. - míg a biztosítást imitáló (előzetes munkaviszonyhoz kötött) ellátások növelik a munkavállalási hajlandóságot

16 2003-as kutatás A 15-74 éves roma népesség 21% volt foglalkoztatott.
A férfi cigány népességből a foglalkoztatottak aránya 28% (országos: 50% I. negyedévében); a nők esetében ez az arány 15% (országos: 44% I. negyedévében). TEHÁT: alig változott 1993-hoz képest!

17

18

19 Cigányok foglalkoztatása 1993 és 2003 között
Nem nagyon módosultak a foglalkoztatási arányok 1993 és 2003 között – pl. korai nyugdíjazás, iskolázottság 2003-ban újratermelődik az alacsony foglalkoztatás Jellemző az alacsony szintű foglalkoztatás magas ki- és belépési rátákkal  instabil Ez az instabilitás keresleti okokra vezethető vissza

20 Cigányok foglalkozási instabilitása 2003
Összesen kb. 40% instabil foglalkozásokban dolgozik A munkával rendelkezők személye esetleges Magasak a kilépési ráták 25-30% körüliek (kb. ilyen a belépési ráta is, mivel stabilizálódott a foglalkoztatottak aránya a cigányok körében) Foglalkozásszerkezeti pozíciójuk hátránya, helyettesíthetők a munkavállalók Alkalmi munkák magas aránya „Jóléti típusú” foglalkoztatási formák térhódítása – 17-20% az körüli aránya ezeknek a formáknak

21

22 Foglalkoztatottság az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező cigányok és nem cigányok körében 2003 Nem cigányok esetében kétszeres a foglalkoztatottak aránya és az állások alapvetően stabilak Foglalkoztatottak a nem cigányok körében 60% körüli, a cigányok esetében ez az arány 30% alatti „Instabilitás” valamivel 10% alatti a nem cigányok és 25-30% a cigányok körében Okok: regionális különbségek? jóléti foglalkoztatási formák? diszkrimináció?

23 Hagyományos cigány foglalkozások
Kereskedelem: lókereskedelem, marhakereskedelem, tollfelvásárlás, használt ruhákkal, rongyokkal, régiségekkel való kereskedés, vaskereskedelem, kerámia és iparcikkekkel való kereskedés Állattartás: mindenféle állat Mulattatás: zenélés, éneklés, körhinta, céllövölde, cirkuszosok, medvetáncoltatók Kézműipar: fémműves, kovács, edényfoltozó, lakatos, rézműves, famegmunkálók (teknő, fakanál, kosár, orsó, stb.), bőrösök, kárpitosok, köszörűsök Művészek: népművészek Aranymosók, aranyászok Vályogvetők, tapasztók

24

25 Irodalom Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság Gondolat. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004 Kertesi Gábor (2000): Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. In: Cigánynak születni, 2000. Kertesi Gábor (2000): A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között. Internet: Kertesi Gábor (2005): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. Internet: Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén. Romák a munkerőpiacon és az iskolában. Osiris Kiadó, Budapest Kovai Melinda – Zombory Máté (2000): A magyarországi roma népesség foglalkoztatottsága. Internet: Ladányi János – Szelényi Iván (2000): Ki a cigány? Internet: Rostás-Farkas György: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. Internet:


Letölteni ppt "Foglalkoztatottság Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések