Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hangtechnika I. 5-8 Schiffer Ádám 2006.10.11.. A hangjelek digitalizálásának folyamata A hangfrekvenciás jelek digitális feldolgozása a PCM technika alkalmazásán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hangtechnika I. 5-8 Schiffer Ádám 2006.10.11.. A hangjelek digitalizálásának folyamata A hangfrekvenciás jelek digitális feldolgozása a PCM technika alkalmazásán."— Előadás másolata:

1 Hangtechnika I. 5-8 Schiffer Ádám 2006.10.11.

2 A hangjelek digitalizálásának folyamata A hangfrekvenciás jelek digitális feldolgozása a PCM technika alkalmazásán alapul (Pulse­Code- Modulation; impulzuskód-moduláció). PCM rendszerben az analóg jelet diszkrét impulzusok sorozatára bontják. Az egyes impulzusok amplitúdóértékeinek információtar­talmát binárisan kódolt kódszósorozatok hordozzák.

3 SávhatárolásMintavételAnalóg- digitális átalakítás Kódolás PCM jel 0 1 10 Analóg jel

4 Impulzusamplitúdó-moduláció Az impulzuskód-modulációt meg kell hogy előzze egy impulzusamplitúdó-modulációs (Pulse Amplitude Modulation) eljárás, amelynek során az időben és értékben folyamatos analóg hangfrekvenciás jelet időben diszkrét impulzusok (minták) sorozatává alakítjuk át.

5 Impulzusamplitúdó-moduláció Az egyes PAM impulzusok amplitúdója a hangfrekvenciás jel pillanatértékének megfelelően természetesen más és más. Az időben folytonos analóg hangfrekvenciás jelet azért szükséges időben diszkrét minták sorozatává átalakítani, mert az analóg-digitális átalakító egyszerre csak egy amplitúdóértéket tud átalakítani.

6 Impulzusamplitúdó-moduláció A soron következő amplitúdóérték fel­ dolgozása mindig csak azután kezdődhet el, amikor az aktuális amplitúdóérték átalakítása már befejeződött.

7 Impulzusamplitúdó-moduláció t a) b) c) d)

8 Impulzusamplitúdó-moduláció Az egyes PAM impulzusokat mintavevő és – tartó (sample-and-hold) áramkörrel állítjuk elő Az analóg bemenőjelből gyorskapcsoló segítségével periodikusan mintákat veszünk A mintavétel során kapott amplitúdóértéket a következő mintavételig tartókondenzátor (holdkondenzátor) segítségével tároljuk. A tartókondenzátorban tárolt töltés által képviselt feszültség nagysága megegyezik a PAM impulzus amplitúdójával.

9 A mintavételi tétel Több tudós, így H. Nyquist és C. E. Shannon is foglalkozott ezzel a problémával a munkájában matematikailag bebizonyította, hogy a mintavétellel nyert diszkrét mintákból álló impulzussorozat információtartalma megegyezik az eredeti, időben folytonos analóg jel információtartalmával

10 A mintavételi tétel Ez a megállapítás azonban csak meghatározott feltételek teljesülése esetén érvényes Ezek a feltételek az ún. Shannon-féle mintavételi tételben vannak összefoglalva.

11 A mintavételi tétel A mintavétel útján nyert jelből akkor lehet az eredeti jelet információveszteség nélkül visszaállítani, ha az fm, mintavételi frekvencia értéke legalább kétszerese az eredeti analóg jelben előforduló legnagyobb (f max ) frekvenciának. A mintavételi frekvencia értékének ál­ landónak kell lennie. Képletbe foglalva az elhangzottakat: f m  2f max ·

12 A mintavételi tétel Az eredeti analóg jelben megengedett maximális frekvenciaértéket (f max ) Nyquist- frekvenciának is nevezik Be nem tartása a tételnek az un. „Aliasing”,átlapolás.

13 A mintavételi tétel Példa: Az analóg hangfrekvenciás jel felső határfrekvenciáját 20 kHz-re választottuk. A mintavételi frekvenciát 35 kHz-re választva a 15...20 kHz frekvencia- tartományban átlapolódás jön létre az alapsáv és a zavaró oldalsáv között

14 A mintavételi tétel A gyűrődési torzítás igen szemléletes példája az a jelenség, ami a legtöbb olvasó előtt bi­zonyára nem ismeretlen pl. a westernfilmek nézésekor: amennyiben a vetített képen látha­tó hintó vagy a kocsi küllős kereke gyorsabban forog a kamera 24 kép/s–os felvételi sebes­ségénél, akkor a kereket visszafelé látjuk forogni.

15 A mintavételi frekvencia A mintavételi frekvencia a digitális hangtechnika legfontosabb paramétere. Ennek a frekvenciának az értéke határozza meg az átvinni kívánt hangfrekvenciás jel rekvenciatartományát és az átviteli csatorna sávszélességét. A digitális hangfeldolgozó rendszerben egységes mintavételi frekvenciára van szükség

16 A mintavételi frekvencia Amennyiben Hi-Fi hangminőség elérésére törekszünk, és a hangfrekvenciás jel felső határ­frekvenciáját ennek megfelelően 20 kHz-re választjuk, akkor a mintavételi tétel értelmében a mintavételi frekvencia minimális értéke 40 kHz

17 A mintavételi frekvencia A digitális hangfeldolgozásban jelenleg az alábbi mintavételi frekvenciákat alkalmazzák: 44,1 kHz a kompaktlemezes rendszerben; 48 kHz az R-DAT kazettás magnetofonos rendszerben és a professzionális techniká­ban; 32 kHz a tervezett digitális rádióadásoknál; 44,1 kHz (PAL), ill. 44,05 kHz (NTSC) a képmagnókon való PCM rendszerű jel rögzítéshez.

18 A mintavételi frekvencia A mintavételi frekvencia nagysága meghatározza az átviteli csatorna sávszélességét. Ilyen meggondolásból választották a digitális, műholdas rádió- és tv-adások mintavételi frekvenciáját 32 kHz-re (fmax 15 kHz).

19 Az A/D átalakítás Az amplitúdóminták bináris digitális jellé való átalakítását az analóg-digitális (A/D) átalakító végzi. Az A/D átalakító bemenetére vezetett amplitúdóminták bináris adatszavakká átalakítva jelennek meg a kimenetén

20 Az A/D átalakítás Míg az A/D átalakító bemenetére érkező amplitúdóminták elméletileg végtelen sok különböző amplitúdóértéket vehetnek fel, addig az átalakítónak csak meghatározott számú bináris adatszó áll a rendelkezésére a kimenőjel előállításához. Az analóg bemenőjel digitális ábrázolásához rendelkezésre álló adatszavak száma a képzett adatszavak szóhosszúságától, azaz a szavakat alkotó bitek számától függ

21 Az A/D átalakítás Egy 3 bit szóhosszúságú kimenőjel előállí­tására képes A/D átalakító pl. 23 = 8 különböző adatszó (és ezáltal 8 különböző állapotú kimenőjel) ábrázolására képes. A következő ábrán arra mutatunk be példát, hogyan lehet ezzel a 8 különböző 3 bites adatszóval (kódszóval) az analóg bemenőjelből vett amplitúdómintá­kat leképezni.

22 Az A/D átalakítás 001 1 2 3 4 5 6 7 8 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. Kva ntál ási lépc sők Amplitudó minták 010 011 100 101 110 101 100 011 010 001 Hozzárendelt bináris értékek kódszavak 2 MSB 2 0 LSB

23 Az A/D átalakítás A teljes amplitúdótartomány 8 tartományra (kvantumra) van felosztva.A választott példában az első amplitúdóminta éppen 1 kvantum nagyságú. Ezt binárisan a 001-es kódszóval ábrázoljuk. A lehetséges legnagyobb amplitúdóértékhez a 8-as kvantumszám tartozik, amihez a 111-es bináris kódszó van rendelve

24 Az A/D átalakítás. Mivel a bináris kódszavak hozzárendelésénél az átalakító dönti el, hogy az adott amplitúdóminta eléri-e a következő, egyel nagyobb kvantum küszöbértékét, vagy nem,  1/2 lépésnyi (kvantumnyi) hozzárendelési hiba léphet fel. Az amplitúdómintáknak a bináris kódszavakhoz való hozzárendelését kvantálásnak nevezzük

25 Az A/D átalakítás A bináris kódszavak ábrázolásánál megállapodásszerűen (ill. a 10-es számrendszerben megszokott rendszert követve) a jobb oldali legelső bit a legkisebb helyi értékű (2°), míg a bal oldali legelső bit a legnagyobb helyi értékű (2n- 1). A legkisebb helyi értékű bitet LSB­-vel (Least Significant Bit), a legnagyobb helyi értékűt pedig MSB-vel (Most Significant Bit) szokás jelölni.


Letölteni ppt "Hangtechnika I. 5-8 Schiffer Ádám 2006.10.11.. A hangjelek digitalizálásának folyamata A hangfrekvenciás jelek digitális feldolgozása a PCM technika alkalmazásán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések