Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA Fekete Sándor, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollegium Képzés 2011.szept.29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA Fekete Sándor, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollegium Képzés 2011.szept.29."— Előadás másolata:

1 ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA Fekete Sándor, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollegium Képzés 2011.szept.29

2 klinika -Pécs PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika http://psychiatry.aok.pte.hu PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika http://psychiatry.aok.pte.hu

3 A XXI szazad kihívásai és lehetőségei - medicina, pszichiátria Gazdasági – szociális válsághelyzetek megjelenése pszichoszociális – medicinális krizisek formáibanGazdasági – szociális válsághelyzetek megjelenése pszichoszociális – medicinális krizisek formáiban Szenvedélybetegség -Szenvedélybetegség - függőségek, uj-regi drogok, alkohol függőségek, uj-regi drogok, alkohol Ámokfutás, agresszió, homicid-szuicid eseményekÁmokfutás, agresszió, homicid-szuicid események Alkoholbetegséggel párhuzamos depressziv- szorongásos önfeladás Alkoholbetegséggel párhuzamos depressziv- szorongásos önfeladás biologiai - neuroendokrin, képalkoto vizsgálati adatok személyre szabott terápiák, (farmako)genetikabiologiai - neuroendokrin, képalkoto vizsgálati adatok személyre szabott terápiák, (farmako)genetika pszichológiai - terápiás kutatások, önsegités, AA pszichológiai - terápiás kutatások, önsegités, AA

4

5 Elvárások, attitüdök a mai pszichiátriával szemben A fogyasztói társadalom igényei A fogyasztói társadalom igényei „depresszióipar”…„depresszióipar”… moralizáló attitüdök moralizáló attitüdök Adjon választ az élet alapvető kérdéseire? Adjon választ az élet alapvető kérdéseire? presztizs, kép a mediában, filmben presztizs, kép a mediában, filmben Tudomány (vs művészet?) Tudomány (vs művészet?) Medicina-gyógyszer- függőség Medicina-gyógyszer- függőség Kutatasok Kutatasok Evidenciák…? Evidenciák…?

6 Alkoholfüggőség - bio-,pszicho-,szociális közelitésben lebontást végző enzimek genetikai polimorfizmusai (etnikai különbségek) dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar, neurobiologiai háttér)dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar, neurobiologiai háttér) személyiségtényezők, stressz, interperszonális konfliktusokszemélyiségtényezők, stressz, interperszonális konfliktusok Kulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőségKulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőség

7 Biológia…Biológia…

8

9

10 Genetika, Gén-környezet interakciók – stresszes életesemények betegségkeltő hatása összefügg a szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmussal (a rövid, stressz érzékeny allél) gyakorisága /Kendler (2004) Am.J.Psych/– stresszes életesemények betegségkeltő hatása összefügg a szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmussal (a rövid, stressz érzékeny allél) gyakorisága /Kendler (2004) Am.J.Psych/ - stresszel kapcsolatos „negativ affektivitás” a - szemelyeségtenyező - szerepe a depressziv mentális betegségben amit szintén szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmus befolyásol /Jacobs, Van Os (2006, Arch Gen Psych) /- stresszel kapcsolatos „negativ affektivitás” a - szemelyeségtenyező - szerepe a depressziv mentális betegségben amit szintén szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmus befolyásol /Jacobs, Van Os (2006, Arch Gen Psych) /

11 Pszichofarmakogenetika…..(lehet a gyógyitás inkább személyre szabott?) Pl. - a máj CYP enzimrendszer jelentősége a farmakoterápiában

12 Személyre szabott terápia? Ultragyors – gyors - lassú, gyógyszer- lebontás Gyógyszerinterakciók-pl BZD és alkohol - terápiás hatás és mellékhatások MDR1-multidrog rezisztencia gen hatásai

13 antidepresszivumok

14 A gyógyszerlebontó enzimek aktivitásának egyedi különbségei, az enzimgátló, vagy aktivitást fokozó környezeti tényezők befolyásolják a hatást (ld. alkohol, -alk.dehidrogenáz - Japan populáció) Ezek közül: Nem befolyásolható az - egyéni öröklött lebontási képesség - az életkor, nem, terhesség Befolyásolható - táplálkozás, dohányzás, éhezés, stress, kisérő betegségek

15 fMRI: funkcionális Mágneses Rezonancia Képalkotás - A Véroxigénszintre és annak mágneses tulajdonságaira épül: az aktív területek több oxigént fogyasztanak. fMRI: az elsődleges látógéreg aktiválódása

16

17 Regiok (vmPFC, front) csökkent az aktivitás hangulatzavarban - szocialis kognitiv, mentalizációs (empátiás) feladat során Simon és mtsai, PTE Pszichiatria Hungarica, 2011

18

19 Stresszorok Személyiség„Trait” Hajlamositottság, prediszpozició Genetika Korai életesemények „state” - állapot, pl. szorongás,depresszió „küszöb” faktorok pl. minták jelenléte, vagy Az alkohol elérhetősége SZENVEDÉLY BETEGSÉG

20 Viselkedés - kognitiv- közelitésben Hedonikus modell (jutalmazás, megvonás)Hedonikus modell (jutalmazás, megvonás) Tanulási modell – abnormis bevésődésTanulási modell – abnormis bevésődés Szenzitizációs modell (felüliródnak más pozitiv megerősitésekSzenzitizációs modell (felüliródnak más pozitiv megerősitések Neurobiológiai – PFC döntéshozatali, szabályozó funkciós károsodásaNeurobiológiai – PFC döntéshozatali, szabályozó funkciós károsodása

21

22 szenvedélybetegséggek kapcsolatos kogniciók, attitudök 1./ Nem vagyok beteg, nem kell segítség.1./ Nem vagyok beteg, nem kell segítség. 2./ Csak a gyenge ember lesz függő2./ Csak a gyenge ember lesz függő 3./ Megérdemlem, hogy alkoholista legyek.3./ Megérdemlem, hogy alkoholista legyek. 4./ Normális a betegség ha a dolgok rosszul mennek.4./ Normális a betegség ha a dolgok rosszul mennek. 5./ A függőségek gyógyíthatatlanok5./ A függőségek gyógyíthatatlanok 6./ Az élet értelmetlen, a depresszió és az autonomia elvesztése normális reakció.6./ Az élet értelmetlen, a depresszió és az autonomia elvesztése normális reakció.

23 C.Serre Savoir vivre Glénat 1981

24 KLINIKUM - Sürgősségi pszichiátria - addiktológia napjainkban..

25 A sürgősségi állapotok fő csoportjai Szerek (alkohol, drog)használatával kapcsolatos sürgősség - környezetet veszélyeztető állapotokSzerek (alkohol, drog)használatával kapcsolatos sürgősség - környezetet veszélyeztető állapotok Sürgősség - önveszélyes állapot (szuicid magatartás) A személy számára elviselhetetlen, szubjektív állapot (stressz, krízisállapot) A személy számára elviselhetetlen, szubjektív állapot (stressz, krízisállapot)

26 Sürgősségi, akut pszichotikus - pszichiátriai szindromák akut izgalmi állapotokakut izgalmi állapotok - Akut alkoholos hallucinozis, delirium tremens - Akut alkoholos hallucinozis, delirium tremens – Szkizofrén, affektiv pszichózisok mániás epizód, agitált depresszió….mániás epizód, agitált depresszió…. akut „stuporos” állapotokakut „stuporos” állapotok –depressziós, organikus

27 Edward Munch: A sikoly, 1893.

28 Kutatasok – pszichiátria és idegtudomány

29 Buzsaki, Somogyi, Freund…….. Buzsaki, Somogyi, Freund…….. „neuroscience Nobel dij…” 2011

30 Neurogenesis hippocampalis

31 Biológiai és pszichoterápiák – (az összekapcsolhatóság háttere.. ) Képalkotó vizsgálatok, amygdala, aCC, neuronkörei, kapcsolódásai gyógyszer, pl antidepresszans hatása követhető a funkcióváltozásban (citalopram..) gyógyszer, pl antidepresszans hatása követhető a funkcióváltozásban (citalopram..) a pszichoterápiás tanulási folyamat ugyanigy befolyásolhatja a szinaptikus kapcsolatok erősségét a génexpresszió változtatásával a pszichoterápiás tanulási folyamat ugyanigy befolyásolhatja a szinaptikus kapcsolatok erősségét a génexpresszió változtatásával a szinaptikus plaszticitás révén érthető – a müködés átalakulhat a szinaptikus plaszticitás révén érthető – a müködés átalakulhat

32 Az idegtudomány felfedezéseinek hozzájárulása a terápiak tudományos megértéséhez Az „implicit”, - a tudat számára nem hozzáférhető memóriaAz „implicit”, - a tudat számára nem hozzáférhető memória A tanulásként is értelmezhető pszichoterápia és agyi plaszticitás kapcsolata (Kandel, 2000, 2011)A tanulásként is értelmezhető pszichoterápia és agyi plaszticitás kapcsolata (Kandel, 2000, 2011) Paralell, moduláris információfeldolgozást tételező kognitiv (terápiás) modellekParalell, moduláris információfeldolgozást tételező kognitiv (terápiás) modellek Genetikai – környezeti hatások interakcióiGenetikai – környezeti hatások interakciói Környezeti hatásra kiváltott génexpresszióKörnyezeti hatásra kiváltott génexpresszió Biológiai – lélektani folyamatok cirkuláris kapcsolódása ( Fónagy,Gabbard,2005 )Biológiai – lélektani folyamatok cirkuláris kapcsolódása ( Fónagy,Gabbard,2005 )

33 Graphical summary of the reviewed articles: main findings, localized in the lateral left hemisphere. Abbreviations: 5-HT2A = Serotonin-2A; [11C]MTrp =-[11C]methyll-ryptophan; rCMRglu = regional cerebral glucose metabolism; ↓ = decrease; ↑ = increase; BA = Brodmann area; HL = high lethality; SA = suicide attempter.

34 Függőség és neurobiológia jutalmazó körök – n.accumbens, VTA, aCC Érzelmi kondicionálás – amygdala - VTA –DA aktiválás Memória - hippocampus kéreg, PFC gátló, kontroll-szerepe N.accumbens integráló szerepe PFC, VTA és hippocampus közt)

35

36 Pszichoterápia, kultúra

37 (Ön)destrukció, függőség és kultúra - a medián át szűrődő felemás üzenetek Értékzavar, heterogén válaszkészségű kultúra – anomiás társadalomÉrtékzavar, heterogén válaszkészségű kultúra – anomiás társadalom A tömegkommunikáció ellentmondásos - destruktiv üzenetei,A tömegkommunikáció ellentmondásos - destruktiv üzenetei, Védelmet nyujtó szociális közösségek, kreativ megküzdés lehetőségeinek gyengülése?Védelmet nyujtó szociális közösségek, kreativ megküzdés lehetőségeinek gyengülése? Spiritualitáshoz, halálhoz, pusztuláshoz való viszonySpiritualitáshoz, halálhoz, pusztuláshoz való viszony

38

39 „ Melankolikus”magyar kultúra? A „legnagyobb magyar” Szechenyi mintája (A negativ kód, Kézdi, 1995)A „legnagyobb magyar” Szechenyi mintája (A negativ kód, Kézdi, 1995) Teleki László és Teleki Pál Teleki László és Teleki Pál A Szárszó jelenség - József AttilaA Szárszó jelenség - József Attila Latinovits, B.Nagy László..Latinovits, B.Nagy László.. A „Szomorú Vasárnap”A „Szomorú Vasárnap” A „Szépségkirálynő” történet és a médiumok Modellnyújtás és mintakövetés, a kulturális „jelentésadás”A „Szépségkirálynő” történet és a médiumok Modellnyújtás és mintakövetés, a kulturális „jelentésadás”

40

41 Függőségekről, közelebbről…

42 Magyarországon a függőségek legalább a lakosság egytizedét érintik, (kémiai, viselkedési függőségek spektruma - drog, alkohol - evészavar – játékszenvedély „szükebb értelemben vett szenvedélybetegségek” - mig a szexaddikció, workaholizmus, net-függőség - quasi metafora?..) Magyarországon a függőségek legalább a lakosság egytizedét érintik, (kémiai, viselkedési függőségek spektruma - drog, alkohol - evészavar – játékszenvedély „szükebb értelemben vett szenvedélybetegségek” - mig a szexaddikció, workaholizmus, net-függőség - quasi metafora?..) A szenvedélybetegség létezését a társadalom nagy része kétli, - un. „kortünet”, vagy „kórtünet” moralizálás, „jellemgyengeség”) A szenvedélybetegség létezését a társadalom nagy része kétli, - un. „kortünet”, vagy „kórtünet” moralizálás, „jellemgyengeség”)

43 Kémiai szerfüggések és viselkedésidependenciák spektruma - kontrollvesztés Örökletes hajlam, lebontást végző enzimek, a genetikai háttér eltéréseiÖrökletes hajlam, lebontást végző enzimek, a genetikai háttér eltérései Primer és szekunder forma (dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar)Primer és szekunder forma (dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar) Kulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőség,Kulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőség, egyéni személyiségtényezők, közvetlen kis- csoportos hatás, interperszonális konfliktusokegyéni személyiségtényezők, közvetlen kis- csoportos hatás, interperszonális konfliktusok

44

45 KÉMIAI ADDIKCIÓK Legitim szerek: alkohol, nikotin, gyógyszerekLegitim szerek: alkohol, nikotin, gyógyszerek Illegitim szerek:Illegitim szerek:opiátokkokainLSDamfetamin hasis ( marihuána) PCP Szerves oldószerek Szerves oldószerek új, designer drogok, mefedrin, MDPD…… új, designer drogok, mefedrin, MDPD……

46 VISELKEDÉSI ADDIKCIÓK jatékszenvedélyjatékszenvedély Evészavarok (anorexia, bulimia)Evészavarok (anorexia, bulimia) Impulzus-kontroll zavarok (vásárlási addikcio…)Impulzus-kontroll zavarok (vásárlási addikcio…) szexfüggőségszexfüggőség Teljesítménykényszer (munkamánia)?Teljesítménykényszer (munkamánia)? Internet-szenvedélyInternet-szenvedély

47

48 VISSZAÉLÉS (ALKOHOL, DROGABÚZUS) A szer fogyasztása jelentős károsodáshoz vagy szenvedéshez vezet -foglalkozás ( teljesítménycsökkenés, hiányzás ) -testi egészség ( visszatérő használat veszélyes helyzetekben) -törvénysértés ( szerhasználat és hatósági, jogi következmények) -társas kapcsolatokban( visszatérő tettlegesség, bántalmazás családban, társaságban )

49 SZERFÜGGŐSÉG Egy év alatt legalább három teljesül : - tolerancia ( növekvő fogyasztás ) - tolerancia ( növekvő fogyasztás ) - megvonásos tünetek - megvonásos tünetek - sóvárság ( sikertelen abbahagyás ) - sóvárság ( sikertelen abbahagyás ) - tevékenység beszűkülése ( szer megszerzés ) - tevékenység beszűkülése ( szer megszerzés ) - élettér beszűkülése ( feladás ) - élettér beszűkülése ( feladás ) - önsorsrontás ( a káros következmény ellenére folytatja) - önsorsrontás ( a káros következmény ellenére folytatja)

50 Addiktiv spektrum Mild Moderate Heavy/serious Mild Moderate Heavy/serious Addikció Használat mértéke use/misuse Low/slight Hazardous Problematic Dependent

51 Addiktiv (dependencia) potenciál Very high: heroin (iv), crack cocaine Very high: heroin (iv), crack cocaine High: morphine, opium (smoked) High: morphine, opium (smoked) Moderate/high: cocaine (powder), tobacco, PCP Moderate/high: cocaine (powder), tobacco, PCP Moderate: diazepam, alcohol, amphetamines Moderate: diazepam, alcohol, amphetamines Moderate/low: MDMA (ecstasy) marijuana, ketamine Moderate/low: MDMA (ecstasy) marijuana, ketamine Very low: mescaline, psilocybin, LSD Very low: mescaline, psilocybin, LSD

52

53 Értelmezési modellek Etikai – kulturális modell (élvezet, bűn, ünnep ritusai)Etikai – kulturális modell (élvezet, bűn, ünnep ritusai) Betegségmodell (tanulás, önmedikalizáció) genetikai vulnerabilitás, depressziv spektrumBetegségmodell (tanulás, önmedikalizáció) genetikai vulnerabilitás, depressziv spektrum Társadalmi, szociológiai modell (deviancia)Társadalmi, szociológiai modell (deviancia) Lélektani modellek ( családi játszmák, lasd alkoholista játszma…kodependens partner )Lélektani modellek ( családi játszmák, lasd alkoholista játszma…kodependens partner )

54 Komplex hálózatok rendszerének biológiai és szociális rendszerekben (a sejttől az internetig) Barabasi A.L, - Csikszeredától a Harvardig… Learned resourcefulness….

55


Letölteni ppt "ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA Fekete Sándor, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollegium Képzés 2011.szept.29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések