Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA"— Előadás másolata:

1 ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA
Fekete Sándor, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollegium Képzés 2011.szept.29

2 klinika -Pécs PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

3 A XXI szazad kihívásai és lehetőségei - medicina, pszichiátria
Gazdasági – szociális válsághelyzetek megjelenése pszichoszociális – medicinális krizisek formáiban Szenvedélybetegség - függőségek, uj-regi drogok, alkohol Ámokfutás, agresszió, homicid-szuicid események Alkoholbetegséggel párhuzamos depressziv szorongásos önfeladás biologiai - neuroendokrin, képalkoto vizsgálati adatok személyre szabott terápiák, (farmako)genetika pszichológiai - terápiás kutatások, önsegités, AA

4

5 Elvárások, attitüdök a mai pszichiátriával szemben
A fogyasztói társadalom igényei „depresszióipar”… moralizáló attitüdök Adjon választ az élet alapvető kérdéseire? presztizs, kép a mediában, filmben Tudomány (vs művészet?) Medicina-gyógyszer- függőség Kutatasok Evidenciák…? 5

6 Alkoholfüggőség - bio-,pszicho-,szociális közelitésben
lebontást végző enzimek genetikai polimorfizmusai (etnikai különbségek) dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar, neurobiologiai háttér) személyiségtényezők, stressz, interperszonális konfliktusok Kulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőség

7 Biológia…

8

9

10 Genetika, Gén-környezet interakciók
– stresszes életesemények betegségkeltő hatása összefügg a szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmussal (a rövid, stressz érzékeny allél) gyakorisága /Kendler (2004) Am.J.Psych/ - stresszel kapcsolatos „negativ affektivitás” a - szemelyeségtenyező - szerepe a depressziv mentális betegségben amit szintén szerotonin (5HTT) genetikai polimorfizmus befolyásol /Jacobs, Van Os (2006, Arch Gen Psych) /

11 Pszichofarmakogenetika…
..(lehet a gyógyitás inkább személyre szabott?) Pl. - a máj CYP enzimrendszer jelentősége a farmakoterápiában 11 11

12 Személyre szabott terápia?
Ultragyors – gyors - lassú, gyógyszer- lebontás Gyógyszerinterakciók-pl BZD és alkohol - terápiás hatás és mellékhatások MDR1-multidrog rezisztencia gen hatásai 12 12

13 antidepresszivumok

14 A gyógyszerlebontó enzimek aktivitásának egyedi különbségei, az enzimgátló, vagy aktivitást fokozó környezeti tényezők befolyásolják a hatást (ld. alkohol, -alk.dehidrogenáz - Japan populáció) Ezek közül: Nem befolyásolható az - egyéni öröklött lebontási képesség - az életkor, nem, terhesség Befolyásolható - táplálkozás, dohányzás, éhezés, stress, kisérő betegségek

15 fMRI: funkcionális Mágneses Rezonancia Képalkotás
A Véroxigénszintre és annak mágneses tulajdonságaira épül: az aktív területek több oxigént fogyasztanak. fMRI: az elsődleges látógéreg aktiválódása 15 15 15

16

17 Regiok (vmPFC, front) csökkent az aktivitás hangulatzavarban - szocialis kognitiv, mentalizációs (empátiás) feladat során Simon és mtsai, PTE Pszichiatria Hungarica, 2011

18

19 Stresszorok SZENVEDÉLYBETEGSÉG Genetika Személyiség„Trait”
Korai életesemények Személyiség„Trait” Hajlamositottság, prediszpozició „state” - állapot, pl. szorongás,depresszió Stresszorok „küszöb” faktorok pl. minták jelenléte, vagy Az alkohol elérhetősége SZENVEDÉLYBETEGSÉG

20 Viselkedés - kognitiv- közelitésben
Hedonikus modell (jutalmazás, megvonás) Tanulási modell – abnormis bevésődés Szenzitizációs modell (felüliródnak más pozitiv megerősitések Neurobiológiai – PFC döntéshozatali, szabályozó funkciós károsodása

21

22 szenvedélybetegséggek kapcsolatos kogniciók, attitudök
1./ Nem vagyok beteg, nem kell segítség. 2./ Csak a gyenge ember lesz függő 3./ Megérdemlem, hogy alkoholista legyek. 4./ Normális a betegség ha a dolgok rosszul mennek. 5./ A függőségek gyógyíthatatlanok 6./ Az élet értelmetlen, a depresszió és az autonomia elvesztése normális reakció.

23 C.Serre Savoir vivre Glénat 1981

24 KLINIKUM - Sürgősségi pszichiátria - addiktológia napjainkban..

25 A sürgősségi állapotok fő csoportjai
Szerek (alkohol, drog)használatával kapcsolatos sürgősség - környezetet veszélyeztető állapotok Sürgősség - önveszélyes állapot (szuicid magatartás) A személy számára elviselhetetlen, szubjektív állapot (stressz, krízisállapot)

26 Sürgősségi, akut pszichotikus - pszichiátriai szindromák
akut izgalmi állapotok - Akut alkoholos hallucinozis, delirium tremens Szkizofrén, affektiv pszichózisok mániás epizód, agitált depresszió…. akut „stuporos” állapotok depressziós, organikus

27 Edward Munch: A sikoly, 1893. 27

28 Kutatasok – pszichiátria és idegtudomány

29 Buzsaki, Somogyi, Freund……..
„neuroscience Nobel dij…”

30 Neurogenesis hippocampalis
30

31 Biológiai és pszichoterápiák – (az összekapcsolhatóság háttere..)
Képalkotó vizsgálatok, amygdala, aCC, neuronkörei, kapcsolódásai gyógyszer, pl antidepresszans hatása követhető a funkcióváltozásban (citalopram..) a pszichoterápiás tanulási folyamat ugyanigy befolyásolhatja a szinaptikus kapcsolatok erősségét a génexpresszió változtatásával a szinaptikus plaszticitás révén érthető – a müködés átalakulhat

32 Az idegtudomány felfedezéseinek hozzájárulása a terápiak tudományos megértéséhez
Az „implicit”, - a tudat számára nem hozzáférhető memória A tanulásként is értelmezhető pszichoterápia és agyi plaszticitás kapcsolata (Kandel, 2000, 2011) Paralell, moduláris információfeldolgozást tételező kognitiv (terápiás) modellek Genetikai – környezeti hatások interakciói Környezeti hatásra kiváltott génexpresszió Biológiai – lélektani folyamatok cirkuláris kapcsolódása (Fónagy,Gabbard,2005)

33 Graphical summary of the reviewed articles: main findings, localized in the lateral left hemisphere. Abbreviations: 5-HT2A = Serotonin-2A; [11C]MTrp =-[11C]methyll-ryptophan; rCMRglu = regional cerebral glucose metabolism; ↓ = decrease; ↑ = increase; BA = Brodmann area; HL = high lethality; SA = suicide attempter.

34 Függőség és neurobiológia
jutalmazó körök – n.accumbens, VTA, aCC Érzelmi kondicionálás – amygdala - VTA –DA aktiválás Memória - hippocampus kéreg, PFC gátló, kontroll-szerepe N.accumbens integráló szerepe PFC, VTA és hippocampus közt)

35

36 Pszichoterápia, kultúra

37 (Ön)destrukció, függőség és kultúra - a medián át szűrődő felemás üzenetek
Értékzavar, heterogén válaszkészségű kultúra – anomiás társadalom A tömegkommunikáció ellentmondásos - destruktiv üzenetei, Védelmet nyujtó szociális közösségek, kreativ megküzdés lehetőségeinek gyengülése? Spiritualitáshoz, halálhoz, pusztuláshoz való viszony

38

39 „Melankolikus”magyar kultúra?
A „legnagyobb magyar” Szechenyi mintája (A negativ kód, Kézdi, 1995) Teleki László és Teleki Pál A Szárszó jelenség - József Attila Latinovits, B.Nagy László.. A „Szomorú Vasárnap” A „Szépségkirálynő” történet és a médiumok Modellnyújtás és mintakövetés, a kulturális „jelentésadás”

40

41 Függőségekről, közelebbről…

42 Magyarországon a függőségek legalább a lakosság egytizedét érintik, (kémiai, viselkedési függőségek spektruma - drog, alkohol - evészavar – játékszenvedély „szükebb értelemben vett szenvedélybetegségek” - mig a szexaddikció, workaholizmus, net-függőség - quasi metafora?..) A szenvedélybetegség létezését a társadalom nagy része kétli, - un. „kortünet”, vagy „kórtünet” moralizálás, „jellemgyengeség”)

43 Kémiai szerfüggések és viselkedésidependenciák spektruma - kontrollvesztés
Örökletes hajlam, lebontást végző enzimek, a genetikai háttér eltérései Primer és szekunder forma (dual diagnózis, párhuzamos ill megelőző pszichiátriai zavar) Kulturálisan előirt, tarsadalmilag megengedett szokások, hozzáférhetőség, egyéni személyiségtényezők, közvetlen kis- csoportos hatás, interperszonális konfliktusok

44

45 KÉMIAI ADDIKCIÓK Legitim szerek: alkohol, nikotin, gyógyszerek
Illegitim szerek: opiátok kokain LSD amfetamin hasis ( marihuána) PCP Szerves oldószerek új, designer drogok, mefedrin, MDPD……

46 VISELKEDÉSI ADDIKCIÓK
jatékszenvedély Evészavarok (anorexia, bulimia) Impulzus-kontroll zavarok (vásárlási addikcio…) szexfüggőség Teljesítménykényszer (munkamánia)? Internet-szenvedély

47

48 VISSZAÉLÉS (ALKOHOL, DROGABÚZUS)
A szer fogyasztása jelentős károsodáshoz vagy szenvedéshez vezet -foglalkozás (teljesítménycsökkenés, hiányzás) -testi egészség (visszatérő használat veszélyes helyzetekben) -törvénysértés (szerhasználat és hatósági, jogi következmények) -társas kapcsolatokban( visszatérő tettlegesség, bántalmazás családban, társaságban)

49 Egy év alatt legalább három teljesül:
SZERFÜGGŐSÉG Egy év alatt legalább három teljesül: - tolerancia (növekvő fogyasztás) - megvonásos tünetek - sóvárság (sikertelen abbahagyás) - tevékenység beszűkülése (szer megszerzés) - élettér beszűkülése (feladás) - önsorsrontás (a káros következmény ellenére folytatja)

50 Addiktiv spektrum Használat mértéke use/misuse Addikció Mild Moderate
Heavy/serious Hazardous Problematic Dependent Low/slight Heavy/serious Moderate Mild Addikció

51 Addiktiv (dependencia) potenciál
Very high: heroin (iv), crack cocaine High: morphine, opium (smoked) Moderate/high: cocaine (powder), tobacco, PCP Moderate: diazepam, alcohol, amphetamines Moderate/low: MDMA (ecstasy) marijuana, ketamine Very low: mescaline, psilocybin, LSD

52

53 Értelmezési modellek Etikai – kulturális modell (élvezet, bűn, ünnep ritusai) Betegségmodell (tanulás, önmedikalizáció) genetikai vulnerabilitás, depressziv spektrum Társadalmi, szociológiai modell (deviancia) Lélektani modellek ( családi játszmák, lasd alkoholista játszma…kodependens partner )

54 Komplex hálózatok rendszerének biológiai és szociális rendszerekben (a sejttől az internetig) Barabasi A.L, - Csikszeredától a Harvardig… Learned resourcefulness….

55 köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "ALKOHOL – SZENVEDÉLYBETEGSÉG - PSZICHIATRIA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések