Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Németh Norbert. A kurzus célja bemutatni a kereszténységet a történelem kontextusában (keletkezésének előzményeit, eredetét, küldetését és forrását)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Németh Norbert. A kurzus célja bemutatni a kereszténységet a történelem kontextusában (keletkezésének előzményeit, eredetét, küldetését és forrását)"— Előadás másolata:

1 Dr. Németh Norbert

2 A kurzus célja bemutatni a kereszténységet a történelem kontextusában (keletkezésének előzményeit, eredetét, küldetését és forrását) és a kereszténység válaszait a tudományok, a kultúra, az erkölcs, a politika, a társadalom és a kereső ember személyes kérdéseire és a mai kor kihívásaira.

3 A tantárgy építve a hallgatók filozófia- és vallástörténeti, valamint történelmi ismereteire, lehetőséget kínál fel arra, hogy az érdeklődők megismerhessék azt a kulturális és vallási alapot, amely mindmáig meghatározza Európa intellektuális és spirituális arculatát.

4 Tantárgy jellege: szabadon választható Kontakt óraszám: 2x15=30 óra + 30 egyéni hallgatói munkaóra (2 kredit). Félévi számonkérés jellege: Kollokvium (írásbeli vagy szóbeli vizsga) Nappalin a kurzus időpontja: szerdán 15.00 - 16.30 „C” Nagyelőadó (porta mögött, fszt.)

5 I. Ki és mi az ember? - Antropológiai alapok II. Homo religiosus. Az ember eredendő vallásos- sága (Az Isten-ismeret határai) III. Mit jelent hinni? A hit dimenziói. (Az agnoszticizmus lehet-e megoldás?) IV. Mítosz és üdvösségtörténet V. Istenképek – Frielingsdorf VI. Isten természetes megismerése és a természet- feletti hit és annak eredete VII. Szentírás (Biblia) VIII. Szenthagyomány (Patrológia, apokrif irodalom és a mai regényírás) IX. Jézus Krisztus személyéről és művéről X. A bűn és a rossz problémája XI. A szenvedés témája a különböző vallásokban

6 XII. Jób könyve –a bűneimért szenvedek? XIII. „Sein zum Tode” - Az emberi lét halálhoz viszonyuló lét (M. Heidegger) XIV. „Férfinak és nőnek teremtette” I. - A nemek forradalma, a Gender és a kereszténység, a test teológiája XV. A hit és a tudomány vetélytársak? XVI. A fejlődéselmélet (evolúciós tan) és a teremtéstörténet összeegyeztethető-e? XVII. Kereszténység és Egyház XVIII. A kereszténység hitbeli tanítása XIX. A kereszténység erkölcsi tanítása (az élet védelme, szexuáletika, génetika, bioetika, szervtranszplantáció, szervadományozás, mint a felebaráti szeretet tette)

7 XX. Menedzsment, ha számít a keresztény hit. Keresztény társadalmi, gazdasági és szociális elvek a modern korban XXI. Demokrácia, kereszténység és szabadság. A kereszténység és a közélet (politika) XXII. A kereszténység közösségi dimenziója XXIII. Kereszténység – Ökumenizmus – Vallásközi párbeszédek – A New Age keresztény szemmel XXIV. Az ateizmus, mint filozófiai kérdés. Az ateizmusra adott keresztény ihletettségű filozófiai válasz XXV. Felelősségünk a teremtett világért. Keresztény környezetvédelemi értékrend

8 A vizsga előfeltétele a Referátum! A Referátum formai követelményei: Minimum 2, maximum 4 oldalban elkészített dolgozat (A/4; Times New Roman 12) Név és Neptun-kód a beadott dolgozaton! Beadási határidő: 2012.04.30. A beadás formája: elektronikus módon egyetemilelkesz@sek.nyme.hu címre. egyetemilelkesz@sek.nyme.hu

9 A dolgozat megírásakor a SEK-ban érvényben lévő metodológia követelményeket kell figyelembe venni. Az irodalmak beépítését a lábjegyzet tegye nyilvánvalóvá. Fontos szempont: a források használata és beépítése sohasem jelenthet kivonatolást! „Egy asztalnál ülve folyatott őszinte beszélgetés egy bölcs emberrel jobb, mint tíz éven át való könyvekből tanulás.” (H. Wadsworth Longfellow)

10 NB! A dolgozat megírása során egy témakör egyéni szempontok szerinti megközelítése történik, mely során a téma kibontása kreatívan és logikusan szerkesztett struktúra mentén folyik.

11  I. Etika témakör: 1. A lelkiismeret szerepe a döntéseinkben 2. A lecsúszás és az erkölcsi feltámadás a hétköznapokban  II. Történelem témakör: 1. Kereszténység szerepe a történelemben és a történelem szerepe a kereszténységben 2. „A történész visszafelé tekintő próféta.” (A.W. Schlegel) Hovatovább történelem?

12  III. Média, kommunikáció témakör 1. Reklám: hatásOK, hatáSOK(K). Hogyan,milyen módszerekkel befolyásolnak minket a reklámok? 2. „Értéket közvetítünk” (MTV szlogen). A közszolgálatiság feladatai (tv, rádió viszonylatában)  IV. Irodalom témakör 1. „Én maradok: magam számára börtön, | mert én vagyok az alany és a tárgy, | jaj én vagyok az ómega s az alfa” (Babits M.) Énképek a XX. század I. felében

13 2. Istenes versek a megélt istenkapcsolat lenyomatai  V. Társadalomtudományos témakör 1. A jövő: multikultúra, homogenizáció vagy kultúránk megőrzése? 2. A vallás(ok) szerepe az európai kultúrában

14 Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség Cím: H-9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. („A” épület) Egyetemi lelkész: Dr. Németh Norbert Fogadóóra (iskolaévben) 09.00 – 12.00 Kedd – Szerda – Csütörtök Szombathely, Károlyi G. tér 4. „A” épületben, a lelkészségi irodában II. emelet Postacím: Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 8. Telefon: 94/504-431, Fax: 94/504-478 Email: egyetemilelkesz@sek.nyme.huegyetemilelkesz@sek.nyme.hu Weblap: http://www.sek.nyme.hu/egyetemilelkesz/default.aspx http://www.sek.nyme.hu/egyetemilelkesz/default.aspx

15 Szeretettel várunk mindenkit a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárába (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) a teremtés jövőjéről szóló négy előadásra!

16 1. Halandóságunk és az élet egyszerisége vagy megismételhetősége – 2012. február 27. 17.30-kor -J. Ratzinger legsikeresebb teológiai kutatása I. 2. Halál és örök élet keresztény szemmel – 2012. március 12. 18.00-kor -J. Ratzinger legsikeresebb teológiai kutatása II. 3. Az ember „a végső döntés helyzetében” és „az üres pokol reménye” – 2012. március 26. 18.00-kor -Boros László teológiai hipotézise és Hans Urs von Balthasar krisztológiai alapú reménye 4. Mégsem lesz világvége 2012-ben? - 2012. május 7. 18.00-kor - Avagy a végidővel ámítók cáfolata (világvége jóslatok és végidő-filmek tévedései) a Biblia tanításának tükrében

17 EGYETEMISTA HITTAN Helye: Székesegyházi Főplébánia, Széchenyi u. 8. csütörtök 20.30-22.00 Hetente (csütörtök este) 1,5 órás találkozásokban szeretnénk elmélyíteni a hitünket mindazokkal, akik gyakorolják a vallásukat, vagyis vannak már hitbeli ismereteik és tapasztalataik és igénylik, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek egyetemi éveik alatt. Vágyat szeretnénk ébreszteni az érdeklődőkben az Istennel megélt személyes és mély kapcsolat iránt. Mindenki számára nyitott.

18 Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség Cím: H-9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. („A” épület) Egyetemi lelkész: Dr. Németh Norbert Fogadóóra (iskolaévben) 09.00 – 12.00 Kedd – Szerda – Csütörtök Szombathely, Károlyi G. tér 4. „A” épületben, a lelkészségi irodában II. emelet Postacím: Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 8. Telefon: 94/504-431, Fax: 94/504-478 Email: egyetemilelkesz@sek.nyme.huegyetemilelkesz@sek.nyme.hu Weblap: http://www.sek.nyme.hu/egyetemilelkesz/default.aspxhttp://www.sek.nyme.hu/egyetemilelkesz/default.aspx


Letölteni ppt "Dr. Németh Norbert. A kurzus célja bemutatni a kereszténységet a történelem kontextusában (keletkezésének előzményeit, eredetét, küldetését és forrását)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések