Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az atomenergia magyar találmány A magyar maffia Chicagoban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az atomenergia magyar találmány A magyar maffia Chicagoban."— Előadás másolata:

1 Az atomenergia magyar találmány A magyar maffia Chicagoban

2

3 1.A “maffiózók” 2. Az atomkorszak hajnalán 3. Versenyfutás az atombombáért 4. Teller és a „szuper” 5. Atomreaktorok: az els ő atom- korszak 5. Epilógus

4 FŐSZEREPLŐK Szilárd Leó Teller Ede Wigner Jenő 1898 – 1964 1908 – 2003 1902 - 1995

5 Szilárd Leó életútja  1908 -1916 VI. ker.Főreálgimnázium  1916 -1920 budapesti Műszaki Egyetem (egy év megszakítással katonaság miatt)  1920 – 1922 Technische Hochschule és berlini Egyetem  1925 PhD fokozat, “Über die thermodynamischen Schwankungs- erscheinungen”  1925 – 1933 berlini Egyetem, tanársegéd majd magántanár  1933 -1935 London, St.Bartholomew Kórház  1935 – 1938 Oxford, Clarendon Laboratory  1938 – Columbia Egyetem, New York, Chicago Egyetem, Manhattan project  1943 amerikai állampolgár  1947 érdeklődése a biofizika felé fordul

6 Teller Ede életútja  1918 -1926 Trefort utcai Mintagimnázium  1925 első díj fizikából és matematikából az Eötvös versenyen  1926 (a budapesti Műegyetem után) Műszaki Egyetem Karlsruhe  1928 -1929 Müncheni Egyetem (Arnold Sommerfeld)  1929 -1930 Lipcse, PhD fokozat W. Heisenberg vezetése alatt: “Über das Wasserstoffmolekülion”, Zeits.f.Physik, 61 (1930) 458-480.  1930 -1934 Göttingen  1934 Koppenhága, Bohr Intézet  1935 London, majd George Washington Egyetem, egyetemi tanár  1941 amerikai állampolgár  1942 Manhattan project, Chicago és Los Alamos  1946 – 1950 Chicago Egyetem  1950 Los Alamos  1958 -1975 Lawrence Livermore Laboratory

7 Wigner Jenő életútja  1912 – 1920 fasori Evanglikus Gimnázium  1920 – 1924 Fél év a budapesti Múszaki Egyetemen, majd Technische Hochschule, Berlin, vegyészmérnöki tanulmányok,1925 Dr. Ing fokozat  1925 -1926 Budapest, Mauthner Bőrgyár  1926 Vilmos Császár Intézet, Berlin, röntgen krisztallográfia  1927 Göttingen, David Hilbert tanársegédje  1928 -1931 Technische Hochschule Berlin, egyetemi magántanár  1931 megjelenik „Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren” című műve  1931 -1935 Princeton vendégprofesszor  1935 – 1938 University of Wisconsin, Madison, 1937 amerikai állampolgár  1938 – nyugdíba vonulásig Princeton, egyetemi tanár  1942 Manhattan project  1945 -1947 Clinton Laboratory, Oak Ridge, kutatási igazgató  1963 Nobel díj

8 Az atomkorszak hajnala  1934 Szilárd Leó, a nukleáris láncreakció gondolata, alapötlet: 9Be(n, 2n) 8Be*  2  (szabadalom 1936)  1939 Hahn és Strassmann felfedezi a maghasadást  1939 Németországban megalakul az Uran- verein,  W.H. Zinn és Szilárd Leó mérései a Columbia Egyetemen bizonyítják a hasadási láncreakció lehetőségét  Szilárd Leó kezdeményezésére Einstein levelet ír Roosevelt elnöknek

9 Einstein levele Roosevelt elnökhöz

10 W.N. Zinn and Leo Szilard, Emission of neutrons by uranium, Phys. Rev. 56 (1939) 619.

11 „ A detektor elkezdett ketyegni. Ahogy a neutronok elnyelődtek, egyre inkább kezdtek megvalósulni a láncreakció feltételei. Az uránium ütközött a neutronokkal és még több neutron keletkezett. Egy időre lehalkult, de ahogy a szabályozórudat teljesen kihúzták, a detektor egyre hangosabban ketyegett. Tudtuk, hogy létrejött a magreakció. Felszabadítottuk az atommag energiáját és sikeresen szabályoztuk ezt az energiát.. Mindenki mosolygott a teremben, néhányan tapsolni kezdtek, de legfőképpen figyeltünk, kb. 30 percig csak figyeltünk. A világ első atomreaktora működésben volt. Nem volt benne semmi színpadias vagy rendkívüli. Fermi olyan kis teljesítményre tervezte a reaktort, hogy ne öljön meg bennünket... Kicsivel 4 óra előtt Fermi kiadta az utasítást, állítsák le a reaktort. A szabályozórudat visszatolták és a reakció megállt... Erre a pillanatra készülve tíz hónappal korábban Princetonban vettem egy üveg olasz Chianti bort és elhoztam Chicagóba. Úgy gondoltam, hogy a háború miatt az olaszok majd nem exportálják ezt a bort. Tulajdonképpen a Chianti hiányát nehezebb volt előre megjósolni, mint a láncreakció sikeres beindítását. De én már átéltem az I. világháborút és tudtam, hogy az ilyen luxuscikkek gyorsan eltűnnek...” (Wigner Jenő)

12 A világ első atommáglyája beindul Chicagoban (1942 december 2.) Wigner borospalackja

13 Az atomreaktor feltalálói Enrico Fermi (1901 – 1954) Szilárd Leó (1898 – 1964) Szabadalmi bejelentés 1944, szabadalom bejegyezve 1955 május 18.

14  1942 Szilárd Leó kezdeményezésre megindul a Manhattan projekt  1942 december, Chicago, működni kezd az első “atommáglya”  Hanfordban és Oak Ridge-ben megszervezik a hasadóanyag termelést  1942-43 Los Alamosban megindul a bomba-projekt  1945 július 16. Trinity kísérleti robbantás, Jornada del Muerto, Alamogordo mellett  1945 augusztus 6. Hirosima, “Little Boy” az első urániumbomba bevetése  1945 augusztus 9. Nagasaki, “Fat Man” az első plutóniumbomba bevetése Az atombombához vezető út

15 TrinityTrinity site Trinity kisérlet Alamogordo mellett Ilyen volt, ilyen lett  

16 A “gadget”, az első atombomba, amelyet felrobbantottak

17 Stallion Gate és a Trinity Site

18 Little Boy Fat Man Hirosima, 1945. augusztus 6. Nagaszaki, 1945. augusztus 9. Los Alamos két atombombája

19 New Mexico szövetségi állam

20 LOS ALAMOS

21  1942 Fermi felveti a fúziós láncreakció gondolatát  1942 Los Alamos, Teller elkezd dolgozni a “szuperen”  1946 a háború befejeződik, a Manhattan projekt sikerrel zárul  1949 az első szovjet atombombakísérlet  1950 Truman elnök utasítására megindul a “szuper” létrehozása  a “klasszikus szuper” sikertelensége után megszületik a “Teller-Ulam design”  1951 tavasza, “Greenhouse” sikeres teszt  1952. november 1, Eniwetok korallzátony, “Mike” első kísérleti robbantás  1952, megalakul a Lawrence Livermore Laboratórium  1954, második atmoszférikus kísérleti robbantás, “Castle Bravo”, Bikini korallzátony, a robbantásnál a cseppfolyós gázt már szilárd LiD-el helyettesítették  megindul a Teller-Ulam vita A „szuper” életútja

22 A Teller-Ulam design

23 “A történeti hűség kedvéért azt hiszem pontosabb úgy fogalmazni, hogy Ulam volt az (a hidrogénbomba ) atya, mivel ő adta a megtermékenyítő ötletet, Teller volt az anya, mert ő maradt a gyerekkel. Ami engem illet, azt hiszem én voltam a bábaasszony.” (Hans Bethe 1955, 1982 Los Alamos Science)

24 Mike teszt Bravo teszt 1952. november 1, Eniwetok 1954 március 1, Bikini Hidrogénbomba kísérletek

25 A Manhattan projekt létesítményei Hanford WA, Los Alamos NM, Chicago IL, Oak Ridge TN,

26 Atomreaktorok: az első atomkorszak 1942 dec. 2. Az első atomreaktor, a CP1 ( „ Chicago Pile 1 ” ) sikeres beindul á sa 1942. m á rc. 20. Argonne-ban kritikus lesz a CP2 1944. m á rcius beindul. a CP3, a vil á g első neh é zv í z moder á tor ú reaktora. 1946. j ú l 1. Megalakul az Argonne National Laboratory, igazgat ó Walter Zinn 1946-1947. Wigner Jenő a Clinton Laboratories kutat á si igazgat ó ja 1952. Wigner tervei alapj á n megsz ü letik az első nagy fluxus ú kutat ó reaktor (Materials Testing Reactor, MTR) Idahoban. Wigner “ a nyomottvizes reaktorok nagypap á ja ” (37 szabadalma van a reaktorok tervez é se ter é n) 1952. Megkezdik a Nautilus nevű első nukle á ris tengeralattj á r ó é p í t é s é t, 1954-ben bocs á tott á k v í zre. A protot í pus a fejleszt é s é ben Wigner Jenő is r é szt vett. A Nautilust 1983-ban vont á k ki a szolg á latb ó l 1954. Obnyinszk, SZU, ü zembe á ll az első nukle á ris atomerőmű (5MW) 1956. első kereskedelmi erőmű, Calder Hall, Sellafield, Anglia (50MW) 1957. első atomerőmű ü zembe áll az USA-ban, Shippingport Atomic Power Station, Pennsylvania (60 MW) 1958. Megjelenik Wigner Jenő Alvin Weinberggel k ö z ö sen í rt monogr á fi á ja: „ A neutronos l á ncreaktorok fizikai elm é lete", a tudom á nyter ü let alapműve 1986. Csernobili reaktorbaleset, sokak szerint az első atomkorszak v é ge

27 Hanfordi reaktor Idaho MTR reaktor A Nautilus meghajtó reaktora

28 Az első atommeghajtású tengeralattjáró USS Nautilus, 1954 - 1983

29 Hazai atomreaktorok BME Tanreaktor KFKI AEKI Kutatóreaktor Paksi Atomerőmű

30 “Manapság az atomenergia a világ sok részén rossz napokat él át. Mi, a nukleáris közösség gyakran a környezetvédő aktivistákat és a kormányzat hivatalnokait vagyunk hajlamosak vádolni az események ilyen fordulatáért. Én azt gondolom, mi is vétkesek vagyunk az események ilyen fordulatában, A reaktoraink közül néhány tervezési hibáktól terhelt, gondoljunk például a csernobili reaktor pozitív üregtényezőjére, a Three Mile Island-i reaktor kétértelmű vízszintjelzőjére. Szeretném John Wheeler szavait e helyzetre alkalmazni: «Az atomenergia újjászületéséhez a nukleáris közösség szigorú és aprólékos figyelmére van szükség a minőségi és biztonsági követelmények tekintetében és arra az intellektuális felelősségérzetre, ami az atommérnöki szakma megalapítóját, Wigner Jenőt jellemezte.» “ (Alvin Weinberg)

31

32

33

34

35

36


Letölteni ppt "Az atomenergia magyar találmány A magyar maffia Chicagoban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések