Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai integráció története 1. előadás.  Európa határai – Földrajzi, politikai, kulturális határok  Állam és nemzet Európában  Integrációk  Nemzetközi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai integráció története 1. előadás.  Európa határai – Földrajzi, politikai, kulturális határok  Állam és nemzet Európában  Integrációk  Nemzetközi."— Előadás másolata:

1 Az európai integráció története 1. előadás

2  Európa határai – Földrajzi, politikai, kulturális határok  Állam és nemzet Európában  Integrációk  Nemzetközi politika elméletek (külpolitikai idealizmus, külpolitikai realizmus)

3 Földrajzi határok  A földrész neve görög eredetű  Alexander von Humboldt (1769- 1859) – Eurázsia nyugati nyúlványa – 10-10,5 millió km2  Karl Ritter (1795-1871)

4 Politikai Európa - Geográfiai stabilitás – politikai változatosság: 20. sz. Európa = a szovjet határokig - Molotov-Ribbentrop paktum (1939. augusztus) – a SZU határai 200-250 km-el nyugatabbra – „kvázi Európa”  vasfüggöny

5 Kultúrtörténeti határok  Görög legendák  Görög-római, keresztény-zsidó hagyományok  Iszlám behatás: mór uralom 1490-ig  Középkor: Respublica Christiana, felvilágosodás: Európa-fogalom  Oroszország: Nyugatosok-szlavofilek (Danyilevszkij: az orosz civilizáció félúton van Európa és Ázsia között)  Anglia (gyarmatbirodalmi kötelék)

6

7

8

9

10  Nyugat-Európa Kereszténység, római jogKereszténység, római jog Felvilágosodás, racionalizmusFelvilágosodás, racionalizmus Európa-központúságEurópa-központúság  Közép-Európa Folyamatos nyugat-keleti behatások,Folyamatos nyugat-keleti behatások,  Kelet-Európa/Balkán ortodoxiaortodoxia A Római Birodalom kettészakadása (i.sz. 395), egyházszakadás (1054)A Római Birodalom kettészakadása (i.sz. 395), egyházszakadás (1054)

11  Bevándorlás – 20. sz. végén  Az olajválság időszakától kezdve folyamatos feszültségek  Öregedő Európa – bevándorlási politika (iszlám fundamentalizmus, multikulturalizmus)

12 Állam és nemzet Európában  Modern polgári nemzetállamok (1566-os németalföldi, 1789-es nagy francia forradalom)  Klasszikus példa a francia fejlődés (a polgárság, a nép a modern nemzetállam irányítója)  A Nagy Francia Forradalom idején egyesül állam és nemzet fogalma

13  Állam: területi uralmi képződmény  Nemzet: történelmileg kialakult emberi közösség, amelyet a nyelv, a terület, a közös származástudat, a gazdaság és a kultúra közössége jellemez.  Nyelvújítás  Nemzeti identitás, közös származástudat

14  A nemzeti öntudatra ébredés részeként megteremtődött a kulturális közösség, a nemzeti piac, gazdasági közösség  Európa keleti felében magas fokú etnikai keveredés – a határok meghúzása nehéz  Szociális biztonság és jólét

15 A nemzetté válás akadályai  Kisebbségi jogok  Természetes asszimiláció – kényszer asszimiláció

16 Integrációk  Integráció fogalma A társadalom szerveződésének folyamata a társadalmi problémák megoldására (létfenntartás, védelem) összefogás, együttműködés, a szociológia alapkategóriájaA társadalom szerveződésének folyamata a társadalmi problémák megoldására (létfenntartás, védelem) összefogás, együttműködés, a szociológia alapkategóriája Az integráció azt a társadalmi folyamatot fejezi ki, amikor integritással rendelkező egységekből nagyobb egységek jönnek létre.Az integráció azt a társadalmi folyamatot fejezi ki, amikor integritással rendelkező egységekből nagyobb egységek jönnek létre.  Jellemzői ÖnkéntÖnként Nemzeti-nemzetek felettiNemzeti-nemzetek feletti Hatékony együttműködés, önállóságHatékony együttműködés, önállóság EgységesülésEgységesülés Hosszú történelmi folyamat: gazdasági-politikaiHosszú történelmi folyamat: gazdasági-politikai Több szinten végbemenő folyamatTöbb szinten végbemenő folyamat  Fajtái (szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió, politikai unió)

17 A regionális gazdasági társulások formái, vonásai  Preferenciális vámövezet: övezeten belül a résztvevők egymásnak vám- és/vagy egyéb kereskedelempolitikai kedvezményeket nyújtanak. Integráció alapja lehet.  Szabadkereskedelmi övezet: A részt vevő országok az áruk és szolgáltatások egymás közötti kereskedelmében megszüntetik a vámokat, a mennyiségi korlátozásokat és egyéb nem vámjellegű korlátozásokat. Harmadik országgal szemben önálló vám- és kereskedelempolitika. Nem terjed ki a mg-i termékek kereskedelmére (EFTA, CEFTA)  Vámunió: szabadkereskedelmi övezet + harmadik országgal szemben egységesen lépnek fel, közös vám- és kereskedelempolitika. Mezőgazdaságra is kiterjed.  Közös piac: olyan vámunió, ahol lehetővé teszik a termelési tényezők (tőke és munkaerő) régión belüli szabad áramlását.  Egységes piac: teljes mértékben leépítik a még megmaradt rejtettebb, esetleg nem kereskedelempolitikai láthatatlan korlátokat is – fizikai, technikai, fiskális akadályok.  Gazdasági unió: egységes piac +tagországok gazdaságpolitikájának koordinálása, harmonizációja, összehangolása, monetáris unió,  Politikai unió: kiegészül a tagországok politikai szféráinak koordinálásával és harmonizálásával.

18 A nemzetközi kapcsolatok rendszere  Filozófiai realizmus: Az emberek alapvetően rosszak – anarchia (Hobbes)Az emberek alapvetően rosszak – anarchia (Hobbes) Kell egy hatalom, ami rendet tesz – hegemón (felülről lefelé)Kell egy hatalom, ami rendet tesz – hegemón (felülről lefelé)  Külpolitikai realizmus: MachiavelliMachiavelli Zéró összegű játékZéró összegű játék KormányköziségKormányköziség ENSZ – BT (Kína, USA, Oroszo. Nagy-Brittania, Franciao.)ENSZ – BT (Kína, USA, Oroszo. Nagy-Brittania, Franciao.)  Filozófiai idealizmus: Az emberek jók - Rousseau A társadalomra jellemző az együttműködés – vezető választás Rend, világbéke  Külpolitikai idealizmus: Pozitív összegű játék Kant: globális rend, örökbéke Föderalista állam Népszövetség


Letölteni ppt "Az európai integráció története 1. előadás.  Európa határai – Földrajzi, politikai, kulturális határok  Állam és nemzet Európában  Integrációk  Nemzetközi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések