Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai integráció története 8. előadás. A 60-as évek közösségi viszonyai  Integrációs és dezintegrációs folyamatok – EFTA megalakulása  De Gaulle.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai integráció története 8. előadás. A 60-as évek közösségi viszonyai  Integrációs és dezintegrációs folyamatok – EFTA megalakulása  De Gaulle."— Előadás másolata:

1 Az európai integráció története 8. előadás

2 A 60-as évek közösségi viszonyai  Integrációs és dezintegrációs folyamatok – EFTA megalakulása  De Gaulle elnök Európája  Francia vétók az angol EGK csatlakozásra  A Közös Agrárpolitika (KAP) megteremtése

3 A gazdasági növekedés alakulása a világgazdaság főbb régióiban régiók1961-19731974-19831984-19891990-20002001-2005 EU 154,81,92,92,11,6 USA3,82,34,33,32,6 Japán9,73,84,51,51,7 A munkanélküliség alakulása a világgazdaság főbb régióiban (munkaerő %-ában) EU 152,26,010,29,47,8 USA4,97,16,45,6 Japán1,32,02,63,35,1 A fogyasztói árak alakulása a világgazdaság főbb régióiban (az évi átlagos változása %-ban) EU 154,711,84,92,72,2 USA3,17,73,82,11,5 Japán6,07,31,00,1-1,3

4 A Hetek Európája  Kevés integrációs eredmény eddig: Skandinávia – a korlátozott kooperáció hagyománya (Északi Parlamentközi Unió 1907)Skandinávia – a korlátozott kooperáció hagyománya (Északi Parlamentközi Unió 1907) Északi Tanács 1952 – mini Európa Tanács (Dánia, Norvégia, Svédország; 1955 Finnország)Északi Tanács 1952 – mini Európa Tanács (Dánia, Norvégia, Svédország; 1955 Finnország) Kormányközi konzultatív testületKormányközi konzultatív testület Eredmények a jogrendszerek harmonizációjábanEredmények a jogrendszerek harmonizációjában

5 Nagy-Britannia  1954 társulási szerződés a Montánunióval  Brit kulcsterületek: NYEUNYEU „Nagy Terv” (Grand Design)„Nagy Terv” (Grand Design) EFTAEFTA  NYEU – összekötő elem a NB és a Hatok között.  A Nagy Terv – a Hatokat is magában foglaló szabadkereskedelmi övezet (csak az ipari árukra) az OEEC-ben (északi államok támogatták) A Hatok viszonyulása: kiegészítés, nem helyettesítésA Hatok viszonyulása: kiegészítés, nem helyettesítés Kedvezőtlenül befolyásolná a végső célt, a politikai egységetKedvezőtlenül befolyásolná a végső célt, a politikai egységet A döntés kulcsa az NSZK és Franciaország kezében – de Gaulle és Adenauer az EGK mellettA döntés kulcsa az NSZK és Franciaország kezében – de Gaulle és Adenauer az EGK mellett Az európai kapcsolatok megromlásaAz európai kapcsolatok megromlása

6 Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)  Ausztria, Dánia, Norvégia, Portugália, Svájc, Svédország, NB - HETEK  Finnország, SZU-félelem  1960. január 4. Stockholmi Egyezmény – EFTA megalapításáról Cél: ipari árukra kivetett vámok csökkentése, majd eltörléseCél: ipari árukra kivetett vámok csökkentése, majd eltörlése Átmeneti időszak 10 évÁtmeneti időszak 10 év Mezőgazdaság és halászat tekintetében speciális szabályok megalkotását írta előMezőgazdaság és halászat tekintetében speciális szabályok megalkotását írta elő A tagság felmondási ideje egy évA tagság felmondási ideje egy év Egyetlen testülete a Miniszterek Tanácsa évi 2-3 alkalommal ülésezett.Egyetlen testülete a Miniszterek Tanácsa évi 2-3 alkalommal ülésezett. Vegyes társaság: 4 állam NATO tag, 3 semleges, Portugáliában diktatúraVegyes társaság: 4 állam NATO tag, 3 semleges, Portugáliában diktatúra Gazdaságilag: NB domináns – Portugália fejletlenGazdaságilag: NB domináns – Portugália fejletlen Nem határos országokNem határos országok Az USA inkább az EGK-t támogatta a Nagy Terv meghiúsulása utánAz USA inkább az EGK-t támogatta a Nagy Terv meghiúsulása után OEEC-ből OECD 1960. (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) – Feladata a gazdasági stratégia és fejlődés nemzetközi problémáinak megoldása.OEEC-ből OECD 1960. (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) – Feladata a gazdasági stratégia és fejlődés nemzetközi problémáinak megoldása.

7 1960 január 4. – stockholmi egyezmény - EFTA

8 De Gaulle elnök Európája  60-as évek – gazdasági sikerek, EGK előnyei az EFTÁ-val szemben  Az Európával kapcsolatos brit álláspont változása a 60-as évek elején (felvételi kérelem Dániával, Norvégiával és Írországgal)  Politikai fejlődés – a Bizottság térnyerése (W. Hallstein)  A nemzetközi politikai és gazdasági eseménye mellett csökken a Közösség iránti elkötelezettség az EGK-n belül (kereszténydemokraták háttérbe kerülése)  Közvetlenebb kapcsolat a SZU-val  Francia atom-védernyő  Kilépés a NATO katonai szervéből, székhelyét Párizsból Brüsszelbe helyezték át.  1963. január 22. – francia-német barátsági szerződés  „Párizs-Bonn tengely”

9 A Fouchet-terv  Sajátos Európa felfogás, konföderális, kormányközi  1958 – köztársasági elnök  De Gaulle nem osztotta a nemzeti szuverenitások fokozatos feladásának brüsszeli koncepcióját – „nemzetek Európája”  Európa központját Párizsban kell berendezni  USA, NATO ellenesség  Javaslat a hat külügyminiszter rendszeres találkozójára (támogatott volt a többi tagállam által) – 1. csúcs – Párizs (1961. feb.); 2. csúcs – Bonn (1961. júl.) … 1974-ben merül fel újra a csúcstalálkozók megrendezésének szorgalmazása.

10  Fouchet-terv (1961. november) – az „államok egyesülésére” irányuló szerződés tervezet Hozzanak létre: -kormányfői, vagy külügyminiszteri tanácsot, amely határozatait vétójog biztosításával hozza, -Kormányközi alapon működő párizsi székhelyű titkárságot -Külügyi, védelmi, kereskedelmi és kulturális kormányközi állandó bizottságot -Nemzeti parlamentek tagjaiból álló európai közgyűlést „európai Európát” az „atlanti Európával szemben” 1962 áprilisában nagy ellenállásnak köszönhetően elvetik a tervet az EGK-tagállamok Legfőbb ok: az Európa feletti francia dominancia elkerülése A megcsonkított Fouchet-terv az 1963. január 22-i NSZK- Franciao. Barátsági Szerződésben maradt fenn.)

11 Az 1965-ös válság  EGK válság – Fouchet-terv bukása, 1963-as francia vétó NB felvételére (a bejelentés körülményei); 1966-os francia NATO-szakítás  1965 – a válság csúcspontja a Tanács üléseinek francia bojkottja (agrárkérdés)  Előzmények: A Bizottság erősítése Hallstein vezetésévelA Bizottság erősítése Hallstein vezetésével Javaslat a Parlamenti Közgyűlés hatáskörének növelésére (holland támogatás) – igazi törvényhozó szerepe legyen – nemzetek feletti jellegJavaslat a Parlamenti Közgyűlés hatáskörének növelésére (holland támogatás) – igazi törvényhozó szerepe legyen – nemzetek feletti jelleg Javaslat a Bizottság önálló jövedelemszerzésére (harmadik országokból származó import vámbevételekből) – nemzetek feletti jellegJavaslat a Bizottság önálló jövedelemszerzésére (harmadik országokból származó import vámbevételekből) – nemzetek feletti jelleg Javaslat a nemzeti mezőgazdaságok összehangolásával kapcsolatos pénzügyi szabályozás véglegesítésére. – legfőbb francia érdek, NSZK nem támogatjaJavaslat a nemzeti mezőgazdaságok összehangolásával kapcsolatos pénzügyi szabályozás véglegesítésére. – legfőbb francia érdek, NSZK nem támogatja

12  A Bizottság javaslata: a három kérdés egy csomagban való tárgyalása.  + a Római Szerződés rendelkezése: 1966 januárja után a legtöbb kérdést többségi szavazással kell eldönteni, az addigi egyhangúság helyett.  Francia ellenkezés – „üres szék” válság (két hónap) - de Gaulle a Közösség építményének alapját támadta meg De Gaulle követelése: a Bizottság ne viselkedjen potenciális európai kormányként, ne alkalmazzák a többségi szavazást valamely tagállam számára létfontosságú ügyekbenDe Gaulle követelése: a Bizottság ne viselkedjen potenciális európai kormányként, ne alkalmazzák a többségi szavazást valamely tagállam számára létfontosságú ügyekben

13 Luxemburgi Kompromisszum  1966. januárjában a Hatok megegyezése: Megtartják az egyhangúság gyakorlatát (elvileg nem, de a gyakorlatban igen) „megegyeztek a meg nem egyezésről”Megtartják az egyhangúság gyakorlatát (elvileg nem, de a gyakorlatban igen) „megegyeztek a meg nem egyezésről” Elfogadták a Bizottság aktivitásának korlátozásátElfogadták a Bizottság aktivitásának korlátozását A L. Kompromisszum eldöntötte az EGK jövőbeli fejlődési irányát – kormányközi együttműködés keretein belül

14 Francia vétó az angol EGK csatlakozásra  1961 – a britek hirtelen támadt EGK-pártisága (1961. augusztus 10. – csatlakozási kérelem)  A Közösség nem fogadhatta el az angolok mezőgazdaságra vonatkozó 12-15 éves derogációs kérelmét.  1963. január 14. francia „nem” EFTA reneszánszát eredményezte (1965 Írország csatlakozása, 1966-ra EFTA ipari szabadkereskedelmi övezet létrejötte (1970 előtt)EFTA reneszánszát eredményezte (1965 Írország csatlakozása, 1966-ra EFTA ipari szabadkereskedelmi övezet létrejötte (1970 előtt)  Az elnök terve egy francia-brit nukleáris együttműködésről  1967. november – második francia „nem”

15 A Közös Agrárpolitika (KAP) megteremtése  15 m ember, az összmunkaerő ötöde,  A közös agrárpolitika fő támogatója Sicco Mansholt holland politikus  1960-ra „három alapelv”  1962 a KAP bevezetése (1962-67 között a legfontosabb mg-i termékek árainak egységesítése)  Lefölözés – az importtermékek árainak megemelése a hazai termékek áraira  Felszámolták a nemzeti agrártámogatási rendszereket és közösségi szintre emelték. Közös agrárpiac alakult ki magas külső vámokkal.  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (1962) – struktúrapolitika, szerkezetátalakítási feladatok, intervenciós ügyek Orientációs Szekció: struktúrapolitikai és szerkezetátalakítási feladatokOrientációs Szekció: struktúrapolitikai és szerkezetátalakítási feladatok Garancia Szekció: intervenciós ügyekGarancia Szekció: intervenciós ügyek  Családi gazdaságok támogatása, felvásárlási árak alakítása, intervenciós árak alkalmazása - túltermelés

16 A de Gaulle korszak vége  1968 nyugat-európai diáklázadások  Csehszlovákiai események  1969 április de Gaulle vesztes a referendumon – visszavonulás a politikától  Új elnök: Georges Pompidou  1973. január 1. Kilencek (Dánia, Írország, Nagy-Britannia –(Norvégia nem szavazza meg)) 250 millió lakos, a világkereskedelemből való részesedés több, mint 20 %250 millió lakos, a világkereskedelemből való részesedés több, mint 20 %

17  Európai Szociális Charta elfogadása (életbe lépés: 1965)  1967. július 1. Európai Közösség (egyesítette a Montánuniót, az EGK-t, és az Európai Atomügynökséget)  1969. december 1-2. Hágai konferencia Előtérbe kerül a nemzetek feletti Európa megszervezéseElőtérbe kerül a nemzetek feletti Európa megszervezése Teljessé vált a vámunió (1968)Teljessé vált a vámunió (1968) Egységes agrárrendtartás (1962)Egységes agrárrendtartás (1962) Acquis communautaire – az alapszerződések közös vívmánykén való kezeléseAcquis communautaire – az alapszerződések közös vívmánykén való kezelése


Letölteni ppt "Az európai integráció története 8. előadás. A 60-as évek közösségi viszonyai  Integrációs és dezintegrációs folyamatok – EFTA megalakulása  De Gaulle."

Hasonló előadás


Google Hirdetések