Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái  Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai  Vízbeszerzés - A felhasználható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái  Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai  Vízbeszerzés - A felhasználható."— Előadás másolata:

1 Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái  Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai  Vízbeszerzés - A felhasználható vizek; vízszerzési módok és berendezések.  Víztisztítási igények és berendezések, vízkezelés

2 1. Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai Vízellátás feladata:  Lakosság ivóvízellátása (KÖZMŰVEK)  Ipari üzemek, termelő egységek iparivíz-ellátása (szükséges minőségű, mennyiségű, nyomású ipari víz)  Mezőgazdaság öntözővíz-ellátása

3 Ivóvízzel kapcsolatos elvárások:  Színtelen  Szagtalan  Kellemes ízű  8-12 °C hőmérsékletű  Ne tartalmazzon: Kórokozó mikroorganizmusokatKórokozó mikroorganizmusokat Mérgező anyagokatMérgező anyagokat Lebegő anyagot vagy zavarosságot okozó anyagokatLebegő anyagot vagy zavarosságot okozó anyagokat Kellemetlen szagot vagy ízt okozó anyagotKellemetlen szagot vagy ízt okozó anyagot  Ne legyen nagy a sótartalma  Ne legyen nagy a szervesanyag-tartalma

4 Az egészséges ivóvíz minőségére vonatkozó szabványok az egyes komponensek maximális megengedhető koncentrációt határozzák meg. Szabványok  Globális – WHO ajánlásai  Regionális – EU-direktívák  Országos szabványok

5 A vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai  Vízbeszerzés  Vízkezelés  Vízemelés  Vízszállítás és elosztás  Víztárolás  Irányítástechnika és energiaellátás

6 2. Vízbeszerzés - A felhasználható vizek; vízszerzési módok és berendezések A felhasználhatóság szempontjai:  Gazdaságosan tisztítható a kívánt mértékig  Kellő mennyiségben áll rendelkezésre Felhasználható vizek elhelyezkedésük szerint  Felszín alatti vizek (stabil, lassan változó vízminőség; stabil hőmérséklet; több éves igénybevétel esetén változhat a minősége)  Felszíni vizek(gyakori, egyes komponensek tekintetében periodikus vízminőség-változás; rendkívüli szennyezések előfordulhatnak, ezek gyors lefolyásúak; folyamatosan változó vízhőmérséklet)

7 Felszín alatti vizek Talajvíz  Az első vízzáró réteg fölött található.  Legjelentősebb szennyezőforrásai: Kommunális hulladékok rendezetlen lerakása Kommunális hulladékok rendezetlen lerakása Veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése Veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése Szakszerűtlenül kialakított szennyvízszikkasztók Szakszerűtlenül kialakított szennyvízszikkasztók Szennyvizek gondatlan elhelyezése Szennyvizek gondatlan elhelyezése

8 Felszín alatti vizek Mélységi vizek A víztartó réteg felett 1 vagy több vízzáró réteg helyezkedik el. Amennyiben ezek nagy kiterjedésűek és sérüléseket nem tartalmaznak, a víztartóba felszíni (emberi) eredetű szennyezőanyagok nem juthatnak el.

9 Felszín alatti vizek Karsztvíz  Lehetséges szennyezőforrásai: Felszíni vízgyűjtő-területről történő szennyezőanyag-bemosódás Felszíni vízgyűjtő-területről történő szennyezőanyag-bemosódás Felszínalatti vízgyűjtő területen elhelyezett hulladéktárolók, a területen csatornázottság hiányában megvalósított szennyvízbekötések Felszínalatti vízgyűjtő területen elhelyezett hulladéktárolók, a területen csatornázottság hiányában megvalósított szennyvízbekötések

10 Felszín alatti vizek Parti szűrésű víz Egyes vízfolyások adott szakaszain kialakuló kavicsteraszokon összegyűlt, rövid idő alatt megújuló felszín alatti víz, melynek forrása: Folyó Folyó Folyó felé áramló felszín közeli víz Folyó felé áramló felszín közeli víz

11 Felszíni vizek  Folyók  Tározók  Tavak Szennyezőanyag-források: elsősorban ipari eredetű szennyezések. Óvintézkedések:  Szennyvíz-bevezetés megtiltása  Tisztítatlan szennyvíz bevezetésének megtiltása  Szennyvíz sodorvonalba vezetésének előírása a jó elkeveredés és a gyorsabb öntisztulás érdekében  Mezőgazdasági tevékenység korlátozása a vízgyűjtőn (tározótavaknál)

12 Vízművek vízgyűjtő területének védelme – védőterületek kijelölése  Belső védőterület (kutak közvetlen környéke): mindenféle szennyezés és idegenek belépése is tilos (min. 10 m sugarú kör)  Külső védőterület: a szennyezések rövid tartózkodási idő után kerülhetnek ivóvízbe - korlátozott mezőgazdasági művelés (R=100-150 m)  Hidrogeológiai védőterület: csak a kifejezetten veszélyes tevékenységek korlátozása (1-2 km, áramlási irány figyelembevétele)

13 Vízszerzései módok és berendezések Felszíni vizek  Folyó, mélyebb tározó: Szívóaknával és vezetékkel, vagy a vízfolyásba épített vízkivételi művel  Sekély tó: ún. szűrőgátas vízkivétel

14 Felszíni vízkivételi művek kialakításának fontosabb szempontjai:  Legyen üzembiztonságos szélsőséges vízállások esetén is  Szívóvezetékek, szivattyúk védelme a durva szennyeződésektől  Stabil, vagy mosott partszakaszon helyezendők el (feliszapolódás és a termelt víz lebegőanyag- tartalma kisebb)  5-6 m-nél mélyebb tározótóból több szinten legyen vízkivételi lehetőség, tó rétegzettségének megfelelően  Jég és kásajég elleni védekezést lehetővé kell tenni

15 Felszín alatti vizek kitermelési lehetőségei  Ásott kút (0,5…5 m3/d)  Aknakút (300…500 m3/d)  Csőkút (200…500 m3/d)  Mélyfúrású kút (200…400 m3/d)  Csáposkút (5000…8000 m3/d)  Galéria (…. sok)

16 3. Víztisztítási igények és berendezések, vízkezelés Kitermelt nyersvíz minősége + Felhasználás célja => Tisztítási technológia  Víztisztítás fontosabb műtárgyai: Uszadékfogó Uszadékfogó Homokfogó Homokfogó Ülepítő Ülepítő Derítő Derítő Szűrő Szűrő  További lehetséges tisztítási fokozatok Fertőtlenítés Fertőtlenítés Vas- és mangántalanítás Vas- és mangántalanítás Savtalanítás Savtalanítás Gáztalanítás Gáztalanítás Mellékíz- és szageltávolítás Mellékíz- és szageltávolítás Lágyítás Lágyítás Hűtés Hűtés

17 Vízszállítás- és elosztás A vízellátó hálózatokkal szemben támasztott követelmények  Állandóan legyen vízmozgás a hálózatban, a vízpangás és az azzal együtt járó vízminőség-romlás elkerülése végett  Ne legyenek lerakódást, levegőkiváltást elősegítő helyek a hálózatban  Lehetőség biztosítása a csővezetékek időszakos tisztítására  Csőtörés esetén csak kisebb területen szüneteljen a vízszolgáltatás  Meghibásodás esetén a csővezeték ne veszélyeztesse a környezetét  Normális üzem, illetve üzemzavar esetén se legyen lehetőség a víz szennyeződésére (cső és bevonatának anyaga, csőkötések kialakítása, távolság a szennyvíztől)

18 Hálózat rendszere szerinti osztályozás  Elágazó rendszerű hálózat  Körvezetékes hálózat Elágazó rendszerű hálózat Hátrányai Csekély üzembiztonság Csekély üzembiztonság Vízpangás Vízpangás Körvezetékes hálózat Vízszolgáltatás biztonsága a legnagyobb Vízszolgáltatás biztonsága a legnagyobb

19 Csőhálózat részei  Csővezetékek (pl. AC, KPE, KMPVC)  Csőkötések  Idomok  Szerelvények: Elzáró szerelvények: tolózár, csap, szelep, csappantyú Elzáró szerelvények: tolózár, csap, szelep, csappantyú Megcsapoló szerkezetek: Tűzcsap, közkifolyó, Ürítő (Iszapkimosó, légtelenítő) Megcsapoló szerkezetek: Tűzcsap, közkifolyó, Ürítő (Iszapkimosó, légtelenítő) Hálózatok használatbavétele Nyomáspróba Nyomáspróba Vezetékek fertőtlenítése Vezetékek fertőtlenítése

20 Víztárolás A víztermelő létesítmények élettartamának, a termelt tisztított víz minőségének kedvező, ha ezek a létesítmények viszonylag egyenletes üzemmel működnek. Ezzel szemben a fogyasztás szinte teljesen véletlenszerűen jelentkezik. Ennek a kiegyenlítésére a tározás szolgál.  Térszínre vagy alá épített tározók: ún. medencék  Felszín fölé kimelt tározók: ún. víztornyok Tározás további feladatai, lehetőségei: Tüzivíz-tározás megoldásaTüzivíz-tározás megoldása Szivattyúk energiaköltség-csökkentéseSzivattyúk energiaköltség-csökkentése


Letölteni ppt "Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái  Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai  Vízbeszerzés - A felhasználható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések