Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái"— Előadás másolata:

1 Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái
Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai Vízbeszerzés - A felhasználható vizek; vízszerzési módok és berendezések. Víztisztítási igények és berendezések, vízkezelés

2 1. Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai
Vízellátás feladata: Lakosság ivóvízellátása (KÖZMŰVEK) Ipari üzemek, termelő egységek iparivíz-ellátása (szükséges minőségű, mennyiségű, nyomású ipari víz) Mezőgazdaság öntözővíz-ellátása

3 Ivóvízzel kapcsolatos elvárások:
Színtelen Szagtalan Kellemes ízű 8-12 °C hőmérsékletű Ne tartalmazzon: Kórokozó mikroorganizmusokat Mérgező anyagokat Lebegő anyagot vagy zavarosságot okozó anyagokat Kellemetlen szagot vagy ízt okozó anyagot Ne legyen nagy a sótartalma Ne legyen nagy a szervesanyag-tartalma

4 Globális – WHO ajánlásai Regionális – EU-direktívák
Az egészséges ivóvíz minőségére vonatkozó szabványok az egyes komponensek maximális megengedhető koncentrációt határozzák meg. Szabványok Globális – WHO ajánlásai Regionális – EU-direktívák Országos szabványok

5 A vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai
Vízbeszerzés Vízkezelés Vízemelés Vízszállítás és elosztás Víztárolás Irányítástechnika és energiaellátás

6 2. Vízbeszerzés - A felhasználható vizek; vízszerzési módok és berendezések
A felhasználhatóság szempontjai: Gazdaságosan tisztítható a kívánt mértékig Kellő mennyiségben áll rendelkezésre Felhasználható vizek elhelyezkedésük szerint Felszín alatti vizek (stabil, lassan változó vízminőség; stabil hőmérséklet; több éves igénybevétel esetén változhat a minősége) Felszíni vizek (gyakori, egyes komponensek tekintetében periodikus vízminőség-változás; rendkívüli szennyezések előfordulhatnak, ezek gyors lefolyásúak; folyamatosan változó vízhőmérséklet)

7 Felszín alatti vizek Talajvíz Az első vízzáró réteg fölött található.
Legjelentősebb szennyezőforrásai: Kommunális hulladékok rendezetlen lerakása Veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése Szakszerűtlenül kialakított szennyvízszikkasztók Szennyvizek gondatlan elhelyezése

8 Felszín alatti vizek Mélységi vizek
A víztartó réteg felett 1 vagy több vízzáró réteg helyezkedik el. Amennyiben ezek nagy kiterjedésűek és sérüléseket nem tartalmaznak, a víztartóba felszíni (emberi) eredetű szennyezőanyagok nem juthatnak el.

9 Felszín alatti vizek Karsztvíz Lehetséges szennyezőforrásai:
Felszíni vízgyűjtő-területről történő szennyezőanyag-bemosódás Felszínalatti vízgyűjtő területen elhelyezett hulladéktárolók, a területen csatornázottság hiányában megvalósított szennyvízbekötések

10 Felszín alatti vizek Parti szűrésű víz
Egyes vízfolyások adott szakaszain kialakuló kavicsteraszokon összegyűlt, rövid idő alatt megújuló felszín alatti víz, melynek forrása: Folyó Folyó felé áramló felszín közeli víz

11 Felszíni vizek Folyók Tározók Tavak
Szennyezőanyag-források: elsősorban ipari eredetű szennyezések. Óvintézkedések: Szennyvíz-bevezetés megtiltása Tisztítatlan szennyvíz bevezetésének megtiltása Szennyvíz sodorvonalba vezetésének előírása a jó elkeveredés és a gyorsabb öntisztulás érdekében Mezőgazdasági tevékenység korlátozása a vízgyűjtőn (tározótavaknál)

12 Vízművek vízgyűjtő területének védelme – védőterületek kijelölése
Belső védőterület (kutak közvetlen környéke): mindenféle szennyezés és idegenek belépése is tilos (min. 10 m sugarú kör) Külső védőterület: a szennyezések rövid tartózkodási idő után kerülhetnek ivóvízbe - korlátozott mezőgazdasági művelés (R= m) Hidrogeológiai védőterület: csak a kifejezetten veszélyes tevékenységek korlátozása (1-2 km, áramlási irány figyelembevétele)

13 Vízszerzései módok és berendezések
Felszíni vizek Folyó, mélyebb tározó: Szívóaknával és vezetékkel, vagy a vízfolyásba épített vízkivételi művel Sekély tó: ún. szűrőgátas vízkivétel

14 Felszíni vízkivételi művek kialakításának fontosabb szempontjai:
Legyen üzembiztonságos szélsőséges vízállások esetén is Szívóvezetékek, szivattyúk védelme a durva szennyeződésektől Stabil, vagy mosott partszakaszon helyezendők el (feliszapolódás és a termelt víz lebegőanyag-tartalma kisebb) 5-6 m-nél mélyebb tározótóból több szinten legyen vízkivételi lehetőség, tó rétegzettségének megfelelően Jég és kásajég elleni védekezést lehetővé kell tenni

15 Felszín alatti vizek kitermelési lehetőségei
Ásott kút (0,5…5 m3/d) Aknakút (300…500 m3/d) Csőkút (200…500 m3/d) Mélyfúrású kút (200…400 m3/d) Csáposkút (5000…8000 m3/d) Galéria (…. sok)

16 3. Víztisztítási igények és berendezések, vízkezelés
Kitermelt nyersvíz minősége + Felhasználás célja => Tisztítási technológia Víztisztítás fontosabb műtárgyai: Uszadékfogó Homokfogó Ülepítő Derítő Szűrő További lehetséges tisztítási fokozatok Fertőtlenítés Vas- és mangántalanítás Savtalanítás Gáztalanítás Mellékíz- és szageltávolítás Lágyítás Hűtés

17 Vízszállítás- és elosztás
A vízellátó hálózatokkal szemben támasztott követelmények Állandóan legyen vízmozgás a hálózatban, a vízpangás és az azzal együtt járó vízminőség-romlás elkerülése végett Ne legyenek lerakódást, levegőkiváltást elősegítő helyek a hálózatban Lehetőség biztosítása a csővezetékek időszakos tisztítására Csőtörés esetén csak kisebb területen szüneteljen a vízszolgáltatás Meghibásodás esetén a csővezeték ne veszélyeztesse a környezetét Normális üzem, illetve üzemzavar esetén se legyen lehetőség a víz szennyeződésére (cső és bevonatának anyaga, csőkötések kialakítása, távolság a szennyvíztől)

18 Hálózat rendszere szerinti osztályozás
Elágazó rendszerű hálózat Körvezetékes hálózat Hátrányai Csekély üzembiztonság Vízpangás Vízszolgáltatás biztonsága a legnagyobb

19 Csőhálózat részei Csővezetékek (pl. AC, KPE, KMPVC) Csőkötések Idomok
Szerelvények: Elzáró szerelvények: tolózár, csap, szelep, csappantyú Megcsapoló szerkezetek: Tűzcsap, közkifolyó, Ürítő (Iszapkimosó, légtelenítő) Hálózatok használatbavétele Nyomáspróba Vezetékek fertőtlenítése

20 Víztárolás A víztermelő létesítmények élettartamának, a termelt tisztított víz minőségének kedvező, ha ezek a létesítmények viszonylag egyenletes üzemmel működnek. Ezzel szemben a fogyasztás szinte teljesen véletlenszerűen jelentkezik. Ennek a kiegyenlítésére a tározás szolgál. Térszínre vagy alá épített tározók: ún. medencék Felszín fölé kimelt tározók: ún. víztornyok Tározás további feladatai, lehetőségei: Tüzivíz-tározás megoldása Szivattyúk energiaköltség-csökkentése


Letölteni ppt "Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések