Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló."— Előadás másolata:

1

2 FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló

3 FOGALOM 2 2. Előszó Részlet a 6.o. TK Amerika felfedezése

4 FOGALOM 3 3. Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása FOGALOM 1. dia Használat 3. Főmenü 4 Tananyag dia Vissza Fogalmak 55. TovábbElőző Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

5 FOGALOM 4 1. Ráhangolódás 2. Előző ismeretek 2. Előző ismeretek Részellenőrzés 3. Új ismeretek Ellenőrzés 4. Összefoglalás 5. Értékelés 1. Lap 2. Lap 3. Lap 4. Lap 5. Lap 4. A foglalkozások tagozódása I. CÉL 1. Követelmények II. TARTALMI LEÍRÁS III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK IV. EGYÉB 1.Fogalmak 2.Irodalom 3. Illusztrációjegyzék

6 FOGALOM 5 I. Cél - A tanulók ismerjék fel a függetlenség jelentőségét, értsék meg, hogy egy nép sem uralkodhat egy másik nép felett. - Ismerkedjenek meg George Washington és Thomas Jefferson személyével, s az USA történelmében betöltött szerepükkel.

7 FOGALOM 6 I.1. Követelmények, kompetenciák Tanmenet

8 FOGALOM 7 II. Rövid tartalmi leírás 1 Önellenőrzéssel értékelik kronológiai és fogalomismeretüket. A tanulók átismétlik a világ egyes részeiről tanultakat, különös tekintettel Európára. Európa egyes részeit fejlettségük alapján jellemzik. Átismétlik a Nyugat-európáról. Ezen belül Angliáról tanultakat. Áttekintik az ipari szervezeti formákról tanultakat.

9 FOGALOM 8 II. Rövid tartalmi leírás 2 Eljutva Amerikába felidézik a hatodik osztályban tanultakat. A tankönyv szövegét irányított formában, megfigyelési szempontokat kijelölve feldolgozzák. Az új anyag elsajátítását ismétlő kérdésekkel ellenőrzik. Visszacsatolásként óra végén feladatok megoldásával erősítik az új anyag rögzítését.

10 FOGALOM 9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek 1.Ismétlés 2.Szövegkiegészítés 3.Párhuzambaállítás 4.Szövegfeldolgozás 5.Önellenőrzés 6.Értékelés

11 FOGALOM Ráhangolódás HEFOP VELED, VELEM, KÖZÖSEN Sziasztok fiúk és lányok! Jó munkát kívánok nektek!

12 FOGALOM 11 Korábbi ismeretek 1. Mi történt?

13 FOGALOM Korábbi ismeretek 2

14 FOGALOM 13 Ki volt? IV. Béla Hunyadi János Cromwell Olivér Károly Róbert II. Rákóczi Ferenc Fráter György Dózsa György 2. Korábbi ismeretek 2

15 FOGALOM Részellenőrzés, visszacsatolás 1 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben, akkor használjuk. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

16 FOGALOM Egészítsd ki az előző órákon tanultak alapján. …..-ben győzött Angliában a polgári forradalom. A hatalom a ……………, ……………és …………….álló parlament kezébe került. Olyan törvények születtek, amelyek kedveztek a ………… és ……..fejlődésének. Az ipari termelés megnövekedett, de a fokozódó szükségleteket a ………………… már nem tudták kielégíteni. Egyre több gépet alkalmaztak: ……………-t, ……………-t. …………… gőzgépe forradalmasította az ipari termelést nemesekbőlpolgárokból kereskedőkből keresked.ipar manufaktúrák szövőgépe fonógépe James Watt

17 FOGALOM 16 A nagy mennyiségű áru elszállítását …………… gőzhajója és Stephenson ………………-a biztosította. A biztonságos közlekedést és a hírközlést …………. távírója segítette. Az ipar gyökeres átalakulását a ……………… forradalma is elősegítette. A földeken ……………………. dolgoztak, a munkát ……………….. irányították, a földeket ……………….. A nyomásos gazdálkodást felváltotta a ……………………. Fulton gőzmozdonya Morse mezőgazdaság gépek szakemberek trágyázták vetésforgó

18 FOGALOM 17 Milyen ipari forma váltotta fel a manufaktúrákat? CÉHMANUFAKTÚRAGYÁR Ki? Milyet? Mennyit? Hogyan? Mivel? bérmunkások Inas, legény, mester bérmunkások jót rosszabbat silányat kevesetsokat rengeteget kézzel Kézzel, kezd. gépekkelgépekkel nincs munkam. van munkamegoszt.Munkamegoszt. futószalagon

19 FOGALOM Új ismeretek feldolgozása 1. LapLap 2. LapLap 3. LapLap 4. LapLap 5. LapLap

20 FOGALOM 19 A világ képe a XVIII. század elején Nyugat-Európa Kelet-Európa Dél-Európa Ázsia Afrika Amerika Válaszd ki a legfejlettebb területet! Jól válaszoltatok!!! Melyiket nem ismerhette még Mátyás király? Ismét ügyesek voltatok!

21 FOGALOM 20 Utazzunk el most erre a távoli, ismeretlen földrészre! Kinek köszönhetjük, hogy ma már ismerjük ezt a területet? Melyik évhez kötődik ez az esemény? Kolumbusz Kristóf 1492

22 FOGALOM 21 Válaszoljatok a következő oldalai alapján! Kik népesítették be Észak-Amerika 13 gyarmatát? Mivel foglalkoztak? 1. padsor 2. padsor Miért romlott meg Amerika és Anglia kapcsolata?

23 FOGALOM padsor Hogyan végződött a Függetlenségi háború? 1. személy Mi volt a Függetlenségi Nyilatkozat lényege? Jó munkát!!!

24 FOGALOM Lap

25 FOGALOM

26 FOGALOM

27 FOGALOM

28 FOGALOM Közös pontjuk az O egyenlő távolságra van a háromszög minden oldalétól, ez a háromszögbe írható kör középpontja. A B C r

29 FOGALOM Lap

30 FOGALOM C

31 FOGALOM

32 FOGALOM Részletes tananyag.

33 FOGALOM Részletes tananyag.

34 FOGALOM Lap Részletes tananyag.

35 FOGALOM Részletes tananyag.

36 FOGALOM Részletes tananyag.

37 FOGALOM Részletes tananyag.

38 FOGALOM Részletes tananyag.

39 FOGALOM Ha figyeltél az órán, bizonyára tudsz válaszolni a következő kérdésekre? 1. Kik népesítették be az amerikai gyarmatokat? 2.Mivel foglalkoztak? 3.Milyen volt az anyaország és Amerika viszonya? 4.Mi okozta ezt? 5.Mit jelentett a bélyegtörvény?

40 FOGALOM Mi történt 1773-ban Bostonban? 7. Ki állt a Függetlenségi Háború élére? 8. Mi történt július 4-én? 9. Mi volt Függetlenségi Nyilatkozata lényege? 10. Ki lett az USA első elnöke? Így tovább!!!

41 FOGALOM Egészítsd ki egy-egy szóval! Az 1700-as évek végére Észak-Amerikában …… gyarmat jött létre. A megoldásokat írd a füzetedbe! Angolok, németek, hollandok és …………… is érkeztek Európából. Az első telepesek nagyobbrészt ………………..-sel foglalkoztak. Később megromlott az anyaország és a gyarmatok kapcsolata. Az angl kormány új …………… vetett ki. 13 franciák földművelés bérmunkások

42 FOGALOM A legnagyobb felháborodást a …………… váltotta ki ban ……………-ban amerikai polgárok indiánoknak öltözve a tengerbe szórták az angol hajók tearakományát. Kitört a Függetlenségi háború. Az amerikai csapatok fővezérnek …………………… választották. Az amerikai kongresszus………………….. július 4-én elfogadta a ………………………………-t. A nyilatkozat kimondta, hogy minden ember ………………-nak született, megilleti az ……, a szabadság és a boldogulni vágyás joga. bélyegtörvény bérmunkások G. Washington-t Függetlenségi Nyilatkozato szabad élet

43 FOGALOM A 13 állam képviselői elfogadták az USA ……………………-t. Az alkotmány először biztosította az állam polgárai számára a vallási, a ………………………….. és a sajtószabadságot. Most ellenőrizzétek válaszaitokat!!! alkotmányá szólás

44 FOGALOM 43 Értékelés 13-11: Úgy látom figyeltél!!! 10-8:Jól van, de egy kicsit jobban figyelj! 7-5:Időnként álmodozol? 4-2:Mivel töltötted az óra nagy részét? 1-0:Jó reggelt! Megkezdődött az óra!!! Jó tanulást!!!

45 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

46 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

47 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

48 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

49 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

50 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 1 lap A pontok összefoglalása Az előzőkben bemutattuk Megtárgyaltuk, feltártuk Összehasonlítottuk, Megalapoztuk

51 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 2 lap

52 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 3 lap

53 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 4 lap

54 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 5 lap

55 FOGALOM Értékelés

56 FOGALOM 55 Kérdések és válaszok 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 3.Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

57 FOGALOM % Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is % Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer % Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át, az ahhoz tartozó részeket % Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket % Gratulálok, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével! Javasolt százalékos határok

58 FOGALOM 57 IV. Egyéb

59 FOGALOM 58 IV.1. Fogalmak (visszautalás az új fogalmakra )

60 FOGALOM 59 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Bibliográfiai adatok: Szerző, cím, kiadó, év, oldal. Elektronikus: URL:

61 FOGALOM 60 IV.3. Illusztrációjegyzék A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen) 1 animáció 1 hang 1 videó 10 Kép esetén

62 FOGALOM 61 Tel.: URL: További eredményes tanulást kívánok!


Letölteni ppt "FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések