Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló."— Előadás másolata:

1

2 FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló

3 FOGALOM 2 2. Előszó Részlet a 6.o. TK Amerika felfedezése

4 FOGALOM 3 3. Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása FOGALOM 1. dia Használat 3. Főmenü 4 Tananyag 9 58. dia Vissza Fogalmak 55. TovábbElőző Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

5 FOGALOM 4 1. Ráhangolódás 2. Előző ismeretek 2. Előző ismeretek...2.1. Részellenőrzés 3. Új ismeretek 3. 1. Ellenőrzés 4. Összefoglalás 5. Értékelés 1. Lap 2. Lap 3. Lap 4. Lap 5. Lap 4. A foglalkozások tagozódása I. CÉL 1. Követelmények II. TARTALMI LEÍRÁS III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK IV. EGYÉB 1.Fogalmak 2.Irodalom 3. Illusztrációjegyzék

6 FOGALOM 5 I. Cél - A tanulók ismerjék fel a függetlenség jelentőségét, értsék meg, hogy egy nép sem uralkodhat egy másik nép felett. - Ismerkedjenek meg George Washington és Thomas Jefferson személyével, s az USA történelmében betöltött szerepükkel.

7 FOGALOM 6 I.1. Követelmények, kompetenciák Tanmenet

8 FOGALOM 7 II. Rövid tartalmi leírás 1 Önellenőrzéssel értékelik kronológiai és fogalomismeretüket. A tanulók átismétlik a világ egyes részeiről tanultakat, különös tekintettel Európára. Európa egyes részeit fejlettségük alapján jellemzik. Átismétlik a Nyugat-európáról. Ezen belül Angliáról tanultakat. Áttekintik az ipari szervezeti formákról tanultakat.

9 FOGALOM 8 II. Rövid tartalmi leírás 2 Eljutva Amerikába felidézik a hatodik osztályban tanultakat. A tankönyv szövegét irányított formában, megfigyelési szempontokat kijelölve feldolgozzák. Az új anyag elsajátítását ismétlő kérdésekkel ellenőrzik. Visszacsatolásként óra végén feladatok megoldásával erősítik az új anyag rögzítését.

10 FOGALOM 9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek 1.Ismétlés 2.Szövegkiegészítés 3.Párhuzambaállítás 4.Szövegfeldolgozás 5.Önellenőrzés 6.Értékelés

11 FOGALOM 10 1. Ráhangolódás HEFOP 2.1.8 VELED, VELEM, KÖZÖSEN Sziasztok fiúk és lányok! Jó munkát kívánok nektek!

12 FOGALOM 11 Korábbi ismeretek 1. Mi történt? 896 1001.01.01. 1456 1703-11 1640 1051-52 1301 1308

13 FOGALOM 12 2. Korábbi ismeretek 2

14 FOGALOM 13 Ki volt? IV. Béla Hunyadi János Cromwell Olivér Károly Róbert II. Rákóczi Ferenc Fráter György Dózsa György 2. Korábbi ismeretek 2

15 FOGALOM 14 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 1 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben, akkor használjuk. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

16 FOGALOM 15 2.1 Egészítsd ki az előző órákon tanultak alapján. …..-ben győzött Angliában a polgári forradalom. A hatalom a ……………, ……………és …………….álló parlament kezébe került. Olyan törvények születtek, amelyek kedveztek a ………… és ……..fejlődésének. Az ipari termelés megnövekedett, de a fokozódó szükségleteket a ………………… már nem tudták kielégíteni. Egyre több gépet alkalmaztak: ……………-t, ……………-t. …………… gőzgépe forradalmasította az ipari termelést. 1640 nemesekbőlpolgárokból kereskedőkből keresked.ipar manufaktúrák szövőgépe fonógépe James Watt

17 FOGALOM 16 A nagy mennyiségű áru elszállítását …………… gőzhajója és Stephenson ………………-a biztosította. A biztonságos közlekedést és a hírközlést …………. távírója segítette. Az ipar gyökeres átalakulását a ……………… forradalma is elősegítette. A földeken ……………………. dolgoztak, a munkát ……………….. irányították, a földeket ……………….. A nyomásos gazdálkodást felváltotta a ……………………. Fulton gőzmozdonya Morse mezőgazdaság gépek szakemberek trágyázták vetésforgó

18 FOGALOM 17 Milyen ipari forma váltotta fel a manufaktúrákat? CÉHMANUFAKTÚRAGYÁR Ki? Milyet? Mennyit? Hogyan? Mivel? bérmunkások Inas, legény, mester bérmunkások jót rosszabbat silányat kevesetsokat rengeteget kézzel Kézzel, kezd. gépekkelgépekkel nincs munkam. van munkamegoszt.Munkamegoszt. futószalagon

19 FOGALOM 18 3. Új ismeretek feldolgozása 1. LapLap 2. LapLap 3. LapLap 4. LapLap 5. LapLap

20 FOGALOM 19 A világ képe a XVIII. század elején Nyugat-Európa Kelet-Európa Dél-Európa Ázsia Afrika Amerika Válaszd ki a legfejlettebb területet! Jól válaszoltatok!!! Melyiket nem ismerhette még Mátyás király? Ismét ügyesek voltatok!

21 FOGALOM 20 Utazzunk el most erre a távoli, ismeretlen földrészre! Kinek köszönhetjük, hogy ma már ismerjük ezt a területet? Melyik évhez kötődik ez az esemény? Kolumbusz Kristóf 1492

22 FOGALOM 21 Válaszoljatok a következő 13-15. oldalai alapján! Kik népesítették be Észak-Amerika 13 gyarmatát? Mivel foglalkoztak? 1. padsor 2. padsor Miért romlott meg Amerika és Anglia kapcsolata?

23 FOGALOM 22 3. padsor Hogyan végződött a Függetlenségi háború? 1. személy Mi volt a Függetlenségi Nyilatkozat lényege? Jó munkát!!!

24 FOGALOM 23 2.1. Lap

25 FOGALOM 24 2.2.

26 FOGALOM 25 2.3.

27 FOGALOM 26 2.4.

28 FOGALOM 27 2.5. Közös pontjuk az O egyenlő távolságra van a háromszög minden oldalétól, ez a háromszögbe írható kör középpontja. A B C r

29 FOGALOM 28 3.1. Lap

30 FOGALOM 29 3.2. C

31 FOGALOM 30 3.3.

32 FOGALOM 31 3.4. Részletes tananyag.

33 FOGALOM 32 3.5. Részletes tananyag.

34 FOGALOM 33 4.1 Lap Részletes tananyag.

35 FOGALOM 34 4.2. Részletes tananyag.

36 FOGALOM 35 4.3. Részletes tananyag.

37 FOGALOM 36 4.4 Részletes tananyag.

38 FOGALOM 37 4.5. Részletes tananyag.

39 FOGALOM 38 5.1 Ha figyeltél az órán, bizonyára tudsz válaszolni a következő kérdésekre? 1. Kik népesítették be az amerikai gyarmatokat? 2.Mivel foglalkoztak? 3.Milyen volt az anyaország és Amerika viszonya? 4.Mi okozta ezt? 5.Mit jelentett a bélyegtörvény?

40 FOGALOM 39 5.2 6. Mi történt 1773-ban Bostonban? 7. Ki állt a Függetlenségi Háború élére? 8. Mi történt 1776. július 4-én? 9. Mi volt Függetlenségi Nyilatkozata lényege? 10. Ki lett az USA első elnöke? Így tovább!!!

41 FOGALOM 40 5.3 Egészítsd ki egy-egy szóval! Az 1700-as évek végére Észak-Amerikában …… gyarmat jött létre. A megoldásokat írd a füzetedbe! Angolok, németek, hollandok és …………… is érkeztek Európából. Az első telepesek nagyobbrészt ………………..-sel foglalkoztak. Később megromlott az anyaország és a gyarmatok kapcsolata. Az angl kormány új …………… vetett ki. 13 franciák földművelés bérmunkások

42 FOGALOM 41 5.4 A legnagyobb felháborodást a …………… váltotta ki. 1773-ban ……………-ban amerikai polgárok indiánoknak öltözve a tengerbe szórták az angol hajók tearakományát. Kitört a Függetlenségi háború. Az amerikai csapatok fővezérnek …………………… választották. Az amerikai kongresszus………………….. július 4-én elfogadta a ………………………………-t. A nyilatkozat kimondta, hogy minden ember ………………-nak született, megilleti az ……, a szabadság és a boldogulni vágyás joga. bélyegtörvény bérmunkások G. Washington-t 1776. Függetlenségi Nyilatkozato szabad élet

43 FOGALOM 42 5.5 A 13 állam képviselői elfogadták az USA ……………………-t. Az alkotmány először biztosította az állam polgárai számára a vallási, a ………………………….. és a sajtószabadságot. Most ellenőrizzétek válaszaitokat!!! alkotmányá szólás

44 FOGALOM 43 Értékelés 13-11: Úgy látom figyeltél!!! 10-8:Jól van, de egy kicsit jobban figyelj! 7-5:Időnként álmodozol? 4-2:Mivel töltötted az óra nagy részét? 1-0:Jó reggelt! Megkezdődött az óra!!! Jó tanulást!!!

45 FOGALOM 44 3.1.1. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

46 FOGALOM 45 3.1.2. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

47 FOGALOM 46 3.1.3. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

48 FOGALOM 47 3.1.4. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

49 FOGALOM 48 3.1.5. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

50 FOGALOM 49 4. Összefoglalás A lecke összegzése 1 lap A pontok összefoglalása Az előzőkben bemutattuk Megtárgyaltuk, feltártuk Összehasonlítottuk, Megalapoztuk

51 FOGALOM 50 4. Összefoglalás A lecke összegzése 2 lap

52 FOGALOM 51 4. Összefoglalás A lecke összegzése 3 lap

53 FOGALOM 52 4. Összefoglalás A lecke összegzése 4 lap

54 FOGALOM 53 4. Összefoglalás A lecke összegzése 5 lap

55 FOGALOM 54 5. Értékelés

56 FOGALOM 55 Kérdések és válaszok 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 3.Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

57 FOGALOM 56 1. 0 - 30 % Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is. 2. 31 - 50 % Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer. 3. 51 - 75 % Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át, az ahhoz tartozó részeket. 4. 76 - 90 % Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. 5. 91 - 100 % Gratulálok, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével! Javasolt százalékos határok

58 FOGALOM 57 IV. Egyéb

59 FOGALOM 58 IV.1. Fogalmak (visszautalás az új fogalmakra )

60 FOGALOM 59 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Bibliográfiai adatok: Szerző, cím, kiadó, év, oldal. Elektronikus: URL: http://www.....http://www

61 FOGALOM 60 IV.3. Illusztrációjegyzék A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen) 1 animáció 1 hang 1 videó 10 Kép esetén 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62 FOGALOM 61 Tel.: E-mail: URL: http://hefop2.1.8http://hefop2.1.8XY További eredményes tanulást kívánok!


Letölteni ppt "FOGALOM1 1. Amerika 18. században Az Amerikai Egyesült Álamok megalakulása Amerikai zászló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések