Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogalom1 1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogalom1 1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849."— Előadás másolata:

1 Fogalom1 1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849

2 Fogalom 2 2. Előszó  Valamennyi írónk közül Petőfi életrajza a leginkább ismert. A márciusi ifjak vezéreként és március 15-e egyik hőseként, majd az 1848–49-es szabadságküzdelem mártírjaként a nemzeti legendárium egyik központi alakja lett; a múlt század ötvenes-hatvanas éveitől ő jelentette a magyarság számára a nagybetűs Költő fogalmát. Élete legalább annyira kultusz tárgya lett, mint a költészete.

3 Fogalom3 3.Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat. FOGALOM 1. dia ElőzőTovábbFogalmak 55. 58. dia Használat 3. Főmenü 4 Vissza Tananyag 9

4 Fogalom 4 4. A foglalkozások tagozódása  I. CÉL 5. I. CÉL 5. I. CÉL 5.  1.Követelmények  II. TARTALMI LEÍRÁS 7. II. TARTALMI LEÍRÁS 7. II. TARTALMI LEÍRÁS 7.  III. TARTALOM ÉS III. TARTALOM ÉS III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK 9 TEVÉKENYSÉGEK 9. TEVÉKENYSÉGEK 9. TEVÉKENYSÉGEK 9  IV. EGYÉB 54. IV. EGYÉB 54. IV. EGYÉB 54.  1. Fogalmak  2. Irodalom  3. Illusztrációjegyzék  1. Motiváció 10. 1. Motiváció 10. 1. Motiváció 10.  2. Elöző ismeretek 11. 2. Elöző ismeretek 11 2. Elöző ismeretek 11  … 2.2. Részellenőrzés  3. Új ismeretek 15. 3. Új ismeretek 15. 3. Új ismeretek 15.  1. Lap. 16-20 1. Lap. 16-20 1. Lap. 16-20  2. Lap. 21-25 2. Lap. 21-25 2. Lap. 21-25  3. Lap. 26-30 3. Lap. 26-30 3. Lap. 26-30  4. Lap. 31-35 4. Lap. 31-35 4. Lap. 31-35  5. Lap. 36-40 5. Lap. 36-40 5. Lap. 36-40  3.1. Ellenőrzés 41. 3.1. Ellenőrzés 41. 3.1. Ellenőrzés 41.  4. Összefoglalás 46. 4. Összefoglalás 46. 4. Összefoglalás 46.  5. Értékelés 51. 5. Értékelés 51. 5. Értékelés 51.

5 Fogalom 5 I.Célkitűzés  Célomnak tekintem, hogy minden 5. osztályos tanuló megismerje a költő életének főbb állomásait és munkásságát.

6 Fogalom 6 I.1. Követelmények, kompetenciák Remélem a munkám hozzásegít benneteket ahhoz, hogy átfogóbb képet kaphassatok arról, hogy miként élt és munkálkodott Petőfi a XIX. században. Ehhez természetesen a Ti szorgalmatokra is szükség van.

7 Fogalom 7 II. Rövid tartalmi leírás 1  Petőfi Sándor gyermek- és ifjúkora  A Pesti Divatlap szerkesztője  Csalódások és válság  Szabadság, szerelem

8 Fogalom 8 II. Rövid tartalmi leírás 2  Petőfi napja  A szabadságharc idején  Halála  Utóélete

9 Fogalom 9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek  Petőfi Sándor élete és munkássága Tevékenységek:Olvasás Tesztek kitöltése Fogalmak elsajátítása

10 Fogalom 10 1. Ráhangolódás Ha az anyagot lassan és figyelmesen végigolvasod, akkor egy olyan embert ismerhetsz meg, aki nemcsak tetteivel, de költészetével is bebizonyította hazája iránt érzett szeretetét és hazafiságát.

11 Fogalom 11 2. Korábbi ismeretek aktivizálása1  Már alsó tagozatosként megismerkedhettetek néhány kiemelkedő versével mint, - Arany Lacihoz - Anyám tyúkja - Nemzeti dal - Befordultam a konyhára… - Befordultam a konyhára…  A XIX. században élt, olyan neves írókkal és költőkkel együtt, mint Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Arany János, József Attila.

12 Fogalom 12 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2  Híres történelmi személyiség is, hiszen az 1948-49- es forradalom egyik kiemelkedő alakjává vált egyrészt azáltal, hogy megírta a Nemzeti dalt, másrészt pedig hogy Petőfi kezdeményezésére határoztak úgy a Pillwaxban összesereglett ifjak: az eredetileg 19-re tervezett népgyűlést azonnal meg kell tartani.  Arra is biztosan emlékeztek, hogy ő volt az a költő, aki tragikus és rejtélyes körülmények között tűnt el a csatatéren. Ezt a szólás a mai napig őrzi: „Eltűnt, mint Petőfi a ködben!”

13 Fogalom 13 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás1 1. Melyik verset írta Petőfi Sándor? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) Arany Lacihoz b) A walesi bárdok c) A vén cigány 2. A három költő közül ki volt az, aki nem a XIX. század- ban élt? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) Jókai Mór b) Zrínyi Miklós c) Vörösmarty Mihály 1.? (a helyes válasz) a) Arany Lacihoz 2. Kérdés (a helyes válasz) b) Zrínyi Miklós

14 Fogalom 14 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás2 1. Hol tűnt el végleg Petőfi Sándor? (Döntsd el az alábbi állítások helyes- ségét!) 1. Hol tűnt el végleg Petőfi Sándor? (Döntsd el az alábbi állítások helyes- ségét!) a) tengeri hajózás közben b) Spanyolországban c) csatatéren 2. Melyik nagy esemény egyik vezető személyisége volt Petőfi? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) 100 éves háború b) 1848-49-es forradalom c) első világháború 1. Kérdés (a helyes válasz) c) csatatéren 2. Kérdés (a helyes válasz) b) 1848-49-es forradalom

15 Fogalom 15 3. Új ismeretek feldolgozása  1. Lap Gyermek és ifjúkora 1. Lap 1. Lap  2. Lap A Pesti Divatlap szerkesztője 2. Lap 2. Lap  3. Lap Csalódások és válság 3. Lap 3. Lap  4. Lap Szabadság, szerelem 4. Lap 4. Lap  5. Lap Szabadságharc idején 5. Lap 5. Lap

16 Fogalom 16 1.1 Lap 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Apja, Petrovics István, mészárosmester, aki magyarul jól beszélt és írt. Anyja, Hrúz Mária szlovák anyanyelvű volt; mielőtt férjhez ment, cselédlány és mosónő. Alig két évvel később a család Kiskunfélegyházára költözött, s maga Petőfi később ezt a várost jelölte meg születésének helyeként.

17 Fogalom 17 1.2 Lap  Petrovics István javuló anyagi helyzetének arányában gyakran változtatta fia iskoláit, igyekezett minél színvonalasabb helyre járatni. Az 1838-as dunai árvíz és egyik rokonuk anyagi csődje, akiért Petrovics kezességet vállalt, anyagi romlásba döntötte a családot.

18 Fogalom 18 1.3.Lap A tizenöt éves ifjú kénytelen volt otthagyni a selmeci líceumot, s megismerkedett a nélkülözéssel és a nyomorral. Színházi „mindenes” Pesten, házitanító Ostffyasszonyfán, majd katonának csap fel Sopronban.

19 Fogalom 19 1.4.Lap  De Petőfi inkább a színészetre érzett elhivatottságot, s 1842 novemberében vándorszínész-társulathoz szegődött.

20 Fogalom 20 1.5.Lap  Így került Debrecenbe is, ahol a Sopronból megismert barát, Pákh Albert próbált segíteni a legnagyobb nyomorban szenvedő, beteg Petőfin. Egy füzetbe írta költeményeit, mintegy hetvenet–nyolcvanat, és 1844 februárjában gyalog vágott neki a pesti útnak, hogy műveinek kiadót találjon. a legnagyobb nyomorban szenvedőa legnagyobb nyomorban szenvedő

21 Fogalom 21 2.1Lap  Petőfi sikere A helyiség kalapácsa publikálásáig osztatlan volt. Korábbi támogatói közül is nem egy ellenfelévé vált és 1845 márciusában kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből.

22 Fogalom 22 2.2Lap  Vörösmarty Mihály vette pártfogásába, s az ő ajánlása nyomán vállalta a Nemzeti Kör a versek kiadását.

23 Fogalom 23 2.3 Lap  1844 áprilisától júniusáig szüleinél tölti az időt, Dunavecsén, s olyan versek őrzik ennek emlékét, mint az Egy estém otthon és az István öcsémhez

24 Fogalom 24 2.4 Lap  A költő ekkor mondott végleg búcsút a színészetnek, s július 1-jén elfoglalta állását a lapnál. Költői pályájának talán legtermékenyebb időszaka következett

25 Fogalom 25 2.5 Lap  Költői pályájának talán legtermékenyebb időszaka következett  ekkor.

26 Fogalom 26 3.1 Lap  A nagyszerű kezdet után szükségszerű volt az időleges visszaesés: az 1845-ös  év az útkeresés, a kísérletezés időszaka.

27 Fogalom 27 3.2 Lap  Jóllehet egyik legtökéletesebb népdalát (Faleszek, ha…) és legszebb románcos életképét (A négyökrös szekér) írta ekkor.

28 Fogalom 28 3.3 Lap  Írói kudarcok is érték ekkoriban. E korszakának legjellemzőbb és legszínvonalasabb költői teljesítménye az a hatvanhat, többnyire rövid, négy- nyolcsoros versből álló Felhők című ciklus, amely 1845 ősze és 1846 márciusa között keletkezett és önálló kötetként 1846 áprilisában jelent meg.

29 Fogalom 29 3.4 Lap  A Felhők nemcsak költészetét újítja meg, hanem öngyógyítási módnak is elsőrangú: az 1848 májusában írt episztola, a Levél Várady Antalhoz már jelzi szerzője eltökélt szándékát, hogy leszámoljon kétségbeesésével. öngyógyítási módnak is elsőrangúLevél Várady Antalhozöngyógyítási módnak is elsőrangúLevél Várady Antalhoz

30 Fogalom 30 3.5 Lap  Úgy látja, tekintetét magasabb célra kell emelnie: a rabságukat levetni akaró népek ügyét kell szolgálnia.

31 Fogalom 31 4.1 Lap  Petőfi példátlan sikerén felbátorodva kiadója arra vállalkozott, hogy akkor elképzelhetetlenül magasnak számító, háromezres példányszámban adja ki egyetlen kötetben összes költeményét. A kötet 1847. március 15-én jelent meg, és egy év sem telt el az újabb, két kötetre bővülő kiadásig.

32 Fogalom 32 4.2 Lap  Versei elé mottónak, jelmondatnak a költő a következő – szállóigévé vált – sorokat írta: „Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.”

33 Fogalom 33 4.3 Lap  1846 tavaszától nemcsak költészete, de élete is e két kitüntetett érték vonzásában alakult.

34 Fogalom 34 4.4 Lap  Az 1846-os év más szempontból is fordulatot hozott Petőfi életében. Erdélyi utazása során – szeptember 8-án, a megyebálon – megismerkedett Szendrey Júliával, Károlyi gróf erdődi jószágigazgatójának lányával. 1847 májusában Júlia – apja akarata ellenére – igent mondott, és megismerkedésük évfordulóján, szeptember 8-án megtartották az esküvőt.

35 Fogalom 35 4.5Lap  Nagy versek sora őrzi a hozzá fűződő szerelmét. (Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Szeptember végén, Elértem, amit ember érhet el…)

36 Fogalom 36 5.1 Lap  Petőfi életének utolsó másfél évét mintha csak egy végzetdráma szerzője írta volna: 1848. március 15-től, a győzelem és a dicsőség tetőpontjától 1849. július 31-ig, a végső segesvári katasztrófáig egyetlen hatalmas ívű zuhanásnak tűnik fel pályája

37 Fogalom 37 5.2 Lap  1848. március 15-én Petőfi áll a forradalmi események közepében. 1848 őszén csúfondáros cikkekben támadják: harcra buzdító verseket ír (Nemzeti dal), de ő maga nem fog fegyvert. Erdélybe kerül.

38 Fogalom 38 5.3 Lap  1849 tavaszán gondjai ismét megszaporodnak: előbb szüleit temeti el, majd családja nyomorúságos helyzetén próbál segíteni. Szabadságot kér, s a vele szemben elfogult katonai vezetőkkel összekülönbözve a rangjáról is lemond.

39 Fogalom 39 5.4 Lap  Az orosz beavatkozás hírére csatlakozik ismét Bem hadseregéhez. A legmegfelelőbb pillanatban ahhoz, hogy július 31-én életét áldozza a Segesvár melletti fehéregyházi csatában.

40 Fogalom 40 5.5 Lap  Halála elképzelésének megfelelően valósult meg, mint ahogy azt korábban megfogalmazta az Egy gondolat bánt engemet című versében. Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg! Ott essem el én, A harc mezején, A hősöket egy közös sírnak adják, Kik érted haltak, szent világszabadság!

41 Fogalom 41 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a költő ifjúságáról 2)Értelmezd a népiesség szót 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása  Fontos kezelési útmutatás:  A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás  kiküszöbölése miatt - nem lehetséges.  Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd.  a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat  és a hiper-hivatkozásokat.

42 Fogalom 42 3.1.1 Ellenőrzés, visszacsatolás 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a.. 1)Szólj a …. 2)Értelmezd a..   Fontos kezelési útmutatás:   A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás   kiküszöbölése miatt - nem lehetséges.   Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd.   a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat   és a hiper-hivatkozásokat.

43 Fogalom 43 3.1.2Ellenőrzés, visszacsatolás

44 Fogalom 44 3.1.3 Ellenőrzés, visszacsatolás

45 Fogalom 45 3.1.4 Ellenőrzés, visszacsatolás

46 Fogalom 46 4.Összefoglalás Ifjúkor:  Iskolái  Munkahelyei  Társaságokban, eszmékben való részvétele  Szerelme

47 Fogalom 47 4.Összefoglalás Pályája:  Első versei és verseskötetei  Barátsága más költőkkel  Fontosabb költemények bemutatása  Pályája csúcsán a munkái  Az élete végén a munkássága  Utóélete

48 Fogalom 48 4.Összefoglalás Az előzőekben már megtárgyaltuk a legfontosabb momentumot is, mely kihatott az egész pályájára, és amitől nem is lehet elvonatkoztatni: a hazaszeretet. A hazaszeretet: - Ennek megnyilvánulása; - Költészete.

49 Fogalom 49 4.Összefoglalás  Életének összefonódása a szabadságharccal és annak bukásával.  Utolsó versei és kötetei;

50 Fogalom 50 4.Összefoglalás  Halálának körülményei.

51 Fogalom 51 5. Értékelés  Önellenőrző kérdések

52 Fogalom 52 Kérdések és válaszok  Hol és mikor született Petőfi Sándor?  Mi volt a szülei neve és foglalkozása?  Mi volt Petőfi elhivatottsága a kezdeti időkben?  Ki segítette őt a pályafutása kezdetén?  Ki volt a nagy szerelme?

53 Fogalom 53 Javasolt százalékos határok 1.: 0-30%: tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom ismételd át az anyagot akár többször is 2.: 31-65%: tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom ismételd át az anyagot még egyszer. 3.: 66-79%: tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át az ahhoz tartozó részeket. 4.: 80-90%: tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok. Keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. 5.: 91-100%: gratulálok, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével.

54 Fogalom 54 IV. Egyéb Tankönyv: Alföldi Jenő: Irodalom 5. Internet: www.magyar-irodalom.elte.hu www.images.google.com

55 Fogalom 55 IV.1. Fogalmak  Dal: Egyszerű érzelmet kifejező, rövid, énekelhető lírai mű  Népiesség: a népköltészet követése, a nép alakjainak szerepeltetése s a népnyelv alkalmazása a műben  Népköltő: olyan költő, aki a nép sorsának feltárását, jobbítását tűzte ki célul

56 Fogalom 56 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Alföldi Jenő: Irodalom 5.osztály Internet: www.magyar-irodalom.elte.hu www.images.google.com

57 Fogalom 57 IV.3. Illusztrációjegyzék A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen)  1 animáció 1 animáció 1animáció 1  1 hang 11 28 37 hang 112837hang 112837  1 videó 10 Kép esetén  1 1 1  2 9 2 9 2 9  3 16 3 16 3 16  4 17 4 17 4 17  5 18 5 18 5 18  6 20 6 20 6 20  7 21 7 21 7 21  8 22 8 22 8 22  9 34 9 34 9 34  10 37 10 37 10 37

58 Fogalom 58 Elérhetőségek Tel: 06-47-340-003 Fejti Pálné


Letölteni ppt "Fogalom1 1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849."

Hasonló előadás


Google Hirdetések