Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kialakulása, fejl ő dése és megnyilvánulásai. Milyen kultúrák voltak rá hatással? A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend legf ő bb jellemz ő i A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kialakulása, fejl ő dése és megnyilvánulásai. Milyen kultúrák voltak rá hatással? A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend legf ő bb jellemz ő i A."— Előadás másolata:

1 Kialakulása, fejl ő dése és megnyilvánulásai

2

3 Milyen kultúrák voltak rá hatással? A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend legf ő bb jellemz ő i A görög lakóház tulajdonságai A görög templom alaptípusa A görög építészet korszakokra bontása és az egyes korszakok jelent ő s épületei 4 fontos, korszakalkotó épület részletes bemutatása

4

5 Milyen kultúrák voltak rá hatással? A krétai kultúra: minószi palota krétai palota A mükénéi kultúra trójai várdomb mükénéi Akropolisz

6 A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend jellemz ő i

7 ARCHAIKUS DÓR OSZLOPRENDJELLEMZ Ő I 1. A leg ő sibb típus A legegyszer ű bb is Fejl ő dése 3 szakaszra bontható Korai (vékony oszlop, széles oszlopf ő ) Archaikus (vaskos oszlop, ehhez képest is széles oszlopf ő ) Klasszikus (közepesen széles oszlop, kicsivel szélesebb oszlopf ő )

8 JELLEMZ Ő I 2.BAL OLDALSÓ: DÓR OSZLOPREND Leegyszer ű sített vonalvezetés Talapzat nincs Fríze általában geometrikus mintákat hordoz, bár el ő fordulhat domborm ű is (ez csak a hellenizmus során) Kanellúrái mélyek Az oszlopf ő n nem láthatóak díszítmények

9 IÓN OSZLOP A PARTHENÓNONJELLEMZ Ő I 1. Jellegzetes, csiga alakú voluta Bonyolultan kiképzett talapzat Fríze nincs, koronázó párkányán is csak geometrikus minták láthatóak

10 JELLEMZ Ő I 2. OSZLOPOK AZ ATHÉNI NIKÉ- TEMPLOMBAN Korszakos fejl ő dése: Korai (hasáb alakú talapzat, nagy, hangsúlyos voluta) Archaikus (vékony oszloptörzs, kiemelked ő voluta) Klasszikus (a többihez képest vastag oszloptörzs, kevésbé kiálló voluta)

11 JELLEMZ Ő I KORINTHOSZI OSZLOPOK EGY TEMPLOM SARKÁN Nincs meghatározott típus Területi felosztása lehetséges: Athén (dárda alakú levelek az oszlopf ő n, mély kanellúrák) Didüma (gazdag növényi díszítés, díszes koronázó párkány) Basszai (kis, levél alakú díszek az oszlopf ő alján, sarkain, csigába csavarodó, hosszúkás levelek) Eleuszisz (nincs kanellúra, állatalakos díszítés, növényi motívumok)

12 A görög lakóházak és a görög templomtípus általános jellemz ő i

13 GÖRÖG LAKÓHÁZ MAKETTJEJELLEMZ Ő K A görög lakóház, a többi mediterrán házhoz hasonlóan egy központi udvar köré épül Részei: udvar, oszlopsorok, átlagosan 4 lakóhelyiség, kb. 7-8 melléktér (gazdasági terek, konyha, fürd ő ) Priénében tömbökben áltak

14 A GÖRÖG TEMPLOM RÉSZEI AZ OLÜMPIAI ZEUSZ-TEMPLOM ALAPRAJZA A küls ő oszlopfolyosón, a perisztasziszon áthaladva a pronaoszba, az el ő csarnokba jutunk Ha belépünk a kapun, akkor a cellába jutunk, ahol az isten kultuszszobra áll Nyugatról közelítve az opiszthodomoszba léphetünk a papok engedélyével, mivel ő k itt tárolják az áldozati kellékeket, ruhákat, s itt pihennek meg

15 AZ ARTEMISZION TEMPLOM, KORAI DÓR OSZLOPOKKAL

16 Korszakokra osztása és az egyes korszakok jellemz ő i és korszakalkotó épületei

17 Kr.e. 2. évezred végét ő l Kr.e. VIII. század végéig kevés lelet, többnyire csak iparm ű vészeti tárgyakon láthatóak épületek a thermoni Apollón-szentély fa oszlopok égetett agyag díszítés agyagtéglákból

18

19 Kr.e. VII-VI század a dór stílus kialakulása fokozatos áttérés a k ő építészetre kezd kialakulni a „klasszikus” görög templomtípus pl.: Olümpia: Altisz Héra temploma (Héraion), sztoák, tornacsarnokok (gümnaszion), „birkózóterek” (palaisztra), stadion, Zeusz-templom, „kincsesházak”, egyéb szentélyek

20

21 Kr.e.V-IV század kialakult az általános görög templomtípus tervszer ű városépítés a márvány használata ión oszloprend használata korinthoszi oszloprend kialakulása pl.: athéni Akropolisz Propülaia, Parthenon, Erektheion, stb. Delphoi Apollón-templom, kincsesházak, színház Epidaurosz: színház

22

23 Kr.e. 323-146 monumentalitásra való törekvés keleties pompa, keleti hatások érvényesülése könyvtárak, színházak építése pl.: Pergamon: Zeusz-oltár monumentális fríz-ún. pergamoni fríz Attalosz sztoája ókori „pláza”

24 Az olümpiai Zeusz-szentély, az athéni Attalosz-sztoa, az epidauroszi színház és a pergamoni Zeusz-oltár részletes bemutatása

25 klasszikus arányok: 6x13 oszlop Kr.e. 470-456 környékén épült dór oszloprend 3 m magas, lépcs ő s alépítmény tengely: kelet-nyugat geometrikus fríz nyeregtet ő

26 116x20 m Kr.e. 150 körül építették II. Attalosz pergamoni király építtette két szintes alsó szintjén dór, a fels ő pedig ión oszlopok vannak az athéni Agorára néz hátsó felében üzletek, els ő felében pedig egy kétsoros oszlopcsarnok látható

27 Kr.e. IV. század második felében építették kiváló akusztikával rendelkezik 34+20 soros orkhesztrája 10 m átmér ő j ű 14000 néz ő számára van hely benne 12 szektorra osztódik szkénéépülete 2 szintes oldalát támfalak er ő sítik

28 monumentális 36x34 méteres oldalán egy 120 m hosszú és 2,30 m magas domborm ű (ún. pergamoni fríz) található az oltárt ión oszlopcsarnok veszi körül, melyhez 28 lépcs ő fok fut fel az oszlopcsarnokból kilépve át kell vágnunk az áldozati udvaron, hogy a 9 m magas talapzaton álló oltárhoz juthassunk

29

30 Az ókori görög építészetre 2 kultúra volt nagy hatással: a krétai és a mükénéi kultúra Oszloprendek: dór (a leg ő sibb), ión (csiga alakú voluta) és a korinthoszi (sok változata van) A görög ház központi udvar köré épül A görög templom részei: perisztaszisz (küls ő oszlopsor), pronaosz (el ő csarnok), cella és opiszthodomosz (mellékhelyiség) 4 korszakra osztható: görög ő skor, archaikus kor, klasszikus kor és a hellenizmus Az olümpiai Zeusz-templom klasszikus arányokkal (6x13) épült Az Attalosz-sztoa egy ókori bevásárlóközpont, mivel hátsó felében üzletek találhatóak Az epidauroszi színház 34 20 üléssora 14000 néz ő t volt képes befogadni A pergamoni Zeusz-oltár oldalán egy 120x2.30 méter nagyságú domborm ű van

31


Letölteni ppt "Kialakulása, fejl ő dése és megnyilvánulásai. Milyen kultúrák voltak rá hatással? A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend legf ő bb jellemz ő i A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések