Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az antik művészet. Görög művészet – „A nagy ébredés” Marathóni ifjú. Kr.e. 340 k. Sumer szobor. Kr.e. 2150 k. Papnő. Egyiptom, Újbirodalom, Kr.e. 1200.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az antik művészet. Görög művészet – „A nagy ébredés” Marathóni ifjú. Kr.e. 340 k. Sumer szobor. Kr.e. 2150 k. Papnő. Egyiptom, Újbirodalom, Kr.e. 1200."— Előadás másolata:

1 Az antik művészet. Görög művészet – „A nagy ébredés” Marathóni ifjú. Kr.e. 340 k. Sumer szobor. Kr.e. 2150 k. Papnő. Egyiptom, Újbirodalom, Kr.e. 1200 k.

2 TÖRTÉNETI ÉS MŰVÉSZETI KORSZAKOK  Kr. e. IV – III. évezred krétai–égei civilizáció  Kr e. II. évezred közepe – akhájok; Kr. e. 1100 mükénéi bronzkori kultúra  Kr. e. VIII. sz.: a hellén poliszrendszer kiépülése, az ókori görög kultúra és művészet felvirágzása  Művészeti korszakolás:  Kr. e. 1100 – Kr. e. 700: geometrikus kor  Kr. e. 700 – Kr. e. 480 az archaikus művészet korszaka  Kr. e. 480 – Kr. e. 323: klasszikus művészet (Athén Periklész korában)  Kr. e. IV. sz. végétől. hellenisztikus kor (K r. e. II. sz. közepe: római hódítás) A hellén kultúra elterjedése a Mediterráneumban

3 A krétai művészet Kr. e. 1700 – 1400 Freskótöredékek a knósszoszi palotából

4 Geometrikus stílus (Kr. e. 1100 – Kr. e. 700)

5 A klasszikus dór templom (Kr. e. V. sz.)

6 A dór oszloprend  arányrendszer : a vallásfilozófiai HARMÓNIA-tan művészi megvalósítása  Szerkezeti és formai méretek egységes, matematikailag meghatározott arányrendbe illeszkednek  Az arányrend alapja: az oszlop, az oszlop alsó keresztmetszetének sugara.  gör. embatész lat. modulus ( a kannelurák éleit érintő kör sugara) – az egész templom méretarányainak alapegysége. Tümpanon /oromzat Fríz: triglif és metopé architráv párkány Oszlopfő: Abakusz ekhinusz modul

7 A görög oszloprendek: dór, ión, korinthoszi

8 A görög templom ikonográfiai programja Olümpia, Zeusz-templom Kr. e. 470 – 456 Dór peripterosz (6 x 13 oszlop)

9 Olümpia, Zeusz-templom tümpanonjai Oinomaos és Pelops kocsiversenye A kentaurok és lapithák harca

10 Olümpia, Zeusz templom ny.-i tümpanon Apollón és egy kentaur.

11 Az olümpiai Zeusz templom belső tere, rekonstrukciós rajz

12 A görög szobrászat változásai Kr.e. VI – IV. sz. között Archaikus – klasszikus – hellenisztikus stílus

13  Archaikus – fogalmi (konceptuális) művészet Anavüsszoszi Kurosz, sírszobor, Attika, Kr. e. 530 Polükleitosz: Lándzsavivő Kr. e. 450 k. (római másolat) Klasszikus ábrázoló művészet – „az elbeszélés homéroszi szabadsága” Gombrich Frontális alakformálás Kontraposzt testhelyzet

14 Aiginai bronzszobrok, Kr.e. V. sz. közepe Poszeidón (?) Kocsihajtó, részlet (Kr.e. 470 k.)

15 A periklészi „aranykor” szobrászata – a klasszikus görög művészet Szandálkötő Niké – Athéné-Niké templom márvány mellvéd domborműve Mürón: Diszkoszvető Kr.e. 450. k. (másolat)

16 Térábrázolás a görög festészetben Szobrászműhely. Görög tál, Kr.e. 480. k.

17 Antik festészet (görög festmények, római másolatok) Gráciák. Görög eredeti után készült Pompeji freskó (Nápoly) Perszephoné és Dionüszosz. Vörös alakos görög váza, Kr.e. 5. sz.

18 A „tudott” és a „látott” dolgok képi megjelenítése Egyiptomi festmény (Tó) Két dimenzió Síkhatás Legnagyobb felületek törvénye „Konceptuális művészet” (Gombrich): a látvánnyal kapcsolatos tudás ábrázolása A Tó című egyiptomi festmény „átfogalmazása” (Artner Tivadar) Három dimenzió Térhatás Takarásban, rövidülésben való ábrázolás Látványcentrikus ábrázolás Az ábrázolási hagyományok változása: történetileg alakuló, konkrét funkcióhoz kapcsolódó folyamat nem „fejlődéstörténet”. Ld. Platón esztétikai ítélete ( Az állam 598b)

19 Athén, Parthenón, Kr.e. 447- 432 az oszlopok alsó átmérője: kb. 1,905 m (modul: 1 m; oszlopmagasság 11 modul) építészek: Iktinosz, Kallikratész; szobrászati munkák: Pheidiász

20 Athén, Akropolisz, Periklész-kor A Parthenón (‘a Szűz helye’), az Athéné kultusz központja 8 / 17 oszlopos peripterosz alaprajz: 31m x 70 m téglalap

21 Athén, Parthenón, szobrászati díszítés Poszeidón, Apollón és Artemisz a Parthenón nagy frízén

22 Athén, Parthenón, szobrászati díszítés Nyugati fríz, a lovasok menete

23 Késő-klasszikus és a hellenisztikus stílus Kr.e. IV. sz. makedón hódítás: a görög művészet és kultúra szétterjedése: hellénizmus Praxitelész: Hermész és Dionüszosz. Kr. e. IV. sz. Belvedere-i Apollón; Milói Vénusz (Kr. e. IV. sz. közepén készült görög szobrok római másolatai)

24 Hellenisztikus szobrászat Libával játszó kisfiú. Kr.e. 2. sz-i bronzszobor római másolata Piacra igyekvő öregasszony. Kr.e. 2. sz-i római másolat

25 A hellenisztikus művészet stílusjegyei: mozgalmasság, szenvedély érzékeltetése Rhodoszi iskola Laokoón szoborcsoport. Kr.e. 1. sz. Farnese bika. Kr.e. 1. sz.

26 Pergamoni Zeusz-oltár Kr.e. 180 Gigantomachia. Dombormű-részlet a Pergamoni oltárról

27 Róma, Fórum Romanum rekonstrukciós rajz

28 Római templomépítészet Augustus temploma, Nimes, Kr. e. 16

29 Róma, Colosseum

30 Pont du Gard vízvezeték Trier, 2-3 sz-i római erőd – az építéstechnológia csúcsteljesítményei; máig álló kőépületek – boltozási technika alkalmazása (nagy terek áthidalása)

31 Római portrészobrászat Kr. e. 3., 2. sz. Barberini patricius ősei portréival. Kr. e. 1. sz. – élethűségre való törekvés – a személyes arcvonások pontos, valósághű, realisztikus visszaadása

32 Római portrészobrászat Vespasianus császár portréja szobra 1. sz. vége Caracalla portréja. 3. sz. eleje Pompeius Magnus. Kr.e. 1. sz.

33 Római szobrászat Augustus, 1. sz. eleje Marcus Aurelius lovasszobra. 170 k.

34 Római freskófestészet Herculaneumi freskó, I. sz. (Bacchus) Római freskó

35 Róma, Pantheon, 170 k.

36 A Pantheon tér- és tömegalakítása (alaprajz és metszet)

37 Késő római építészet Maxentius bazilikája. 4. század eleje Constantius bazilikája, Aula palatina. Trier, 300


Letölteni ppt "Az antik művészet. Görög művészet – „A nagy ébredés” Marathóni ifjú. Kr.e. 340 k. Sumer szobor. Kr.e. 2150 k. Papnő. Egyiptom, Újbirodalom, Kr.e. 1200."

Hasonló előadás


Google Hirdetések