Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE Fejezetek a földrajztudomány történetéből BSc képzés hallgatóinak Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0 Számonkérés: kollokvium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE Fejezetek a földrajztudomány történetéből BSc képzés hallgatóinak Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0 Számonkérés: kollokvium."— Előadás másolata:

1 A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE Fejezetek a földrajztudomány történetéből BSc képzés hallgatóinak Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0 Számonkérés: kollokvium

2 20011/2012 II. Félév Az előadások tervezett rendje és tematikája Az előadás száma Az előadás ideje Az előadás témája 1Február 8Témabemutatás, követelmények, irodalom. Ismeretektől a tudományig 2Február 15Geográfia az antik világszemléletben: jellege és teljesítményei 3Február 22A fizikai és szellemi látótér beszűkülésének és kezdődő tágulásának alapjai és földrajzi konzekvenciái 4Február 29Az oikumené kitágulása – a mozgatórugók földrajzi aspektusai 5Március 7A kitágult világ földrajztudományi hatásai Analízis és szintézis a földrajzban: Humboldt és Ritter 6Március 14A genetikus földrajz földtudományi alapjai: a jégkorszakkutatás az aktualizmus tükrében Földrajzi irányzatok a XIX. század második felében és a századfordulón 7Március 22Néhány XX. századi földrajzi irányzat 8Március 28 Szakmai napok 9Április 4Magyar földrajz, magyar földrajzosok a XIX. század derekáig Az enciklopédikus Hunfalvy János 10Április 11Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, Teleki Pál kora a magyar geográfiában 11Április 18A földrajz Magyarországon a II. világháború után 12Április 25A földrajz a Debreceni Egyetemen

3 Tankönyvi és ajánlott irodalom a földrajztudomány történetéhez Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainkig ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999 p. 274 Szabó J.: A természetföldrajz tárgya, céljai tagolódása, tudományrendszertani helye In: Általános természeti földrajz. Szerk. Borsy Z. Egyetemi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1993. pp. 7-27 Bulla B.: A természeti földrajz fejlődése In: Általános természeti földrajz I. Budapest, 1953, pp. 5-57 Teleki P.: A földrajzi gondolat története Budapest, 1917, p. 231 – új kiadás Bp. Kossuth Kiadó, 1996 Incze A.: A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata Kolozsvár, 1942, p. 64 Fodor F.: A magyar földrajztudomány története Budapest, MTA-FKI, 2006, p. 820 Csinády G.: Régi magyar geográfusok lexikona Debrecen, 2011, p. 294 Zoltán Z.: A dinamikus gazdaságföldrajz történelmi előzményei Földrajzi Értesítő, 1979/1-2, pp. 1-22 Schmithüsen, J.: Geschichte der geographischen Wissenschaft Mannheim-Wien-Zürich, 1970, p. 190 Fuson, R. H.: A geography of geography – origins and development of the discipline Dubuque, Iowa, 1969 Szauskin, J. G.: Studien zu Geschichte und Metodologie der geographischen Wissenschaft Gotha/Leipzig, 1978 - eredeti: История и методология географической науки MGM, Moszkva, 1976 Hettner, A.: Die Geographie (Ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden Breslau, 1927, p. 463 Beck, H.: Geographie – Europäische Entwicklung in Texten und Erläuterungen München, 1973

4 Vizsgai esszékérdések 1 A földrajz tudomány rendszere és helye a tudományok között 2. Ismeretek és tudomány Az ismeretek tudománnyá fejlődése a földrajzban 3. A primitív társadalmak földrajzi ismeretei 4. A potamikus kultúrák földrajzi ismeretei 5. Az antik tudomány nézetei a Föld általános alkatáról és az oikumenéről 6. A térképi ábrázolás, a zónatan és a lakott föld leírása az antik geográfiában 7. Ptolemaiosz és az antik világkép beszűkülése 8. A középkor földrajza (Ny. Európa, Bizánc, az arabok) 9. A földrajzi megélénkülés és a földrajzi reneszánsz 10. Az oikumené kitágulásának alapjai és menete a 16. században 11. Az átjárók keresése és a Terra australis problémája 12. A felfedezések tudományos hatásai különös tekintettel a földtudományokra 13. XVI-XVII. századi földrajzi műfajok és művek 14. Bernhard Varenius és jelentősége 15. Államismék és miliő teóriák 16. Alexander von Humboldt 17. Karl Ritter és jelentősége 18. Az aktualizmus kialakulásának előzményei és főbb állomásai 19. A Jégkorszak felismerésének előzményei (drift- és iszapárelmélet) és európai menete 20. A XIX. századi geográfia néhány alapproblémája és Richthofen működése 21. Davis és Walter Penck geomorfológiai szintézise 22. A klimatikus geomorfológia kialakulása és fejlődése 23. Az emberföldrajz kialakulása és vitái 24. A leíró földrajz fejlődésének néhány jelentős állomása 25. A földrajz Magyarországon Hunfalvy János fellépéséig 26. Hunfalvy János 27. Lóczy Lajos működése és földrajzi jelentősége 28. Cholnoky Jenő földrajzi munkássága 29. Teleky Pál gazdaságföldrajza 30. A geográfia a Debreceni Egyetemen a két világháború közt 31. Kádár László és tanítványai a Debreceni Egyetemen


Letölteni ppt "A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE Fejezetek a földrajztudomány történetéből BSc képzés hallgatóinak Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0 Számonkérés: kollokvium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések