Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vallás és globalizáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vallás és globalizáció"— Előadás másolata:

1 Vallás és globalizáció
Karsai István Geográfus Msc. I.

2 A globalizáció fogalma
Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra területén az egész Földre kiterjedő új rendszereket hoznak létre.

3 A globalizáció története
A modern értelemben a globalizáció először a hatvanas-hetvenes évek fordulóján jelent meg. Római Klub (1968) jelentése következtében egyre több, a Földünk sorsáért aggódó tudós, környezetvédő aktivista kezdett el foglalkozni a globális környezetvédelmi problémákkal

4 Vallások elterjedése a Földön

5 A Föld vallásainak megoszlása

6 Vallások elterjedése a Földön
A XXI. Század elején mintegy 5000-re tehetőek a vallási közösségek száma, azonban mindössze 10 közösség tömöríti a hívők 90%-át. Az elmúlt évtizedekben, ezek között az arányok módosultak. Az iszlám hívőinek száma rohamos növekedésnek indult, míg a keresztény egyház hasonló adatai lassú növekedést mutatnak.

7 A vallás fényoldala Afrikában az egészséggondozás 40 százaléka valamilyen vallásos szervezet közreműködésével jut el a rászorulókhoz. Muzulmán, hindu és zsidó segélycsoportok világszerte tevékenyek a szegénység és a betegségek elleni küzdelemben. Bármely fejlett államban találkozhatunk annak példájával, hogy emberek a hitükből eredő késztetés alapján gondoskodnak a mozgásukban korlátozottakról, haldoklókról, leszakadókról és más hátrányos helyzetűekről.

8 A vallás árnyoldala Az együttérzés sajnos nem az egyetlen megnyilvánulás, amelyen keresztül az embereket a vallás irányítja, mert ugyanígy képes táplálni a szélsőségességet, sőt a terrorizmust is. Ezek azok az esetek, amikor a hit azonosító kártyává válik azokkal szemben, akik nem osztoznak benne. Amikor a spirituális nacionalizmust táplálja a vallás, amely hitetleneknek, hűtleneknek, végső soron ellenségnek tekinti azokat, akik nem értenek egyet vagy akár csak más hit szerint élnek.

9 A keresztény és az iszlám vallás követőinek alakulása az utóbbi évtizedekben
Az utóbbi évtizedekben a fejlett országokban a katolikus hívők száma az USA kivételével alig nőtt míg Afrikában volt a legnagyobb a katolikus hitre tértek száma. Ezzel szemben az iszlám követőinek száma mind a fejlett mind a fejlődő világban nőtt. A fejlett világban ez leginkább a bevándorlásnak volt köszönhető de szerepet játszott az áttérés is.

10 Migrációs folyamatok Az 1960-as évektől folyamatosan jelentős számú bevándorló érkezik, leginkább az EU nyugati részébe. Olyan helyekről érkeznek ahol mások a szokások, a világnézet, a kulturális háttér és a vallás is.

11 A migráció fő irányai az 1970-es évek elején

12 Az iszlám terjedése Európában
New York London Iszlám vallásúakkal szembeni bizalmatlanság, előítéletek. Vallási fundamentalizmus Nők elnyomása Iszlám kisebbség integrálását az európai (keresztény) társadalmakba nem lehet csupán tolerancia és multikulturalizmus segítségével megoldani.

13 Az iszlám terjedése Európában
Dán karikatúrák megjelenése 2005 őszén. 2006. januárjába egymilliárd iszlám vallású ember mozdult meg a világ minden táján. A dán kormány nem kért elnézést a rajzokat közlő újság nevében, és nem is határolódott el tőle.

14

15

16 Franciaország és a vallás
Laicitás:államnak az egyházakhoz, vallásokhoz való viszonyát fejezi ki. A francia alkotmány a laicitást a köztársaság alapvető értékei körében említi. E szerint az elv szerint az országban előforduló vallási irányzatoknak tartózkodni kell a politikába való beavatkozástól, és az állam sem részesíthet előnyben egyetlen egyházat sem.

17 Németország 2010 novemberében több újságban is, megjelentek olyan cikkek, amelyekben Angela Merkel kijelenti, hogy szerinte nem igaz, hogy az emberek a multikultiban boldogan élnek egymás mellett, szerinte a bevándorlóknak többet kell tenni a beilleszkedésük érdekében, mint megtanulni németül.

18 A vallás hatása a globalizációra
Egyes tanulmányok szerint a vallásnak nagy szerepe volt az ipari forradalomban, a nagy mértékű gazdasági fejlődésben és így a globalizációban is. Rodney Stark szerint a keresztények erkölcsi tanításai védelmet szolgáltattak a nőknek, így a társadalom kiegyenlítettebbé vált és a gazdasági fejlődés is könnyebben létrejöhetett.

19 Szekularizáció A globalizáció egyik legfőbb vallásra gyakorolt hatásának tartják. Jelentése: világivá tétel. Három nagy egyház híveinek összesített aránya Magyarországon 2001 és 2011 között 73-ról 53 százalékra olvadt. Maga a folyamat azonban nem általában a hit vagy a hívők ellen irányul, hanem azt jelentette és jelenti, hogy az állam és a vallási közösségek egyenrangú partnerek és egyik sem rendelkezhet monopolhelyzettel vagy különleges előjogokkal az országok keretében.

20 Vallási fundamentalizmus
A tömegek nem szeretik a bizonytalanságot, s ennek időszakaiban a vallási fundamentalizmusba menekülnek. A keresztény, iszlám, zsidó vagy buddhista fundamentalizmus erősödése a XX. és a XXI. század nagy globális, regionális társadalmi megrázkódtatásaival, ezek helyi következményeivel függ össze.

21 A globalizáció és a vallás fő problémája
A globalizáció előtt a kulturális evolúció egy „zárt rendszert” alkotott, ám a globalizáció térnyerésével új helyzet alakult ki. A befogadó országok egyik legfontosabb feladata lenne az egységes, szabályozott migrációs politika kidolgozása, a bevándorlók elleni idegenellenesség kezelése, illetve - ha arra van lehetőség - annak megszüntetésének segítése.

22 Források Simai Mihály: Világegyházak és globális kihívások a XXI. században Halik, T.: A vallás átalakulása a globalizáció folyamatában Parti Adrienn: A globalizáció kulturális vetülete Botos Katalin: A világvallások gazdasági tanítása és a globális piacgazdaság   Szajbély Katalin: A vallási jelképek viseléséről szóló törvény Franciaországban

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vallás és globalizáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések