Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karsai István Geográfus Msc. I.. A globalizáció fogalma  Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karsai István Geográfus Msc. I.. A globalizáció fogalma  Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy,"— Előadás másolata:

1 Karsai István Geográfus Msc. I.

2 A globalizáció fogalma  Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra területén az egész Földre kiterjedő új rendszereket hoznak létre.

3 A globalizáció története  A modern értelemben a globalizáció először a hatvanas-hetvenes évek fordulóján jelent meg.  Római Klub (1968) jelentése következtében egyre több, a Földünk sorsáért aggódó tudós, környezetvédő aktivista kezdett el foglalkozni a globális környezetvédelmi problémákkal

4 Vallások elterjedése a Földön

5 A Föld vallásainak megoszlása

6 Vallások elterjedése a Földön  A XXI. Század elején mintegy 5000-re tehetőek a vallási közösségek száma, azonban mindössze 10 közösség tömöríti a hívők 90%-át. Az elmúlt évtizedekben, ezek között az arányok módosultak. Az iszlám hívőinek száma rohamos növekedésnek indult, míg a keresztény egyház hasonló adatai lassú növekedést mutatnak.

7 A vallás fényoldala  Afrikában az egészséggondozás 40 százaléka valamilyen vallásos szervezet közreműködésével jut el a rászorulókhoz. Muzulmán, hindu és zsidó segélycsoportok világszerte tevékenyek a szegénység és a betegségek elleni küzdelemben. Bármely fejlett államban találkozhatunk annak példájával, hogy emberek a hitükből eredő késztetés alapján gondoskodnak a mozgásukban korlátozottakról, haldoklókról, leszakadókról és más hátrányos helyzetűekről.

8 A vallás árnyoldala  Az együttérzés sajnos nem az egyetlen megnyilvánulás, amelyen keresztül az embereket a vallás irányítja, mert ugyanígy képes táplálni a szélsőségességet, sőt a terrorizmust is. Ezek azok az esetek, amikor a hit azonosító kártyává válik azokkal szemben, akik nem osztoznak benne. Amikor a spirituális nacionalizmust táplálja a vallás, amely hitetleneknek, hűtleneknek, végső soron ellenségnek tekinti azokat, akik nem értenek egyet vagy akár csak más hit szerint élnek.

9 A keresztény és az iszlám vallás követőinek alakulása az utóbbi évtizedekben  Az utóbbi évtizedekben a fejlett országokban a katolikus hívők száma az USA kivételével alig nőtt míg Afrikában volt a legnagyobb a katolikus hitre tértek száma.  Ezzel szemben az iszlám követőinek száma mind a fejlett mind a fejlődő világban nőtt. A fejlett világban ez leginkább a bevándorlásnak volt köszönhető de szerepet játszott az áttérés is.

10 Migrációs folyamatok  Az 1960-as évektől folyamatosan jelentős számú bevándorló érkezik, leginkább az EU nyugati részébe.  Olyan helyekről érkeznek ahol mások a szokások, a világnézet, a kulturális háttér és a vallás is.

11 A migráció fő irányai az 1970-es évek elején

12 Az iszlám terjedése Európában  2001.09.11. New York  2005.07.07. London  Iszlám vallásúakkal szembeni bizalmatlanság, előítéletek.  Vallási fundamentalizmus  Nők elnyomása  Iszlám kisebbség integrálását az európai (keresztény) társadalmakba nem lehet csupán tolerancia és multikulturalizmus segítségével megoldani.

13 Az iszlám terjedése Európában  Dán karikatúrák megjelenése 2005 őszén.  2006. januárjába egymilliárd iszlám vallású ember mozdult meg a világ minden táján.  A dán kormány nem kért elnézést a rajzokat közlő újság nevében, és nem is határolódott el tőle.

14

15

16 Franciaország és a vallás  Laicitás:államnak az egyházakhoz, vallásokhoz való viszonyát fejezi ki. A francia alkotmány a laicitást a köztársaság alapvető értékei körében említi. E szerint az elv szerint az országban előforduló vallási irányzatoknak tartózkodni kell a politikába való beavatkozástól, és az állam sem részesíthet előnyben egyetlen egyházat sem.

17 Németország  2010 novemberében több újságban is, megjelentek olyan cikkek, amelyekben Angela Merkel kijelenti, hogy szerinte nem igaz, hogy az emberek a multikultiban boldogan élnek egymás mellett, szerinte a bevándorlóknak többet kell tenni a beilleszkedésük érdekében, mint megtanulni németül.

18 A vallás hatása a globalizációra  Egyes tanulmányok szerint a vallásnak nagy szerepe volt az ipari forradalomban, a nagy mértékű gazdasági fejlődésben és így a globalizációban is.  Rodney Stark szerint a keresztények erkölcsi tanításai védelmet szolgáltattak a nőknek, így a társadalom kiegyenlítettebbé vált és a gazdasági fejlődés is könnyebben létrejöhetett.

19 Szekularizáció  A globalizáció egyik legfőbb vallásra gyakorolt hatásának tartják.  Jelentése: világivá tétel.  Három nagy egyház híveinek összesített aránya Magyarországon 2001 és 2011 között 73-ról 53 százalékra olvadt.  Maga a folyamat azonban nem általában a hit vagy a hívők ellen irányul, hanem azt jelentette és jelenti, hogy az állam és a vallási közösségek egyenrangú partnerek és egyik sem rendelkezhet monopolhelyzettel vagy különleges előjogokkal az országok keretében.

20 Vallási fundamentalizmus  A tömegek nem szeretik a bizonytalanságot, s ennek időszakaiban a vallási fundamentalizmusba menekülnek. A keresztény, iszlám, zsidó vagy buddhista fundamentalizmus erősödése a XX. és a XXI. század nagy globális, regionális társadalmi megrázkódtatásaival, ezek helyi következményeivel függ össze.

21 A globalizáció és a vallás fő problémája  A globalizáció előtt a kulturális evolúció egy „zárt rendszert” alkotott, ám a globalizáció térnyerésével új helyzet alakult ki. A befogadó országok egyik legfontosabb feladata lenne az egységes, szabályozott migrációs politika kidolgozása, a bevándorlók elleni idegenellenesség kezelése, illetve - ha arra van lehetőség - annak megszüntetésének segítése.

22 Források  Simai Mihály: Világegyházak és globális kihívások a XXI. században  Halik, T.: A vallás átalakulása a globalizáció folyamatában  Parti Adrienn: A globalizáció kulturális vetülete  Botos Katalin: A világvallások gazdasági tanítása és a globális piacgazdaság  http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20130611_f elgyorsult_a_szekularizacio_magyarorszagon http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20130611_f elgyorsult_a_szekularizacio_magyarorszagon  Szajbély Katalin: A vallási jelképek viseléséről szóló törvény Franciaországban

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Karsai István Geográfus Msc. I.. A globalizáció fogalma  Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések