Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor

2 Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought deeply about the matter and concluded it was too difficult a subject. With some reluctance I turned to physics as substitute.” Albert Einstein

3 Bevezetés a földrajzba 1.2 Mi a földrajz? „Amit a földrajzosok csinálnak”. De kik a földrajzosok. És mit csinálnak? Sok arca van. 1.vélemény --- tények (városok népessége, helynevek, Afrika államai, Mi a leg...) 2. vélemény --- térkép (geodéták) 3. vélemény --- útikönyv (útleírás, könyvtár, Kiss-féle felmérés) És a valóságban - emberek, helyek, környezetek és kapcsolataik

4 Bevezetés a földrajzba A földrajznak az a tér, ami a történelemnek az idő. (Azért az idő, a változás elemzése legalább olyan fontos!!!) -A hely tudománya, elméleti összekötetést biztosít a kulturális és természeti (környezeti) terek között. A valós helyek működésének megértése. A társadalom milyen kapcsolatban van a környezetével. -Nem akármilyen „hely” értelmezés – a kezdők földrajza a hely-név földrajz (Nem a topográfia a földrajz, mint tudomány.) -Térbeli gondolkodás – EZ LESZ a sajátod, amihez leginkább a geográfus ért (Miért és hol csinálják az emberek, amit csinálnak.)

5

6 Kinek mit jelent az, hogy geográfia? A „földrajz” és a „geográfia” az Interneten Geography: Földrajz:

7 Miként tudok majd dolgozni? AAG honlap alapján 1.Térképészet (pl. digitális térképszerkesztő), GIS, RS elemző 2. Társadalomföldrajz – terület- és településfejlesztő 3. Gazdaságföldrajz – pl. piactervező (geomarketing), ingatlanbecslő, közlekedéstervező/menedzser 4. Környezettudomány – pl. környezetmenedzser 5. Természeti földrajz / földtudomány– pl. talaj, vízrajzi szakértő, geomorfológus 6. Oktatás 7. Regionális földrajz – pl. travel agent

8

9 A karrier szempontjából

10 Bevezetés a földrajzba A földrajz világai és kérdései – sok arca van Hogyan változott tartalma idővel? - sok változás a szemléletben Újra tagolódásban van Új szemlélet, új technika Vermeer 1686 A geográfus World Wind Google Earth 3D

11 A kurzus tartalma A földrajzi gondolat háttér Mit csinálnak a földrajzosok? Módszerek Hogyan gondol- koznak a földrajzosok? elméletek Miért így gondolkoznak? gyakorlat Mi a földrajz? (12.) Megfigyelés – adat, adatgyűjtés (5.) Tér, ciklus, rendszer (6.) Társadalom és környezet (4b.) Történet (3.)Megjelenítés - térkép, modellezés (5.) Skála térben és időben, méretarány (6.) Alkalmazások A Föld felszíne, változások, tájak és az emberi hatások (4a.) Analízis – GIS, RS (5.) Karrierlehetőségek és munkaerő piac (munkapiac)

12 Bevezetés a földrajzba A "HIVATALOS" definíció földrajz, geográfia: a szilárd kéreg, a víz és a levegő élettel átszőtt érintkezési terében a természeti és társadalmi folyamatok hatására, illetve kölcsönhatására kialakult és tovább formálódó georendszerek fejlődésével, változásaival, térbeli elrendeződésük törvényszerűségeinek feltárásával foglalkozó tudományszak. A földrajz egyidejűleg természet- és társadalomtudomány is, mert tárgya, a földrajzi környezet olyan sajátos tértípus, melyet a természeti szférák és a társadalom kölcsönhatás-rendszere jellemez. Ennek megfelelően a földrajzi környezetet mint funkcionáló egészet és a benne lévő tényezőket együttesen, egymásra hatásukban törekszik értelmezni, és látásmódjának meghatározója a komplexitás.

13 Bevezetés a földrajzba földrajzi adat, földrajzi hely --- történelmi dátum Természet és társadalomtudomány is A lényeg az ÖSSZEKAPCSOLÁS pl. természeti katasztrófák és következményeik, városiasodás és az életminőség változása, az ember hatására történő klímaváltozás és annak visszahatása --- általában civilizációs kihívások (is) pl. környezetváltozás

14 Bevezetés a földrajzba 1. 7 A földrajz alapjai 1. Mi van hol, mikor, miért? Fogalmak - geoszféra - helyzet --- abszolút --- relatív -- topográfiai (kis tér) -- földrajzi (nagyobb tér) - helyzet a természeti térben - helyzet a társadalmi térben - funkciók - paraméterek, hasznosítás, tevékenység, teljesítőképesség - energia, forma, szerkezeti sajátosságok tartoznak minden földrajzi lényeghez - kialakulás – pl. a rómaiak és Budapest

15 Bevezetés a földrajzba A földrajz alapjai 2. A tudományos gondolkodás módszeres gondolkodás. A tanteremben csak az anyag egy része tanulható meg, sok terepismeret is kell. Vegyen részt rajta. A GYAKORLATI ismeret nemcsak mítosz. A földrajzi probléma sokoldalú, különböző gondolkodási szerkezeteket kíván. Az oktatók túlterheltek, de segítenek szívesen, ha van elszántság az ismeretbővítésre.

16 Bevezetés a földrajzba A földtudományokhoz tartozó tudomány szakok és elhelyezkedésük a földtudományokon belül: Szférikus tudományok talajtan hidrológia meteorológia földrajz természetföldrajz társadalomföldrajz regionális földrajz tájföldrajz Társtudományok -földtan -planetológia -alkalmazott földtudományok -távérzékelés -térképészet -geodézia -geoinformatika

17 Bevezetés a földrajzba Földrajzi látásmód - megérteni a kultúra és a táj formáit - a Földfelszín, mint tér tanulmányozása, amelyen az emberi populáció él

18 Bevezetés a földrajzba

19 A földrajzi vizsgálati folyamat 1.Tegyél fel földrajzi kérdést 2.Azonosítsd milyen adatokra és információra van szükség a kérdés megválaszoláshoz 3.Hozzad térképi, táblázatos, grafikus formára ezeket, vizsgáld a mintázatukat, kapcsolatukat 4.Elemezzed ezeket és adjál választ a kérdésre 5.Cselekedj, hozz döntést, old meg a kérdést, tanítsad Mapping Our World 2005

20 Bevezetés a földrajzba Haggett 2006 Geográfia o.

21 Bevezetés a földrajzba A földrajz világai, mi a földrajzi probléma és mi nem

22 Bevezetés a földrajzba – néhány példa

23 Boecker-féle szállítószalag

24 Bevezetés a földrajzba 2.4. – néhány példa

25 Bevezetés a földrajzba 2.5. – néhány példa

26 Bevezetés a földrajzba 2.6. – néhány példa az egy klóratom, ill. nitrogénmonoxid molekula „hatása” és az ózonlyuk Sztratoszférikus ózon – Schönbein, Chapman, Crutzen (95-ös Nobel-díj) Ózon felbomlása Fotokémiai bomlás. Később tudódott ki, hogy a nitrogén-monoxid is fontos szerepet játszik – talaj által kibocsátott dinitrogén-oxid (N 2 O), ami ibolyántúli sugárzás hatására elbomlik –NO keletkezik, ami az ózonnal reakcióba lép NO+O 3  NO 2 + O 2 NO 2 +O  NO + O TALAJ – ÓZON Freon – lassan a sztratoszférába kerülnek és UV sugárzás hatására elbomlanak  Cl láncreakciója Cl+O 3  ClO + O 2 ClO+O  Cl + O Szerencsére van klór-nitrát, de mégis gond – ózonlyuk – sósav-klór-nitrát – mol klór  atomos klór Mészáros E A Föld rövid története

27 Bevezetés a földrajzba 2.7. – néhány példa az integrációra IGEN

28 Bevezetés a földrajzba 2.8. – néhány példa az integrációra

29 Bruegel „kis jégkorszak”

30 Bevezetés a földrajzba 2.9. – néhány példa az integrációra

31 Bevezetés a földrajzba A földrajz, mint tantárgy -a klasszikus és az integratív földrajzi egyetemi tárgyakról (Haggett ábrája) -a regionális földrajz tartalma - tantárgy / kurzus A földrajz, mint tudomány - a tudományszak tagolódása - a tudományosság jelenléte a földrajzban - a tudomány kritériumai A földrajz, mint gyakorlat -alkalmazott kutatások -Szolgáltatások -a piac

32 Bevezetés a földrajzba 2.11.

33 Bevezetés a földrajzba Szintézistudomány „Jacks of all trades and master of none” ??? „kifelé néző” tudomány, de anyatudomány is pl. geodézia, regionális tudomány Helyek, terek Megosztott hely más tudományokkal, de mást elemez a földrajz Identitásvesztés (periférián történő fejlődés)

34

35 Bevezetés a földrajzba A földrajz a gyakorlatban Kitüntetett témák: -Természeti veszélyek és kockázatok -Antropogén veszélyeztetettség, hatások elemzése -Információ elemzés, kezelés -Környezet és területfejlesztés

36 Bevezetés a földrajzba 2.14

37 Bevezetés a földrajzba 2.15.

38 Bevezetés a földrajzba 2.16.

39 Bevezetés a földrajzba Szegedi fakataszter


Letölteni ppt "Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought."

Hasonló előadás


Google Hirdetések