Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor

2 Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought deeply about the matter and concluded it was too difficult a subject. With some reluctance I turned to physics as substitute.” Albert Einstein

3 Bevezetés a földrajzba 1.2 Mi a földrajz? „Amit a földrajzosok csinálnak”. De kik a földrajzosok. És mit csinálnak? Sok arca van. 1.vélemény --- tények (városok népessége, helynevek, Afrika államai, Mi a leg...) 2. vélemény --- térkép (geodéták) 3. vélemény --- útikönyv (útleírás, könyvtár, Kiss-féle felmérés) És a valóságban - emberek, helyek, környezetek és kapcsolataik

4 Bevezetés a földrajzba 1.3 - A földrajznak az a tér, ami a történelemnek az idő. (Azért az idő, a változás elemzése legalább olyan fontos!!!) -A hely tudománya, elméleti összekötetést biztosít a kulturális és természeti (környezeti) terek között. A valós helyek működésének megértése. A társadalom milyen kapcsolatban van a környezetével. -Nem akármilyen „hely” értelmezés – a kezdők földrajza a hely-név földrajz (Nem a topográfia a földrajz, mint tudomány.) -Térbeli gondolkodás – EZ LESZ a sajátod, amihez leginkább a geográfus ért (Miért és hol csinálják az emberek, amit csinálnak.)

5

6 Kinek mit jelent az, hogy geográfia? A „földrajz” és a „geográfia” az Interneten Geography: http://geography.about.com/science/geography http://members.aol.com/bowermanb/101.html Földrajz: http://www.sulinet.hu/tart/fkat/Kic http://www.geo.u-szeged.hu http://www.geography.hu

7 Miként tudok majd dolgozni? AAG honlap alapján 1.Térképészet (pl. digitális térképszerkesztő), GIS, RS elemző 2. Társadalomföldrajz – terület- és településfejlesztő 3. Gazdaságföldrajz – pl. piactervező (geomarketing), ingatlanbecslő, közlekedéstervező/menedzser 4. Környezettudomány – pl. környezetmenedzser 5. Természeti földrajz / földtudomány– pl. talaj, vízrajzi szakértő, geomorfológus 6. Oktatás 7. Regionális földrajz – pl. travel agent

8

9 A karrier szempontjából

10 Bevezetés a földrajzba 1. 4. A földrajz világai és kérdései – sok arca van Hogyan változott tartalma idővel? - sok változás a szemléletben Újra tagolódásban van Új szemlélet, új technika Vermeer 1686 A geográfus World Wind Google Earth 3D

11 A kurzus tartalma A földrajzi gondolat háttér Mit csinálnak a földrajzosok? Módszerek Hogyan gondol- koznak a földrajzosok? elméletek Miért így gondolkoznak? gyakorlat Mi a földrajz? (12.) Megfigyelés – adat, adatgyűjtés (5.) Tér, ciklus, rendszer (6.) Társadalom és környezet (4b.) Történet (3.)Megjelenítés - térkép, modellezés (5.) Skála térben és időben, méretarány (6.) Alkalmazások A Föld felszíne, változások, tájak és az emberi hatások (4a.) Analízis – GIS, RS (5.) Karrierlehetőségek és munkaerő piac (munkapiac)

12 Bevezetés a földrajzba 1. 5. A "HIVATALOS" definíció földrajz, geográfia: a szilárd kéreg, a víz és a levegő élettel átszőtt érintkezési terében a természeti és társadalmi folyamatok hatására, illetve kölcsönhatására kialakult és tovább formálódó georendszerek fejlődésével, változásaival, térbeli elrendeződésük törvényszerűségeinek feltárásával foglalkozó tudományszak. A földrajz egyidejűleg természet- és társadalomtudomány is, mert tárgya, a földrajzi környezet olyan sajátos tértípus, melyet a természeti szférák és a társadalom kölcsönhatás-rendszere jellemez. Ennek megfelelően a földrajzi környezetet mint funkcionáló egészet és a benne lévő tényezőket együttesen, egymásra hatásukban törekszik értelmezni, és látásmódjának meghatározója a komplexitás.

13 Bevezetés a földrajzba 1. 6. földrajzi adat, földrajzi hely --- történelmi dátum Természet és társadalomtudomány is A lényeg az ÖSSZEKAPCSOLÁS pl. természeti katasztrófák és következményeik, városiasodás és az életminőség változása, az ember hatására történő klímaváltozás és annak visszahatása --- általában civilizációs kihívások (is) pl. környezetváltozás

14 Bevezetés a földrajzba 1. 7 A földrajz alapjai 1. Mi van hol, mikor, miért? Fogalmak - geoszféra - helyzet --- abszolút --- relatív -- topográfiai (kis tér) -- földrajzi (nagyobb tér) - helyzet a természeti térben - helyzet a társadalmi térben - funkciók - paraméterek, hasznosítás, tevékenység, teljesítőképesség - energia, forma, szerkezeti sajátosságok tartoznak minden földrajzi lényeghez - kialakulás – pl. a rómaiak és Budapest

15 Bevezetés a földrajzba 1. 7. A földrajz alapjai 2. A tudományos gondolkodás módszeres gondolkodás. A tanteremben csak az anyag egy része tanulható meg, sok terepismeret is kell. Vegyen részt rajta. A GYAKORLATI ismeret nemcsak mítosz. A földrajzi probléma sokoldalú, különböző gondolkodási szerkezeteket kíván. Az oktatók túlterheltek, de segítenek szívesen, ha van elszántság az ismeretbővítésre.

16 Bevezetés a földrajzba 1. 8. A földtudományokhoz tartozó tudomány szakok és elhelyezkedésük a földtudományokon belül: Szférikus tudományok talajtan hidrológia meteorológia földrajz természetföldrajz társadalomföldrajz regionális földrajz tájföldrajz Társtudományok -földtan -planetológia -alkalmazott földtudományok -távérzékelés -térképészet -geodézia -geoinformatika

17 Bevezetés a földrajzba 1. 9. Földrajzi látásmód - megérteni a kultúra és a táj formáit - a Földfelszín, mint tér tanulmányozása, amelyen az emberi populáció él

18 Bevezetés a földrajzba 1. 10.

19 A földrajzi vizsgálati folyamat 1.Tegyél fel földrajzi kérdést 2.Azonosítsd milyen adatokra és információra van szükség a kérdés megválaszoláshoz 3.Hozzad térképi, táblázatos, grafikus formára ezeket, vizsgáld a mintázatukat, kapcsolatukat 4.Elemezzed ezeket és adjál választ a kérdésre 5.Cselekedj, hozz döntést, old meg a kérdést, tanítsad Mapping Our World 2005

20 Bevezetés a földrajzba 2. 1. Haggett 2006 Geográfia 2006 3-32. o.

21 Bevezetés a földrajzba 2. 2. A földrajz világai, mi a földrajzi probléma és mi nem

22 Bevezetés a földrajzba 2. 3. – néhány példa

23 Boecker-féle szállítószalag http://www.oceanmotion.org

24 Bevezetés a földrajzba 2.4. – néhány példa

25 Bevezetés a földrajzba 2.5. – néhány példa

26 Bevezetés a földrajzba 2.6. – néhány példa az egy klóratom, ill. nitrogénmonoxid molekula „hatása” és az ózonlyuk Sztratoszférikus ózon – Schönbein, Chapman, Crutzen (95-ös Nobel-díj) Ózon felbomlása Fotokémiai bomlás. Később tudódott ki, hogy a nitrogén-monoxid is fontos szerepet játszik – talaj által kibocsátott dinitrogén-oxid (N 2 O), ami ibolyántúli sugárzás hatására elbomlik –NO keletkezik, ami az ózonnal reakcióba lép NO+O 3  NO 2 + O 2 NO 2 +O  NO + O 2 ----- TALAJ – ÓZON Freon – lassan a sztratoszférába kerülnek és UV sugárzás hatására elbomlanak  Cl láncreakciója Cl+O 3  ClO + O 2 ClO+O  Cl + O 2 ---- Szerencsére van klór-nitrát, de mégis gond – ózonlyuk – sósav-klór-nitrát – mol klór  atomos klór Mészáros E. 2001. A Föld rövid története

27 Bevezetés a földrajzba 2.7. – néhány példa az integrációra IGEN

28 Bevezetés a földrajzba 2.8. – néhány példa az integrációra

29 Bruegel 1565 - „kis jégkorszak”

30 Bevezetés a földrajzba 2.9. – néhány példa az integrációra

31 Bevezetés a földrajzba 2.10. A földrajz, mint tantárgy -a klasszikus és az integratív földrajzi egyetemi tárgyakról (Haggett ábrája) -a regionális földrajz tartalma - tantárgy / kurzus A földrajz, mint tudomány - a tudományszak tagolódása - a tudományosság jelenléte a földrajzban - a tudomány kritériumai A földrajz, mint gyakorlat -alkalmazott kutatások -Szolgáltatások -a piac

32 Bevezetés a földrajzba 2.11.

33 Bevezetés a földrajzba 2.12. Szintézistudomány „Jacks of all trades and master of none” ??? „kifelé néző” tudomány, de anyatudomány is pl. geodézia, regionális tudomány Helyek, terek Megosztott hely más tudományokkal, de mást elemez a földrajz Identitásvesztés (periférián történő fejlődés)

34

35 Bevezetés a földrajzba 2.13. A földrajz a gyakorlatban Kitüntetett témák: -Természeti veszélyek és kockázatok -Antropogén veszélyeztetettség, hatások elemzése -Információ elemzés, kezelés -Környezet és területfejlesztés

36 Bevezetés a földrajzba 2.14

37 Bevezetés a földrajzba 2.15.

38 Bevezetés a földrajzba 2.16.

39 Bevezetés a földrajzba 2.17. Szegedi fakataszter


Letölteni ppt "Bevezetés a földrajzba 1. Mezősi Gábor. Bevezetés a földrajzba 1.1 „As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, … I thought."

Hasonló előadás


Google Hirdetések