Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

0. Kurzusok  tudnivalók 1.Az anyag - csak az írott anyagban 2.Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3.Mi az Élet? 4.A Világ keletkezése 5.Az Élet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "0. Kurzusok  tudnivalók 1.Az anyag - csak az írott anyagban 2.Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3.Mi az Élet? 4.A Világ keletkezése 5.Az Élet."— Előadás másolata:

1

2 0. Kurzusok  tudnivalók 1.Az anyag - csak az írott anyagban 2.Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3.Mi az Élet? 4.A Világ keletkezése 5.Az Élet keletkezése 6.Modellek a biológiában - csak az írott anyagban 7.A sejt – bevezetés 0. Kurzusok  tudnivalók 1.Az anyag - csak az írott anyagban 2.Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3.Mi az Élet? 4.A Világ keletkezése 5.Az Élet keletkezése 6.Modellek a biológiában - csak az írott anyagban 7.A sejt – bevezetés Tartalom

3 Kurzusaink Kötelező (fő-) kurzus: Választható kurzusok: Sejtbiológia és Molekuláris Genetika A Molekuláris Biológia Alapjai A Molekuláris Biológia Határai Genetika Analízis Fejlődésgenetika Orvosi Molekuláris Biológia és Genomika (4.  5. év) Orvosi Biológiai Intézet Orvosi Biológiai Intézet

4 Előadók Boldogkői Zsolt professzor; intézetigazgató Duda Ernő professzor Belecz István adjunktus Szabad János professzor Tombácz Dóra adjunktus; tanulmányi felelős Sejtbiológia és Molekuláris Genetika

5 Tananyag: 1. A honlapra feltöltött szöveges file-ok (pdf – word doc-ból)  ábrák (pdf – ppt-ből) 2. Javasolt könyv (9.500 Ft) : NEM KÖTELEZŐ! Szabó Gábor: Sejtbiológia (2. kiadás; 2009) Medicina Könyvesbolt Szeged, Tisza Lajos krt. 48. - 2 óra/hét, 4 kredit pont - Időpont: Minden kedden 8:00 – 9:30 - Helyszín: 1. félév: Oktatási épület, nagy előadó (itt) 2. félév: még nem ismert Sejtbiológia és Molekuláris Genetika

6 1. Az É let Eredete  Sejtbiológia Alapjai 2. A DNS 3. RNS-ek és Fehérjék 4. Sejtciklus, Sejtváz  Citogenetika 5. Transzportfolyamatok 6. Az Emberi Genom 7. Öröklődés 8. Genetikai Szabályozás  Epigenetika 9. Evolúció* 10. Gének és Jellegek 11. Vírusok 12. Baktériumok 13. A Molekuláris- és Sejtbiológia Technológiai Arzenálja 14. Válogatott Fejezetek a Biológiából 15. A Sejtkommunikáció Alapjai 16. Főbb Jelutak 17. Idegi Kommunikáció 18. Immunbiológia 19. Fejlődésgenetika 20.Gének és Viselkedés 21. Biotechnol ó gia  Rekombináns Géntechnológia 22. A Rák Molekuláris Biológiája 23. Kromoszómális Rendellenességek 24. A Test Betegségeinek Molekuláris Biológiája 25. Az Agy és Elme Betegségeinek Molekuláris Biológiája 26. Molekuláris – és Őssejt Terápiák 27. Molekuláris Diagnosztika  Orvosi Genomika 28. A Molekuláris Biológia Frontvonalai I. Szemeszter II. Szemeszter

7 Evolúció A téma helyett DEMÓ-n és vizsgán választható: egy megbeszélt témából esszé beküldése Evolúció A téma helyett DEMÓ-n és vizsgán választható: egy megbeszélt témából esszé beküldése

8 Órai teszt kérdések: - órai anyagból 3 kérdés minden előadáson: jelenlét igazolása  pontszerzés a vizsgára Sejtbiológia és Molekuláris Genetika Más nevében való aláírás: súlyos etikai vétség!

9 Kétszintű számonkérés Sejtbiológia és Molekuláris Genetika (1) Alapkövetelmények :maximum 3-as érdemjegy (2) Extra követelmények: érdemjegy: 1-5-ig (3) Fakultatív követelmények: csak érdeklődőknek, nem kérjük számon (1) Alapkövetelmények :maximum 3-as érdemjegy (2) Extra követelmények: érdemjegy: 1-5-ig (3) Fakultatív követelmények: csak érdeklődőknek, nem kérjük számon A tananyag felosztása: 3 kategória A tananyag felosztása: 3 kategória

10 VIZSGA: írásbeli,de lehet szóbelizni is : ezt be kell jelenteni email-en: tombacz.dora@med.u-szeged.hu DEMONSTRÁCIÓK 1. demó: Okt 17-18 1-6 előadás + 1-2 gyakorlat 2. demó: Nov 28-29 7-12 előadás + 4-5 gyakorlat Pót-demó: Dec. 9 Szuper Hétfő ----------------------------------------------------------------------------------- KÉRDÉSEKmax. 100 pont Kifejtős (esszé) kérdések: Alapkövetelményekből 3 kérdés: 3 x 20 pont = 60 pont Extra követelményekből 2 kérdés: 20 pont Definíciók : Alapkövetelményekből5 kérdés: 5x2 pont = 10 pont Extra követelményekből5 kérdés: 5x2 pont = 10 pont KÉRDÉSEKmax. 100 pont Kifejtős (esszé) kérdések: Alapkövetelményekből 3 kérdés: 3 x 20 pont = 60 pont Extra követelményekből 2 kérdés: 20 pont Definíciók : Alapkövetelményekből5 kérdés: 5x2 pont = 10 pont Extra követelményekből5 kérdés: 5x2 pont = 10 pont Sejtbiológia és Molekuláris Genetika (1) A demók előtti héten a szemináriumok időpontjában (2) Szuper Hétfő (december 9.) délelőtt (1) A demók előtti héten a szemináriumok időpontjában (2) Szuper Hétfő (december 9.) délelőtt Konzultációk:

11 Sejtbiológia és Molekuláris Genetika Ponthatárok: DEMÓ:VIZSGA: 0 - 30 pont:10 - 45 pont:1 30,5 – 55p:245,5 – 63p:2 63,5 – 70p:363,5 – 75p:3 70,5 – 85p:475,5 – 90p:4 85,5-100p:590,5-100p:5 Ponthatárok: DEMÓ:VIZSGA: 0 - 30 pont:10 - 45 pont:1 30,5 – 55p:245,5 – 63p:2 63,5 – 70p:363,5 – 75p:3 70,5 – 85p:475,5 – 90p:4 85,5-100p:590,5-100p:5

12 (1) Előadások látogatása (jelenléti ív) (2) Figyelem az előadásokon (órai kérdésekre adott helyes válaszok) (3) Évközbeni tanulás (gyakorlatokon teszt írás) (4) Aktivitás az előadásokon, szemináriumokon és a gyakorlatokon (5) Jó demó jegyek (6) Egyéb: Molekuláris Biológia Alapjai kurzus látogatása, Bizonyos Mol Biol Határai előadások látogatása (1) Előadások látogatása (jelenléti ív) (2) Figyelem az előadásokon (órai kérdésekre adott helyes válaszok) (3) Évközbeni tanulás (gyakorlatokon teszt írás) (4) Aktivitás az előadásokon, szemináriumokon és a gyakorlatokon (5) Jó demó jegyek (6) Egyéb: Molekuláris Biológia Alapjai kurzus látogatása, Bizonyos Mol Biol Határai előadások látogatása Büntetés: Jutalom: Bónuszpontok: Plusz kérdések a vizsgán: (1) Bukott demó(k) (2) Gyakorlatok nem látogatása (1) Bukott demó(k) (2) Gyakorlatok nem látogatása Sejtbiológia és Molekuláris Genetika A részleteket illetően ld. Word dokumentum Szerződés ! A demó jegy beleszámíthat a vizsga jegybe!

13 1 hiányzás:nincs teendő 2 hiányzás: beszámoló a gyakorlati felelősnél 3 hiányzás: plusz gyakorlati kérdés a vizsgán 4-7 hiányzás: nincs index aláírás 1 hiányzás:nincs teendő 2 hiányzás: beszámoló a gyakorlati felelősnél 3 hiányzás: plusz gyakorlati kérdés a vizsgán 4-7 hiányzás: nincs index aláírás Seprényi György adjunktus, gyakorlati felelős Helyszín:Orvosi Biológiai Intézet gyakorló terem Sejtbiológia és Molekuláris Genetika – gyakorlat Sejtbiológia és Molekuláris Genetika – gyakorlat 4 óra/2 hét, kötelező megjelenés A gyakorlatok első fele szeminárium (2 csoport a nagyobbik gyakorlóban - az első gyakorlat kivétel!) Hiányzás gyakorlatokról: A szemináriumok elején gyakorlati teszt: 5 kérdés (egyszerű választás: 2-2 kérdés előző előadás anyagából, 1 kérdés előző gyakorlatból) – Bónusz pont jár a helyes válaszokért!

14 Sejtbiológia és Molekuláris Genetika – gyakorlati tematika Sejtbiológia és Molekuláris Genetika – gyakorlati tematika 1. Technikai Eszk ö z ö k Kezel é se 2. Mikroszk ó pia 3. Konzult á ci ó 4. Lac operon + DNS és RNS izolálás 5. Genetikai Feladatok 6. Konzult á ci ó 7. Elválasztástechnika 1. PCR 2. Molekuláris Klónozás 3. Konzultáció 4. Fehérjék kimutatása 5. Klinikai diagnosztika 6. Konzultáció 7. Genomika I. Félév II. Félév

15 A Molekuláris Biológia Alapjai - Heti 1 óra, kötelezően választható (kéthetente 2 óra) - Ez a kurzus azoknak szól, akik úgy vélik, hogy gondjaik lehetnek a főkollégium anyagával, vagy szeretnék azt átismételni. Ezen az előadáson a tananyag legfontosabb részeit fogjuk részletesen megbeszélni. Itt kerülnek tárgyalásra az előadáson el-nem-hanzott anyagrészek is - Vizsga – Alapkövetelményekből többszörös választás, egy fordulós - Jegyek: 3 fokozatú Időpont: Szerdánként, 18:00 – 18:45 h Helyszín: Szemészeti Klinika Tombácz Dóra

16 Heti 2 óra, kötelezően választható - A biológia érdekes és fontos területeit foglalja össze, zömében meghívott előadók, egyszerű és érthető nyelven - Aki rendszeresen jár az előadásokra, az egy dolgozattal kiválthatja a vizsgát - Két szemeszteres kurzus, felvehető 1. és 2. évesek számára, a 2. féléves kurzus nem függ az 1. félév teljesítésétől Időpont: keddenként 18:00 – 19:30 Helyszín: Oktatási épület, Nagy elődadó Jegyek: 5 fokozatú értékelés A Molekuláris Biológiai Határai Boldogkői Zsolt

17 - Heti 1 óra, kötelezően választható Időpont: minden páratlan hétfő, 18:00 – 19:30 Helyszín: Szemészeti Klinika Jegyek: 5 fokozatú értékelés - A modern biológia és az orvostudomány kapcsolódási pontjairól szóló kurzus. - Az intézet munkatársai és meghívott előadók, egyszerű és érthető nyelven. - Aki rendszeresen jár az előadásokra, az egy dolgozattal kiválthatja a vizsgát. - A modern biológia és az orvostudomány kapcsolódási pontjairól szóló kurzus. - Az intézet munkatársai és meghívott előadók, egyszerű és érthető nyelven. - Aki rendszeresen jár az előadásokra, az egy dolgozattal kiválthatja a vizsgát. Boldogkői Zsolt Belecz István Genetikai Analízis (A Molekuláris Orvostudomány Határai) Genetikai Analízis (A Molekuláris Orvostudomány Határai)

18 Fejlődésgenetika - Heti 1 óra, mindkét szemeszterben! - Azoknak ajánlott, akiket mélyebben érdekel a biológiának ez a területe Időpont: minden páros péntek, 14:00 – 15:00 Helyszín: később meghatározva Szabad János

19 Orvosi Molekuláris Biológia és Genomika – A klinikai blokkban (4. és 5. éves hallgatóknak) Orvosi Molekuláris Biológia és Genomika – A klinikai blokkban (4. és 5. éves hallgatóknak) - Heti 1 óra az 1. félévben, kötelezően választható Időpont: ld. honlap Helyszín: ld. honlap Boldogkői Zsolt

20 Angol előkészítő kurzus (Pre-Med) Angol előkészítő kurzus (Pre-Med) - Heti 1x2 óra előadás; 2x2 óra szeminárium, mindkét szemeszterben! - Azoknak ajánlott, aki gyakorolni akarja az angolt és/vagy ismételni a biológia alapjai Időpont: ld. honlap Helyszín: előadás: ld. honlap Szeminárium: Idegennyelvű Titkárság oktatóterme Boldogkői Zsolt Belecz István

21 Interaktív Intézet

22 http://www3.szote.u-szeged.hu/mdbio/index.html

23

24 Jelszavak a kurzusokhoz Sejtbiológia és Molekuláris Genetika (ELŐADÁS):Zsolt Sejtbiológia és Molekuláris Genetika (GYAKORLAT): Gyorgy A Molekuláris Biológia Alapjai: Dora A Molekuláris Biológia Határai: Erno Genetikai Analízis (Molekuláris Orvostudomány):Istvan Fejlődésgenetika:Janos Orvosi Molekuláris Biológia és Genomika:Belep Pre-MedPremed Előadás Jelszó

25 Oktatási filozófiánk (1)Modern és releváns ismeretek oktatása (2)Az orvostudományban fontos ismeretek oktatása (3)A számonkért tananyag biztosítása (4)Minden hallgató egyenlő és korrekt bánásmódban részesül (5)Egy professzor és egy hallgató nem úr és szolga viszonyban áll egymással (6)A hallgatók joga az oktatási tevékenységünk értékelése (1)Modern és releváns ismeretek oktatása (2)Az orvostudományban fontos ismeretek oktatása (3)A számonkért tananyag biztosítása (4)Minden hallgató egyenlő és korrekt bánásmódban részesül (5)Egy professzor és egy hallgató nem úr és szolga viszonyban áll egymással (6)A hallgatók joga az oktatási tevékenységünk értékelése

26 (1)Az oktatott tárgy sajátosságai és fontossága meghatározza a módszert (2)Probléma-centrikus oktatás, részben probléma-centrikus számonkérés - részletek vs. globális trendek ismertetése - tények ismertetése vs. alternatívákban való gondolkodásra való oktatás (1)Az oktatott tárgy sajátosságai és fontossága meghatározza a módszert (2)Probléma-centrikus oktatás, részben probléma-centrikus számonkérés - részletek vs. globális trendek ismertetése - tények ismertetése vs. alternatívákban való gondolkodásra való oktatás Sejtbiológia és Molekuláris Genetika tárgy ismeretei: 1.Több, más tárgy alapjául szolgálnak (biokémia, élettan, patológia, neurológia, tumorbiológia, stb.) 2.A DNS-el foglalkozó témákról csak ebben a kurzusban hallanak 3.A „legorvosibb tárgy”, mert ismeretei minden szakterületen használhatóak Sejtbiológia és Molekuláris Genetika tárgy ismeretei: 1.Több, más tárgy alapjául szolgálnak (biokémia, élettan, patológia, neurológia, tumorbiológia, stb.) 2.A DNS-el foglalkozó témákról csak ebben a kurzusban hallanak 3.A „legorvosibb tárgy”, mert ismeretei minden szakterületen használhatóak Oktatási módszereink Oktatási módszereink Magolás helyett kreativitás

27 Oktatási módszereink motivációbüntetés (3) A kulcsszó: motiváció - Jutalmazás és figyelemfelkeltés büntetés helyett (3) A kulcsszó: motiváció - Jutalmazás és figyelemfelkeltés büntetés helyett

28 (4) Tananyag: 3 kategória Számonkérés: kétszintű (4) Tananyag: 3 kategória Számonkérés: kétszintű Oktatási módszereink

29 (5) Interaktív intézet

30 Oktatási módszereink (6) A molekuláris- és sejtbiológia mellett -Néha kitekintés a magasabb hierarchia szinteket vizsgáló tudományterületekre -Az általános műveltséghez szükséges egyéb témák röviden – extra- vagy fakultatív követelményként (6) A molekuláris- és sejtbiológia mellett -Néha kitekintés a magasabb hierarchia szinteket vizsgáló tudományterületekre -Az általános műveltséghez szükséges egyéb témák röviden – extra- vagy fakultatív követelményként

31 Oktatási módszereink (7) Evolúció – egy jelenség teljeskörű megértéséhez nem elég annak ismerete, hogy hogyan működik az adott biológiai rendszer, azt is tudnunk kell, hogy miért működik úgy -Az evolúciós szemlélet átszövi az egész tananyagot -Egy külön előadás ebből a témakörből (7) Evolúció – egy jelenség teljeskörű megértéséhez nem elég annak ismerete, hogy hogyan működik az adott biológiai rendszer, azt is tudnunk kell, hogy miért működik úgy -Az evolúciós szemlélet átszövi az egész tananyagot -Egy külön előadás ebből a témakörből Charles Darwin


Letölteni ppt "0. Kurzusok  tudnivalók 1.Az anyag - csak az írott anyagban 2.Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3.Mi az Élet? 4.A Világ keletkezése 5.Az Élet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések