Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Capital(y) avagy a komprádor tőke

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Capital(y) avagy a komprádor tőke"— Előadás másolata:

1

2 Capital(y) avagy a komprádor tőke
Fazekas Krisztián, 2008, Homok

3 Alapfogalmak Előzmények Világgazdaság Modern nagyipar Kritika Utópisták Marxizmus Futottak még

4 Cél Céh  (kiadási rendszer)  manufaktúra  gyár
Feudalizmus  kapitalizmus  szocializmus kommunizmus jóléti állam információs társadalom

5 Alapfogalmak

6 A kapitalizmus… Latin: capitalis=fej - marha …egy olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, amiket haszon elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását túlnyomórészt a szabad piac határozza meg. tőke: felhalmozás és hitelek piaci mechanizmus: term. tényezők D=S

7 Előzmények

8 Szenvedés, halál 1315-17: Nagy Éhínség: túlnépesedett városok
XIV.sz.: hosszabb, hidegebb, csapadékosabb telek 1348: Fekete Halál 1358: Jacquerie, 1381: Wat Tyler : 100 éves háború Munkaerőhiány

9 Fellendülés Szuezi-csatorna: 1869!!! XV.sz. közepe: ipar és mg. fejlődik  népesség nő  Ny-Eu para Kereskedelem: Hanza és Levante 1453: Konstantinápoly fold  új utak kellenek Indiába  földrajzi felfedezések (a feltételeket megteremtik: találmányok és szemléletmód+DELLA) Azték, maja és inka őslakosság kiirtása: konkvisztádorok – Cortez, Pizzaro, Alvarado

10 Siker Új területek Nemesfémek
Új növények: kukorica, dohány, krumpli, paprika, paradicsom, napraforgó, ananász, tök, gyapot+kinin, kaucsuk, kakaó, vanília Rabszolgák (dohány-, cukornád- és gyapotültetvényeken)

11 Kialakul a világgazdaság

12 Változások XVI.sz. közepétől: élelmiszerárak nőnek, de annál kevésbé: iparcikkeké, még kevésbé: munkabérek Posztó D-e megnő  de KKE átállt már mg.-re  iparcikkek NY-EU  kont. munkamegosztás Korlát: céh Kijátszás: felvásárlási-kiadási rendszer Majd: manufaktúrák

13  tőkefelhalmozás Előretörnek: angolok, hollandok (K-Indiai Társ ill. 1602) Németalföldi sz.harc: , vetésforgó, szélmalmok, hajók stb. Gyapjú iránti D  földbirtokosok  BEKERÍTÉS Bérmunkás réteg; : Rózsák Háborúja – vérlecsapolás, nemesség kiirtása Társ. elégedetlenségek: Erzsébet véres törvényei

14 Eredeti tőkefelhalmozás
azt a történelmi folyamatot, melynek során a kisárutermelő paraszti rétegeket megfosztják a termeléshez szükséges eszközeiktől, és ezek az eszközök vagy a megvásárlásukhoz szükséges pénz mások kezén felhalmozódik, EREDETI TŐKEFELHALMOZÁSnak nevezzük

15 Mérleg Eredeti tőkefelhalmozás
Világpiac és világkereskedelem alakul ki XV.sz.: 45-50M  XVII.sz.: 100M Részvénytársaság lesz a finanszírozás formája

16 Mi a részvénytársaság és a tőzsde???
Első tőzsde: Bruges, 1585-től általános: Amszterdam 1614-től New York első telepei Mi a részvénytársaság és a tőzsde??? Rt.: vállalkozási forma, ami lehetővé teszi, hogy nagyon sok tulajdonosa is legyen egy cégnek részvény A tőzsde egy különlegesen szervezett koncentrált piac, ahol a helyettesíthető tömegáruk (beleértve az értékpapírokat is) kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. A hitelezőkkel szemben a részvénytársaság részvényeseinek felelőssége csupán a saját részvényeik értékéig terjed. Első részvénytársaságok: British East India Company (1600.dec.31) Dutch East India Company (1602)Amsterdam Stock Exchange (1602) képen egy holland kelet india társaság 1 részvénye látható börze szó eredete Legnagyobb értékpapírtőzsdék: NYSE/Euronext Tokyo Nasdaq London Hongkong Deutsche Börse Tőzsdeindexek: Dow Jones Industrial Average 1896 S&P NASDAQ 1971

17 Gazdaságpolitika Merkantilizmus: XIV. Lajos, Colbert, külkereskedelem, protekcionista Fiziokratizmus: Quesnay, Turgot, mg. (tiszta termék), feud. kötöttségek X, tőkés bérlő, belkereskedelem, laissez faire Adam Smith és a láthatatlan kéz (Keynes-ig)

18 Modern nagyipar

19 Ipari forradalom előtt
XVIII. sz. vége: vidéki ipar koncentrációja – proto-indusztriális (falusi, bedolgozói jellegű, de távoli piacra) – textil Modern mg. nagyon termelékeny  rel. jelentősége csökken (ma: 50% tercier, 30-40% ipar) ekkor a fejlődés motorja: ipar

20 Fő eredmények gépi meghajtású berendezések széles körben
ásványi fűtőanyagok (szén) mesterségesen előállított anyagok használata

21 Feltételek Gazdasági: Politikai: atlanti kereskedelem árforradalom
eredeti tőkefelhalmozás Politikai: feudális keretek X polgári forradalmak, alkotmányos mozgalmak

22 I. és II. ip. forr. gépesítés:
fonó- és szövőgépek, textilipar mert van D gőzgép: közlekedés gépek előállításának gépesítése Majd szabad a pálya: nehézipar végleg gyárak és bankok tudomány alkalmazása (hírközlés, robbanómotor, repülés, petrolkémia, X-sugarak, atommodellek, hadiipar)

23 Pénzügyi hatás rt. általános lesz finánctőke
monopolkapitalizmus (tröszt, kartell, konszern, szindikátus) 1890-es: antitröszt törvények

24 Kritikák utópisták

25 Társadalmi hatások és reakciók
urbanizáció  munkások szabad vállalkozás/alku XVIII.-XIX.sz.: érdekszervezet tilos R. Owen, Saint-Simon, Fourier Anglia: 1832 – gyárosoknak v.jog  válasz: trade union; 1836: charter+Észak Csillaga

26 Kritikák Marx&Engels

27 Marxista nézetek hegeli dialektika (tézis-antitézis-szintézis)+materializmus „a lét határozza meg a tudatot” a történelem osztályharcok története értéktöbblet, kizsákmányolás, elidegenedés 1848: Kommunista Kiáltvány 1867: Tőke I.

28 Kritikák Futottak még

29 Más nézetek A. Blanqui: politikai és vagyoni egyenlőség
L. Blanc: munkához való jog, állami gondoskodás a munkanélküliekről Proudhon, Bakunyin: anarchizmus előfutára

30 Különböző irányok 1863: Lassalle – Ált. Német Munkásegylet
1864: I. Internacionálé 1869: német szoc.dem. párt 1875: gothai program  Marxnak kevés 1889: II. Internacionálé (máj. 1.+nőnap) 1890-től:polg. demokrácián belül (Bernstein) vs. radikálisok (Plehanov, Lenin, R .Luxemburg, K. Liebknecht) 1898: OSZDM (bolsevikok, mensevikek)

31 Keresztényszocializmus
Ketteler mainzi püspök XIII. Leó: Rerum Novarum 1891. általános jólét igazságos munkabér nők, gyermekek védelme

32 Zárszó

33 XX. század és napjaink III.ip.forr.?! – hadászat 1929-33. nagy válság
állami beavatkozás (Sztálin, Mussolini, Hitler ill. Keynes és Roosevelt) jóléti állam multinacionális/transznacionális vállalatok, a Corporation globalizáció, ökológiai lábnyom, fenntarthatóság

34

35

36 Termelési tényezők Tőke Munka

37 Gazdasági rendszer Önálló alrendszerré szerveződik
(rentábilis/nem-rentábilis) Tradicionális társadalmakban nem lehet  személyes viszonyok Személyes viszonyoktól elszakad Gazdasági kalkuláció uralma

38 Magántulajdon Emberek közötti viszonyok, a szűk erőforráshoz való hozzájutást szabályozza Használati jog Hasznok Forma és tartalom megváltoztatása Ezek elidegenítése

39 Koordináció bürokratikus piaci magántulajdon x Piacgazdaság
(kapitalizmus) állami tulajdon Államszocializmus (tervgazdaság) Alá-fölérendeltség; utasítások; nem feltétlenül pénzben mellérendeltség; cél: PROFIT; ügyletek pénzben, monetizáltak


Letölteni ppt "Capital(y) avagy a komprádor tőke"

Hasonló előadás


Google Hirdetések