Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Capital(y) avagy a komprádor tőke Fazekas Krisztián, 2008, Homok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Capital(y) avagy a komprádor tőke Fazekas Krisztián, 2008, Homok."— Előadás másolata:

1

2 Capital(y) avagy a komprádor tőke Fazekas Krisztián, 2008, Homok

3 Alapfogalmak Előzmények Világgazdaság Modern nagyipar Utópisták Marxizmus Futottak még Kritika

4 Cél Céh  (kiadási rendszer)  manufaktúra  gyár Feudalizmus  kapitalizmus  szocializmus kommunizmus jóléti állam információs társadalom

5 Alapfogalmak

6 A kapitalizmus… …egy olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, amiket haszon elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását túlnyomórészt a szabad piac határozza meg. tőke: felhalmozás és hitelek piaci mechanizmus: term. tényezők D=S Latin: capitalis=fej - marha

7 El ő zmények

8 Szenvedés, halál 1315-17: Nagy Éhínség: túlnépesedett városok XIV.sz.: hosszabb, hidegebb, csapadékosabb telek 1348: Fekete Halál 1358: Jacquerie, 1381: Wat Tyler 1338-1453: 100 éves háború Munkaerőhiány

9 Fellendülés XV.sz. közepe: ipar és mg. fejlődik  népesség nő  Ny-Eu para Kereskedelem: Hanza és Levante 1453: Konstantinápoly fold  új utak kellenek Indiába  földrajzi felfedezések (a feltételeket megteremtik: találmányok és szemléletmód+DELLA) Szuezi-csatorna: 1869!!! Azték, maja és inka őslakosság kiirtása: konkvisztádorok – Cortez, Pizzaro, Alvarado

10 Siker Új területek Nemesfémek Új növények: kukorica, dohány, krumpli, paprika, paradicsom, napraforgó, ananász, tök, gyapot+kinin, kaucsuk, kakaó, vanília Rabszolgák (dohány-, cukornád- és gyapotültetvényeken)

11 Kialakul a világgazdaság

12 Változások XVI.sz. közepétől: élelmiszerárak nőnek, de annál kevésbé: iparcikkeké, még kevésbé: munkabérek Posztó D-e megnő  de KKE átállt már mg.-re  iparcikkek NY-EU  kont. munkamegosztás Korlát: céh –Kijátszás: felvásárlási-kiadási rendszer –Majd: MANUFAKTÚRÁK

13  tőkefelhalmozás Előretörnek: angolok, hollandok (K-Indiai Társ. 1600 ill. 1602) –Németalföldi sz.harc: 1566-1609, vetésforgó, szélmalmok, hajók stb. –Gyapjú iránti D  földbirtokosok  BEKERÍTÉS –Bérmunkás réteg; 1455-85: Rózsák Háborúja – vérlecsapolás, nemesség kiirtása –Társ. elégedetlenségek: Erzsébet véres törvényei

14 Eredeti tőkefelhalmozás azt a történelmi folyamatot, melynek során a kisárutermelő paraszti rétegeket megfosztják a termeléshez szükséges eszközeiktől, és ezek az eszközök vagy a megvásárlásukhoz szükséges pénz mások kezén felhalmozódik, EREDETI TŐKEFELHALMOZÁSnak nevezzük

15 Mérleg Eredeti tőkefelhalmozás Világpiac és világkereskedelem alakul ki XV.sz.: 45-50M  XVII.sz.: 100M Részvénytársaság lesz a finanszírozás formája

16 Mi a részvénytársaság és a tőzsde??? Rt.: vállalkozási forma, ami lehetővé teszi, hogy nagyon sok tulajdonosa is legyen egy cégnek részvény A tőzsde egy különlegesen szervezett koncentrált piac, ahol a helyettesíthető tömegáruk (beleértve az értékpapírokat is) kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Első tőzsde: 1309. Bruges, 1585-től általános: Amszterdam 1614-től New York első telepei

17 Gazdaságpolitika Merkantilizmus: XIV. Lajos, Colbert, külkereskedelem, protekcionista Fiziokratizmus: Quesnay, Turgot, mg. (tiszta termék), feud. kötöttségek X, tőkés bérlő, belkereskedelem, laissez faire Adam Smith és a láthatatlan kéz (Keynes- ig)

18 Modern nagyipar

19 Ipari forradalom előtt XVIII. sz. vége: vidéki ipar koncentrációja – proto-indusztriális (falusi, bedolgozói jellegű, de távoli piacra) – textil Modern mg. nagyon termelékeny  rel. jelentősége csökken (ma: 50% tercier, 30- 40% ipar) ekkor a fejlődés motorja: ipar

20 Fő eredmények gépi meghajtású berendezések széles körben ásványi fűtőanyagok (szén) mesterségesen előállított anyagok használata

21 Feltételek Gazdasági: –atlanti kereskedelem –árforradalom –eredeti tőkefelhalmozás Politikai: –feudális keretek X –polgári forradalmak, alkotmányos mozgalmak

22 I. és II. ip. forr. gépesítés: –fonó- és szövőgépek, textilipar mert van D –gőzgép: közlekedés –gépek előállításának gépesítése Majd szabad a pálya: nehézipar végleg gyárak és bankok tudomány alkalmazása (hírközlés, robbanómotor, repülés, petrolkémia, X-sugarak, atommodellek, hadiipar)

23 Pénzügyi hatás rt. általános lesz finánctőke monopolkapitalizmus (tröszt, kartell, konszern, szindikátus) 1890-es: antitröszt törvények

24 Kritikák utópisták

25 Társadalmi hatások és reakciók urbanizáció  munkások szabad vállalkozás/alku XVIII.-XIX.sz.: érdekszervezet tilos R. Owen, Saint-Simon, Fourier Anglia: 1832 – gyárosoknak v.jog  válasz: trade union; 1836: charter+Észak Csillaga

26 Kritikák Marx&Engels

27 Marxista nézetek hegeli dialektika (tézis-antitézis- szintézis)+materializmus „a lét határozza meg a tudatot” a történelem osztályharcok története értéktöbblet, kizsákmányolás, elidegenedés 1848: Kommunista Kiáltvány 1867: Tőke I.

28 Kritikák Futottak még

29 Más nézetek A. Blanqui: politikai és vagyoni egyenlőség L. Blanc: munkához való jog, állami gondoskodás a munkanélküliekről Proudhon, Bakunyin: anarchizmus előfutára

30 Különböző irányok 1863: Lassalle – Ált. Német Munkásegylet 1864: I. Internacionálé 1869: német szoc.dem. párt 1875: gothai program  Marxnak kevés 1889: II. Internacionálé (máj. 1.+nőnap) 1890-től:polg. demokrácián belül (Bernstein) vs. radikálisok (Plehanov, Lenin, R.Luxemburg, K. Liebknecht) 1898: OSZDM (bolsevikok, mensevikek)

31 Keresztényszocializmus Ketteler mainzi püspök XIII. Leó: Rerum Novarum 1891. –általános jólét –igazságos munkabér –nők, gyermekek védelme

32 Zárszó

33 XX. század és napjaink III.ip.forr.?! – hadászat 1929-33. nagy válság állami beavatkozás (Sztálin, Mussolini, Hitler ill. Keynes és Roosevelt) jóléti állam multinacionális/transznacionális vállalatok, a Corporation globalizáció, ökológiai lábnyom, fenntarthatóság

34

35

36 Termelési tényezők TőkeMunka

37 Gazdasági rendszer Önálló alrendszerré szerveződik (rentábilis/nem-rentábilis) Tradicionális társadalmakban nem lehet  személyes viszonyok Személyes viszonyoktól elszakad Gazdasági kalkuláció uralma

38 Magántulajdon Emberek közötti viszonyok, a szűk erőforráshoz való hozzájutást szabályozza –Használati jog –Hasznok –Forma és tartalom megváltoztatása –Ezek elidegenítése

39 Koordináció bürokratikuspiaci magántulajdonx Piacgazdaság (kapitalizmus) állami tulajdon Államszocializmus (tervgazdaság) x mellérendeltség; cél: PROFIT; ügyletek pénzben, monetizáltak Alá-fölérendeltség; utasítások; nem feltétlenül pénzben


Letölteni ppt "Capital(y) avagy a komprádor tőke Fazekas Krisztián, 2008, Homok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések