Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ENERGIAPASSZUS, ENERGETIKAI OSZTÁLYBA SOROLÁS Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve 7/2006 (V.24.) TNM rendelet Csoknyai Tamás, BME Épületenergetika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ENERGIAPASSZUS, ENERGETIKAI OSZTÁLYBA SOROLÁS Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve 7/2006 (V.24.) TNM rendelet Csoknyai Tamás, BME Épületenergetika."— Előadás másolata:

1 ENERGIAPASSZUS, ENERGETIKAI OSZTÁLYBA SOROLÁS Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve 7/2006 (V.24.) TNM rendelet Csoknyai Tamás, BME Épületenergetika Tanszék

2 Az épületenergetikai szabályozás2 Az Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve értelmében minden tagország új energetikai szabályozást vezet be 2006-tól. Magyarországon ezt a TNM 7/2006 sz. rendelet és mellékletei tartalmazzák. Az energetikai követelmények tekintetében a rendelet hatálya kiterjed valamennyi a/ huzamosan használt új épületekre b/ huzamosan használt épületekre, amelyek fűtött alapterülete 1000 m 2 -nél nagyobb, és lényeges felújítására az építési engedély iránti kérelmet egy megadott időpont után (2006. szeptember) adják be. A kivételek listáját részben a rendelet, részben a mellékletek tartalmazzák. Az új épületenergetikai szabályozás

3 Az épületenergetikai szabályozás3 Mi az, amit a Direktíva előír?  Új szabályozás (számítási módszer és követelményrendszer)  Felújításokra is kiterjedő követelményrendszer  Megújuló energia felhasználás, kapcsolt energiatermelés favorizálása  Épületek energetikai minőségtanúsítása (új épületek használatbavétele, meglévők tulajdonos/bérlő változása esetén)  Tanúsítói jogosítványok feltételeinek szabályozása  Minőségtanúsítás közzététele középületekben  Kazánok rendszeres energetikai felülvizsgálata (20 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal)  Klímaberendezések rendszeres energetikai felülvizsgálata (12 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal)  15 évnél régebbi hőtermelővel üzemelő fűtési rendszerek  egyszeri felülvizsgálata

4 Az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az előírt értéket. De ez önmagában nem garantálja azt, hogy az épület fajlagos hőveszteségtényezőjére vonatkozó követelmény teljesül! Az épület fajlagos hőveszteségtényezője ne haladja meg a felület/térfogat viszony függvényében előírt határértéket. De ez még nem garantálja azt, hogy az összesített energetikai mutatóra vonatkozó követelmény teljesül! Az összesített energetikai mutató ne haladja meg a rendeltetés és a felület/térfogat viszony függvényében előírt értéket.

5 Az épületenergetikai szabályozás5 A számítás háromféle eljárással végezhető: a nemzetközi gyakorlatban elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel (ESPr, TRNSYS, Energy+….); részletes számítási módszerrel; egyszerűsített módszerrel. A részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, „vegyesen” is alkalmazhatók. Azaz tervezői szabadság a módszerek megválasztásában is... Figyelem! Ne tévesszük össze az óraértékek alapján működő (korábbiakban említett) szimulációs programot és az (egyszerűsített vagy részletes) „kézi” számítás algoritmusán alapuló számítógépes programot!

6 HŐÁTBOCSÁTÁSI KÖVETELMÉNYEK

7 Az épületenergetikai szabályozás7 A hőátbocsátási tényezők követelményértékei

8 Az épületenergetikai szabályozás8

9 FAJLAGOS HŐVESZTESÉGTÉNYEZŐ Az épület rendeltetésétől független

10 Az épületenergetikai szabályozás10 A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke

11 Az épületenergetikai szabályozás11

12 Az épületenergetikai szabályozás12

13 Az épületenergetikai szabályozás13 Az átlagos hőátbocsátási tényező

14 Az épületenergetikai szabályozás14 A fajlagos hőveszteségtényező számítása RÉSZLETES SZÁMÍTÁS

15 Az épületenergetikai szabályozás15 a fűtetlen tér egyensúlyi hőmérsékletének számítása helyett U értékének megadott korrekciós tényezővel való szorzása a hőhidak hatása az U korrekciós szorzójával is kifejezhető (U R ) a talajba irányuló hőveszteség „vonalmenti U-val” számítható a benapozás ellenőrzésének elhagyásával „körben észak” sugárzási nyereség számítható a sugárzási nyereséget kifejező tag elhagyható A fajlagos hőveszteségtényező számítása Egyszerűsítési lehetőségek

16 Az épületenergetikai szabályozás16 A fajlagos hőveszteségtényező számítása EGYSZERŰSÍTETT SZÁMÍTÁS

17 A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

18 Az épületenergetikai szabályozás18 Javasolt: - Árnyékvető vagy külső árnyékoló alkalmazása - Minden esetben jó hatású az intenzív természetes szellőztetés, különösen az éjszakai-hajnali órákban. A nyári túlmelegedés kockázata < 2 K könnyűszerkezetű épületek esetén < 3 K nehéz szerkezetű épületek esetén

19 AZ ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ Az épület rendeltetésétől függ

20 Az épületenergetikai szabályozás20 Lakóépületek! Az összesített energetikai jellemző követelményértéke

21 Az épületenergetikai szabályozás21 A számítás menete A fajlagos hőveszteségtényező meghatározása (ezt tettük eddig) Fűtési idény hosszának és a hőfokhíd meghatározása Nettó igények meghatározása (fűtés, HMV, légcserék, hűtés) Összesített primer energetikai jellemző meghatározása Fűtés primer energiafelhasználása HMV primer energiafelhasználása Légtechnika primer energiafelhasználása Hűtés primer energiafelhasználása Világítás primer energiafelhasználása Épületben megtermelt másnak átadott energia primer energiában kifejezve Összesített primer energetikai jellemző követelményértékének meghatározása Összevetés

22 Az épületenergetikai szabályozás22 Éves nettó fűtési energiaigény Természetes szellőzés esetén QF =HV(q +0,35n)  – ZFAN qb [kWh/a] Hővisszanyerős szellőzés + hagyományos fűtés Léghevítő + hagyományos fűtés

23 Az épületenergetikai szabályozás23 éves nettó fűtési energiaigény teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek hőelosztás fajlagos vesztesége fütési hőtárolás veszteségei teljesítménytényező lefedési tényező hőelosztás segéd villamos energia igénye fütési hőtárolás segédenergia igénye hőtermelés villamos seg.energia igénye fütés primer energia átalakítási tényezője a villamos segédenergia átalakítási tényezője A fűtés fajlagos primer energiaigénye:

24 Az épületenergetikai szabályozás24 Primer energia átalakítási tényezők

25 Az épületenergetikai szabályozás25 A melegvízellátás primer energiaigénye HMV nettó hőenergia igénye A melegvíz elosztás veszteségei Tárolási veszteségek teljesítménytényező lefedési tényező a melegvíz elosztás segédenergia igénye kazán segédenergia igénye HMV primer energia átalakítási tényezője a villamos segédenergia átalakítási tényezője

26 Az épületenergetikai szabályozás26 Szellőzési rendszerek fajlagos primer energia igénye [kWh/m2a] Első tagja: a rendszer hőigénye Második tag: villamos energiaigény

27 Az épületenergetikai szabályozás27 Hűtési primer energiaigénye [kWh/m2a]

28 Az épületenergetikai szabályozás28 A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása: [kWh/m2a]

29 Az épületenergetikai szabályozás29 Az épület saját energetikai rendszereiből származó, az épületben fel nem használt és más fogyasztóknak átadott (fotovoltaikus vagy motorikus áramfejlesztésből származó elektromos, aktív szoláris rendszerből származó hő) energia az épületben felhasznált primer energia összegéből levonható.

30 Az épületenergetikai szabályozás30 Az összesített energetikai jellemző Megfelelés feltétele:

31 Az épületenergetikai szabályozás31 AZ ENERGETIKAI MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY

32 Az épületenergetikai szabályozás32 Kiállítandó minden új épületre a használatbavételi eljáráshoz, Rendelkezésre kell álljon minden meglévő épületre, ha tulajdonos- vagy bérlőváltás van. Épületre vagy annak egy, a rendeltetés és a tulajdonjog alapján egyértelműen körülhatárolható részére (lakás, üzlethelyiség) egyaránt kiállítható. Érvényessége: tíz év. Megújítás lehet szükségszerű, lehet tulajdonosi vagy vevői igény. 1000 m 2 -nél nagyobb alapterületű középületelben közszemlére kell tenni. Bevezetési határidő ?Esetleges támogatási konstrukciók Az energetikai minőségtanúsítvány ET

33 Az épületenergetikai szabályozás33 A+ Az épület besorolása

34 Az épületenergetikai szabályozás34 A+ABCDEFGHIA+ABCDEFGHI <55 56 - 65 66 – 95 _95 – 100 101 – 120 121 – 150 151 – 190 191 – 251 251 – 340 341 < Alacsony energiafelhasználású Energiatakarékos Követelménynél jobb Követelménynek megfelelő Követelményt megközelítő Átlagosnál jobb Átlagos Átlagost megközelítő Gyenge Rossz Az összefoglaló lap javasolt formája

35 Az épületenergetikai szabályozás35

36 Az épületenergetikai szabályozás36 A számítási algoritmus megegyezik a tervezésnél használttal Bemenő adatok? Az energetikai minőségtanúsítvány ET

37 Az épületenergetikai szabályozás37 Mi látható/mérhető egyszerűen a helyszíni szemlén? - Geometriai adatok, határolószerkezetek vastagságát is beleértve. - Csatlakozási élek felmérése. - Nyílászárók mérete, működési módja - Benapozási feltételek: helyszínrajz, takart szögtartományok, tájolás. Mit lát még a helyszínen a tanúsító? - A nyílászárók állapotát (működési hézagok légzárása, vasalatok, veretek állapota). - Energiaforgalommal is összefüggő állagkárosodások tünetei (nedvesedés, elszíneződés, porárnyék, vakolatleválás,….). Benyomásait még bővíthetik a lakóktól kapott információk, a közüzemi számlák adatai (ha értékelhetők)eépített mérőműszerek. A bemenő adatok megállapítása

38 Az épületenergetikai szabályozás38 Az épületszerkezetek, gépészeti rendszerek azonosítása Tervek megismerése alapján Az építési idő ismerete alapján Gépek adattáblája alapján Szemrevételezés alapján Méretfelvétel alapján (Diszkrét) feltárások alapján (szerkezetkárosítás és szennyezés nem megengedett) Műszeres mérések alapján

39 Az épületenergetikai szabályozás39 Az ET kötelezően tartalmazza a minősített épület(rész) energetikailag hatékony, ésszerű felújítására vonatkozó javaslat(oka)t: utólagos hőszigetelés, nyílászárók tömítése vagy cseréje, társított szerkezetek alkalmazása, a hőtermelő készülék vagy az ahhoz tartozó egyes elemek (égő, szabályozók) cseréje, elosztó hálózatok és szerelvények hőszigetelése, hőleadók, ventilátorok, szivattyúk, fényforrások cseréje, energiahordozók cseréje Meg kell vizsgálni a megújuló energiaforások alkalmazhatóságának műszaki, környezetvédelmi, gazdaságossági lehetőségét

40 Az épületenergetikai szabályozás40 Terv szerint a tanúsítványról elektronikus változat is készül, amelyet a tanúsító egy központi adatbanknak küld meg. A beküldéshez saját PIN kódot használ, a központi adatbankban lévő adatokat bizonyos adatvédelmi szabályok betartása mellett - döntéselőkészítői és statisztikai célra használhatják az arra illetékesek, - a tanúsító tevékenységének ellenőrzésére, a tanúsítói munka minőségbiztosítására használhatják megint más, arra felhatalmazott illetékesek.

41 Az épületenergetikai szabályozás41 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ENERGIAPASSZUS, ENERGETIKAI OSZTÁLYBA SOROLÁS Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve 7/2006 (V.24.) TNM rendelet Csoknyai Tamás, BME Épületenergetika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések