Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – a Magyar Állam újjászervezésének időszakában Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – a Magyar Állam újjászervezésének időszakában Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár."— Előadás másolata:

1 Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – a Magyar Állam újjászervezésének időszakában Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár

2 A Magyar Állam újjászervezésének programja
Új Széchenyi Terv (gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés, versenyképesség növelése) Széll Kálmán Terv (költségvetési stabilitás előmozdítása, kapacitás-kihasználtság növelése az állami tercier szektorban) Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Terv (közigazgatás megújítása) A tervek illeszkednek az Alaptörvény Közpénzek fejezetéhez ( cikkek), szinergikus hatásokat váltanak ki

3 Történelmi aspektusok, új kihívások
Az állam és az államháztartás változó szerepei történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től: újjászervezett gazdaságpolitikák kora) Wekerle Sándortól a szocialista tervgazdaságon át a neoliberális piacgazdaságig, és tovább… - magyar vonatkozások Fiskális politika felértékelődő szerepe a piacgazdasági átmenetben, fiskális kényszer, egyidejűleg a közteherviselés hiánya - Magyarország MNB kivonása az reálszektor- és az ÁHT refinanszírozásából. Ebből adódó negatív következmények. Jelenlegi változtatási kényszerek, kihívások, új törekvések az MNB gazdaságpolitikai integrációjának mélyítésére (Alaptörvény 41. cikk) A közteherviselésbe bevontak körének szélesítési szándéka a magyar nemzetgazdaságban, 2010-től Az Euró-zóna válsága, hatásai a magyar gazdaságra – fiskális expanzióra 2010-től már nincs lehetőség, de a növekedés és hiánycsökkentés egyidejűleg követelmény (eszköz: a közigazgatás, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika egyidejű újjászervezése, ÁHT finanszírozás dekoncentrációja, önálló döntési helyzetek kialakítására törekvés)

4 Az állam felértékelődő szerepét indokolják
A neoliberális piacgazdasági modell tartós válsága Bretton Woods-tól napjainking… by Prof. Gereben & Prof. Lentner Nyugat-európai, észak-amerikai válságkezelési minták 2007-től J. M. Keynes gazdaságfilozófiájának lényege, és reneszánsza 2007-től, az állam ellenőrző, szabályozó, felügyeleti szerepének erősítése A közhatalmi funkciók erősítése, dekonjunktúra ciklusok ellensúlyozása, szociális-társadalompolitikai beavatkozások (részletek a klikkről) A gondoskodó állam lényege, a Jó Állam koncepciója

5 Az államháztartás mozgásterének újraszabása Magyarországon – Alaptörvény centrikusan
Költségvetés - átlátható módon, ésszerű részletezettséggel (Alaptörvény, 36. cikk) Költségvetés hiányának, adósságának mértékére vonatkozó új szabályok (36. cikk 4-6. bekezdések) Zárszámadásra, pénzügyi kötelezettség vállalásra vonatkozó szabályok (37. cikk) Nemzeti vagyonra, és kezelésére vonatkozó szabályok (38. cikk) Támogatások, közpénzekkel való gazdálkodás szabályai (40. cikk) Magyar Nemzeti Bank (41. cikk) – nyitott pozíciók, de egyértelmű szándék a monetáris politika gazdaságpolitikai integrációjának növelésére Állami Számvevőszék (43. cikk) – három pilléres államháztartási ellenőrzési modell Költségvetési Tanács szerepe (44. cikk)

6 Az államháztartás lokális rendszerének átalakítása
Alaptörvény 31 – 35. cikkelyek – helyi önkormányzatok mozgásterének, feladatainak újraszabályozása Helyi Önkormányzatok Európai Chartája – összefüggések Magyarország Alaptörvényével A változások indokoltsága: feladatdecentralizációt nem követte forrásdecentralizáció a piacgazdasági átmenetben Következmény: Decentralizált államháztartási hiány, és adósság, amely állandósul, sőt növekszik – helyi szinten kezelhetetlenné vált Kezelés: Állami szintről centralizációs intézkedések, ésszerűsítési követelmények, és lépések (pl. kötelező önkormányzati könyvvizsgálat megszüntetése – ellenőrzés központi szintre vindikálása) – új, sarkalatos törvény az önkormányzatokról

7 Mi indokolta e jelentős változásokat? – ad 1. versenyképesség romlás

8 Mi indokolta még a változásokat? – ad 2. a bizalom hiánya!

9 Az új irány… Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának, ellenőrzési funkciójának erősítése Újraelosztás terjedelmének csökkentése, célzottságának növelése – Instabil európai környezetben Közintézményi reformok - államigazgatás, TB, oktatás, felsőoktatás Társadalmi kohézió erősítése – jövedelemelosztás újraszabása, foglalkoztatás bővítése, roma-program

10 Szakirodalmi háttér Polgári Közgazdasági Műhely szakmai háttéranyagai, vitairatai, kormányprogramok Lentner, Cs. – Lantos, O. (2012): Általános államháztartási ismeretek, Nemzeti Közigazgatási Intézet, The Financial Crisis – Inquiry Report. US Congress Washington D.C. 2011 Lentner, (2010): Some Historical and International Aspect of Hungarian Economic Criris and Crisis Management. In. Journal of Public Finance Published Quarterly, Vol. LIII. No. 3. Prugberger, T. (2011): A globalizáció és hatása a gazdaságra, és a foglalkoztatásra, Polgári Szemle, VII. évfolyam, 5-6. szám Lentner (2011): Historic and Scientific Overview of State Role in Economic Policies – Presented Through the Example of Hungary. In. Visznik, Kiev, Vol. 61. No 5. Köszönet a figyelemért!


Letölteni ppt "Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – a Magyar Állam újjászervezésének időszakában Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések