Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reflexió a KFI Stratégia tükrében Dr. Nikodémus Antal Főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály NFÜ Gazdaságfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reflexió a KFI Stratégia tükrében Dr. Nikodémus Antal Főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály NFÜ Gazdaságfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Reflexió a KFI Stratégia tükrében Dr. Nikodémus Antal Főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály NFÜ Gazdaságfejlesztési értékelési workshop Budapest, 2013. április 23.

2 2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tervezése  Partnerségi Megállapodás – tervezés keretei  GINOP menetrend:  Április 5-ig: módosított Bizottsági sablon feltöltése;  Április 16.: első tervezetet NFK előtt;  Április 30.: belső határidő, intenzív egyeztetés az NFK döntés függvényében;  Május 31.: a Bizottsággal való informális egyeztetésre és a társadalmi egyeztetésre alkalmas verzió elkészülése;  Október 31.: 1121/2013. (III.11.) Korm. határozat alapján ex-ante kondicionalitásokkal összefüggő feladatok teljesítési határideje;  Majd: Operatív Program hivatalos Bizottsági egyeztetésre való benyújtása.  Nemzeti KFI Stratégia és az OP viszonya  S3 stratégia és az OP viszonya – EAC!

3 3 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tervezése 2. prioritástengely: Tudásgazdaság fejlesztése ERFA jellegű intézkedések, beavatkozások – TERVEZET! 1. Vállalati K+F+I támogatása: 1.1. Kkv-k önálló KFI tevékenységének támogatása; 1.2. Kkv-k önálló KFI tevékenységének támogatása (kombinált hitel); 1.3. Kkv-k és feltalálók innovációs tevékenységének, szolgáltatásvásárlásának támogatása; 1.4. Technológiai start-up ökoszisztéma építés; 1.5. Vállalati K+F kapacitásfejlesztés. 2. Stratégiai K+F együttműködések és kezdeményezések: 2.1. Együttműködésben végzett KFI tevékenységek támogatása; 2.2. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált proj. alp.); 2.3. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerz. (társ. kihív. alp.). 3. Kutatóintézeti kiválóság: 3.1. Kutatóintézeti kiválósági központok; 3.2. Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése. 4. Nemzetközi K+F kapcsolatok: 4.1. EUREKA; 4.2. EUROSTARS; 4.3. BONUS; 4.4. Nemzetközi TéT és multilaterális közös programok és alapok; 4.5. Nemzetközi kezdeményezésekben való részvétel.

4 4 ESZA jellegű intézkedések a KFI-hez kapcsolódóan – EFOP keretein belül – TERVEZET! – Beillesztésre javasoltuk: o Innovációs menedzser képzés támogatása, entrepreneurship szemléletformálás a természettudományos és műszaki oktatásban o Nemzetközi és szektorközi kutatói mobilitás és kiválóság ösztönzése:  Külföldi Master és PhD hallgatók fogadása  COFUND programok társfinanszírozása  Nemzetközi K+F infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása  ERC  ERA Chair

5 5 Ex-ante kondicionalitások Intelligens specializációra vonatkozó stratégia Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó többéves terv BERUHÁZÁSI PRIORITÁSOK ERFA 5. cikk (1) a): A kutatási és innovációs (K+I) infrastruktúra és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerősítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása. ERFA 5. cikk (1) b): A vállalatok K+I beruházásának, a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által. A technológiai és alkalmazott kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák terjesztése. GINOP 2. prioritástengely, (1) tematikus célkitűzés („A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése”) esetében

6 6 Az intelligens szakosodásra vonatkozó stratégia kidolgozásának folyamata Eddig teljesült: o S3 stratégia-kidolgozási módszertanok adaptálása, módszertani útmutató elkészítése Bizottság ajánlásai, útmutatásai alapján; o Indító workshop – konszenzus a módszertan gyakorlati alkalmazhatóságáról; o Regionális nyitó rendezvények, workshopok, interjúk – regionális érintettek bevonása a tervezési folyamatba. Folyamatban: o területi szemléletű országos statisztikai elemzés, kvalitatív módszertani eszközöket alkalmazó regionális szintű elemzések készítése; o az elkészült elemzések egyeztetése az érintettekkel interaktív regionális workshopok keretében; o a regionális intelligens szakosodási részstratégiák elkészítése. Későbbi fázis: o szintézis-stratégia kialakítása, elkészítése; o szintézis-stratégia egyeztetése a regionális szereplőkkel; o a "Nemzeti intelligens szakosodás alapú stratégia (S3)" véglegesítése. o 1121/2013. (III.11.) Korm. határozatban előírt határidő: 2013. október 31.! o A stratégia elfogadása a Kormány ügyrendje, valamint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Kormányrendelet alapján fog történni.

7 7 A regionális intelligens szakosodási stratégiák továbbtervezése Négy szakterület kiemelt további elemzése Nemzetközi és EU kapcsolódás KFI-infrastruktúra Regionális irányítási struktúra Régiók közötti szinergiák Az országos KFI Stratégia és az S3 szintézis-stratégia további illesztése Mutatószámok, monitoring kidolgozása Az országos szintű, kormány elé kerülő szintézis S3 stratégia régiós megvitatása Véglegesítés

8 8 Monitoring, értékelés és a visszacsatolási mechanizmusok Tanácsadó Testület: félévenként a stratégia előretervezése, Tárcaközi Koordinációs Testület: a megtervezett feladatok és intézkedési tervek előrehaladásának negyedéves értékelése, TéT Obszervatórium: a stratégia megvalósulásának nyomon követését lehetővé tevő adatgyűjtés- és elemzés, Az indikátorrendszerek előzetesen kidolgozásra kerülnek és a KFI- pályázatokat menedzselő szervezet azokat folyamatosan gyűjti

9 9 A 2012-es pályázati portfólió Nemzetközi kiválósági alapra helyeztük a stratégiai célokat Források összehangolása GOP és TIOP közötti lehatárolás

10 10 Közfinanszírozási rendszer Közvetlen támogatások Vissza nem térítendő Hitel Garancia Kockázati tőke Adóösztönzők Közvetett támogatás Humán tőke, kutatói állomány K+F infrastruktúra Inkubátorok, technológiai irodák, specializált innovációs szolgáltatások Klaszterek- együttműködő hálózatok és szervezetek Tudásbázis (Egyetem/Akadémia) Ipari felhasználók

11 11 A Közép Magyarországi Régió problémája Kutatók száma régiónkéntK+F kiadások régiónként

12 12 További kérdések Innováció értelmezése – Technológiai – Nem technológiai K+F specifikus célok megvalósítása – Gazellapályázat – 4 fázis

13 13 Az intézményrendszer tranzakciós költségei Pályázatok értékelése és kiválasztás Szakmai versus végrehajtási szempontok

14 14 Kötelező vállalások átalakítása A kötelező vállalások átalakításra kerültek, így -a kutatás-fejlesztéshez jobban illeszkedő, -a projektek szakmaiságát jobban alátámasztó feltételek álltak elő. A K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések, valamint a K+F+I ernyőprojektek tárgyú pályázatok esetében:  K+F létszámtartás  Üzleti hasznosíthatóság  K+F ráfordítások szintjének megőrzése  Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus vagy know-how  Új K+F munkahelyek létrehozása  Üzleti hasznosíthatóság  K+F ráfordítások szintjének megőrzése  Együttműködés a kutatószervezetekkel  Stratégiai megállapodás a kormánnyal

15 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Reflexió a KFI Stratégia tükrében Dr. Nikodémus Antal Főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály NFÜ Gazdaságfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések