Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 13. 1 Szláv irodalmak összefoglaló áttekintése Ukrán irodalom Lebovics Viktória.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 13. 1 Szláv irodalmak összefoglaló áttekintése Ukrán irodalom Lebovics Viktória."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 13. 1 Szláv irodalmak összefoglaló áttekintése Ukrán irodalom Lebovics Viktória

2 2014. 07. 13. 2 Rövid ismerkedés Ukrajnával Betekintés az ukrán irodalom történetébe az irodalmi névtan segítségével

3

4 2014. 07. 13. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Fővárosa: Kijev Lakossága: 45 559 000 ember Több mint 130 nép és nemzetiség

10 2014. 07. 13. 10 É-D 893 km K-Ny 1316 km Területe 603700 km 2 Európa Területének 5,7% Határainak hossza majdnem 7000 km

11 2014. 07. 13. 11

12 2014. 07. 13. 12 Pénznem: Ukrán hrivnya - UAH Internet domain: ua Telefon kód: 380

13 2014. 07. 13. 13 Ukrán irodalom -Az ú.n. új ukrán irodalom a XIX sz. indul útjára -A nemzetté válás folyamatában megélénkül az érdeklődés a saját történelem, saját nyelv, saját népi kultúra iránt

14 2014. 07. 13. 14 XIX sz. ukrán irodalom - Sevcsenko előtti és Sevcsenko utáni korszak - Kelet-ukrán és nyugat-ukrán irodalom

15 2014. 07. 13. 15 Tarasz Sevcsenko (1814-1861)

16 2014. 07. 13. 16 Végrendelet Weöres Sándor forditásában Ha meghalok: tágas mezőn vessétek az ágyam, egy kurgánnak magasában, édes Ukrajnámban, hol a füves messzeséget véges-végig látom és hallgatom, hogy a Dnyeper mint zúg a lapályon. Ha majd hallom: hogy özönöl az ellenség vére, ha majd ömlik Ukrajnából a tenger kékjébe - akkor fel az égig szállok s a küszöbig ott fent, hálát adni. Hanem addig nem ismerek istent. Keljetek fel, zúzzátok szét valamennyi láncot, zsarnok-vérrel öntözzétek a szent szabadságot. S akkor majd a nagy családban, csendes szóval hordozzátok szabad, új családban nevem a hazában.

17 2014. 07. 13. 17 XIX sz. új ukrán irodalom Jellemzői: folklorizmus paraszti tematika, a parasztok mindennapi életének részletekbe menő ábrázolása az irodalmi irányzatok sajátos fejlődése

18 2014. 07. 13. 18 Névtan = onomasztika a szótannak a tulajdonnevekkel foglalkozó ága Irodalmi névtan az irodalmi alkotásban szereplő tulajdonnevek struktúráját, eredetét és művészi funkcióit vizsgálja viszonylag fiatal tudományág: a XX. sz. 60-as éveiben indul

19 2014. 07. 13. 19 Jurij Tinyanov: „A műalkotásban nincsenek nem beszélő nevek … Minden név beszél” A névtan, a nevek rendszere, a névadási szokások, valamint az irodalmi onomasztika sokat elárulnak egy népről, annak szokásairól, hagyományairól, erkölcsi normáiról, de történelméről és hitvilágáról is. Talán nem is olyan nagy túlzás, ha azt állítjuk, hogy a neveken keresztül meg lehet ismerni egy népet.

20 2014. 07. 13. 20 Vuk Karadzsics, szerb filológus 1818-ban kiadott szótárában írja: „Ha egy asszonynak gyermekei sorra meghalnak, akkor a gyermeknek a Vuk „Farkas” nevet adják, hogy a boszorkányok ne vigyék el erről a világról, ezért kaptam én is ezt a nevet”.

21 2014. 07. 13. 21 Az ukránok is adtak „csúnya” nevet gyermekeiknek: Nekrasz – „csúnya” Pohanka – „rossz” Nehoros – „nem jó” Mal – „kicsi” Kriv – „görbe”

22 2014. 07. 13. 22 I. Necsuj-Levickij (1838-1918) „Mikola Dzesrja” (1876) „Azt a leányt Nimidorának hívták. A pap haragudott a leány engedetlen apjára, és olyan neveket adott a gyermekeinek, hogy falusiak alig tudták a fejükbe venni, a bába pedig sosem tudta hazáig a fejében tartani, már a pap küszöbénél kiment az eszéből. A pap Minodora névre keresztelte a leányt, de a faluban csak Nimidorának hívták”

23 2014. 07. 13. 23 Oktyabrina Traktorina Vladlen (Vlagyimir Lenin) Rem a R evoljucija, Е lektrifikacija, M asinobuduvannya („Forradalom, Villamosítás, Gépipar”) Revmira a Rev oljucija Mira („világforradalom” ) Pjatvcset a Pjat iletka v cset ire goda („négy év alatt teljesített ötéves terv”)

24 2014. 07. 13. 24 Dmitro Javornickij Isztorija zaporizszkih kozakiv (Zaporozsjei kozákok története): „A zaporozsjeji kozákok sorába felvett újonc legelőször a 38 szicsi kureny egyikébe iratkozott be, ebbe vagy abba, saját választása szerint, és ugyanakkor, amikor a kurenybe beiratkozott, vezetéknevét egy új névre változtatta, mely gyakran külső vagy belső tulajdonságait jellemezte; a vezetéknév változtatását az újonc múltjának elrejtése céljából hajtották végre. Gyakran az orosz vagy lengyel kormány kérdésére, miszerint van-e a Szicsben egy bizonyos Ivanov vagy Vojnovics, a zaporozsjei Kis azt válaszolta, hogy ilyen személyek a Szicsben nincsenek, viszont van Zaderihviszt és Zagubikoleszo, akik körülbelül abban az időben léptek a kozákok sorába, amelyről a moszkvai vagy lengyel emberek érdeklődnek”

25 2014. 07. 13. 25 Zaderi+hviszt - „emeld fel a farkadat” Zagubi+koleszo - „veszítsd el a kereket” Képzési mód: az ige felszólító módja egyes számban + főnév alanyesetben

26 2014. 07. 13. 26 Zatuliviter - „Takardelszél” Pidkujmuha - „Patkoldmeglégy” Krutihviszt - „Forgasdfarok” Variborscs - „Főzzélborscs” Rozdajbida - „Oszdszétbaj” Cidibraha - „Szűrdmegsör” Ubijvovk - „Öldmegfarkas” Neizsborscs - „Neegyélborscs” Nedajkasa - „Neadjkása” Nepijvoda - „Neigyálvíz” Nepijpivo - „Neigyálsör” Nesvjatipaska - „Neszenteldpászka”

27 2014. 07. 13. 27 Ivan Pidkova („Patkó Iván”) atamán - rendkívüli erejéről kapta nevét. Egyetlen portréja alatt, mely egy XVII. századi lengyel albumban maradt fenn, a következő felirat olvasható: „ Olyan erős volt, hogy nem csak a patkót törte el, hanem a tallért is, és, ha benyomta a tallért a fába, azt onnan ki kellett vágni. Megfogta a hátsó kereket, és így állította meg a hatfogatú szekeret. A szablyát a térdén törte el. Fogával emelt fel egy mézzel teli kishordót és a saját fején dobta át. Kezébe vette az ökör szarvát és áttörte vele a kaput”

28 2014. 07. 13. 28 –(j)enko –(j)uk, 1. Lukasenko - kis Lukács Daniljuk - kis Danilo 2. Lukács fia és Danilo fia 3. öröklött vezetéknév

29 2014. 07. 13. 29 VolodimirDibrova Volodimir Dibrova „Perekledacs” (Tolmács, 1998 ) A szerző a mai fiatalság tipikus képviselőjét nevezi „valamilyen–jenko”-nak (Якийсь-єнко).

30 2014. 07. 13. 30 Ivan Kotljarevszkij (1769-1838) „Eneida” (1794-1821) Argosz király mitikus leszármazottja Agamemnon Agamemnenko Halesz nevet kapja „Natalka Poltavka” (1819) Terpiliha - „tűrd a bajt” (A név két alkotó eleme a terpiti („tűrni”) ige felszólító módban és a liho („baj”) főnév partitivusza)

31 2014. 07. 13. 31 H. Kvitka-Osznovjanenko (1778-1843) „ Prijezzsij iz stolici, ili szumatoha v ujezdnom gorode ” (Látogató a fővárosból, avagy felfordulás a járási székhelyen, 1827) Polgármester Трусилкин („Truszilkin”) трус („gyáva ember”) + in képző

32 2014. 07. 13. 32 Prijezzsij iz stolici … Спалкин („Szpalkin”) - Botos bíró: palka („bot”) szótő + -in Кусалкина („Kuszalkina”) - Harapósné ügyvéd felesége, kuszaty („harapni”) ige + –ina Ученосветов („Ucsonoszevtov”), a járási oktatási intézmények felügyelője ucsonij („tudós”) + szvet („fény”) vagy („világ”) + -ov Шарин („Sarin”) rendőrfőnök sarity („kutatni, kotorászni, tiltott helyen keresni”) + in

33 2014. 07. 13. 33 H. Kvitka-Osznovjanenko (1778-1843) „ Pisma k izdateljam ” (Levelek a kiadókhoz) Фалалей (Falalej) Повинухин (Povinuhin) повиноваться („engedelmeskedni”) + in „Feleségemmel ketten békében élünk: a feleségem szeszélyes, önfejű és haragos, mint a gonosz nők általában; viszont én (…) engedelmeskedem neki, mindenben szót fogadok, és kedvére teszek (…) Egyetlen semmi által félbe nem szakított tevékenységünk: a feleségem szidalmaz és meg hallgatok, vagy én hallgatok, a feleségem meg szidalmaz.”

34 2014. 07. 13. 34 Pisma k izdateljam П усть Крон несет с собой все в пропасти забвенья, О тнять же чтоб тебя, нет сил в нем, нет уменья, В от, может, под его и ты падешь косой; И что ж успеет он? Сердечною слезой Н есчастливых сирот всегда прах оросится, У счастливых же жен вовеки продолжится Х оть вспоминание о твоих делах И сколь таков, как ты, для жен всегда муж благ? Н а многие лета тебе я жить желаю; У края же стихов тебя я называю. Нижайший вашего села отец Трифан Панахидин

35 2014. 07. 13. 35 akrosztichon (névrejtés), göröggörög ákros = rendkívüli + stíchos = vers, a sorok első betűi a sorok utolsó betűi – telesztichon a középmetszetnél lévő betűk - mezosztichon Példa: (Francois Villon)Francois Villon „Vitted méhedben, Szűz Fejedelemnő, Isten fiát, ki lészen eljövendő, Legfőbb urunkat, ki értünk a mennyből Leszállt s bennünket megoltalmazott; Oly ifjan kínhalált kereszten lelt Ő, Nekünk Megváltónk, vallom, ekképp lett Ő –: Élni-halni e hitben akarok.” (Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz, fordította Illyés Gyula)Illyés Gyula

36 2014. 07. 13. 36 Pisma k izdateljam Az acrosztichon szerzője Trifán Panihidin Trifán - Trifon (a görög «tryphōn» melléknévi igenévből) - „fényüzésben élő” Panihidin (панихида) + in =„gyászszertartás”

37 2014. 07. 13. 37 Pisma k izdateljam Фалалей (Falalej), a műveletlenség, korlátoltság és butaság szimbóluma, jelentése „tökfilkó, tuskó”. Falouden a francia „falourde” szóból ered: 1. „négy-öt fahasáb, kötegben” 2. „gonosztevő, fogoly, szökött fegyenc”

38 2014. 07. 13. 38 Prijezzsij iz stolici … A tudomány, művészet és finom ízlés „papnői”: Madam Vacher – „tehénpásztor” Madam Grossevache - „nagy tehén” vagy „kövér tehén” Madam Torchon – „rongy, ledér hölgy, mocskos témájú írás vagy olvasmány, ápolatlan, koszos személy, lepedő”

39 2014. 07. 13. 39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. 07. 13. 1 Szláv irodalmak összefoglaló áttekintése Ukrán irodalom Lebovics Viktória."

Hasonló előadás


Google Hirdetések