Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom 1.A mészről általában 2.A mészgyártás folyamata 3.Meszes talajkezelés elméleti háttere 4.Az eljárás környezetvédelmi előnyei 5.Referenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom 1.A mészről általában 2.A mészgyártás folyamata 3.Meszes talajkezelés elméleti háttere 4.Az eljárás környezetvédelmi előnyei 5.Referenciák."— Előadás másolata:

1

2 Tartalom 1.A mészről általában 2.A mészgyártás folyamata 3.Meszes talajkezelés elméleti háttere 4.Az eljárás környezetvédelmi előnyei 5.Referenciák.

3 Mészkő

4 Mi a mész?

5

6 A mészgyártás folyamata CaCO 3 HŐ = CaO Mészkő1100°C Mész MÉSZ CO 1 ton 0.56 ton0.44 ton 2

7 MÉSSZÉ Hogyan alakul át a mészkő MÉSSZÉ? °C 1200 900 600 300 0

8 Mész felhasználási területek: KÖRNYEZETVÉDELEM Ivóvíztisztítás, Szennyvízkezelés, Szennyezett talajok kezelése, Füstgáztisztítás ACÉLIPAR: Elektromos és Oxigén converteres acélművek SZÍNESFÉM-IPAR ÜVEG ÉS KERÁMIAIPAR Síküveg, Üvegszál, Üveggyapot, tűzálló téglák ÉPÍTŐIPAR FESTÉKGYÁRTÁS SZŐNYEG, GUMI ÉS MŰANYAGIPAR PAPÍRIPAR MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR VEGYIPAR MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK: Beton-, Aszfaltgyártás; Útépítés, Gátépítés: Talajstabilizálás,Útalapok készítése

9 MAERZKemencenapjainkban

10 Maerz kemence működési elve

11 hidrát Hogyan alakul a mész hidráttá? A hidrát üzemben.

12 Mészoltódás hőmérséklet emelkedési görbéje 20 o C Idő (másodperc) Hőmérséklet ( º C) 32 64 80 o C 60 o C 65 o C A mész oltódás folyamata

13 Őrölt, égetett mész (CaO) Porrá oltott mész (Ca(OH 2 ) Oltott mészpép w>> w opt w ~ w opt w < w opt Az MSZ EN 459 -1:2002 szabvány szerinti:  Őrölt, égetett építési mész (CaO)  Porrá oltott mész (Mészhidrát) (Ca(OH) 2 )  Oltott mészpép A mésszel való stabilizálás alapanyagai

14 Őrölt égetett mész

15

16 Mészhidrát

17 A mészoltás/ hidratálás folyamata Az oltódási folyamat lejátszódhat: a talajban vagy üzemi körülmények között = mészhidrát

18 A mész oltódási folyamata: a talaj kiszárításával, amennyiben ez szükséges Égetett mész + Víz Oltott mész CaO + 2H 2 O Ca(OH) 2 Az égetett mész csak a hidratáció után lép kémiai reakcióba az agyagos talajszemcsékkel. Kálciumoxid + Víz Kálcium-Hidroxid

19 A kezelés fázisai: kezeletlen, járhatatlan talaj mésszel kevert szakasz Tömörített szakasz, mely nehéz gépek által is járható, és alkalmas a következő réteg fogadására

20 Szabványos eljárás Út 2 -1.222: 2002 – Utak tervezésének általános szabályai Út 2 -3. 207 – Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei – Tervezési előírások Út 2 -3. 206 – Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei – Építési előírások

21 Milyen változások mennek végbe a talajban? A mész hatása a talajokra: Kémiai reakciók – azonnali hatás A talaj tulajdonságainak változásai – hosszú távú hatás

22 Meszes kezelés után:Agyagszemcsék a talajban kezelés előtt: A kötött vízréteg alakulása a mész hatására az agyagszemcsék körül

23 Mész hozzáadásával a vízburok stabilizálódik és mérete nagy mértékben csökken. Megnő a talajszemcsék közti súrlódás, és az együttes ellenállás a deformálással szemben. A plasztikus anyagból morzsalékos, jól megmunkálható, tömöríthető anyag lesz. A mész hatása a kötött vízburokra

24 Puccolán reakció Mészhidrát + Szilicium => Kálcium-szilikát-hidrát Mészhidrát + Aluminium => Kálcium-aluminát-hidrát A mész + víz Ezek az agyag ásványok Ez pedig a kialakult, majd megszilárduló cementes gél Megjegyzés: Szilikát, vagy aluminát alapú agyag ásványok nélkül ez a folyamat nem jön létre. (pl.: homokos, vagy homoklisztes talajok).

25 A végbemenő folyamat: Puccolán Reakció Kálcium hidroxid A puccolán reakcióból származó cementes anyag [C-S-H and C-A-H] CA (OH ) 2 2 2 2 Agyag szemcsé k 2 2 3 A mész és a talaj szilikát és aluminát részecskéi egymással reakcióba lépve cementes kötést hoznak létre. Ez a PUCCOLÁN REAKCIÓ, melynek során az agyagos talajok jól tömöríthető morzsalékos anyaggá válnak.

26 1. Szárítás: A mész hidratációja közben elnyeli a vizet és hőt fejleszt, melynek hatására további vízmennyiség távozik a talajból. A szárítási folyamat szinte azonnal, látványosan végbemegy. A mész szerepe a folyamatban:

27 2. Átalakítás: Csökken a talaj plaszticitása, jelentősen javul a megmunkálhatósága és tömörödési jellemzői. A mész szerepe:

28 Kezelés után Kezelés előtt Szárítás: A víztarta- lom Wn-ről Wn’-re csökken. Plaszticitás: A meszes kezelés a szilárd tarto-mányt jobbra tolja, ami képessé teszi a ta-lajt nagyobb mennyi-ségű víz befogadására, szilárdsága megőrzése mellett. A plasztikus index ala-kulása: PI=LL-PL Azonnali hatás a plaszticitásra és a megmunkálhatóságra Folyékony tartomány Plasztikus tartomány Szilárd tartomány Növekvő víztartalom A meszes stabilizálás eredményei: PI (PI)’ WnLL PL (Wn)’ (PL)’ (LL)’

29 A mész szerepe: 3. Stabilizáció: Az előzőeknél sokkal lassúbb folyamat, több hónap alat fejeződik be. A folyamat eredmé- nyeként jelentősen növekszik a talaj szilárdsága. (CBR teszt) Most pedig lássuk a leírt folyamatok eredményét!

30 A teherbírás növekedése a meszes kezelés hatására: Két óra elteltével, a kezdeti 14 %-os víztartalom esetén a CBR index 9-ről 30 %-ra növekedett (0,5% mész hozzáadásával), illetve 3% mész hozzáadása esetén el-érte a 70 %-ot. CBR változásai a víztartalom függvényében A meszes stabilizálás eredményei: 70 60 40 30 20 15 10 9 8 4 3 2 0 W % 0 12 14 16 18 20 KEZELETL EN 0.5 % MÉSZ 3% MÉSZ CBR %

31 A réteg vízellenálló képességgel rendelkezik: A meszes stabilizálás eredményei:

32 Magas talajvízszint Nedvesség által átjárható réteg: Megnövekedett talajvízszint, vagy kapillaritás miatt Teherbírás csökkenést, illetve duzzadást/ zsugorodást okoz. Meszes stabilizáció után: Radikálisan lecsökkenti a talaj nedvességre való érzékenységét Megvédi a kapilláris nedvességtől a felette levő réteget Még nedvesség hatása alatt is megtartja a kezelt réteg a teherbíró képességét. Stabilizálatlan altalaj Stabilizált altalaj Lecsökkenti a nedvességre való érzékenységet

33 A kezeletlen agyag talajok viselkedése Az agyag aktuális víztartalmának függvényében: duzzad, vagy zsugorodik… Nem véletlen, hogy beépítésre –kezeletlenül- alkalmatlan talajfajta.

34 Duzzadás vizsgálat A próbatestek 7,5 cm átmérőjűek és 2,0 cm magasak, a mintákra 6,9 kPa terhelést adtak és elárasztották, majd mérték a duzzadásukat. Hozzáadott mész: 0%2%3%4% Eredeti térfogat (mm 3 ) 88357 Megváltozott térfogat (mm 3 ) 113908887998857888357 Fajlagos térfogat változás 28,92%0,50%0,25%0,00%

35 CBR változása az idő függvényében Mennyi meszet adjunk a talajhoz? Teherbírás CBR % 0 10 20 30 40 50 60 0%2%4%6% Hozzáadott mész mennyiség (%) azonnali hatás 7 nap 14 nap 28 nap

36 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,50,10,050,020,010,0020,0002 HOMOKISZAPAGYAG Mész + pernye/ kohósalak keverékével; hidraulikus kötőanyaggal stabilizálható Mésszel stabilizálható frakció A stabilizálás lehetősége a talaj szemszerkezetének függvényében

37 A kezelt réteg szilárdsága Idő “Öngyógyító hatás” A mésszel kezelt réteg szilárdságának változása A szabad mész-szemcsék biztosítják a kialakult rétegben azt az „öngyógyító”, repedés átfedő képességet, mellyel a fagyás-olvadás ciklusok hatására esetlegesen keletkező repedésekkel szemben a meszes stabilizálás hosszú távon is védelmet nyújt.

38 Környezetkímélő technológia alkalmazásával  A hagyományos eljárásokkal szemben maximális mértékben csökkenthető környezet-terhelés.  Felesleges beavatkozások elhagyásával megszűnik:  Alkalmatlan helyi agyagos talaj kitermelése, deponálása  Anyaglelőhelyről másutt kitermelt anyag vásárlása  Többszöri anyagmozgatás okozta légszennyezés kikü- szöbölése Környezetvédelmi szempontok Természetes anyag BEÉPÍTÉSE

39 Környezetkímélő technológia alkalmazásakor MESZET, amely: Környezetvédelmi szempontok Természetes anyag BEÉPÍTÉSE  Reakciója összekeverés hatására a talaj ásványi összetételével ismert,  Kapilláris vízzel nem lép kapcsolatba, csapadék hatására nem mosódik ki,  Visszakarbonizálódásra képes,  Folyamat kivitelezése, lejátszódása során melléktermék egyál- talán nem képződik;  A folyamatos kivitelezhetőségnek köszönhetően úgy takarít meg időt, hogy a kiváló minőség elérése nem megy a környezet rová- sára!

40 97% -kal kisebb szállítási igény! Kiemelt föld a depóniára: 0,4 m x 10.000 m 2 x 1,9 to / m 3 = 7.600 to Új anyag: 0,4 m x 10.000 m 2 x 2,0 to / m 3 =8.000 to Összes anyagszállítás =15.600 to Összes szállítási igény ( 15 to/tgk.) =1.040 Tgk. A. Talajcsere: Mész hozzáadagolás (kb. 5 %) 0,4 m x 10.000 m 2 x 2,0 to / m 3 x 0,05 = 400 to Összes szállítási igény ( 15 to/tgk.) = 27 Tgk. B. Talajstabilizálás: Gazdaságos megoldás A kivitelezés időigénye - szállítási igény meghatározása

41 Gazdaságos megoldás A kivitelezés időigénye – átfutási idő összehasonlítása 77% 77% -kal rövidebb kivitelezési idő! Stabilizációs réteg építése komplett (5000 m 2 /nap)= 2 nap Összes átfutás= 2 nap B. Talajstabilizálás: Talaj kitermelése ( 2 db nagyteljesítményű kotró )= 5 nap Talaj visszaterítése, tömörítése= 4 nap Összes átfutás= 9 nap A. Talajcsere:

42 Anyag ár összehasonlítása 25% 25% -al kisebb finanszírozási igény Talajcsere: Lerakóhelyi díj (8.000 to x 300 Ft/to)=2.400.000 Ft Új anyag költség (8.000 to x 700 Ft/to) =5.600.000 Ft Szállítási költség (2 x 8.000 to x 15 km x 15 Ft/to/km) =3.600.000 Ft Összes költség=11.600.000 Ft Talajstabilizálás: Mész hozzáadagolás (kb. 5 %) Összes anyag költség (400 to x 20.000 Ft/to) =8.000.000 Ft Összes szállítási költség ( 100 km x 15 Ft/to/km) =600.000 Ft Összes költség=8.600.000 Ft

43 Mikor használjuk: Sártenger

44 Mikor használjuk: Tömöríthetetlen talaj

45 Nehezen tartható határidő Mikor használjuk:

46 És használjuk akkor is: Ha az agyag aktuálisan éppen száraz!

47 Autóút építése Ghánában Akkor is ha száraz az agyagtalaj:

48 Autóút építése Ghánában Meszes talajstabilizálással készült referenciák

49 Autóút építése Ghánában Meszes talajstabilizálással készült referenciák

50 A Görbeházán épült kísérleti útszakaszt bemutató prospektus Meszes talajstabilizálással készült referenciák képekben

51 Polgár – közműárok töltő- anyagának stabilizációja mésszel

52 Meszes talajstabilizálással készült Referenciák képekben 3 sz.-35. út rehabilitációja meszes talajstabilizálás

53 Meszes talajstabilizálással készült Referenciák képekben M35 Debrecen elkerülő szakaszon épülő meszes stabilizáció

54 Meszes talajstabilizálással készült referenciák képekben Gyártó csarnok altalaja meszes talajstabilizációelőtt Tatabányán

55 Meszes talajstabilizálással készült referenciák képekben Gyártó csarnok altalaja meszes talajstabilizáció után Tatabányán

56 A 2002–es árvíz idején Milevsko mellett megrongálódott Chobot tó gátja

57 A talajstabilizációval helyreállított gát

58 Kikotort hordalék a Labe folyóból mésszel kezelve. Árvízi gát építéséhez használták fel

59 Hvězda tó gátja talajstabilizálás előtt, közben, és…

60 … utána.

61 Árvízvédelmi gát építése Hradec Králové-nál

62 A kötőanyagot hol állítjuk elő? A CARMEUSE csoport Magyarországon 2 gyártóműben állít elő meszet: Miskolc Beremend

63 Mert…

64 ...a dolgok változnak…

65

66


Letölteni ppt "Tartalom 1.A mészről általában 2.A mészgyártás folyamata 3.Meszes talajkezelés elméleti háttere 4.Az eljárás környezetvédelmi előnyei 5.Referenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések