Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU."— Előadás másolata:

1 BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU épület

2 KÖRNYEZET TÁRSADALOM FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás Készletekkimerülése Környezet-szennyezés VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG

3 Anyag és energia áramlása a bioszférában Energia: lineáris C N O P Anyagforgalom: -Zárt körforgás -Kölcsönhatások -Biogeokémiai ciklusok -Különböző tér és időlépték

4 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

5 Material Flow Analysis (MFA) Anyagáram elemzés módszere - Material Flow Analysis (MFA)

6 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

7 Ökológiai lábnyom (ecological footprint) A természeti erőforrások igénybevételének könnyen érthető, számszerűsített mutatója (nem gazdasági mutató!).A természeti erőforrások igénybevételének könnyen érthető, számszerűsített mutatója (nem gazdasági mutató!). Mértékegysége: „globális hektár” (absztrakt területMértékegysége: „globális hektár” (absztrakt terület egység).egység). Egyénekre, közösségekre, tevékenységekre is alkalmazható.Egyénekre, közösségekre, tevékenységekre is alkalmazható. Segítségével összehasonlítható az emberi tevékenységek területigénye („footprint”) és az ökoszisztéma eltartóképessége („biocapacity”).Segítségével összehasonlítható az emberi tevékenységek területigénye („footprint”) és az ökoszisztéma eltartóképessége („biocapacity”). Biokapacitás: biológiai termelés és hulladék feldolgozás.Biokapacitás: biológiai termelés és hulladék feldolgozás. Következtetni lehet a fenntarthatóságra.Következtetni lehet a fenntarthatóságra.

8 Vízlábnyom („water footprint”) http://www.waterfootprint.org

9 Mennyi vízre van szükség egy-egy termék előállításához? http://vizmuvek.hu/vizvilagnapja/vizlabnyom.html

10 MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

11 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE  KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS  TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS  IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS  SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK  TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás)  REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK  

12 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

13 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

14 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM,FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK,NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉSKÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA KÖVETKEZMÉNY:  ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb.  TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS  GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani)

15 Környezeti és a gazdasági jellemzők kapcsolata

16 Világ népesség alakulása-1800-2100 United Nations (2004) Előrejelzések: Népesség növekedése kontinensenként (1950-2050) Millions of people http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

17 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI RÓMAI KLUB, 1972 A: STANDARD ELŐREJELZÉS B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL

18 ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) FELKÉRÉSE : KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG (BRUNDTLAND BIZOTTSÁG) EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE → Közös Jövőnk, 1987 ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL „A NÖVEKEDÉS AZT JELENTI, HOGY NAGYOBBAK LESZÜNK, A FEJLŐDÉS PEDIG AZT, HOGY JOBBAK” (HERMAN DALY) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

19 HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA?  ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL  NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT  MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

20 ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro): Elvek meghatározása a környezetkímélő gazdasági fejlődés irányairól, Agenda21 – akcióterv (koordinációra az ENSZ létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottság) Éghajlatváltozási keretegyezmény (Kiotói jegyzőkönyv, 1997), Biodiverzitás egyezmény Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó (2002, Johannesburg): Társadalmi fejlődés és környezetvédelem – konfliktusok és felismerés: A világ helyzete nem javult Riói feladatok ismétlése, vállalások újrafogalmazása, de kevés eredmény Klíma Konferencia Koppenhága, 2009. december- kudarc vagy ajtónyitás? Cancún, 2010. december - új klímaegyezmény tervezet (?) Rio + 20 (2012. jún.): ”A jövő amelyet akarunk” elnapolták a világ megmentését

21 MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET NÉHÁNY PÉLDA... MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ)KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

22 Mérnöki tevékenység hatásai: Környezet átalakítása, kibocsátás (környezet terhelés)

23 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS)ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS) VÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRAVÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRA TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS)TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS) VÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSVÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS HIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEKHIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA)ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSEHULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSE TÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORINGTÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORING TERVEZÉS, ÜZEMELTETÉS, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG OKTATÁS-KUTATÁS

24

25 AZ ÖBLÍTÉSES TOALETT „ŐSE” © www.lamp.ac.uk

26 VÍZSZENNYEZÉS: Oxigén probléma

27 VÍZBEN 0.001-0.005 ppb ZOOPLANKTONBAN 2-20 ppb KIS HALAKBAN 2-200 ppb NAGY HALAKBAN 500-1000 ppb HALEVŐ MADARAKBAN 5000 ppb MINAMATA-ÖBÖL, HIGANYSZENNYEZÉS BioakkumulációBiomagnifikáció

28 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km TARTÓZKODÁSI IDŐ LÉPTÉK TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE

29 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

30 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

31 Tápanyagok (P,N) Szerves anyagok (C) A TÓ-VÍZGYŰJTŐ RENDSZER: szennyezések forrásai DIFFÚZ SZENNYEZÉS PONTSZERŰ SZENNYEZÉS: KONCENTRÁLT, HELYE ISMERT, MÉRHETŐ, ELLENŐRIZHETŐ DIFFÚZ (NEM PONTSZERŰ): NAGY TERÜLETRŐL, KIS KONCENTRÁCIÓBAN, A SZENNYEZÉS HELYE NEM ISMERT PONTSZERŰ SZENNYEZÉS

32 Klorofill-a koncentráció EUTROFIZÁCIÓ: FEKETE-TENGER © danubs.tuwien.ac.at DUNA

33 Ismail Tirgu Mures Kosice Novi Sad Osijek Nis Klagenfurt Insbruck Gyor Szombathely Rijeka Split Constanca Varna Craiova Cluj-Napoca Brasov Ploesti Braila Galat Iasi Tchernovte Miskolc Debrecen Oradea Arad Szeged Pecs Zagreb Ljubljana Sarajevo Bratislava Brno Linz Regensburg Augsburg Munchen Szekesfehervar Graz Salzburg Sofia Bucuresti Budapest Wien Beograd Praha Trnava Nitra Trencin Prievidza Banska Bystrica Zilina Martin Prasov Levice Piestany Topolcany Povazska Bystrica Liptovsky Mikulas Zvolen Spisska Nova Ves Bardejov Humenne Michalovce Komarno BM3 BM9 BM1 BM4 BM8 BM25 BM5 BM2 BM38 BM16 BM35 BM36 BM37 BM22 BM23 BM15 BM19 BM10 BM14 BM18 BM21 BM12 BM24 BM11BM17 BM28 BM26 BM29 BM32 BM31 BM27 BM33 BM13 BM34 BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI9 BS334 BS147 BS336 BS17 BS335 BS337 BS175 BS18 BS342 BS346 BS345 BS344 BS178 BS339 BS27 BS348 BS32 BS197 BS37 BS30 BS191 BS29 BS190 BS28 BS189 BS25 BS355 BS40 BS39 BS201 BS33 BS352 BS198 BS194 BS199 BS198 BS45 BS206 BS44 BS43 BS42 BS205 BS206 BS51 BS360 BS358 BS53 BSBS4 BS220 BS270 BS49 BS216 BS210 BS209 BS208 BS234 BS232 BS364 BS363 BS56 BS230 231 BS229 BS55 BS228 BS361 BS182 BS347 u61 u62 u59 u48 u58 u57 u56 u55 u47 u46 u45 u71 u54 u53 u52 u44 u50 u49 u65 u70 u69 u66 u67 u64 Beregovo Vinogradov Vilok Khust Irshava Mezhgorie Svalyava Vishkovo Tyachev Chop Solotvina V.Bychkov Rakhov Dybovoe Kolomia Yaremcha Kosov Snyatin Storozhinets Mukachevo Uzhgorod CM4 CM7 CM43 CM30 CM36 CM38 CM34 CM18 CM29 CM31 CM22 CM35 CM9 CM26 CM23 CM2 CM5 CM0 CM17 CM28 CM33 CM32 CM8 CM25 CM14 CM11 CM23 CM46 CM21 CM45 CM40 CM44 CM13 CM42 CM27 CM39 CM6 CM41 CM19 CM15 CM20 CM10 CM3 CS3545 CS3639 CS1132 CS1133 CS1134 CS1171 CS3670 CS1169 CS1135 CS1174 CS1139 CS1140 CS1195 CS1188 CS1187 CS1186 CS1194 CM1191 CS3742 CS1181 CS1179 CS1184 CS1176 Kranj Maribor Celje Jesenice Skofja Loka Domzale Trbovlje Velenje Novo Mesto Ptuj Murska Sobota S1 S2 S3 S4S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 Bziceni Ocnita Edinet Geodeni Falesti Ungheni Nisporeni Carpineni Leova Comrat Congaz Ciadiz-Lunga Taraclia Vulcanesti Cahul Bender Tiraspol Belti Kishinev A326 A323 A322 A324 A321 A522 A521 A721 A723 A724 A621 A821 A923 A924 A1024 A921 A922 A1023 A1025 A1026 A1021 A1121 A1022 A1031 A1029 A1028 A1027 A1030 A1032 A1221 A1321 A1428 A1414 A1427 A1424 A1422 A1421 A1426 A1425 A1528 A1524 A1526 A1527 A1525 A1523 A1522 A1521 A422 A423 A722 A421 A1222 A/73100007 A/73200417 A/73200617 A/73300407 A/75000987 A/40502037 A/40502017 A/4041017 A/54110127 A/5411057 A/54110017 A/51210147 A/73390966 A/40607017 A/40607027 A/40709117 A/40709077 A/40709067 A/40709047 A/40709037 A/40709027 A/40710027 A/40710017 A/40907037 A/40814047A/30900057 A/30900047 A/30900027 A/30900017 A/92001017 A/31000017 A/31000027 A/31100047 A/31100057 A/31100037 A/31200037 A/10000077 A/10000027 A/10000107 A/10000097 A/10000087 A/61400147 A/61400137 A/61400127 A/61400117 A/61400107 A/61400087 A/61400157 A/21560297 A/21500087 A/21551267 A/21551257 A/21500057 A/21530157 A/21500047 A/21500027 A/21510107 A/71560907 BUDAPEST1 BUDAPEST2 BUDAPEST3 DEBRECEN MISKOLC SZEGED PECS GYOR NYIREGYHAZA1 NYIREGYHAZA2 SZEKESFEHERVAR KECSKEMET SZOMBATHELY SZOLNOK TATABANYA KAPOSVAR BEKESCSABA VESZPREM ZALAEGERSZEG EGER DUNAUJVAROS SOPRON NAGYKANIZSA HODMEZOVASARHELY ERD SALGOTARJAN OZD BAJA CEGLED SZEKSZARD KAZINCBARCIKA GYONGYOS PAPA VAC GYULA AJKA KISKUNFELEGYHAZA SZENTES HAJDUBOSZORMENY MOSONMAGYAROVAR1MOSONMAGYAROVAR2 GODOLLO JASZBERENY ESZTERGOM KOMLO OROSHAZA DUNAKESZI NAGYKOROS VARPALOTA MAKO TATA HATVAN TOROKSZENTMIKLOS HAJDUSZOBOSZLO KARCAG BEKES BUDAORS OROSZLANY SZENTENDRE SZIGETSZENTMIKLOS DOMBOVAR MOHACS KOMAROM PAKS MEZOTUR CSONGRAD HAJDUNANAS MONOR TAPOLCA GYAL SZARVAS MATESZALKA BALMAZUJVAROS BALASSAGYARMAT SATORALJAUJHELY TISZAUJVAROS KALOCSA VECSES KISVARDA MEZOKOVESD SZAZHALOMBATTA BERETTYOUJFALU GYOMAENDROD SARVAR ABONY BATONYTERENYE DUNAHARASZTI DABAS SAROSPATAK BONYHAD MOR FOT TISZAFURED TISZAVASVARI GOD SAJOSZENTPETER SARBOGARD NYIRBATOR PUSPOKLADANY DOROG KISUJSZALLAS POMAZ KORMEND HAJDUHADHAZ MARCALI NAGYATAD BARCS GYOMRO TOLNA NAGYKATA CELLDOMOLK PILISVOROSVAR KOSZEG TISZAKECSKE BUDAKESZI HEVES TISZAFOLDVAR MEZOBERENY BICSKE SZIGETVAR PECEL SARKAD LAJOSMIZSE KAPUVAR CSORNA ALBERTIRSA SIKLOS PASZTO TURKEVE SZERENCS KUNSZENTMARTON EDELENY UJFEHERTO SZIGETHALOM SZEGHALOM BUDAPEST, CANNING-BREWERY BUDAPEST,PAPER TISZAUJVAROS, CHEMICAL KAZINCBARCIKA, CHEMICAL DUNAUJVAROS, PAPERDUNAUJVAROS, METALLURGICAL ALMASFUZITO, CHEMICAL LABATLAN, PAPER MARCALI, LEATHER BALATONFUZFO, CHEMICAL PET, CHEMICAL PECS, LEATHER 01FF01 01FF02 01FF07 01FF04 02FF51 02FF02 02FF32 03FF06 03FF05 03FF07 03FF01 01FF13 01FF11 01FF22 01FF12 02FF17 02FF03 06FF27 04FF11 04FF14 02FF12 01FF62 01FF40 01FF38 05FF18 06FF23 07FF01 07FF04 07FF05 08FF02 08FF04 10FF02 10FF04 10FF12 10FF14 11FF11 11FF12 07FF10 07FF11 07FF29 08FF07 09FF03 08FF15 10FF22 11FF63 11FF32 CID CIC CIB CIE CIA BUDAORS, CHEMICAL CM12 CM47 PECS, LEATHER A711 A713 A712 A311 A411 A1111 A1112 A1012 A1413A1411 A1414 A1412 A1416 A1311 A1313 A1312 A913 A912 A612 A611 A911 BUDAORS, CHEMICAL PET, CHEMICAL BALATONFUZFO, CHEMICAL MARCALI, LEATHER DUNAUJVAROS, PAPER CIE CIB CIA CID CIC BI4 BI1 BI3 BI2 BI5 BI9 TISZAUJVAROS, CHEMICAL KAZINCBARCIKA, CHEMICAL DUNA MEDENCE: A TÁPANYAGOK FELE DIFFÚZ (MEZŐGAZDASÁGI) EREDETŰ TÁPANYAGTERHELÉS FORRÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA (1992) © Somlyódy et al.

34 A Zala vízgyűjtőn legnagyobb arányt a mezőgazdasági területek képviselik.

35 Foszfor terhelés szektoronkénti megoszlása.

36 KIS-BALATON TÁROZÓK (célja a Balaton diffúz tápanyagterhelésének csökkentése) Fenékpuszta Zalaapáti Felső Tározó Alsó Tározó

37 P kicsapatás Összes P (t/év) Kis-Balaton Műtrágyaszárazság Chl-a mg/m 3 A tápanyag terhelés csökkenése gyors vízminőség javuláshoz vezetett

38 A jövő vízi infrastruktúrája... Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

39 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

40 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

41 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

42 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

43 Gazdálkodás a háztartások szintjén: Csökkenő vízfogyasztás, Szürke-fekete szennyvíz szétválasztása + biohulladék, Öntözés, komposztálás, tápanyagok újrahasznosítása („zárt ciklus”) Gazdálkodás a települések szintjén: Csapadékvíz gazdálkodás (lefolyás szabályozás) Kis települések – decentralizált megoldások Integrált vízgyűjtő gazdálkodás: Kisebb vízkivétel, Újrafelhasználás és a hasznosítás (mezőgazdaság, ipar) Tisztítás a befogadó igényei szerint A jövő fenntartható vízgazdálkodása Az EU vízpolitikájának alapelvei: ökológiai szemlélet, a fenntarthatóság, a megelőzés, az elővigyázatosság, a szennyező fizet-elv, a költségek teljes megtérítése és a hatékonyság. A jelen megoldásaival szemben a vízminőségi és -mennyiségi problémák sem időben, sem térben nem helyezhetők át.

44 A megoldás: környezet-szabályozás Technikai eszközökTechnikai eszközök „Csővégi” (tisztítóművek - pontszerű kibocsátások) Területi, transzport módosító (diffúz szennyezések) Megelőzés, gazdálkodás a környezeti javakkal Jogi (ill. gazdasági) szabályozással Jogi (ill. gazdasági) szabályozással Közvetlen (hatósági) eszközök: Tiltás, büntetés (tevékenység korlátozása, szennyezési bírság, stb.) Közvetett (gazdasági) szabályozás: Adók, díjak (nyersanyagra, emisszióra, termékre, stb.) Piaci eszközök (szennyezés „joga” eladható) Támogatások Oktatás, nevelés, szemléletformálás Oktatás, nevelés, szemléletformálás

45 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM  ELŐZETES KHV, RÉSZLETES KHV (régen)  Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 314/2005 (XII.26) rendelettel módosított 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról §

46 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSEÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETTMÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓKÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

47 HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT) RÉSZTVEVŐK: BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE)BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT)SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS)HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK)ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRAAZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRAAZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”)A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) BALESET ESETÉREBALESET ESETÉRE TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁNTEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

48 HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA- MATOK FELTÉR- KÉPEZÉSE A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA § KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK

49 A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. … HATÁSVISELŐK LEVEGŐ  VÍZ  TALAJ  ÉLŐVILÁG EMBER TÁJ MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

50 1.Mi a környezet és melyek az elemei? 2.Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! 3.Mit értünk környezeti hatás alatt? 4.Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások? 5.Mi a szinergikus hatás? 6.Soroljon fel lokális, regionális (nagytérségi) és globális környezeti hatásokat! 7.Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? 8.Mit jelent a fenntartható fejlődés, mikor használták először a fogalmat és hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? 9.Mit jelent, hogy egy szennyezés pontszerű / diffúz? Írjon példát mindkettőre! 10.Rajzolja fel a szervesanyag tartalom és az oldott oxigén koncentráció változását pontszerű szennyvíz bevezetés alatt folyóban! 11.Sorolja fel a környezetszabályozási eszközök típusait! 12.Soroljon fel olyan beruházásokat, amelyekre kötelező hatásvizsgálatot készíteni! 13.Sorolja fel a hatásvizsgálat készítésének fontosabb részvevőit! 14.A beruházás mely fázisaira (milyen állapotokra) kell a hatásvizsgálatnak kiterjednie? 15.Ismertesse a hatásvizsgálat készítésének menetét (főbb lépések)! 16.Mi a hatásterület? Mi alapján határozható meg? 17.Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak? 18.Mi a hatásmátrix? Mit tartalmaz? Mire jó? Felkészülést segítő kérdések


Letölteni ppt "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU."

Hasonló előadás


Google Hirdetések