Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (EOVKAT23, EOVKAKM1) KÖRNYEZETMÉRNÖKI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (EOVKAT23, EOVKAKM1) KÖRNYEZETMÉRNÖKI."— Előadás másolata:

1 BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (EOVKAT23, EOVKAKM1) KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (EOVKAT23, EOVKAKM1) Clement Adrienne egy. docens Szilágyi Ferenc egy. docens www.vkkt.bme.huwww.vkkt.bme.huK mf 33 www.vkkt.bme.hu

2 Környezetmérnöki alapismeretek Víz és környezeti kémia, hidrobiológia Városi környezetvédelem Vízminőségszabályozás Települési és Környezeti szakirányos tárgyak MSc Víz- és vízi környezetmérnöki szakirány Települési vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Környezettechnológia szakirány: Környezetmérnök BSc szakdolgozat Környezetmérnöki Mesterszak Környezetmérnök Infrastruktúra-építőmérnök

3 CÉLOK: ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (MŰSZAKI- KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK)ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (MŰSZAKI- KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK) KÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSEKÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSE MÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAMÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SZEMLÉLETFORMÁLÁSSZEMLÉLETFORMÁLÁSSZÁMONKÉRÉS: 2 db. zárthelyi 1.zh: 8. hét (október 30. 12-14) elmélet (teszt), pótlás: 9. hét 2.zh: 14. hét (december 11. 12-14) elmélet + számítási és rajzos feladat, pótlás: 15. hét Az egyik sikertelen zárthelyi a pótlási héten pótolható TANANYAG: ELŐADÁSOK (ppt), MINTAPÉLDÁK www.vkkt.bme.hu/oktatas KÖNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK

4 KÖRNYEZET TÁRSADALOM FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás Készletekkimerülése Környezet-szennyezés VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG

5 Anyag és energia áramlása a bioszférában Energia: lineáris C N O P Anyagforgalom: -Zárt körforgás -Kölcsönhatások -Biogeokémiai ciklusok -Különböző tér és időlépték

6 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

7 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

8 Anyagáram elemzés módszere Material Flow Analysis (MFA)

9 Magyarországi háztartások tápanyag forgalma ( ktonna N/év, ktonna P/év)

10 Vízlábnyom („water footprint”) http://www.waterfootprint.org

11 Mennyi vízre van szükség egy-egy termék előállításához? http://vizmuvek.hu/vizvilagnapja/vizlabnyom.html

12 MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

13 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE  KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS  TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS  IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS  SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK  TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás)  REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK  

14 HATÁSOK FIZIKAI KÖRNYEZET LEVEGŐSZENNYEZÉS LEVEGŐSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS ÉLŐVILÁG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS TOXIKUS VEGYÜLETEK, FERTŐZÉS, ZAJ, REZGÉS, SUGÁRZÁS PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) ESZTÉTIKAI ESZTÉTIKAI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KLÍMA KÖZVETLEN HATÁS KÖZVETETT HATÁS

15 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

16 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

17 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM,FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK,NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉSKÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA KÖVETKEZMÉNY:  ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb.  TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS  GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani)

18 Környezeti és a gazdasági jellemzők kapcsolata

19 Világ népesség alakulása-1800-2100 United Nations (2004) Előrejelzések: Népesség növekedése kontinensenként (1950-2050) Millions of people http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

20 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI RÓMAI KLUB, 1972 (Meadows et al.) A: STANDARD ELŐREJELZÉS B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL

21 ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) FELKÉRÉSE : KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG (BRUNDTLAND BIZOTTSÁG) EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE → Közös Jövőnk, 1987 ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL („zöld” definició) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

22 ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro): Elvek meghatározása a környezetkímélő gazdasági fejlődés irányairól, Agenda21 – akcióterv (koordinációra az ENSZ létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottság) Éghajlatváltozási keretegyezmény (Kiotói jegyzőkönyv, 1997), Biodiverzitás egyezmény Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó (2002, Johannesburg): Társadalmi fejlődés és környezetvédelem – konfliktusok és felismerés: A világ helyzete nem javult Riói feladatok ismétlése, vállalások újrafogalmazása, de kevés eredmény Klíma Konferencia Koppenhága, 2009. december- kudarc vagy ajtónyitás? Cancún, 2010. december - új klímaegyezmény tervezet (?) Rio + 20 (2012. jún.): ”A jövő amelyet akarunk” elnapolták a világ megmentését

23 HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA?  ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL  NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT  MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

24 MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET NÉHÁNY PÉLDA... MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ)KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

25

26 AZ ÖBLÍTÉSES TOALETT „ŐSE” © www.lamp.ac.uk

27 VÍZBEN 0.001-0.005 ppb ZOOPLANKTONBAN 2-20 ppb KIS HALAKBAN 2-200 ppb NAGY HALAKBAN 500-1000 ppb HALEVŐ MADARAKBAN 5000 ppb MINAMATA-ÖBÖL, HIGANYSZENNYEZÉS BioakkumulációBiomagnifikáció

28 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km TARTÓZKODÁSI IDŐ LÉPTÉK TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE

29 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

30 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

31 A jövő vízi infrastruktúrája... Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

32 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

33 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

34 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

35 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

36 Mérnöki tevékenység hatásai: Környezet átalakítása, kibocsátás (környezet terhelés)

37 KÖRNYEZETMÉRNÖK

38 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS)ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS) VÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRAVÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRA TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS)TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS) VÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSVÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS HIDROLÓGIA, HIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI VIZEKHIDROLÓGIA, HIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA)ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSEHULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSE TÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORINGTÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORING TERVEZÉS, ÜZEMELTETÉS, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG OKTATÁS-KUTATÁS

39 KÖRNYEZETMÉRNÖK KÖRNYEZETI TECHNIKÁK: TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS KÖRNYEZETI TECHNIKÁK: TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS HATÁSOK ELEMZÉSE HATÁSOK ELEMZÉSE LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA TERVEZÉS, MONITORING, SZÁMSZERŰSÍTÉS TERVEZÉS, MONITORING, SZÁMSZERŰSÍTÉS JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG ISMERETEK: ÖKOLÓGIA, ÖKONÓMIA, TECHNOLÓGIA, MŰSZAKI ISMERETEK, TERVEZÉS, JOG STB  SZINTETIZÁLÁS KÖRNYEZETI STRATÉGIÁK: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK KÖRNYEZETI STRATÉGIÁK: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK

40

41 Bevezetés, alapfogalmak 1.Mi a környezet és melyek az elemei? 2.Mit értünk környezeti hatás alatt? 3.Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! 4.Hogyan definiálható a hatásterület? 5.Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások? 6.Mi a szinergikus hatás? 7.Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos hatások között? 8.Soroljon fel környezeti hatásokat, melyek egy széntüzelésű hőerőmű létesítése során várhatók! 9.Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? 10.Mit jelent a fenntartható fejlődés? Hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? 11.Milyen feladatai vannak egy környezetmérnöknek? 12.Soroljon fel lokális, regionális (nagytérségi) és globális környezeti hatásokat! 13.Mondjon példát környezetszabályozási eszközökre! Felkészítő kérdések


Letölteni ppt "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (EOVKAT23, EOVKAKM1) KÖRNYEZETMÉRNÖKI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések