Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSA A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-LEFOLYÁS SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉGÉRE Dr. Buzás Kálmán BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSA A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-LEFOLYÁS SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉGÉRE Dr. Buzás Kálmán BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK."— Előadás másolata:

1 A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSA A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-LEFOLYÁS SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉGÉRE Dr. Buzás Kálmán BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK

2 Számítási eljárás, amely az úttervezés egyik műszaki alapparamétere, a forgalom, és a vízminőségvédelem szabályozási paraméterei, a TPH koncentráció és/vagy TPH terhelés között a hatótényezők előfordulásának valószínűségi jellegét figyelembe vevő kapcsolatra épül. Tervezési cél

3 A tervezési alapelvek hiánya MI: - a mértékadó forgalmi helyzet - a mértékadó csapadék - mi a mértékadó koncentráció A kiindulási helyzet 1 A környezetvédelmi szabályozás hiánya - csak TPH-ra - emissziós határérték=állandó kibocsátó - Aluldefiniált - Ellenőrizhetetlen, tehát hatástalan - A megoldások ellenőrzésénél keveredik a havaria és normál üzem emissziói elleni védelem

4 A kiindulási helyzet 2 Az „Eredmény” Sok százmillió Ft kiadás Vs. Nulla vízvédelem Hihetetlen: minden lehetséges módon elhibázott megoldás !

5 Háttér TPH, PAH, nehézfémek Városi diffúz szennyezés Közúti közlekedés eredetű szennyezés Parkolók Belterületi utak Autópályák Szabályozási hiányosságok A szennyezők széles köre

6 Forgalom Csapadék Lemosódás Felhalmozódás Terhelés Mintavétel Forgalom Száraz kiülepedés BEFOGADÓ A szennyezők felhalmozódási és lemosódási folyamata

7 Légköri emisszió Szennyezett permet Szennyezett lefolyás A lemosódás folyamata

8 Szél Permet Lefolyás Nagyobb léptékű kiszóródás

9 Monitoring program

10 M0-Annahegy M7-Martonvásár Mérési helyszínek

11 Vízhozam arányos sorozatminták csapadék- lefolyásokból –Surrantóba telepített passzív mintázóval Vizsgált anyagok és jellemzők –pH, fajlagos vezetőképesség –Ö. lebegőanyag, KOI k, TPH, PAH -ok –Al, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn (összes és oldott) Egyéb adatok –Meteorológiai állomás telepítése (csapadék magasság és intenzitás) –Órai forgalom idősor (ÁAK ZRT) Dinamikus modellel számított lefolyás (SWMM) Monitoring program elemei

12 Mintavevő berendezés szerkezete és elhelyezése Surrantó elem Műanyag lap (U alakban beszorítva) Terelőélek Mintavételi nyílás Sorba kötött mintatároló flakonok Elvezető cső

13 Azonos sorszámú minták átlaga Egyedi mérési eredmények Illesztett trend A lebegőanyag, TPH és PAH változása a lefolyás során „first-flush” esemény átlagkoncentráció Ö.lebegőanyag TPH C 5 -C 40 Összes PAH

14 A palackok feltöltési idejét (t) ismerve adott az egy lefolyási eseményhez (egy árhullámhoz) tartozó minták számát: N = T/t (ahol T az árhullám időtartama. Az árhullámot N db. szakaszra bontva meghatározható időközönként a lefolyt víztömeget (Mi). Az esemény átlagkoncentráció (CE)

15 Városi utak és parkolók felúszó és/vagy emulgeált olaj

16 „olaj a vízben” emulzió Az autópálya lefolyásokban található TPH NEM alkot „olaj a vízben” típusú emulziót

17 TPH az autópálya lefolyásban pelyhes szerkezetű agglomerátum oA szilárdanyag tartalom mintegy 10%-a kolloidális, 60-95%-a kvázi-kolloidális méretű. oOlajcseppek a szilárd (gumiabroncs és aszfalt morzsalék-szemcsék, valamint a PAH-ok aeroszol részecskék) felületére tapadnak. oPelyhes agglomerátum → eltávolíthatóság! 5  m Nagyítás: 400 x

18 C 28 Az útpálya szénhidrogén szennyezőjének tipikus gázkromatogramja C 28 - kenőolaj

19 A folyamatos közlekedésre szolgáló útpályákról, balesetmentes forgalom során lefolyó csapadékvízben a TPH néhány mikron méretű részecskék közé zárva, 10-100 μm méretű agglomerátumokban helyezkedik el, nem alkot „olaj a vízben” típusú emulziót. Az olaj ilyen elhelyezkedése két lényeges következménnyel jár: oA burkolathoz tapadó agglomerátumok leválasztására a csapadékból származó energia kevés, ahhoz a mozgó járművek kerekei és a burkolat között kialakuló nagy áramlási sebességű víz energiája szükséges. A TPH szennyezettség meghatározó tényezője a csapadék idején zajló forgalom mértéke. oA lefolyás alifás szénhidrogén tartalmának eltávolítására az oleofil adszorbensek alkalmazása és a koaleszcencia elvén alapuló berendezések csak alacsony hatásfokkal képesek.

20 A lefolyások PAH profilja

21 A lefolyásban előforduló PAH-ok forrásainak meghatározása

22 A lefolyások PAH tartalmának forrásvizsgálatával, a különböző molekulasúlyú PAH-féleségek előfordulási arányainak meghatározásával kimutatható volt, hogy a PAH meghatározó hányada égési folyamatból keletkezik, és a gépjárművek kipufogó gázainak korom tartalmához köthető. Az egyéb PAH források (légköri kihullás, gumiköpeny és aszfalt morzsalék, illetve a kiszóródó kenőolajok) szerepe elhanyagolható.

23 #1 kifolyó (-5cm) #2 kifolyó (-10cm) #3 kifolyó (-20cm) #4 kifolyó (-30cm) töltet felszíne (0cm) 35 cm térkőhomok leeresztő csap TPH és PAH eltávolítás homokszűrővel

24 A közlekedési eredetű, felszíni és felszín alatti vizek szennyezés elleni védelmére a gyakorlatban hatékonyan alkalmazhatók a szikkasztó, szűrő tározók. oElőülepítéssel kombinált homokszűrővel a TPH és PAH 90% fölötti eltávolítása érhető el. A visszatartás a tározófenéken kialakított szűrőréteg felső 2-5 cm vastag rétegében végbemegy. A rétegcsere gyakoriságát a kolmatálódás sebessége határozza meg. oA oleofil tulajdonságú perlit töltet TPH leválasztó hatásában alapvetően nem az oleofil tulajdonság, hanem csak a szemcsés közeg szűrőhatása jelentkezik. oAz önállóan alkalmazott ülepítés TPH leválasztása - mivel az elsősorban a finomabb, kvázi kolloidális méretű szemcsékben dúsul fel - kisebb a lebegőanyagénál.

25 felszín alatti szivárogtató árok, talajszűrés szikkasztó árok wetland

26 szikkasztó tározó kierjesztett, előtározós, állandó vízborítású tározó

27 Forgalom Csapadék Lemosódás Felhalmozódás Terhelés Csapadék eloszlás Forgalom eloszlás TPH konc., anyagáram eloszlás Mintavétel Forgalom Száraz kiülepedés BEFOGADÓ Lemosódás folyamata Egyszerűsítés → tervezési paraméterek

28 TPH E = 4.43 * J – 0.343 * H, (mg/l ) ahol:J – a forgalom (1000 ej/h) mértéke a csapadék idején, és H – a lefolyást kiváltó csapadék magassága, (mm). Az esemény átlagkoncentráció (TPH E ) meghatározása a csapadék magasságának és a csapadék idején zajló forgalomnak a függvényében 95%-os konfidencia szinten szignifikáns

29 2 mm vízborítás, 30 m/s kerületi sebesség, 108 km/h haladási sebesség VÍZFELSZÍNENÚTBURKOLAT FELSZÍNÉN

30 Számítási eljárás -a forgalom eloszlási paramétereitől függő esemény átlagkoncentráció és a fajlagos TPH terhelés éves eloszlása, -átlagos csapadékosságú év. Az eljárás alapja: kétváltozós lineáris regressziós egyenlet. TPH E = 4.43 * J – 0.343 * H, (mg/l ) ahol:J – a forgalom (1000 ej/h) mértéke a csapadék idején, és H – a lefolyást kiváltó csapadék magassága, (mm).

31 Feltételek: - Az autópálya szakasz éves forgalma, jó közelítéssel normális eloszlású, -míg az átlagos csapadékosságú év csapadékainak magassága exponenciális eloszlású, és -a két eloszlás nem független egymástól. Ezekkel a feltételekkel az F(TPHE) értékei a lehetséges hazai forgalomintenzitási tarto- mányokra kiterjeszthetővé váltak.

32 A TPHE várható, és 95%-os tartósságú koncentráció értékei. A fajlagos TPH terhelések.

33 A TPH E 50, 90 és 95%-os tartósságú értékéi a forgalom várható értékének függvényében

34 1 2 3 4 átlag 0.75/0.95 0.67/0.95 0.50/0.95 0.25/0.95 A fajlagos, éves TPH emisszió átlagos és 95%-os tartósságú értékei L, gTPH/ha,év

35 A vízminőség védelmi célú tározó térfogata az a térfogat, amely valamennyi, adott TPH E határértéket meghaladó koncentrációjú lefolyás befogadásához elegendő. A tervezési nomogramok a TPH = 2, 3, 5 és 10 mg/l-es (feltételezett) szabályozási határértékek 95%-os biztonsággal történő betartásához szükséges fajlagos tározótérfogatok meghatározására a forgalom eloszlási paramétereinek függvényében.

36 Fajlagos tározótérfogat a szabályozási határérték 95%-os valószínűségű betartásához

37 Az eredmények lehetővé teszik, hogy: - a tervező, a tervezési forgalom ismeretében meghatározza a várható emissziót és ennek ismeretében - a hatóság az engedélyezési eljárás során mérlegelje a várható környezeti hatást.


Letölteni ppt "A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSA A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-LEFOLYÁS SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉGÉRE Dr. Buzás Kálmán BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések