Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyulafehérvári Caritas Együttműködés a szociális problémák megoldása érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyulafehérvári Caritas Együttműködés a szociális problémák megoldása érdekében."— Előadás másolata:

1 Gyulafehérvári Caritas Együttműködés a szociális problémák megoldása érdekében

2 Románia szociális jelene

3 Gyulafehérvári Caritas Románia összlakosságának alakulása (x 1000) Románia ● Demográfiai helyzet

4 Gyulafehérvári Caritas ● Születéskor várható élettartam:72 (68/76) ● Egészségkárosodás nélkül várható élettartam (évek, 2003):61/65 ● Egészségkárosodás nélkül várható élettartam (évek, 2003):61/65 ● Gyermekhalandóság ötödik életévig/1000 élve születés:16 ● Gyermekhalandóság ötödik életévig/1000 élve születés:16 ● Termékenységi ráta (2008):1,38 Románia ● Általános adatok

5 Gyulafehérvári Caritas ● GDP csökkenés ● Mezőgazdasági termelés csökkenése ● Munkanélküliség: 8,5-9% ● Alkalmazott/nyugdíjas: 1/1,2 (0,83) Románia ● Általános adatok ● Aktív lakosság külföldön:25%

6 Gyulafehérvári Caritas ● Átlagjövedelem 50%-a élelmiszerre, 23% -a lakásra, 4,5%-a egészségre megy el ● Átlagjövedelem 50%-a élelmiszerre, 23% -a lakásra, 4,5%-a egészségre megy el ● A falusi gyerekek 18%-kal kevesebben végzik el a 9 osztályt ● A falusi gyerekek 18%-kal kevesebben végzik el a 9 osztályt Románia ● Szegénység/gyerekszegénység ● „Az eper árvái” ~200.000 ● A lakosság eladósodása: Banki kölcsönök ● 1.600.000 szegény / 351.000 gyerek ● A szegények 75%-a falun él

7 Gyulafehérvári Caritas ● Nyugdíjasok száma~ 6.000.000 ● Átlag nyugdíj~ 743 Lej ● Nyugdíjak szórása350-30.000 lej ● 500 lej alatt 1.500. 000 nyugdíjas (32%) ● 1000 lej alatt3.800.000 nyugdíjas (81%) ● 1-2 év várakozási idő ápolási otthonokra Románia ● Idősek helyzete

8 Gyulafehérvári Caritas Románia ● Idősek helyzete

9 Gyulafehérvári Caritas ● Nyilvántartott fogyatékossággal élők ~ 630.000/2009 (460.000/2005) ● Lakossági arány2,93% (EU 10%) ● A nyilvántartottak 50%-a a legsúlyosabb besorolásban ● 97% a család gondviselésében, 3% bentlakásos intézményekben ● 97% a család gondviselésében, 3% bentlakásos intézményekben ● 4% dolgozik / 28 megyében semmilyen munka-kínálat ● Fejlesztés, rehabilitáció szinte nem létezik Románia ● Fogyatékosok helyzete ● személyi gondozók

10 Gyulafehérvári Caritas Románia ● Egészségügyi ellátás

11

12 A gyulafehérvári főegyházmegye ● Statisztika A gyulafehérvári főegyházmegye területe Terület: 53.000 km 2 Lakosság száma: kb. 4.100.000 Katolikusok száma: 491.763 (2002) Plébániák száma: 208

13 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● általános áttekintés ● több mint 530 alkalmazott ● több mint 350 állandó önkéntes ● hatásterület: Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros megye + Beszterce, Szeben ● több mint 100 községben aktívan tevékenykedik ● újraalakult 1990-ben

14 Gyulafehérvári Caritas Szociálteológiai impulzusok ● A Caritas nem csupán egyházi belső tevékenység, belügy, hanem életforma és közösségformáló erő

15 Gyulafehérvári Caritas Szociálteológiai impulzusok „Nincs olyan igazságos társadalom, amely fölöslegessé tenné a szeretetszolgálatot” DCE 28b.

16 Gyulafehérvári Caritas „Az Evangélium a legmodernebb társadalmi koncepció. A jövő vagy keresztény lesz vagy nem lesz semmilyen” Johann Millendorfer Szociálteológiai impulzusok

17 Gyulafehérvári Caritas Szociálteológiai impulzusok A szeretetszolgálat „királyi útja” Mt 25,35-46: ● Éhes voltam és ennem adtatok ● Szomjas voltam és innom adtatok ● Idegen voltam és befogadtatok ● Nem volt ruhám és felruháztatok ● Beteg voltam és meglátogattatok ● Börtönben voltam és fölkerestetek

18 Gyulafehérvári Caritas Szociálteológiai impulzusok Megfogalmazott szükséglet ● Képviselni a rászorulók érdekeit ● Osztoznunk a szenvedéseikben (szolidaritás) ● Intézményesíteni a szolidaritást társadalmi szinten is ● Prevenciós munka (A keresztény család megerősítése) ● A szükséglet és a lehetőség összekapcsolása ● Felelős egyházi és világi közélet-alakítók szemléletmód váltása

19 Gyulafehérvári Caritas A Caritas válaszkeresése a problémákra

20 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Tevékenységi területek Ápolás és gondozás Családsegítő szolgálat Gyermek- és ifjúsági programok Romák integrációját megcélzó programok Caritas képzési programok Katasztrófa segély / egyéni segély Fogyatékkal élők felkarolása VidékfejlesztésÖnkéntességSzociális gazdaság

21 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Otthoni gondozás az udvarhelyi régióban Otthoni gondozás A szolgáltatás jellege: ● egészségügyi ápolás ● alapápolás ● háztartási segítségnyújtás ● tanácsadás, szociális gondozás ● aktivizálás, társadalmi integráció ● felnőttképzési tevékenységek

22 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Otthoni ápolás az udvarhelyi régióban Tevékenységünk számokban: ● kiszállások: 117.340 ● megtett kilométerek: 213.032 ● egészségügyi ápolás: 181.549 ● alapápolás: 103.853 ● háztartási segítség: 63.565 ● alkalmazottak: 58 ● gondozottak: 2721 Otthoni gondozás

23 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat Erősíteni a család támogató jellegét azáltal, hogy olyan programokat kínálunk családok, egyének, csoportok és közösségek számára, melyek a méltóságteljes, kiegyensúlyozott életvezetést segítik elő hitelesen gyökerezve a keresztény értékrendbe.

24 Gyulafehérvári Caritas ● Egyéni és családi tanácsadás Családsegítő Szolgálat - Tevékenységeink ● Prevenciós és képzési programok különböző célcsoportoknak, elsősorban gyerekeknek, serdülőknek és fiataloknak Korrepetáló és felzárkóztató gyerekcsoportok Nevelés-kiegészítő csoportok ● Idősek Klubja

25 Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont - Székelyudvarhely Miben áll a korai nevelés, fejlesztés? Játékos formában történő: ● Képességfejlesztés ● Mozgásfejlesztés ● Egyensúlyfejlesztés ● Beszédkészség fejlesztése ● Szociális készség kialakítása A foglalkozások eszközhasználattal egybekötött együtt játszást jelentenek mondókák, népi gyermekdalok kíséretében. Korai Nevelő és Fejlesztő Központ

26 Gyulafehérvári Caritas Fejlesztés Anya-gyerek kapcsolat mélyítése Modellnyújtás Szocializálás Célok Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont - Székelyudvarhely

27 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Caritas Iskola Caritas képzési programok ● Idősgondozók képzése ● Fiatal mezőgazdászok képzése ● Munkatársak továbbképzése ● Önkéntesek képzése ● Kinesztétika-képzések ● Személyi gondozók képzése

28 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Vidékfejlesztés Vidékfejlesztés Falugondnokság Gazdaképzés- gazdapraktikum Szaktanácsadás Ökológiai mintagazdaság Direktértékesítés Katasztrófa program Falugondnokság Gazdaképzés- gazdapraktikum Szaktanácsadás Ökológiai mintagazdaság Direktértékesítés Katasztrófa program

29 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Önkéntesség Önkéntesség és plébániai Caritas

30 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Gyógyszertár Szociális Iroda és Caritas Gyógyszertár

31 Gyulafehérvári Caritas Gyulafehérvári Caritas ● Tevékenységi területek Szociális gazdaság

32 Gyulafehérvári Caritas ● 68/ 2003-as törvény Gyulafehérvári Caritas ● törvényes keret ● 71/ 2005-ös törvény ● 448/ 2006-os törvény ● Országos biztosító pénztár keretszerződése ● 68/2003-as kormányhatározat utólagos módosításaival és kiegészítéseivel Egyházi segélyszervezet- szociális szolgáltató

33 Gyulafehérvári Caritas Bevételi források 2010 - ben Adományok, szponzorizációk, hozzájárulások34,41% Állami költségvetési források16,49% Helyi és megyei önkormányzati források30,61% Külföldi vissza nem térítendő támogatások10,53 % Bevételek gazdasági tevékenységekből 5,47 % Más források 2,49 % Természetbeni adományok ● A számok tükrében

34 Gyulafehérvári Caritas Kihívások a szociális-karitatív munka terén

35 Gyulafehérvári Caritas ● A segítő szakmák társadalmi pozíciójának erősítése ● Az emberközpontú gondoskodás kultúrájának profilálása ● A szakszerűség érveinek érvényesítése a szociálpolitikában ● A versenyhelyzet megteremtése a szociális ellátásban ● Az egyéni és közösségi „tanult tehetetlenség” (Seligmann) és közöny leküzdése ● Az egyéni és közösségi „tanult tehetetlenség” (Seligmann) és közöny leküzdése ● Közel kell menni a rászorulóhoz Románia ● Kihívások a szociális ellátás terén ● Életszerű kreatív megoldásokat kidolgozni és kivitelezni

36 Gyulafehérvári Caritas Köszönöm a figyelmet! Sinka Arnold Gyulafehérvári Caritas- Székelyudvarhelyi munkapont Székelyudvarhely, Románia E-mail: a a a a a rrrr nnnn oooo llll dddd.... ssss iiii nnnn kkkk aaaa @@@@ cccc aaaa rrrr iiii tttt aaaa ssss ---- aaaa bbbb.... rrrr ooooWeb: w w w w w wwww wwww.... cccc aaaa rrrr iiii tttt aaaa ssss ---- aaaa bbbb.... rrrr oooo


Letölteni ppt "Gyulafehérvári Caritas Együttműködés a szociális problémák megoldása érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések