Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Tudományos Akadémia VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága „TUDÁSVAGYON – A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS - INTEGRÁLÁS MENEDZSELÉSI GYAKORLATA” III. workshop,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Tudományos Akadémia VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága „TUDÁSVAGYON – A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS - INTEGRÁLÁS MENEDZSELÉSI GYAKORLATA” III. workshop,"— Előadás másolata:

1 Magyar Tudományos Akadémia VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága „TUDÁSVAGYON – A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS - INTEGRÁLÁS MENEDZSELÉSI GYAKORLATA” III. workshop, Budapest, február O &TUMEN módszer alkalmazásfejlesztési tapasztalatai (Tudásmenedzsment a felsőoktatásban) Dr. Noszkay Erzsébet egyetemi docens – szakvezető Szent István Egyetem GTK VTI

2 I. Egy kis történelem… - 89 – óta a felsőoktatásban…
- Oktatáskutatási tapasztalataim: A hagyományos oktatás „végnapjai”… Háttér tényező: Az ezredfordulóra a kialakuló információs társadalom Dr. Noszkay Erzsébet

3 1, Főbb tényezők: Informatikai „robbanás” ;
A rendszerváltással kiváltódó  Tömeges igény a továbbtanulásra ;  Napjainkra: Az életen át tartó tanulás követelménye  Élvezetesebb - az információtechnológiák és az informatika lehetőségeit kiaknázó - képzési rendszerek! Dr. Noszkay Erzsébet

4 2, A korszerű oktatás és képzés új kulcsszavai:
Holisztikus szemlélet és rendszerkezelés ; Egyéni kreativitás és erkölcsi értékek ; Az un. rejtett tudásból eredő kompetitív előnyök: (egyéni, csoport és vállalati szinten) Tudásteremtési értéklánc és tudás-menedzselés  Nem hagyományos oktatási modellek és módszerek 1991-ben a pragmatikus elképzelés 1993-tól fokozatosan kifejlesztett modell és módszer Dr. Noszkay Erzsébet

5 II. Egy kis elmélet… Néhány alapfogalom
Tudás fajták: EXPLICIT: Formalizált ismeret ; Könnyen átadható az egyén(ek) számára ; IMPLICIT: A tudás azon része, amely A szubjektív szakértelmet ; Az intuíciót, kreativitást Szellemi meglátást ; A „mit” és a „hogyan” problémamegoldó és módszertani ismereteit ; Hozzáértést és az új tudástermelésének képességét, stb… jelenti. Dr. Noszkay Erzsébet

6 Polányi szerint: (Személyes tudás I.-II. Atlantisz ;1994)
…a kompetitív előnyt teljes mértékben a tudásból, meghatározóan annak rejtett, megfoghatatlan komponenséből kell eredeztetni. Ezt a komponenst még sokszor azok a személyek sem tudják felfogni, akik birtokolják… …hiszen a „megérthetetlent” kell megragadni... Dr. Noszkay Erzsébet

7 III. A tudásalapú menedzser-képzés dilemmái:
Képzési cél: szakmailag és emberileg értékes egyének felkészítése, akik elkötelezettek, és egyéni kvalitásaikat képesek CSAPATBAN is ( a szervezeti rejtett tudás kiteljesítése érdekében! ) hasznosítani. Milyen dilemmákat vet fel ez a cél?! Dr. Noszkay Erzsébet

8 ( X ) X Dilemma I. Értékek Egyáltalán kifejezhető az ember értéke?!
Kopátsy Sándor szerint: AZ EMBER ÉRTÉKE: TUDÁS x ERKÖLCS   Szakmai ismeret Problémamegoldó (tárgyi, EXPLICIT) (rejtett, képességalapú, IMPLICIT) Amit a képzésnek adnia kell: Szakmai Problémamegoldó ismeret tudás ( X ) X Értékek Dr. Noszkay Erzsébet

9 Dilemma II. MINDEZT CSAPATBAN!
A menedzser nem egy-egy szakmai feladat, funkció megvalósítója, végrehajtója: Neki mindig az egészben, a vállalatban (mint egészben) kell gondolkodnia, döntenie és cselekednie  sőt a végrehajtást segítenie MINDEZT CSAPATBAN! ad.1. Hogyan oldható meg a vállalati rendszer HOLISZTIKUS EGYSÉGKÉNT való megélése (ÉLMÉNYSZERŰ !!!), annak számára, aki abban még nem dolgozott?! ad.2. Hogyan oldható meg, hogy az egyénileg értékesre „kondicionált” szakember KIVÁLÓ CSAPATJÁTÉKOS IS legyen?! Dr. Noszkay Erzsébet

10 Dilemma III. Hogyan lehet   az EGYÉNI EMBERI és SZAKMAI illetve CSOPORT- KVALITÁSOKAT \ / úgy fejleszteni EGYENSÚLYUK KIALAKULHASSON (ez a rejtett tudás kialakulásának  további növekedésének alapfeltétele) Dr. Noszkay Erzsébet

11 Dilemma IV. Megoldhatók-e az I., II., III. Dilemmák nagy csoportban (átlagos évfolyam létszám fő) ?! Dilemma V. Ha megoldható a IV. Dilemma akkor MILYEN ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL?! Dr. Noszkay Erzsébet

12 VI. A Dilemmákra adott válaszaim. avagy. az O & TUMEN modellje. és. a
VI. A Dilemmákra adott válaszaim avagy az O & TUMEN modellje és a hozzárendelt módszerek: Dr. Noszkay Erzsébet

13 1. A modell „sarok-kövei”
1.1 A menedzser-képzés „tudástermelésének” tartalma: A különféle menedzser – kompetenciák; és Az ezekhez konkrétan kötődő szakmai (tantárgyi) – és problémamegoldó tudások, képességek; Dr. Noszkay Erzsébet

14 1.2 Az 1.1 tudás-tartalom elsajátítási folyamata a menedzselendő szervezet, vállalat belső (immanens) struktúrája szerint felépített 1.3 A szükséges tudás kifejlesztése, használata és megosztása: A különféle menedzser-kompetencia modellek „kvázi hierarchiájára” épül; MODELLJE Dr. Noszkay Erzsébet

15 Az egyszerűbbtől halad a bonyolultabb szervezeti rendszerek felé!
„Funkció-csirák” Funkciók Összetett funkciók „Egysejtű” Nagy (érett) vállalat kisvállalkozás Növekedő cég mely változó és profilját, kapacitásait, tudás tőkéjét stb transzformálni képes Dr. Noszkay Erzsébet

16 2. A módszer lényege: a ciklikusság
Ismeret Modell Képesség alapú gyakorlás Szakmai, (Szervezeti Problémák tárgyi rendszer, megoldása; menedzser tudás-szinergiák kompetenciák stb.) Dr. Noszkay Erzsébet

17 A ciklikus elsajátítás alapeleme:
a differenciálatlan kis szervezet (mikro-vállalkozás) A kisvállalkozás ténylegesen (egyénileg is) megvalósítható OKA A hallgatói élmény-szerzés közvetlen terepe Az alap tudás-struktúrák és „rutinok” rögzítéséhez és a vállalkozói „én-tudat” (későbbi menedzser-tudat!) kialakítását szolgálja!  Valóságosan is megalkotható  Elemi (menedzselési) beavatkozásokra alkalmas Mert: Dr. Noszkay Erzsébet

18 A tárgyi (szakmai), EXPLICIT tudás;
A problémamegoldó (képesség-alapú) IMPLICIT tudás EGYENSÚLYA – oktatási keretek között - ebben a szervezeti közegben (modellben) valósítható meg  közel 100%-os hatékonysággal !!! Dr. Noszkay Erzsébet

19 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

20 I. Problémamegoldó implicit tudás 1.) Az „egyén szintje”
Célirányos önismeret; Általános- és szakmai készség- és képességfejlesztés; Gyakorlatok; Egyéni problémamegoldó készséget fejlesztő feladatok (üzleti terv) Az egyén vállalkozói „én tudatának” és (rutinjának) megalapozása, kialakítása Dr. Noszkay Erzsébet

21 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) II. Problémamegoldó (implicit) tudás III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) 1.) Az „egyén szintje” A.) tanítási cél B.) értékrend 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.2 szakmai csoport E.) kultúra eredményei Dr. Noszkay Erzsébet

22 Csoport építés alapja: A csoportos munka célja:
II. Problémamegoldó implicit tudás 2.) A csoport szintek 2.1. Mini-csoport („sejt”) - szint Csoport építés alapja: „tanult” – elvek ; valóságban  szabadon (szimpátia / antipátia) alapon A csoportos munka célja: tapasztalati tudásgyűjtés (munkatárs – választásról, munkamegosztásról és együttműködésről, stb. ) Dr. Noszkay Erzsébet

23 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

24 2.2.1. Csapat - építés ; Szakmai probléma szerint (10 - 12 fő)
II. Problémamegoldó implicit tudás ) A csoport szintek Szakmai csoportok Csapat - építés ; Szakmai probléma szerint ( fő) (Élmény: a probléma legjobb megoldása  a legerősebb szakmai csoporttól) (esetpélda) Dr. Noszkay Erzsébet

25 Szakmai erősségek, gyengeségek, és Készségek, képességek szerint
II. Problémamegoldó implicit tudás ) A csoport szintek Szakmai csoportok Csapat - építés ; ( fő) Szakmai erősségek, gyengeségek, és Készségek, képességek szerint (Élmény: „valami” még mindig hiányzik) (esetpéldák és készségerősítő gyakorlatok) Dr. Noszkay Erzsébet

26 2.2.3. Csapat - építés ; Team - építés szabályai szerint 
II. Problémamegoldó implicit tudás ) A csoport szintek Szakmai csoportok Csapat - építés ; Team - építés szabályai szerint Tudás szinergia Újszerű (élményből fakadó) megoldások hatékonyabb tudásmenedzsment Dr. Noszkay Erzsébet

27 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

28 III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája
A, Tanítási cél: „Küldetés” tanár, mint tudásmenedzser Dr. Noszkay Erzsébet

29 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

30 III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája
P C S O L T B, Értékrend: A tanulással és elsajátítással ; Információ – használattal ; és Tudáshasználattal ; illetve Megosztással , együttműködéssel ; Teljesítményértékeléssel ; A vállalkozói ill. menedzser-szakma értékeivel (hozzáadott értéknövelő kreativitás, etikus magatartás ; környezet – tudatosság, „csapat” stb.) Dr. Noszkay Erzsébet

31 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

32 III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája
C, Szabályok: „Íratlanok”, de közmegegyezésen alapulnak ; kezdetben „döcögnek”, de az utolsó évfolyamnál már önjárók év  alapozás ; év  „élményszerzés” ; év  működő „szervezeti kultúra” Dr. Noszkay Erzsébet

33 V. A megvalósítás módszere és három alappillére
E.) kultúra eredményei 2.2 szakmai csoport C.) szabályok D.) mítoszok 2.) csoport szintek 2.1 „mini” -csoport A.) tanítási cél B.) értékrend 1.) Az „egyén szintje” -előadások; -tankönyvek,; -szakirodalom; -internet; -hagyományos számonkérési módok (ZH, vizsgák, stb.) III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája II. Problémamegoldó (implicit) tudás I. Szakmai ismeretek (hagyományos okt. explicit tudás és elsajátítás) Dr. Noszkay Erzsébet

34 III. Értékek és a tudáselsajátítás kultúrája
E, Kultúra eredményei: Tehetség-gondozás , mint folyamat Szinergia  a csoport nem csak mennyiségileg, de minőségileg is más – tudás ; Csapat – szellem és szolidaritás ; A nyertes is lehet vesztes, ha a csapat „ellenében focizik”. Dr. Noszkay Erzsébet

35 VI. A tudástermelés „menedzsment –folyamata”
I. Szakasz Egyéni képességek II. Szak. Kis csoport III. Szak. Csapat Egy vállalkozás létrehozása (üzleti terv) Taní- tási célok, érté- kek, sza- bályok Vállalkozási ismeretek, üzleti terv Vállalkozói- vállalkozási gyakorlatok Védés  szembesülés vállalkozói képességeivel Dr. Noszkay Erzsébet

36 VI. A tudástermelés „menedzsment –folyamata”
I. Szakasz Egyéni- képességek II. Szak. Kis csoport III. Szak. Csapat Az előző évben „alapított” cég Növekedés- menedzsment, vállalat gazdaságtan + más Taní- tási célok, érté- kek, sza- bályok Védés  eredmény: cég - és csapatépítési tapasztalatok Növekedés- menedzsment gyakorlatok Dr. Noszkay Erzsébet

37 VI. A tudástermelés „menedzsment –folyamata”
Egy konkrét vállalat esetpéldája (szerep- játék) - diagnózis és probléma - konkrét javaslatok I. Szakasz Egyéni- képességek II. Szak. Kis csoport III. Szak. Csapat Változás és válság- menedzsment, gazdasági informatika + más tárgyak Taní- tási célok, érté- kek, sza- bályok Változás és válság- menedzselési gyakorlatok: diagnózisok és terápiák  eset- példákon keresztül Nyilvános vizsga (szerepjáték) Dr. Noszkay Erzsébet

38 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Dr. Noszkay Erzsébet


Letölteni ppt "Magyar Tudományos Akadémia VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága „TUDÁSVAGYON – A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS - INTEGRÁLÁS MENEDZSELÉSI GYAKORLATA” III. workshop,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések