Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családtípusok, családi diszfunkciók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családtípusok, családi diszfunkciók"— Előadás másolata:

1 Családtípusok, családi diszfunkciók
Szociálpedagógia WJLF Pedagógia BA

2 Diszfunkcionális családok jellemzői
Határok Szerepek Struktúra Hierarchia Kontroll Felelősségvállalás Kommunikáció Érték- szabályrendszer Érzelmek-indulatok kezelése Intimitás, párválasztás, gyermekvállalás Traumatizáló életesemények

3 határok Fizikai: Testi Érzelmi Viselkedési
Térhasználat a lakáson belül (alvás, fürdőhasználat…) gyerek holmija közti kutatás Testi Fizikai bántalmazás, intim szférába hatolás Érzelmi Beszámoltatás, naplóolvasás, érzelmi zsarolás Viselkedési Túl megengedő vagy túl szigorú, következetlen

4 Szerepek, struktúra Szerepek:
Szülő – gyerek – nagyszülő szerepei ne keveredjenek Más szerepek: férfi-nő, testvér… Szerepek tisztázottsága és egyértelműsége lényeges! Struktúra Újraszerveződő család, csonka család

5 Hierarchia Egyértelmű, világos legyen Normális: szülők Zavar:
gyerek Zavar: 1. parentifikált gyerek 2. apa 3. anya szülők gyerek, anya apa, gyerek

6 Kontroll, felelősségvállalás
A szülő gyakorolja, ideális: a két fél között megoszlik (jutalmazás, büntetés, megerősítés, fegyelmezés) Baj: - nincs szülői kontroll - a gyerek kontrollál Felelősségvállalás Bizonyos családtagok aránytalanul sokat vállalnak (valamelyik szülő vagy a gyerek)

7 Kommunikáció, érték- és szabályrendszer
Tilalom, tabutémák, egyoldalú, tartalomnélküli, érzelmek kifejezése soha nincs is rá alkalom Érték-és szabályrendszer vannak-e, világosak, egyértelműek-e sokszor szülők ellentétét tükrözi (kettős megfelelés, kettős lojalitás problémája)

8 Érzelmek, indulatok Érzelmek kifejezése
A családban kell elsajátítani. Addikt család: kevés érzelmi töltés Inkább negatív érzelmek Üresség, keserűség Hallgatás, titkolózás, elhárítás Örömtelenség Indulatok kezelése Látens vagy nyílt kifejeződés Gúny, kinevetés, fizikai bántalmazás Feloldás: szerhasználat

9 intimitás Kerülés, tagadás Jegyek az intimitás hiányára: Hiányzik
Van biz.fokú intimitás, de torz Kémiai szerhaszn.-tal fenntartott intimitás Jegyek az intimitás hiányára: Testi kontaktus elutasítása (érintésre összerezzen) Szexualitás hiánya Szexuális zavarok Ünnepek hiánya

10

11 JÓL MŰKÖDŐ CSALÁDOK: az alrendszerek közötti határok tisztán kivehetők erős szülői alrendszer a szülők szociális hatalommal rendelkeznek pozitív feed-back mechanizmus KEVÉSBÉ HATÉKONY CSALÁDOK: nem működnek az alrendszeri határok gyenge a szülői alrendszer a szülők nem rendelkeznek megfelelő szociális hatalommal. korlátozott lehetőségek

12 Párválasztás, gyermekvállalás
Házasságok érzelmi és racionális tényezői (nemvárt terhesség, elköltözés, lakáskérdés…-mi volt a motiváció?) Sok éretlen, egyoldalú döntés következtében létrejött párkapcsolat diszfunkcionális! Gyermekvállalás körülményei Várt, kívánt gyerek-e Pszichikai előkészítés Egyedüli gyerekvállalás Többi gyerekhez való viszony…

13 Traumatizáló életesemények
Halálesetek Válás Történelmi traumák Egyéb tárgyveszteségek (lakóhelyváltás, baleset, munkanélk.) Bántalmazás Családból való kikerülés Normál krízisek (testvérszületés, kollégium) Traumák feldolgozásának elmaradása: személyiség torzulása, addikciók megjelenése

14 családfunkciók hagyományosan 5 funkciót tulajdonítanak a családnak:
termelési, fogyasztási, reprodukciós, gondoskodási (pszichés és materiális értelemben egyaránt,) szocializációs Más felosztásban: Pszichoszociális Szocializációs Szellemi-kulturális Gondozó-ellátó Gazdasági Reprodukciós Közéleti-politikai

15 Családtípusok (Somlai Péter)
Hagyományos háztartások Történelmileg a 18. sz. végéig jellemző Társadalmi ellenőrzés A köz- és magánélet még nem vált el egymástól Az iparosodás előtti időkben a családok termelési egységet képeztek Lakóhely és munkahely, lakóhely és otthon nem különültek el egymástól Minden egy térben zajlott A gyerekkornak nem volt kitüntetett jelentősége A család, mint fogalom mást jelentett.

16 Családtípusok (Somlai)
Polgári intimitás Kialakul a család intimszférája Elválik egymástól a munka- és szabadidő, a munka- és lakóhely A család alapja a családi tulajdon és a családfő bevételei lesznek A család keresőkre és eltartottakra bomlik A gyerekek szerepe is átalakul Megjelennek a szerelmi alapon kötött házasságok A családok zártsága a külvilág felé erősödik

17 Családtípusok (Somlai Péter)
Modern családok A párválasztásban tovább nő az egyéni döntéshozatal és a szabadság illetve érzelmek szerepe A házasság előtti párkapcsolatok súlya is növekszik A kapcsolatok helyettesíthetővé válnak Megjelennek a különféle alternatív együttélési minták A családi életcikluson belül módosul az egyes életszakaszok hossza, jelentősége A modernizáció során megváltozott életfeltételek egyaránt mentesítik és megterhelik a családtagok életét – fogalmaz Somlai

18 A modern családban a tagok közötti kommunikáció alapvetően fontos lesz:
„Minél modernebb feltételek között és minél korszerűbb értékek szerint élnek az emberek, annál inkább válik feladattá egymás megértése és kapcsolataik kommunikatív meghatározása”

19 A mai családok ötféle apája (Dr. Pálhegyi Ferenc)
"Az árnyék-apa testileg jelen van a családban, de mint apa nem létezik. Ha otthon van: eszik, tévét néz, újságot olvas, morog, kiabál, vendéget fogad, tárgyal, alszik. Az infantilis apa egy a gyerekek közül. Természetesen öregebb a gyerekeknél, mert mélyebb a hangja és rendszeresen borotválkozik /ha nem növeszt szakállat/, de ha irányításra vagy döntésre van szükség, nem lehet rá számítani. Két típusa: a/ a mama parancsainak engedelmes végrehajtója  b/ a gyerekek cinkosa.  Ez az utóbbi a gyerekeknek kellemesebb, de semmivel sem jobb az elsőnél. A tekintélyelvű apa felelősséget érez a családjáért, mindig van véleménye, és határozott útmutatást tud adni, ezért biztonságot is nyújt. De nem lehet felmelegedni a közelében, mert nem tűr ellentmondást vagy kritikát, mindig követel és rendszeresen büntet. A "humanista" apa nem követel, nem büntet, nem fegyelmez. Annyira tiszteli a gyerek kibontakozó személyiségét, hogy útirányt sem mutat neki. /Az életveszélyre való figyelmeztetés is a személyes jogokba való beavatkozás?/ A család pásztora -Isten munkatársa. Keleti szokás szerint előtte megy a nyájnak, azaz követhető. "Az Úr tanítása szerint": fegyelmezéssel és biztatással nevel /Ef 6, 4/. Felelős a rábízottakért, ezért biztat, bátorít." 

20 A „DIKTÁTOR CSALÁDJA” Oroszlánvégtagokban végződő koronás fotelben terpeszkedve olvas az apa. Leghűségesebb alattvalója, a felesége tálcán kínálja a király kedvenc italát, a korsó sört. A trónus mellett gyermekeik térdelnek, láthatóan apahiánytól szenvedve lesik minden szavát. Szerencsére a feminista vadászok ezt a fajtát csaknem kiirtották, de azért rejtekhelyeken itt-ott ma is fellelhető, nagyon szívós fajta. Létét az önzés tartja fenn.

21 „AZ ANYAKIRÁLYNŐ” Az ingatag birodalmat az anyakirálynő és családja váltja fel. Az anya büszkén, egyenes derékkal, koronával a fején és fakanállal a kezében ül a tűzhely tetején. Nem túl kényelmes trónus, de arról árulkodik, hogy az uralkodó okosabb, mint az előző, mert tudja, hogy a családi életet a konyhából a legkönnyebb irányítani. Lábainál megsemmisülten hever a korábbi zsarnok, míg a többi alattvaló, a gyerekek iskolai füzettel a kezükben várnak kihallgatásra.

22 ”Minden döntések asszonya”
A korábbi királynő nehéz helyzetbe került, az anya megtörten vonszolja a nehéz bevásárlókosarat, a kisebbik gyerek húzatja magát, a nagyobbik úgy tesz, mintha emelné a szatyrot, de a legtöbb baj az anya hátán csüngő szakállassal, a férjjel van.  Ebben a családban a döntések terhe is az anyára nehezedik. „Anyukám, hova írassuk a gyereket, mit vásároljunk...?" – fogalmaz a férj.

23 „Egymást túlüvöltve” Újabb életszerű modell: üvöltve veszekedő házaspár. Háború, ahol a szavakba rejtett bombák egyet jelentenek: pusztulj. A rángatózó köldökzsinóron lógó gyerekek szüleik között vergődve az asztal alatt reszketnek. Az igazi kommunikáció, amely építi a kapcsolatot, a szeretetközlés. Ebben a modellben azonban mindenki csak a magáét mondja, s nem érzékeny arra az üzenetre, amely a másik felől jön. A bizonytalansággal elvész a gyerekek harmonikus személyiségfejlődésének minden esélye.

24 Egyenlők káosza” A modern család, az egyenlősdi, ahol mindkét szülőnek van mosogatóköténye, fakanala, vagyis joga különbözőképpen gondolkodni. Tudják, hogy kellenek szabályok az élethez, ám ebben az esetben kétféle is akad, és bár a szülők elégedettek, a gyerekek hol az egyikhez, hol a másikhoz igazodnak. Pedig  életük kezdetén szükségük lenne határozott iránymutatásra, egyszerű hasonlattal élve, sínre, amely bár utat mutat, száguldani is hagyja a vonatot. Bosszantó arra várni, hogy a lámpa zöldre váltson, és ha egyszer elromlik, eluralkodik a káosz.

25 „A csonka család” Az egyik szülő elment, válás vagy tragédia miatt. A másik fél szerepkörét is vállalnia kell annak, aki a gyerekekkel egyedül maradt. Ebben a helyzetben könnyen kialakulhat, hogy az anya megszűnik nőnek lenni, és az apa nem férfi.

26 „Kapcsolat nélkül” Az apa munkájába merülve ül az aktáktól roskadozó íróasztalnál, az anya a konyhában főz, vagy a gyerek leckéjét kérdezi ki.  A kettejük között hullámzó vízen ring a gyerekek hajója. Ám hiába vannak odakötve mindegyik parthoz, nincs valóságos kapcsolat közöttük, a szülők páros magányban élnek.

27 „A gyerekbálvány” A szülők törődésük és figyelmük helyett játékokból épített torony tetejére ültetett gyereket bálványoznak. Ebben a családban minden a gyerekért van, pedig ez az, ami a gyerek érdekét a legkevésbé szolgálja.

28 „Anyós pajtás a főnök” A szülőket marionett bábokként mozgatja a mester, az anyós, aki segített megvenni a fiataloknak az első kocsit, vagy az első lakást. Nem baj, ha valamelyik fél édesanyja segít;segítsen, amennyit tud. De a férj és feleség testi-lelki egységét könnyen megzavarhatja az érzelmi zsarnokság.

29 Jellegzetes gyermeki szerepek
Hős Ált. a legidősebb gyerek – parentifikálódik Tehermentesít fizikailag, pszichésen ( neurózis, depresszió, munkamánia) Bűnbak A szülők problémája megoldatlan – bevonják a gyereket – eltereli a figyelmet ( kriminalitás, szenvbet.) Elveszett Nincs vele probléma, nem igényel figyelmet, legalább vele ne legyen gond – lemondások ( depresszió, neurózis, öngyilkossági kísérletek) Bohóc Vigasz a családnak; aranyos, kedves ( infantilis személyiség) Funkció: a családi rendszer feszültségszintje csökkenjen

30 Gyermeki szerepek és funkcióik - összegzés
funkciójuk Főnök, családi hős Ált. a legidősebb gyerek Stabilizálják a rendszert, a szülők státuszát és megbecsültségét igyekeznek fenntartani Bűnbak Ált. a második gyerek A család igyekszik rápakolni a terheket valakire, aki ezt felveszi, az minden fájdalom okozója lesz Elveszett gyerek Legkisebb gyerek Megkönnyebbülést hoz a családnak, legalább vele nem kell foglalkozni bohóckodó A szülők közti feszültséget oldja fel játékával


Letölteni ppt "Családtípusok, családi diszfunkciók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések