Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élet és halál útja a lelki gondozásban Dr..Veres Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élet és halál útja a lelki gondozásban Dr..Veres Sándor."— Előadás másolata:

1 Élet és halál útja a lelki gondozásban Dr..Veres Sándor

2 Az élet fejedelme Jel jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”

3 Az ő kardja Zsid Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

4 Az élet fája 1Móz. 2.9 Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Jel. 2.7 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.”

5 Az élet fája Jel. 22.2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Jel „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!

6 Isten felhívása Jer Ennek a népnek pedig mondd meg: Így szól az ÚR: Én most elétek adom az élet útját és a halál útját. 5Móz Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!

7

8

9

10 A terhek megoszlása Gal. 6.2-5
Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét (ÉRINTÉS) Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát (TÉVES HIEDELEM) Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval (FELELŐSSÉG) Mert mindenki a maga terhét hordozza (DÖNTÉS) ___________________________________________ Az elméjében korlátozott embernek (legyen bár fogyatékos, elmebeteg, megszállott) abban ahogyan betegségéhez vagy fogyatékosságához viszonyul, felelőssége van Pl. Jézus meggyógyítja a megszállottat, holdkórost, a bénát, a vérfolyásost, a leprást stb. – mert ők meg akarnak gyógyulni

11 Lelkigondozás vagy valami más?
Emberhalászat – nem tünetek enyhítése (V.E.Frankl) Értelem keresés – nem érzelmi konfliktusok kezelése Új szokások kialakítása - nem viselkedésmodifikáció Kapcsolat – nem szerep tanulás Tanítvánnyá tétel – nem önmegvalósítás

12 Élet útja Halál útja Cél Eszköz Módszer Model Folyamat Ember-halászat
Lk. 5.10 Tünetek enyhítése 1Móz. 3.7; 1Kir. 21.7 Eszköz Az értelem megújulása Róm 12:1-2 Értelem keresése Péld. 3.5 Módszer Új szokások 2Thessz. 3.6; ApCsel. 6.14 Viselkedés modifikáció Kol. 3.23 Model Kapcsolat Ef. 2.19 Adaptív szerepek 1Pt. 1.18; Jn. 8.41 Folyamat Megszentelődés 1Thessz. 4.7 Érzelmi konfliktusok kezelése Ef. 6.12

13 Isten Igéje Zsid. 4.12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait

14 Az Atya képe Lk Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.” „Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!

15 Önismereti kerék homályos alak evezés kísértet félelem menekülés
Mt 14,22-33: Jézus a tengeren jár

16 Fairbairn Saját jogon való lét (kard)
5Móz Lemondani a saját jogunkról (Chambers) Feltétel nélküli szeretet (érintés) Jn 3:13 – aki hisz öbenne Ef. 2.8 – A hit Isten ajándéka Zsid A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

17 Yalom Terápiás alapelvei:
1. A remény - a Jelentős Prognosztikai Elvárás (HPE) pozitívan korrelál a terápia sikerességével Naamán és a zsidó leány tanácsa (2Kir 5) A placebo hatás: pozitív beállítódás Igei referenciák: 1Kor 6:9-11, 2Kor 5:17-21

18

19

20 Melegvízű forrás Lk és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Isten narratívuma és az emberi élet értelme (Isidor Baumgartner)

21

22 Emmaus Lk Akkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!

23 Döntés Lk Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.

24 Isten közössége Lk És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.

25

26 Mik Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.


Letölteni ppt "Élet és halál útja a lelki gondozásban Dr..Veres Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések