Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 10. 1 Kölcsey Ferenc 1790-1838 Készítette: Bakay Bea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 10. 1 Kölcsey Ferenc 1790-1838 Készítette: Bakay Bea."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 10. 1 Kölcsey Ferenc 1790-1838 Készítette: Bakay Bea

2 2014. 07. 10.2 Kölcsey Ferenc 1790-ben született Sződemeteren, (ma Erdély területén található) Szilágy megyében, kálvinista középnemesi családban. Kölcsey Ferenc szülőháza

3 2014. 07. 10.3 Édesapja: Kölcsey Péter, édesanyja: Bölöni Ágnes. 1796-ban elveszíti édesapját. 1802-ben édesanyja is meghal. Gulácsy Antal lett Kölcsey Ferenc gyámja, ő gondoskodik a kisfiú taníttatásáról. Tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban kezdi.

4 2014. 07. 10.4 Egy gyermekkori hímlő következtében jobb szemére megvakul. Gyenge fizikai adottságát, tüdőbetegségét hatalmas önuralommal viseli. 1809-ben befejezi tanulmányait Debrecenben. A következő év elején Pestre utazik, hogy jogot tanuljon, de az ügyvédi vizsgát nem teszi le.. Pesten ismerkedik meg Szemere Pállal, akivel együtt 1814-ben válaszol a nyelvújítási vitában az ortológusok támadására Felelt a Mondolatra címmel.

5 2014. 07. 10.5 1814-ben eléri a törvényben előírt nagykorúságot, s maga veszi kezébe örökségét. Öccsével, Ádámmal a Szatmár megyei Csekét választják lakóhelyül és a gazdálkodás központjául. Az 1810-es években Kazinczy szűkebb környezetéhez tartozik. Az ő hatását mutatja két nagy recenziója (bírálata) Berzsenyi Dániel és Csokonai Vitéz Mihály ellen.

6 2014. 07. 10.6 1817-es esztendő fordulatot hoz művészi pályáján. A Töredék a vallásról c. műve a mesterrel, Kazinczy Ferenccel való szembefordulás dokumentuma. Kazinczy szerint az Istenhez való viszony az egyénre vonatkozik, Kölcsey szemében Isten és vallás a nemzeti közösség ügye. Lényegében a klasszicizmus és a romantika emberfelfogásának különbségéről van szó, ahol Kölcsey képviseli a romantikát. Kölcsey újragondolja esztétikai elveit, és Kazinczyval ellentétben az eredetiség fontosságát hangsúlyozza a fordítással szemben. Az antik görög és római minták követése helyett a nemzeti történelem feldolgozásának szükségességét hirdeti.

7 2014. 07. 10.7 1823-ban megírja a Himnuszt. 1826-ban folyóiratot alapít Szemere Pállal együtt Élet és Literatúra címmel, melynek hasábjain folyik az ún. Iliaszi- pör, az első magyar kulturális vita Vályi Nagy Ferenc erdélyi költő Iliász-fordításáról. 1826-ban készül el a Nemzeti hagyományok c. értekezése, a reformkori magyar irodalom elméleti, esztétikai alapvetése. Ferenczy István: Kölcsey ülő szobra 1841-46

8 2014. 07. 10.8 1827-ben meghal öccse, Ádám, Kölcsey magára vállalja a család támogatását és unokaössze, Kálmán neveltetését. Közéleti szereplést is vállal: Szatmár megye szabadelvű csoportjának vezetője lesz. 1832-36-os az országgyűlésen Szatmár megye küldötte. Politikai nézeteit az Országgyűlési napló c. munkája őrzi. 1835-ben lemond megyei küldöttségéről, mert nem ért egyet a konzervatív megyei felsőbb vezetéssel. Az országgyűlési ifjak gyászruhát öltenek és gyalog kísérik Pozsony határáig Kölcseyt.

9 2014. 07. 10.9 Élete utolsó nagy alkotása: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837), mely világnézetének, erkölcsi felfogásának végakaratszerű összefoglalása. Műfaja intelem.

10 2014. 07. 10.10 Kölcsey Ferenc élete utolsó hónapjaiban a perbe fogott jóbarát, Wesselényi védelmére készül. Egy hivatalos útja során megfázik, s legyengült szervezete a betegségnek nem tud ellenállni. 1838-ban hal meg Szatmárcsekén. Kölcsey Ferenc síremléke

11 2014. 07. 10.11 A Himnusz kézirata Erekel Ferenc megzenésítése

12 2014. 07. 10.12 Köszönöm a figyelmeteket!


Letölteni ppt "2014. 07. 10. 1 Kölcsey Ferenc 1790-1838 Készítette: Bakay Bea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések