Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKTATÁSÜGYI MUNKÁLTATÓK EURÓPAI SZÖVETSÉGE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKTATÁSÜGYI MUNKÁLTATÓK EURÓPAI SZÖVETSÉGE"— Előadás másolata:

1 OKTATÁSÜGYI MUNKÁLTATÓK EURÓPAI SZÖVETSÉGE
/EUROPEAN FEDERATION OF EDUCATION EMPLOYERS/ (EFEE) DR. PATAKI MIHÁLY

2 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Az Oktatásügyi Munkáltatók Európai Szövetsége (EFEE) az Európai Tanács oktatási szektorához kapcsolódó tevékenységet végez. DR. PATAKI MIHÁLY

3 Az EFEE általános célkitűzése
Az oktatásügyi munkaadók európai szintű képviselete Az EU tagállamai oktatásügyének jobbá tétele DR. PATAKI MIHÁLY

4 Oktatási Bizottságával (ETUCE) /főtitkár Martin Römer (Dánia)/,
Az EFEE tevékenysége során együttműködik az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságával (ETUCE) /főtitkár Martin Römer (Dánia)/, de munkaprogramját az ETUCE-tól függetlenül valósítja meg. Az Európai Bizottság a két szervezetet 2010-től legitim partnernek tekinti az európai szintű ágazati szociális párbeszédben, valamint az oktatási szektorra vonatkozó döntések előkészítésében. DR. PATAKI MIHÁLY

5 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Az EFEE céljai Az EFEE tevékenysége az oktatás minden fő fázisára kiterjed az iskolába járást megelőző foglalkoztatás az iskolák általános középfok a szakmai oktatás a magasabb szintű képzés, kutatás a felnőttoktatás a pedagógusok, oktatók alkalmazása DR. PATAKI MIHÁLY

6 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Az EFEE tevékenysége a fenti célokra irányul annak érdekében, hogy tanácsokat adjon az Európai Bizottságnak az oktatással kapcsolatos kezdeményezésekben. DR. PATAKI MIHÁLY

7 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Az EFEE tekintettel van a nemzeti körülményekre, különösen az általános gazdasági körülményekre, a nemzetközi kötelezettségekre, a kollektív nemzeti alkurendszerekre, a nézetbeli következményekre. DR. PATAKI MIHÁLY

8 Az EFEE munkaprogramjának kialakítása az alábbi témák mentén zajlik:
A demográfiai kihívások A szociális párbeszéd támogatása az ágazatban Folyamatos szakmai fejlődés Karrier fejlesztés Tanárok továbbképzése Tanárképzés Stressz és erőszak Minőség az oktatásban Biztonság az iskolákban A tanárok szociális státusza Az oktatás, mint a közjó védelme DR. PATAKI MIHÁLY

9 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Magánintézmények alapítása Erőszak az iskolákban Munkához kapcsolódó stressz Tömegoktatás és a Liszabon-i Stratégia Zaklatás az iskolákban Demokratikus értékek Iskolák és a vallás Környezet és klimatikus változások Egészség és biztonság ügyek Büdzsé politika „Vivre ensemble” (együttélés) az iskolákban Diákcsere program DR. PATAKI MIHÁLY

10 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
A jelenlegi dialógus szerint az alábbi néhány átfogó téma került előtérbe: Minőség: Hogyan állapítsuk meg a minőséget az oktatásban. Hogyan fejlesztheti a kezdeti és későbbi képzés a tanárok és vezetők minőségét az iskolákban, főiskolákon és egyetemeken. Egyéb, oktatási minőséget befolyásoló tényezők. Demográfiai kihívások: A változó népesség hatása az oktatásra, néhány csökkenő népességű országgal és más jelentősen emelkedő népességű és sok jelentős bevándorlást tapasztaló országgal, az EU-n belül és azon kívül. A tanári munkaerő öregedéséből adódó újabb problémák, melyek sok országra jellemzőek. Oktatás és gazdaság: Az oktatási rendszerek és a modern munkaerőpiacok együttműködésének fejlesztése. Egyetemek és a gazdasági eredmények közötti kutatási kapocs. Hogyan működhet együtt az oktatás a megújuló gazdasági növekedéssel a súlyos, világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés időszakában. Hogyan lehet megőrizni az akadémiai integritást a globalizált gazdaságban. DR. PATAKI MIHÁLY

11 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
Megjegyzés: Természetesen sok lehetséges téma van és több különböző megközelítés. A későbbiekben specifikusabb témák is szóba kerülnek amelyek elemzések, tanulmányok formájában segíthetik az Európai Bizottság döntéseit. Ezek már meg is jelentek a 2010/2011-es munkaprogramban. DR. PATAKI MIHÁLY

12 Az EFEE körvonalazta önmaga számára az un. „tiltott témákat”
Nem válik a Szövetség a kollektív európai fizetésekről és körülményekről szóló alkuk részesévé Az EFEE nem válhat a nemzeti viták fellebbezési „bíróságává” Nem léphet közbe a nemzeti, a regionális, vagy helyi hatáskörökbe DR. PATAKI MIHÁLY

13 Az EFEE, mint szervezet Az EFEE-t 15 ország együttesen alapította 2009-ben (Az alapszabály előkészületei óta folynak.) Alapító tagok: Belgium (francia nyelvű közösség; (minisztérium és két, iskolákat képviselő szervezet); Bulgária (minisztérium); Ciprus (minisztérium); Dánia (önkormányzati munkaadók); Franciaország (tanügyi minisztérium); Németország (regionális munkaadók); Magyarország (iskolaigazgatók szövetsége); Olaszország (a közalkalmazottak nemzeti béralku-szövetsége); Lettország (minisztérium); Málta (minisztérium); Hollandia (általános és középiskolák szövetsége), Szlovákia (minisztérium); Szlovénia (minisztérium); Egyesült Királyság (3 szervezet: önkormányzati iskolák, állami iskolák, egyetemek és szakiskolák). Ezen felül Norvégia képviselteti magát a magániskolák szövetségével. A későbbiekben a következők csatlakoztak: Finnország (önkormányzati munkaadók), Litvánia (minisztérium), Románia (minisztérium), Svédország (önkormányzati munkaadók), majd Spanyolország, Portugália, Csehország és Írország is csatlakozott a szervezethez. DR. PATAKI MIHÁLY

14 Az EFEE vezetőségének felépítése
ELNÖK Nanna Abildstrom (Dánia) ALELNÖK Maria Pontieri (Olaszország) ALELNÖK David Simmonds (Egyesült Királyság) FŐTITKÁR Charles Nolda (Egyesült királyság) VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG Klassen Gerard (Németország) Dr. Pataki Mihály (Magyarország) Sciberras Micheline (Málta) Stege Bianka (Hollandia) Smit Malin (Norvégia) Haas Ladislav (Szlovákia) DR. PATAKI MIHÁLY

15 Az EFEE Eljárási Szabályzata elkészült.
DR. PATAKI MIHÁLY

16 Az EFEE alapító tagjai között szerepel Magyarországról
a Közoktatási Intézményvezetők Munkáltatói Szövetsége. A szövetséget a Fővárosi Bíróság án nyilvántartásba vette. A szervezet célja: a szövetség – minisztériumok, önkormányzatok partnereként – képviseli a közoktatási intézmények szakmai érdekeit a működési területére vonatkozó jogszabályok megalkotásánál. Részt kíván venni a területi, országos és nemzetközi szinten folyó, oktatási területen megvalósuló párbeszédben. Az Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete 830, az Általános Iskolai Intézményvezetők Országos Szövetsége 144, a Gimnáziumok Országos Szövetsége 212, a Szakközép- és Szakiskolák Országos Szövetsége 373 intézményvezetőt képvisel a szövetségben. Ezáltal a közoktatási szektor lefedettsége a következő: A szövetség nyitott. A belépés nyilatkozat kitöltésével történik. Az alapszabály elkészült. DR. PATAKI MIHÁLY

17 OKTATÁSÜGYI MUNKÁLTATÓK EURÓPAI SZÖVETSÉGE (EFEE)
2010/2011-re vonatkozó munkaprogramja Jövőkép DR. PATAKI MIHÁLY

18 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
A munkaprogram hangsúlyai Minőség az oktatásban Demográfiai kihívások Európai oktatás, képzés 2010 után A munkaprogramban szereplő egyéb témák Oktatás és gazdaság A társadalmi kapcsolatok előmozdítása az oktatásban Erőszak, stressz, zaklatás (munkavállalók egymás között, a „harmadik oldal” irányából érkező erőszak) A vezetés kérdései az oktatási intézményekben (hatékonyság) DR. PATAKI MIHÁLY

19 DR. PATAKI MIHÁLY e-mail:dr.pataki.m@freemail.hu
A szövetség munkacsoportokban vizsgálja az egyes témákat, a tagországok helyzetét. Ennek alapján felbecsüli azokat a kulcsfontosságú dolgokat, amelyek növelik a hatékonyságot. Javaslatait az EURÓPAI BIZOTTSÁG elé terjeszti. Ezzel hozzájárul az oktatási szektorra vonatkozó döntésekhez. DR. PATAKI MIHÁLY

20 Minőség az oktatásban munkacsoport
E-téma középpontjában a tanárképzés áll. A „bolognai folyamat” eddigi tapasztalatainak elemzésével a tanárképzés kezdeti szakasza, illetve a folyamatos szakmai fejlődés kérdése kerül előtérbe. Párbeszéd, arról a nem egyszerűen megválaszolható kérdésről, hogy „ki a jó tanár?” A vezetés és az oktatási intézmények viszonya abból a nézőpontból, hogy milyen kompetenciák szükségesek ma, illetve a jövőben az iskola, az egyetem vezetése esetében. DR. PATAKI MIHÁLY

21 Demográfia munkacsoport
A tanári pálya demográfiája és az általános demográfiai változások összefüggésének vizsgálata A pedagógusok számára biztosított ösztönző tényezők A fiatalok arányának csökkenése Az etnikai és vallási csoportok társadalmi, oktatási helyzete. DR. PATAKI MIHÁLY

22 Az Európai oktatás 2010 után munkacsoport
A munkacsoport tevékenységének alapját a „Lisszaboni stratégia” képezi. A Lisszaboni stratégiát 2000-ben fogadták el. Azt célozta, hogy Európa 2010-re a világ legdinamikusabban fejlődő, tudásalapú gazdasági térségévé válik majd, figyelembe véve a szociális és a környezetvédelmi tényezőket is. A Lisszaboni stratégia 2010-ig csak részben valósult meg. A munkacsoport a tavalyi gazdasági sokk hatásait is elemezve stratégiai tervet dolgoz ki 2020-ra, az alábbi mérföldkövek alapján: A felnőttek legalább 15 %-a vegyen részt az élethosszig tartó tanulás folyamatában Az olvasásban, számolásban és a természetismeretben gyenge tanulók aránya kevesebb, mint 15 % legyen A évesek között a folyamatos tanulást választók aránya legalább 40% legyen A korai iskolaelhagyók aránya 10 % alatt legyen A négy éves és az általános iskolát kezdő gyermekek legalább 95 %-a vegyen részt iskola előkészítő foglalkozáson. DR. PATAKI MIHÁLY


Letölteni ppt "OKTATÁSÜGYI MUNKÁLTATÓK EURÓPAI SZÖVETSÉGE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések